Akademisk skriving – Podkasten om akademisk skriving

Akademisk skriving – Podkasten om akademisk skriving Podcast

Bli en bedre student mens du jogger, vasker huset eller sitter på bussen. Podkasten om akademisk skriving er et samarbeid mellom bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Nord Universitet. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

1. Hjelp, jeg er blitt student!
Denne podkasten handler om studentrollen og det å være ny student. Hva kan du gjøre for å lykkes? Spesialbibliotekar Tor Henning Valnes Pedersen ved Nord Universitet forteller om flauser han gjorde som ny student, og gir råd om hva du kan gjøre for å komme raskt inn i den nye rollen som student. Prorektor Dag [...]...

2. Akademiske ord og begreper for dummies
Hvorfor heter det kollokvie i stedet for gruppearbeid og kompendium i stedet for kopier? Og hva gjør du når du samler inn kvalitativ empiri? Mange ord og uttrykk på universiteter og høgskoler kan virke fullstendig uforståelige. Er det nødvendig med alle disse vanskelige ordene, eller er det bare pynt? Programleder Ingeborg Marie Jensen ved Studieverkstedet, [...]...

3. Hvordan skal jeg rekke alt? Tidsplanlegging er løsningen
I denne podkasten får du råd om hvordan du kan legge opp hverdagen din slik at du rekker alt du skal få gjort i studiene dine av lesing, forelesninger og skriveoppgaver. I tillegg skal det jo helst bli litt tid igjen til venner og fritidsinteresser. Førstelektor Lars Rune Halvorsen ved Høgskolen i Østfold har regnet [...]...


4. Derfor skal du ta pauser
Hvis vi skal klare å lære noe, trenger vi å ta pauser. Førstelektor Lars Rune Halvorsen ved Høgskolen i Østfold gir råd om hvordan du kan bruke pauser for å lære mer. Programleder: Ingeborg Marie Jensen, koordinator for Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket i Stavanger....

5. Slik leser du mer effektivt
Mange opplever at de sitter i timevis og leser, men husker ingenting etterpå. Når du studerer, må du lese på en annen måte enn hvis du leser en roman, fordi du skal bruke det du leser på eksamen og i oppgaver. Førsteamanuensis Stine Eileen Torp Løkkeberg ved Høgskolen i Østfold og Universitetslektor og spesialpedagog Miriam [...]...

6. Les noe gøy for å lære!
Se en film, les ei god bok, se en video på youtube – det er mange måter å lære seg fag på. Professor Jo Røislien mener pensum bare er én måte å skaffe seg kunnskap på. Ofte kan det være like nyttig å lese noe annet, se en film – eller høre en podkast. Vi [...]...


7. Slik blir det lettere å skrive oppgave – skriveprosessen
Av og til kan det føles helt umulig å komme i gang med å skrive, eller det kan stoppe opp underveis, du kan få det vi kaller skrivesperre. I denne podkasten får du råd om hvordan du kan legge opp skrivearbeidet ditt sånn at du får en god flyt og greit kommer videre i arbeidet. [...]...

8. Er det lov å skrive “jeg”?
Vi hører ofte at det ikke er lov å bruke ordet "jeg" i studentoppgaver og andre akademiske tekster. Men er det sånn? Matematikkprofessor Jo Røislien og Førsteamanuensis og litteraturviter Ingrid Nielsen reflekterer, diskuterer og gir råd om hvordan studentene kan bruke dette ordet i sine egne tekster. Programleder: Ingeborg Marie Jensen, koordinator for Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket [...]...

9. Slik unngår du plagiering
Mange studenter blir tatt i plagiat uten at de har ment å plagiere. Hvis du plagierer, kan du risikere at eksamensresultatet ditt blir slettet og at du i verste fall blir utestengt fra studiene. Førsteamanuensis Stine Eileen Torp Løkkeberg ved Høgskolen i Østfold og universitetsbibliotekar Terje Blåsternes ved Universitetet i Stavanger forklarer hvordan du kan [...]...


10. Slik får du bedre språk i oppgaven
Hva er egentlig godt språk, og hvordan får du til å skrive godt i en akademisk oppgave? Må akademisk språk være tungt og vanskelig? I denne podkasten gir professor Jo Røislien råd om hvordan språket kan være med på å gjøre oppgaven bedre. Programleder: Ingeborg Marie Jensen, koordinator for Studieverkstedet, Universitetetsbiblioteket i Stavanger....

11. Fra kaos til struktur – slik bygger du opp en akademisk oppgave
I denne podkasten snakker vi om hvordan du kan strukturere oppgaven din, sånn at den får god flyt og en logisk sammenheng. Matematikkprofessor Jo Røislien er begeistret for den såkalte IMRaD-strukturen. Kjenner du til den? Programleder: Ingeborg Marie Jensen, koordinator for Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket i Stavanger....

12. Slik lager du en problemstilling
Mange synes det å lage problemstillingen er noe av det vanskeligste de gjør når de skal skrive en oppgave, og uten problemstilling kommer du jo ikke så langt. I denne episoden får du matematikkprofessor Jo Røisliens beste tips for hvordan du kan gå fram for å lage en god problemstilling til oppgaven din.   Programleder: Ingeborg [...]...


13. Slik finner du gode kilder til oppgaven
Hvordan finner du gode kilder til oppgaven din? Hvordan kan du finne ut om noe er fake news? Er det lov å bruke Google og Wikipedia i en studentoppgave? Dette er noen av spørsmålene vi diskuterer i denne episoden. I studio er Ingunn Valan, som er spesialbibliotekar ved Nord Universitet, og Anne Lise Eng, som [...]...

14. Hva er drøfting?
Drøfting er en viktig del av det å skrive akademisk. Men hva er egentlig drøfting, og hva kan du gjøre for å få til å drøfte i oppgaven din? Det prøver førsteamanuensis Ingrid Nielsen å forklare i denne episoden. Programleder: Ingeborg Marie Jensen, koordinator for Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket i Stavanger...

15. Hva er en god oppgave?
Hva er det egentlig som kreves av en studentoppgave på et universitet eller en høgskole? Hvordan blir den vurdert? Hva legger sensorer og faglærere vekt på? Dette er spørsmål som blir diskutert i denne episoden. I studio er professor Jo Røislien og førsteamanuensis Ann Karin Tennås-Holmen. Har en statsviter og en matematiker forskjellig syn på [...]...


16. Hvorfor er metode så viktig?
I denne episoden snakker vi om metodedelen i oppgaven, hvorfor metode er så viktig og hva du må tenke på når du skal skrive et metodekapittel. Jo Røislien er professor i medisinsk statistikk, og altså spesialist i nettopp metode. Programleder er Ingeborg Marie Jensen ved Studieverkstedet ved Universitetsbiblioteket i Stavanger....