Akuttpodden

Akuttpodden Podcast

Akuttsykepleie. Behandling av akutte diagnoser/hendelser. Hver episode tar for seg én diagnose/hendelse. Musikk av: www.kiwisounddesign.no/ https://www.facebook.com/kiwisounddesign/

Metanolforgiftning
Knut Erik Hovda forteller oss hva metanol er, hvorfor han er så opptatt av toksikologi, hvordan metanolforgiftninger arter seg, hvordan man diagnostiserer det, hvorfor vi bør være litt ekstra obs på det nå, hvordan det er på verdensbasis og hvordan det behandles.    Reklame: Til å forberede meg til denne episoden, har jeg lest meg opp på syre- og baseforstyrrelser. Til det har jeg brukt boken Menneskets fysiologi og Klinisk biokjemi og fysiologi, begge utgitt av min annonsør Gyldendal Akademisk....

Blodgass
Den 12. mars skulle jeg holdt undervisning for en gjeng med sykepleiere i videreutdanning på UiO, innen avansert geriatrisk sykepleie. Den undervisningen ble ikke noe av, "fordi korona", så i og med at jeg har mulighet for lydopptak hjemme, spilte jeg inn undervisningen og sende til dem. Det ble i tillegg en podcast. Opptaket er hørt gjennom og godkjent av Nils Christian Tvedt Karlsen, lege og primus motor i MedEasy.    Blodgass er vanskelig å forklare uten å virke nerd, men her har jeg prøvd (sø godt jeg k...

"Forstår du toleransevinduet, kommuniserer du bedre med alle rundt deg"
I denne episoden snakker jeg med kollega, Gunhild, om toleransevindu. Dette er noe Gunhild har lært om gjennom bufdir og barnevernstjenesten etter at hun ble fostermor, men som så absolutt er relevant for oss som jobber i helsetjenester. Det burde vært folkeopplysning, spør du meg. Det har gjort at jeg lettere kan forstå hvorfor man ikke alltid kommer "i mål" med kommunikasjon til alle, alltid, og tips til hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen både med pasienter, kollegaer og på hjemmebane.    Episoden er...


Å jobbe med akutt og kritisk syke
Jeg har vært i Drammen og snakket med akuttsykepleier, Tommy Bringaker, om det å jobbe med akutt og kritisk syke. Hva gjør at vi liker det? På hvilken måte utfordrer det oss? Hvilke egenskaper egner seg til denne type jobb? Dette er trolig en episode som egner seg best for studenter innen helsefag, eller ferske sykepleiere og paramedics som kunne tenke seg å jobbe i ambulansetjenesten, på legevakt eller i akuttmottak....

Delir
Bjørn Erik Neerland er spesialist i indremedisin og geriatri. Han er en av få som har skrevet en phd om delirium. Svært mange pasienter, både unge og gamle, får delir. Bjørn Erik forteller oss hva delir er, hvordan vi oppdager tegn på delir, hvordan vi behandler det og ikke minst hvordan vi forebygger det.   PS: personlig historie om delir er gjengitt med samtykke fra familien.   Annonse/reklame: Ønsker du å lese mer om delir og sykepleie til pasienter med delir, anbefaler jeg Klinisk sykepleie bind 1 og Ge...

E-sigaretter og ARDS med forbedret lyd
Samme episode som ble lagt ut på fredag, men denne skal ha høyere lyd. Beklager, og takk til deg som gav tilbakemelding om at lyden var lavere enn vanlig....


E-sigaretter og ARDS
Lege Dagfinn Skrede gjester igjen Akuttpodden. Han forteller oss om E-sigaretter og ARDS. Acute respiratory distress syndrome, aka akutt lungesvikt, er alvorlig. Dagfinn forteller oss om fysiologi, patofysiologi og behandlingsprinsipper ved ARDS....

Nyresvikt del 2
I del 2 av 2 tar den straks ferdig spesialisten i nyremedisin, Linda Østli Druglimo, oss gjennom eksempler på hvilke pasienter vi treffer med nedsatt nyrefunksjon, hvordan det diagnostiseres, hvordan det behandles og ikke minst hvordan vi kan forebygge det hos allerede inneliggende pasienter.  Det at det å ha akutt nyreskade, selv lettere grad, har vist seg å være prognostisk relevant med dårligere prognose under den aktuelle innleggelsen(nesten uansett årsak) med lengre innleggelser og dårligere utfall, me...

Nyresvikt del 1
I del 1 av 2 tar den straks ferdig spesialisten i nyremedisin, Linda Østli Druglimo, oss gjennom nyreanatomi som er greit å vite for å forstå hvordan man skal oppdage nedsatt nyrefunksjon og hva disse blodprøvene med GFR og kreatinin forteller oss.  Annonse: Episoden er laget i samarbeid med Sykepleiepluss, som nå i desember endrer navn til MedEasy. På medeasy.no finner du allerede nå nye, og oppdaterte forelesninger om blant annet nyreanatomi. Dersom du ønsker å få det presentert på en annen måte enn i den...


Rabdomyolyse
Jeg har vært på Akershus Universitetssykehus og snakket med nyrelege Christian Aalborg om akuttbehandling av rabdomyolyse. Klinikk, diagnostikk, behandling og prognoser.  Last ned og kos deg med litt faglig påfyll på vei til jobb eller liknende:)...

Organdonasjon del 2, organbevarende behandling
I del 1 om organdonasjon har jeg fått med meg donorsykepleier, Gry Solberg, til å fortelle om organdonasjon. Hvordan går man frem? Hvem spør? Hvem spørres? Hvordan spør man? Hva innebærer det å si ja til organdonasjon?    I del 2, forteller anestesilege og donoransvarlig lege i OUS, Dag Wendelbo Sørensen om den organbevarende behandlingen, og hva det innebærer....

Organdonasjon del 1
I del 1 om organdonasjon har jeg fått med meg donorsykepleier, Gry Solberg, til å fortelle om organdonasjon. Hvordan går man frem? Hvem spør? Hvem spørres? Hvordan spør man? Hva innebærer det å si ja til organdonasjon?    I del 2, forteller anestesilege og donoransvarlig lege i OUS, Dag Wendelbo Sørensen om den organbevarende behandlingen, og hva det innebærer....


Cyanidforgiftning
Knut Erik Hovda har gjestet Akuttpodden og snakker om cyanidforgiftning i denne episoden. Hva er cyanid? Hva gjør det med cellene våre? Hvordan skille cyanid- fra en CO-forgiftning? Hvordan behandle cyanidforgiftning og hvordan virker behandlingen?   For å forberede meg til denne episoden, har jeg lest grunnleggende kjemi og fysikk om cellens metabolisme i boken Menneskets fysiologi, utgitt av Gyldendal Akademisk.  Akuttpodden sponses av Gyldendal Akademisk....

Drukning og forebygging av drukning
Vi går sommer og lysere tider i møte, men også en dyster statistikk i møte. Juni, juli og august er er månedene der flest drukner her til lands. Hvem er det som drukner? Hvorfor drukner de? Hvordan kan vi oppdage en som er i ferd med å drukne? Hvordan behandle drukning? Det viktigste er dog, hvordan forebygge drukning? Overlege i Luftambulanseavdelingen i OUS, Halvard Stave, gjester Akuttpodden og snakker med meg om dette.  102 personer døde som følge av drukning i fjor. La oss sammen få ned denne statistik...

Kols del 2
Dagfinn Skrede har gjestet Akuttpodden og gjør rede for patofysiologi ved KOLS i del 1. Behandling ved kols eksaserbasjon (kols-forverring) hører du om i del 2.    Bøker brukt i forberedelse til denne episoden er fra Gyldendal akademisk, spesielt kapittel 5 i Klinisk sykepleie 1....


Kols del 1
Dagfinn Skrede har gjestet Akuttpodden og gjør rede for patofysiologi ved KOLS i del 1. Behandling ved kols eksaserbasjon (kols-forverring) hører du om i del 2.    Bøker brukt i forberedelse av denne episoden er fra Gyldendal Akademisk....

Behandling ved akutt pankreatitt
Jeg har fått med meg akuttsykepleier Marius Grøstad til å snakke om pankreas. I del 1 snakker vi om funksjonen og årsaker til sykdom i pankreas. I del 2 tar vi for oss behandlingen av akutt pankreatitt.   NB! Etter tilbakemelding fra veldig observant lytter: Pasientens lave blodtrykk er en kontraindikasjon for CPAP. Overtrykket fra en CPAP øker trykket i thoraxhulen, reduserer hjertets preload og senker dermed blodtrykket ytterligere. For at vi skal kunne gi CPAP må vi ha fått opp blodtrykket med væske og/e...

Pankreas/bukspyttkjertelens funksjon og årsaker til patologi
Jeg har fått med meg akuttsykepleier Marius Grøstad til å snakke om pankreas. I del 1 snakker vi om funksjonen og årsaker til sykdom i pankreas. I del 2 tar vi for oss behandlingen.    Kilder brukt i forberedelse av episoden kommer fra Gyldendal Akademisk, spesielt kap 14 i boken Klinisk sykepleie 1, men også kapittel om sepsis og hemodynamikk....


Mottak av pasient med GCS 3
Rami, Herman og jeg har tatt for oss mottak av en pasient med GCS 3. Hva skyldes bevisstløsheten? Hvordan jobber vi for å ivareta og diagnostisere pasienten?  Det er mange tilfeller som kan gi nedsatt GCS. Casen vi tar for oss, er bare et eksempel.  Last ned og hør episoden når det passer deg!...

Fagidentitet
Denne episoden er laget i samarbeid med Gyldendal Akademisk. Jeg snakker med Helle Madsen Holm, intensivsykepleier og avdelingsleder på Simuleringssenteret på Ullevål sykehus. Hva er fagidentitet? Hvordan oppnår man fagidentitet og hva bruker vi den til?...


Elektrolyttforstyrrelser - Natrium
Jeg har snakket med stjernen bak "Elektrolyttveilederen" Kiarash Tazmini. Han har en stor interesse for elektrolytter, og håper engasjementet hans kan smitte over på flere. Dette er viktig, og mange pasienter skrives (dessverre) ut fra sykehus med elektrolyttforstyrrelser, eller at forstyrrelsene er korrigert, men at årsaken til at de oppstod ikke er fjernet.  Dette er del 1 av 3. Episoder om Kalium og Kalsium kommer så fort de er klare....

Sepsis del 2
Hvorfor vente i 14 dager på del 2, når den er klar allerede? I del 2 snakker Aleksander Rygh Holten og jeg om behandling.  Håper du har tid til å høre på podcast i førjulstida, eller du kan laste den ned nå og nyte i romjula;) God jul. Vi høres på nyåret....


Sepsis del 1
Aleksander Rygh Holten og jeg snakker sammen om sepsis. Hva er sepsis? Hvorfor oppstår det? Hvordan påvirkes pasientens klinikk?  Del én omfatter hva sepsis er for noe? Hvordan vi avdekker det, hvilke redskaper vi bruker for å oppdage det, samt mikrobiologi og prøvetaking for å finne utløsende mikrobe og rett behandling. Selve behandlingen kommer i del 2.    Ønsker du å lese mer om sepsis, kan du for eksempel gjøre det i Klinisk Sykepleie 1, 5. utgave, utgitt av Gyldendal Forlag. #reklame...

Akutt koronarsyndrom, med fokus på STEMI
Kardiolog, Jørgen Gravning, og jeg snakker sammen om akutt koronarsyndrom, og særlig behandling av STEMI-pasienter.  Nå skal det sies at behandling av akutt koronarsyndrom, enten det er STEMI, NSTEMI eller ustabil angina, er nokså lik. Den store forskjellen er hvor raskt man må til angiografi.  Husk at alle anbefalinger om behandling er sagt ut ifra nasjonale og regionale retningslinjer per dags dato. Dersom du hører på episoden frem i tid, må du være kildekritisk og se om retningslinjene for behandling fre...

Oppsummering ABCDE
Jeg gjør en kort oppsummering av ABCDE og korrigerer meg selv i slutten av episoden. Det er ikke alltid lett og få det rett på første forsøk;)  Jeg håper det høres ok ut, selv om jeg glemte et par punkter. Vel, det er jo derfor det er fint med team-arbeid, fordi teamet hjelper til å huske....


#4 Blod og blodtransfusjoner
Jeg har vært i blodbanken og snakket med overlege Lise Sofie Nissen Meyer om blod, det å være blodgiver og det å gi blodtransfusjoner til pasienter som trenger det.    I forberedelse til dagens episode, har jeg brukt boken Klinisk sykepleie 5. utgave, bind 1, kapittel 12 "Sykepleie ved transfusjonsbehandling". Boken er utgitt av Gyldendal Akademiske....

#3 Hjertet og sirkulasjonssystemet
Akuttpodden har vært i Drammen og snakket med kardiolog, Wasim Zahid. Han er også kjent som "twitterlegen" og kjent fra NRK-programmet "Hva feiler det deg?". Nå er han aktuell med ny bok, "Hjerte for hjertet".  Vi snakker sammen om hjertets anatomi og sirkulasjonssystemet....

#2 Luftveier og gassutveksling
Anestesilege Finn-Håkon Kvinge snakker om luftveisanatomi og gassutveksling. Ikke la dere lure av at intro er nokså lik som episoden om luftveishåndtering. Resten av innholdet er ikke det samme, selv om intro er lik. Håper du finner episoden nyttig....


Luftveishåndtering
Akuttpoddens første episode!! Gjest i denne episoden er Finn-Håkon Kvinge, anestesilege på Ahus. Vi begynner med luftveiene, og snakker her om hvordan man må jobbe og hvilke tiltak vi iverksetter for å holde pasientens luftveier åpne.  Neste episode omhandler luftveisanatomi og gassutveksling, og kommer om få dager....

Promo
Akuttpoddens første episode. En promo, riktignok. Første ordentlige episode kommer rundt uke 40:)...