Azan

Azan Podcast

Islamiska föreläsningar på svenska inom en rad olika ämnen. Manus, stödpunkter eller källreferenser finns tillgängliga till de flesta avsnitten på www.azan.se.


Imam Askari(A)
I samband med Imam Askaris(A) födelsedag pratar vi om några glimtar ur hans välsignade liv....


Kännetecken för Momen – Del 3
En genomgång av Profetens(S) hadith till Imam Ali(A) där han listar 103 tecken för en momen (troende). Föreläsningen går igenom tecken 13-16 m.h.a Powerpoint. Lyssna gärna på föreläsningen samtidigt som du tittar på presentationen:...


Kännetecken för Momen – Del 2
En genomgång av Profetens(S) hadith till Imam Ali(A) där han listar 103 tecken för en momen (troende). Föreläsningen går igenom tecken 8-12 m.h.a Powerpoint. Lyssna gärna på föreläsningen samtidigt som du tittar på presentationen:...

Kännetecken för Momen – Del 2
En genomgång av Profetens(S) hadith till Imam Ali(A) där han listar 103 tecken för en momen (troende). Föreläsningen går igenom tecken 8-12 m.h.a Powerpoint. Lyssna gärna på föreläsningen samtidigt som du tittar på presentationen:...


Kännetecken för Momen – Del 1
En genomgång av Profetens(S) hadith till Imam Ali(A) där han listar 103 tecken för en momen (troende). Föreläsningen går igenom första 7 tecknen m.h.a Powerpoint. Lyssna gärna på föreläsningen samtidigt som du tittar på......

Wilayah – Del 4
En genomgång av fjärde gruppen gentemot Wilayah samt en glimt av människans sanna värde och kapacitet....


Wilayah – Del 4
En genomgång av fjärde gruppen gentemot Wilayah samt en glimt av människans sanna värde och kapacitet....

Taqwa 3: I prövningar
En PowerPoint-presentation av Taqwa i prövningar. Det är fördelaktigt att lyssna medan man titta på presentationen som finns i PDF-format här:...

Taqwa 2: Praktiska effekter
En PowerPoint-presentation av praktiskaeffekterna från Taqwa. Det är fördelaktigt att lyssna medan man titta på presentationen som finns i PDF-format här:...


Taqwa 1: Definition
En PowerPoint-presentation av vad Taqwa är. Det är fördelaktigt att lyssna medan man titta på presentationen som finns i PDF-format här:...Wilayah – Del 3
En genomgång av tredje gruppen gentemot Wilayah samt vad som orsakar den....

Wilayah – Del 3
En genomgång av tredje gruppen gentemot Wilayah samt vad som orsakar den....

Wilayah – Del 2
Inför Wilayah kan folket delas upp i 4 grupper. Denna föreläsning går igenom två grupper: Wilayah-accepterare och Wilayah-kretsare....


Wilayah – Del 2
Inför Wilayah kan folket delas upp i 4 grupper. Denna föreläsning går igenom två grupper: Wilayah-accepterare och Wilayah-kretsare....


Wilayah – Del 1
Genomgång av vad Wilayah är och vem den tillhör utifrån Koranen och hadither och lärdomar från Karbala....


Besvarandet av Imam Hosseins(A) kallelse – del 2
3:e Muharram 2019: Många av oss känner säkert till den berömda kallelsen från Martyrernas Mästare, Aba Abdullah(A) – ”finns det någon att hjälpa mig?”. Ett uttryck som berört många och som skildrade de tydliga......


Förnuft, handling, irfan
En titt på Islams 3-stegsmodell med exempel från Profetens(S) tid, Karbala och nutida lärda....

Besvarandet av Imam Hosseins(A) kallelse – del 2
4:e Muharram 2019: Många av oss känner säkert till den berömda kallelsen från Martyrernas Mästare, Aba Abdullah(A) – ”finns det någon att hjälpa mig?”. Ett uttryck som berört många och som skildrade de tydliga......

Förnuft, handling, irfan
En titt på Islams 3-stegsmodell med exempel från Profetens(S) tid, Karbala och nutida lärda....


Besvarandet av Imam Hosseins(A) kallelse – del 1
2:a Muharram 2019: Många av oss känner säkert till den berömda kallelsen från Martyrernas Mästare, Aba Abdullah(A) – ”finns det någon att hjälpa mig?”. Ett uttryck som berört många och som skildrade de tydliga......Hijra
Förra veckan talades det om tawbah och förändring, att ändra sin riktning, att studsa upp när man slungas ner. Vi ska spinna vidare på det andliga spåret och prata om Hijra. Vad är Hijra,......


Ånger – Att byta riktning
Inledning Som vi hörde förra veckan så gick broder Feras igenom bönen. Alla dessa år när vi har bett så har vi sagt innan bönen ”Qurbatan ilallah” vilket betyder att jag gör det för......


Behovet av andlighet & etik
Inledning Genom årtusenden har mänskligheten betraktat sig som universums centrum, hennes planet var mittpunkten som allt snurrade kring, den ende varelsen utan like. Sen kom vetenskapen och bevisade att jorden egentligen bara var en......

Muharram 18: #4 Psykisk ohälsa
Inledning Människan befinner sig mitt i en mörk djungel av materialism, hjälplös inför det stora havet av föremål och önskemål. Varje stund puttas hon omkring av världsliga vågor. Innan hon hinner resa sig, puttas......


Fysiska sjukdomar
Vi drabbas alla från sjukdomar i livet, allt från influensa till cancer. Vad är filosofin bakom sjukdomar?...


Meningarna bakom Laylatul Qadrs riter
Vi har nått månaden Ramadhans sista tio nätter. Bland dessa nätter finns det en natt som är bättre än hela årets 365 nätter. Den Heliga Koranen nämner denna natt på flera platser och har......

Imam Hassan Mujtaba(A)
Månaden Ramadhan är en månad där vi är bjudna som Allahs gäster. Men i mitten av denna månad fick Profetens(S) Ahl al-Beit(A) en ny gäst i hushållet. Den 15:e Ramadhan tredje året efter......

Fastan: Den andliga uppstigningen
Varför fastar vi? Varför är vi bjudna till Allahs festival? Det måste ju finnas ett syfte; Allah gör inget på måfå, så varför har Han bjudit oss till Sin närhet?                                     Ehsan ­ Malmö......


Imam Sajjad(A)
Imam Sajjad(A) som förde vidare Karbalas fackla talas det inte lika mycket om som Karbalas övriga hjältar och således önskar vi presentera denna stora personlighet så att hans liv må vara en inspiration......

Haqqiqah: Förenandet med Sanningen
Tänk dig att du tämjt ditt nafs inom ramarna av Sharia. Tänk dig att du sedan följt vägen av moralisk förfining förbi djurens stadium till vägkorsningen mellan mänskliga och himmelska attribut. Du befinner......

Akhlaq del2
Som det nämndes under förra föreläsningen, penetrerar människan, genom akhlaq, det stela och kala skalet av tron och förser den med vitalitet och mening. Likt attraktionskraften av en vacker ros, dras människan mot dem......


Akhlaq del1
Människan är en underlig varelse. Å ena sidan finner vi de djuriska dragen, instinkter som ämnar till att tillfredsställa de behov som förmår oss att överleva. Å andra sidan finner vi de änglalika......

Glimtar ur Nahjul Balagha
Imam Alis(A) personlighet är som en magnet och du kan inte låta bli att dras mot honom och få kärlek till honom när du hör om honom. Men det är inte bara Imam Alis(A)......

Tariqah: Vägen till Sanningen
Vilka kommer att vara Imam Mahdis(AJ) närmaste anhängare och vänner? Är det dom som enbart implementerat Shari”ah till högsta möjliga nivå eller krävs det mer ifrån dem? Om det krävs mer ifrån dem;......


Vem är Mo’men?
Det verkar råda en allmän missuppfattning om vem som är mo”men. På svenska och även engelska översätts det rätt slarvigt som en troende. Men en troende och en mo”men är inte samma sak.......

Handskakning
En vanligt förekommande fråga bland oss muslimer är hur vi skall i en situation där en handskakning med det motsatta könet är föreliggande. Om man väljer att skaka hand har man begått ett......

Förebild
Det är våra förebilder som klär oss, lär oss och uppfostrar oss. Det är våra förebilder som väljer vårt sätt att tala, vårt sätt att tänka och vårt sätt att agera. Varför? För dom......


Utanförskap
Har du någonsin känt en tomhet? En längtan? En känsla som hur mycket du än försöker inte kan tysta? Har du någon gång känt dig utanför? Fastän du är bland vänner och familj? Fastän......

Disciplinering av Nafs
När vår Nafs är duktig måste vi belöna den så att den lär sig att om den sköter sig så får den sitt godis när vi bestämmer det, precis som en häst. Imam......

Tillstånden av nafs
I vilket tillstånd din själ är i avslöjar åt vilket håll det andliga kriget lutar mot i ditt bröst. Leder Shaytani-armeérna eller leder de Ängla-armeérna? Det i sin tur kommer avgöra hur du är......


Varför hijab?
Varför är just Hijaben särskilt utsatt? Varför är inte nunnans klädsel utsatt? Eller mannens hijab? Men varför är inte Hijaben införstådd? Varför undrar om och om igen, ”Varför har du hijab på dig?”......

Vad är Nafs?
Likaså kan vi läsa hur Imam Hossein(A) jämför Yazids armé som vargar i ett av sina tal. Varför just varg? De lärda säger att orsaken är att när vargar attackerar för att äta skadar......

En martyrs mentalitet
Med denna föreläsning ska vi inte gå in på den politiska aspekten av martyrskap. Vi ska faktiskt överhuvudtaget inte behandla själva ämnet om martyrskap . Vad vi istället ska gå in på är vad......


Öknen mellan tvivel och övertygelse
För att lägga grunden som slottet av yaqin kan byggas upp på behöver marken och fundamentet som yaqin ska byggas på vara solid och stabil. Alla onödiga och felaktiga idéer, tankar, funderingar, information och......

Fokus och koncentraion
I en undersökning som gjordes av det brittiska University of Loughborough, kom man fram till att mycket socker ger sämre koncentration. Och de kom även fram till att drycker med lite socker och......


Tawbah- Vägen tillbaka till Gud
Tro inte att människan kan utföra tawbah eller uppfylla dess villkor efter syndens rötter har stärkts. Vårsäsongen för ånger är ungdomen då synderna är färre, hjärtats mörker är ofullständigt, villkoren för tawbah är enklare......

Håll fast vid den heliga Koranen del 2
Den som läser den Heliga Koranen bibehåller ett band med Allah. Om vi verkligen vill vara Guds vänner, då måste vi ju prata med vår vän och lyssna på vad han säger. Den Heliga......

Tawheed – Det andliga uppvaknandet
Låt oss titta på oss själva: Är jag verkligen en sann muwahid och Gudsdyrkare? Är jag? Har jag kastat ut alla dåliga egenskaper ur mitt hjärta? Har jag verkligen? Om jag har borde jag......


Håll fast vid den heliga Koranen
För mystikern är tawhid den sublima höjdpunkten av mänsklighet och det slutgiltiga målet av hans andliga resa, medan för vanligt folk och även filosofer, betyder tawhid den grundläggande harmonin av den ovillkorliga existensen. För......

Själslig rikedom
Andra har funderat djupare över denna fråga och säger att människan är en varelse som inte kan vara kär i något som är begränsat och förgängligt. Hon längtar efter absolut perfektion och älskar......

Väntan
Vi tror oss för mycket. Arrogansens damm har dämpat vår syn. Vi har mycket snack och lite verkstad, eller som en kollega sade, mycket snack och lite hockey. Men det är när orden tar......


Uppenbarelsens natt
Den 27:e dagen i månaden Rajab, var den dag då Profeten(S) fick sin första uppenbarelse vid Hira grottan i Mecka. Natten till den 27:e Rajab anses som en av de stora och mest......

Läran om rättvisa
Man skulle faktiskt kunna säga att rättvisa innebär balans och jämvikt. Denna tolkning av rättvisa härskar egentligen över hela det skapade världsalltet, universum, inom atomen, i människans struktur, på alla planeter och i......

De glömda barnen
Enligt LVU, så skall de brister som föreligger i barnets hemmiljö vara av allvarlig art innan ett ingripande får göras enligt 2 § i denna lag. Det ska alltså finnas en påtaglig risk......


Skilsmässa
Det krävs inte mycket analys för att konstatera faktumet att det idag sker betydligt fler skilsmässor än vad vi tidigare sett under historiens gång. Men å andra sidan har även orsakerna, som leder......

Självbeundran- En fläck i människans bröst
Hittills har vi pratat om den självbeundran som vi muslimer kan råka ut för, men det finns även en annan form av ujb som relaterar till de icke troende, dvs. de med illasinnade......

Karbala- Martyrskapets koncept
Shahid innebär shahadat och shahadat innebär vittnande; shahadat innebär att se sanningen och vittna om den, stå vid den och försvara den i alla avseenden, så pass att man är beredd att......


En tid för ånger och sprituell rening
Har du någon gång ställt dig själv frågan: Varför hamnar jag personligen åter i samma specifika synd som jag uppriktigt gjort tawbah från, och varför lyckas jag inte med den spirituella reningen......

Bönens doft
Har du någon gång känt dig vilsen och kall, och i behov av värme och trygghet? Ur materialismens djupa avgrund och mitt ibland all världslig stoft tycker du dig i fjärran kunna......

Sabr – De troendes stöttepelare
”Tänk er om man inte kände någon oro när man drabbas av svårigheter.  Tänk om man alltid kunde känna tacksamhet. Tänk er ett liv där  tålamodet ständigt beaktas. Denna typ av levnad......


Varför Halal mat?
Vad man äter reflekterar oftast vad man är. Med detta i åtanke bör man kanske ställa sig frågan: Vilken effekt har egentligen Halal mat på vår själ?                                     Varför halal mat? En föreläsning av:......

Kvinnan av vältalighet
Det var hennes öde att förmedla budskapet och uppoffringen i Karbala till hela världen, det budskap och den uppoffring som Imam Hossein(A) och de övriga medlemmarna från Profetens(S) familj hade gjort för bevarandet......

Tawfiq (Lyckan från Gud)
Tänk på att detta sker i två påföljande steg som hänger ihop och glöm inte att detta börjar med vårt engagemang och strävande och avslutas med Guds stöd och hjälp och att engagemanget......


Guds existens
Kan död materia orsaka liv? Kan någon som inte kan ett ord svenska lära någon annan att prata svenska? Kan ett svagt ljus avge ett starkare ljus än sig själv, som till exempel solljus?......

Amr bil Maroof
Har ni någon gång funderat över varför det förekommer ondska i denna värld och hur det onda kan tillåtas existera?                                     Amr bil maarof En föreläsning av: Broder Mikael ­ Skype 2008-08-26 I Guds,......