Brinkmann på P1

Brinkmann på P1 Podcast

Psykologiprofessor Svend Brinkmann kaster et kritisk blik på den teknologiske udviklings konsekvenser for os som mennesker. Han møder forskere, der er med til at forme morgendagen, for at diskutere, hvordan videnskabens landvindinger påvirker os på godt og ondt. Og om der overhovedet er plads til den menneskelige psyke, når bilerne selv overtager rattet, robotterne plejer vores ældre og virkeligheden bliver virtuel. Vært: Svend Brinkmann.

Brinkmann på P1: Syntesebiologi
Selvlysende planter, stof lavet af edderkoppespind og genskabelse af uddøde dyrearter. Verden over satses der stort på tværfaglig forskning i "syntesebiologi", som med teknologiens hjælp kan gøre den slags science fiction-idéer til virkelighed. Men det er samtidig et felt, der fremprovokerer stærke etiske diskussioner, fordi forskerne manipulerer med livet på en måde, som nogle bliver bange for eller sure over. I "Brinkmann på P1" prøver psykolog Svend Brinkmann at blive klogere på, hvad der egentlig kan ...

Brinkmann på P1: Helbredende motion
Når vi taler om sygdom, er det ofte med vendinger om, at vi skal holde os i ro og blive i sengen. Men hvis vi er alvorligt syge, skal vi måske i stedet gøre det stik modsatte og se at komme op i omdrejninger. Også selv om det i første omgang udløser en stressreaktion i kroppen. Humanbiolog Pernille Højman fra Rigshospitalets Center for Aktiv Sundhed har i forsøg vist, at hård motion kan være med til at bekæmpe kræftceller. Samtidig oplever mange af patienterne, at de fysiske strabadser er en kærkommen mul...

Brinkmann på P1: Forskning på tværs
Tværfagligt. Grænseoverskridende. Interdisciplinært. Der er mange smarte ord for cirka det samme, når moderne forskning skal prøve at bygge bro hen over traditionelle faggrænser. Professor Andreas Roepstorff sætter trumf på ved selv at være både biolog og antropolog, samtidig med at han arbejder med neurovidenskab. Han står i spidsen for et forskningscenter, der skal få hjerner fra forskellige dele af videnskaben til at arbejde bedre sammen om at løse samfundets store problemer. I "Brinkmann på P1" fo...


Brinkmann på P1: Genetik og oprindelse
Svend Brinkmann kommer fra Herning-egnen, men som alle andre moderne mennesker har han rødder i Afrika et par hundrede tusinde år tilbage i tiden. Det véd vi takket være genetik-forskere som professor Eske Willerslev, der er kendt for at gå på DNA-opdagelse i vores arts oprindelse og vores forfædres vandringer på tværs af kloden. Eske Willerslevs forskning har været med til at omskrive vores historie. Men han trækker også gerne paralleller til aktuelle diskussioner om indvandring, race og rettigheder. Væ...

Brinkmann på P1: Forskning i sorg
Da Svend Brinkmann var seks år, døde hans farfar, og han oplevede for første gang sorgen over tabet af en nær pårørende. Som voksen forsker Svend Brinkmann selv i sorg, og det samme gør hans gæst, psykolog Mai-Britt Guldin. Hun har haft hundredvis af sørgende i terapi, og som sorgforsker ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har hun stået bag verdens største sorgundersøgelse. Et af hendes mål er at kortlægge, hvem i befolkningen der er mest udsatte for at få alvorlige problemer med den type...

Brinkmann på P1: "Menneskets tidsalder"
Vores praleliste over store menneskelige bedrifter tæller opfindelsen af hjulet, byggeriet af pyramiderne og vores togter ud i rummet. Men der er også flere og flere negative eksempler på, at vi som art har præget planeten som en regulær naturkraft på linje med meteornedslag, jordskælv og andre katastrofer. Dét har fået geologer til at argumentere for, at vi lever i "Menneskets tidsalder" - eller den "antropocæne" tidsalder. Antropolog Nils Bubandt fra Aarhus Universitet forsker i fænomenet. Et af hans mo...


Brinkmann på P1: Falske nyheder
Grænsen mellem fup og fakta er blevet sværere at trække i et nyhedsbillede præget af gule "breaking"-bjælker og virale delinger på sociale medier. Filosofiprofessor Vincent F. Hendricks fra Københavns Universitets Center for Information og Boblestudier er dykket ned i fænomenet "Fake News" for at forklare mekanismerne og finde forholdsregler mod dem. I "Brinkmann på P1" taler han med psykolog Svend Brinkmann om forureningen af vores informationssfære, og om hvordan mere pli og omtanke hos den enkelte måsk...

Brinkmann på P1: Spilforskning
Psykologiprofessor Svend Brinkmann var ivrig computerspiller som ung. Siden har han truffet en bevidst beslutning om at styre helt uden om tidsrøveriet og også prøve at dosere sine børns forbrug. Men måske er det en forkert tilgang? Danmarks første professor i spil, Espen Aarseth fra IT-Universitetet, går i "Brinkmann på P1" i rette med de negative forestillinger om digitale spil og spil i det hele taget. Undervejs afliver han en del af Svend Brinkmanns fordomme og betænkeligheder. Vært: Psykologiprofesso...

Brinkmann på P1: Hjernens sygdomme
Lægevidenskaben har forlænget vores levealder, men i takt med at vi bliver ældre, vokser risikoen for demens og andre uhelbredelige hjernesygdomme. Hjerneprofessor Torben Moos fra Aalborg Universitet fortæller i "Brinkmann på P1" om forskning i metoder, der kan sende gavnlig medicin ind forbi den barriere, som beskytter hjernen så effektivt mod påvirkning udefra, at den er svær at behandle. Hjerneeksperten tror ikke på, at vi kommer til at udrydde hjernesygdomme. Men han håber, at det bliver muligt at opd...


Brinkmann på P1: De dybe have
Professor Ronnie Glud forsker i biologien i bunden af oceanernes allerdybeste grave med vanddybder på op til 11 kilometer. I øjeblikket planlægger han det næste store togt i Kermadec Trench i New Zealand til november. Det kommer til at benytte nyudviklet sensorudstyr på den ubemandede robot-ubåd, som sendes ned i det ekstreme tryk og totale mørke. Svend Brinkmann taler med ham om fascinationen af det ukendte, og om hvad vi kan lære af at udforske dybderne på vores planet. Medvirkende: Biogeokemiker Ronnie...

Brinkmann på P1: Partikelfysik og universets opståen
Partikelfysiker Troels C. Petersen er med i kredsen af forskere, som benytter "verdens største fysiklaboratorium" i CERN i Schweiz. Han jagter en forklaring på, hvad mørkt stof egentlig er for noget. Det er samtidig en søgen efter forklaringer på universets opståen. I "Brinkmann på P1" taler Troels C. Petersen med psykolog Svend Brinkmann om universets dybeste hemmeligheder. Og om hvordan forsøget på at forstå universets størrelse og udviklingen af livet på jorden har givet ham en naturlig ydmyghed - men s...

Brinkmann på P1: Elbiler
Elbiler har haft et lidt blakket ry, siden de første små "ellerter" dukkede op i 1980'erne. Det har ændret sig, efter at designersmarte modeller fra amerikanske Tesla og de etablerede bilfabrikker er kommet på markedet. Nu gættes der på, hvor længe der går, før vi allesammen kører stille rundt på miljøvenlig strøm i stedet for benzin og diesel. Måske kan vi også gå ombord i elfly og elfærger, i takt med at teknologien forbedres? Medvirkende: Lektor Erik Schaltz fra Institut for Energiteknik på Aalborg Univ...


Brinkmann på P1: Affald og genbrug
Selv om vi er begyndt at sortere dem, er størrelsen på vores affaldsmængder stadig præget af forbrugersamfundets køb og smid væk-mentalitet. Men bedre teknologier til genanvendelse af materialer og nye forretningsmodeller for gensalg af brugte ting kan gøre kredsløbet mere bæredygtigt. "Brinkmann på P1" ser bl.a. på kasseret forbrugerelektronik, som i mange tilfælde intet fejler. Og på hvorfor det i nogle tilfælde alligevel giver bedst mening at smadre ting i en stor bunke i stedet for at findele dem ned t...

Brinkmann på P1: Teknologi og reproduktion
Ny teknologi gør det muligt at få ønskebørnene senere i livet - eller sågar efter at de biologiske forældre er døde. Men med mulighederne følger også etiske og juridiske dilemmaer, som professor Charlotte Kroløkke fra Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet forsker i. Reproduktionsforskeren er gæst hos psykologiprofessor Svend Brinkmann i "Brinkmann på P1". Vært: Svend Brinkmann....

Brinkmann på P1: Fremtidens automatiserede arbejdsmarked
Når robotterne bliver en lille smule dygtigere, end de er i dag, bliver ansatte med alle deres menneskelige fejl og mangler automatiseret ud af fremtidens arbejdsmarked til et liv i lediggang. Eller gør de? Psykologiprofessor Svend Brinkmann drøfter skræmmescenarier og automatiserings-muligheder med innovationschef Hanne Shapiro fra Teknologisk Institut. Hun rådgiver virksomheder, politikere og myndigheder om, hvad der er på vej. Men hun suser også rundt på arbejdspladser og i fagforeninger for at snakke o...


Brinkmann på P1: Hjerneforskning
Sociale medier og allestedsnærværende teknologi udfordrer vores hjerne på måder, den kan have svært ved at kapere. Hjernen med dens 100 milliarder nerveceller er plastisk og tilpasningsdygtig, men måske har vi alligevel nået grænsen for, hvad vi kan udsætte den for? Psykolog Svend Brinkmann spørger hjerneforsker Albert Gjedde fra Københavns Universitet, som deler bekymringen. Han mener, at de sociale medier udnytter mekanismer, som gør brugerne afhængige. Vært: Svend Brinkmann....

Brinkmann på P1: Energiteknologi
Klimamodeller med dystre scenarier indgår i energiforsker Gorm Bruun Andresens arbejde på Aarhus Universitet, når han lægger planer for fremtidens energisystem baseret på vedvarende energikilder. Dét med fremtiden skal tages med forbehold, for det haster nu og her, understreger han i samtalen med psykolog Svend Brinkmann. Men hvis bare vedvarende energi bliver billigst, er det lige meget, hvad politikerne beslutter. Vært: Svend Brinkmann....

Brinkmann på P1: Mobilitet og megabyer
Vi flytter fra land til by, og vi pendler på nye smarte måder. Både fordi ny teknologi giver os mulighed for det, og fordi omstændighederne i nogle tilfælde tvinger os til det. Men hvordan påvirker det os? Psykologiprofessor Svend Brinkmann diskuterer mobilitet og megabyer med professor Ole B. Jensen fra Center for Mobilitet og Urbane Studier ved Aalborg Universitet. Vært: Svend Brinkmann....


Brinkmann på P1: Sociale medier
Psykologiprofessor Svend Brinkmann kaster et kritisk blik på den teknologiske udvikling og udfordrer de forskere, der står bag. Sociale medier revolutionerer vores indbyrdes kommunikation og forandrer vores sprog. Svend Brinkmann er bekymret for konsekvenserne, men sprog- og internetforsker Tina Thode Hougaard tager de sociale medier i forsvar. Vært: Svend Brinkmann....

Brinkmann på P1: Sundhedsteknologi
Sundhedssektoren plejer at skelne mellem "kolde" administrative hænder og "varme" patientnære hænder. Men hvilken temperatur har hænderne, som udvikler elektronik til at tage sig af vores syge? Og ville folk dø i hobetal, hvis der ikke var adgang til apparaterne? Psykologiprofessor Svend Brinkmann kaster et kritisk blik på den teknologiske udvikling og møder de forskere, der står bag. Denne gang om sundhedsteknologi med formanden for Dansk Medicoteknisk Selskab, institutleder Kim Dremstrup fra Institut for...

Brinkmann på P1: Nanoteknologi
Psykologiprofessor Svend Brinkmann kaster et kritisk blik på den teknologiske udvikling og møder de forskere, der står bag. Denne gang med nanoforsker Jørgen Kjems fra iNANO på Aarhus Universitet. Når ting bliver så små, at vi ikke kan se dem med det blotte øje, har vi en tendens til at blive bekymrede. Muligheden for at arbejde med bittesmå emner i nanoskala baner vej for fantastiske nye anvendelser både på det medicinske og materialetekniske område. Men nanopartikler kan også skade miljøet og helbredet, ...


Brinkmann på P1: Videoovervågning
Psykologiprofessor Svend Brinkmann kaster et kritisk blik på den teknologiske udvikling og møder de forskere, der står bag. Denne gang med professor Thomas Moeslund fra Aalborg Universitet, som er ekspert i videoovervågning. Når vi lægger nakken tilbage og kigger op, er der en rimelig chance for at få øje på et af de over 250 millioner overvågningskameraer, der iagttager os rundt om på kloden. Men hvorfor har vi brug for alle de kameraer - og hvordan påvirker det os at blive iagttaget? Vært: Svend Brinkma...

Brinkmann på P1: Rumforskning
Psykologiprofessor Svend Brinkmann kaster et kritisk blik på den teknologiske udvikling og møder de forskere, der står bag. Denne gang med astrofysiker og rumforsker Hans Kjeldsen fra Aarhus Universitet. Fantasifuldheden har frit spil i fiktionens verden, når handlingen foregår ude i rummet og i fremtiden. Dér vrimler det med dramatiske oplevelser og sære fremmede væsner. Tilbage på jorden i nutiden og virkeligheden arbejder forskere på mere stilfærdig vis med at forstå galakser, stjerner og planeter. Og m...

Brinkmann på P1: It-i-alting
Psykologiprofessor Svend Brinkmann kaster et kritisk blik på den teknologiske udvikling og møder de forskere, der står bag. "It i alting" er en populær programerklæring blandt it-forskere. At ambitionen er godt på vej til at blive virkelighed, opdager vi andre især, når it inde i et eller andet driller. Professor Kim Guldstrand Larsen fra Aalborg Universitet har været med til at putte it i alting med så få fejl som muligt. Svend Brinkmann spørger ham, om det overhovedet er nødvendigt at putte it i det hel...


Brinkmann på P1: Bioteknologi
Psykologiprofessor Svend Brinkmann kaster et kritisk blik på den teknologiske udvikling og møder de forskere, der står bag. Hvide kitler, reagensglas på høje borde og gule advarselsskilte på væggene. Sådan ser der ud i bioteknologernes verden, hvor livet bliver iagttaget gennem mikroskop, og hvor små laboratorieprøver bliver manipuleret til noget med stor betydning, uanset om det er enzymer til industrien eller bedre afgrøder til landbruget. Svend Brinkmann får besøg af professor Lene Lange, som er forskn...

Brinkmann på P1: Robotter
Psykologiprofessor Svend Brinkmann kaster et kritisk blik på den teknologiske udvikling og møder de forskere, der står bag. Robotter kan støvsuge, slå græs, køre bil, gå i krig og træffe beslutninger for os. Men hvem siger, at robotterne altid gør det rigtige? Brinkmann får besøg af den danskfødte robotforsker Henrik Iskov Christensen. Han leder et robotcenter på University of California og har haft tilsvarende topposter på andre universiteter i USA og Europa. Henrik Iskov Christensen var videnskabelig rå...

Brinkmann på P1: Stamceller
Psykologiprofessor Svend Brinkmann kaster i en ny programserie et kritisk blik på den teknologiske udvikling og dens betydning for vores liv og fremtid. For hvordan påvirker videnskabens landvindinger os som moderne mennesker på godt og ondt? I seriens andet program får Svend Brinkmann besøg af stamcelleforsker Trine Fink fra Aalborg Universitet. Forskning i stamceller kan kurere uhelbredelige sygdomme - eller misbruges til bizarre kloninger. Det første har skabt skyhøje forventninger til forskere på områd...


Brinkmann på P1: Virtual Reality
Psykologiprofessor Svend Brinkmann kaster i en ny programserie et kritisk blik på den teknologiske udvikling og dens betydning for vores liv og fremtid. For hvordan påvirker videnskabens landvindinger os som moderne mennesker på godt og ondt? I seriens første program får Svend Brinkmann besøg af virtual reality-forsker Jesper Mosegaard fra Alexandra Instituttet i Aarhus til en snak om, hvad vi egentlig skal med virtuel virkelighed, når vi har den ægte vare. Vært: Svend Brinkmann. (Sendt første gang 5. ap...