Eksistens

Eksistens Podcast

Eksistens er programmet om de største spørgsmål, den dybe undren og den levende nysgerrighed. Programmet hvor filosofi bliver levende og vedkommende.

Eksistens: Jeg forandrer mig - det lover jeg 2017-02-02
Den voldelige ægtemand trygler sin kone om at tage ham tilbage - han har forandret sig. Den indsatte har efter et længere fængselsophold forandret sig og er ikke længere en samfundstrussel. Den tidligere guvernør i Alabama, George Wallace, gik fra at hade afroamerikanere og tale for raceadskillelse på den store måde, til først at undskylde over for dem han tidligere havde tordnet imod og dernæst til at tale deres sag. Folk forandrer sig. Eller gør de? Eksistens ser på, hvornår vores personlighed kan anses f...

Eksistens: Sort, hvid, rød, gul, brun 2017-01-26
Afrikanere, jøder, asiater, arabere, indfødte amerikanere, kaukasere. Kranieform, hudfarve, hårtype, mund, næse. Menneskeracen i al dens mangfoldighed. Menneskeracer med deres mange forskelle. Afroamerikanere bliver skudt af hvide politifolk. Jøder bliver hængt ud af arabere. Mexicanere bliver udelukket. Flygtninge og indvandrere bliver udsondret af europæere. Vi hører om flere og flere ulykkelige episoder, hvor racediskrimination spiller en rolle. Eksistens undersøger, hvad der er på spil. Medvirkende: Pr...

Eksistens: Jeg har en stemme. Det er min stemme. Som jeg taler med 2017-01-19
Vores første kontakt til verden er skriget - stemmen. Navlestrengen bliver klippet, og stemmebåndet tager over. Og når vi ikke har fysisk kontakt, er stemmen vores kontakt med vores mor. Siden skal vi lære at bruge stemmen, vi skal tale med en stemme, vi skal finde ud af hvad vores stemme ER og trække en grænse for "hvad er mig?", "hvad er den anden?" og "hvordan passer vi sammen?". Stemmen betegner noget, den udtrykker mening, men vi kan ikke altid være sikre på, at det virker. At den anden hører det, vi m...


Eksistens: Sex, det er noget vi deler; digitalt 2017-01-12
Porno på nettet, sexting, dick pics, pussy pics, Tinder, Boyfriend etc. etc. Vi - og måske især de yngre kønsmodne generationer - har adgang til og benytter et uendeligt felt af digitale platforme med seksuelt indhold. Alt fra "almindelig sex" til fantasier eller perversioner, som enhver af os nogen sinde må have haft i et splitsekund, er tilgængeligt med bare et minimum af digital snilde. Og hvordan det påvirker en seksualitet der er under udvikling - fx for en teenager - det kigger Eksistens på denne gang...

Eksistens: Øst eller Vest. Ånd eller tanke. Eller det hele. 2017-01-05
Massevis af europæere og amerikanere rejser til Østen for at få klarhed over deres liv og deres færden i verden. De rejser afsted med de samme spørgsmål, som den vestlige filosofi har søgt svar på i århundreder. Og i lige så lang tid har Østens tilgang til værensspørgsmål været affejet som irrationel, åndelig hokus pokus og ikke rationelle tanker om hvem vi er, og hvordan vi er det. Eksistens undersøger, hvad den østlige såkaldte spiritualitet kan bidrage med i filosofisk sammenhæng, og hvorfor vesten ikke ...

Eksistens: Sorg - fra skønhed til sygdom 2016-12-30
I Romantikken hyldede vi det knuste hjerte, og i Antikken viste man dybde og erkendelse når man var i sorg. I dag er sorg noget der skal overstås, hvis det forhindrer os i at bidrage til den almindelige effektivitet, og fra 2018 bliver kompliceret sorg formentlig en diagnose. Medvirkende: Psykolog og ph.d.-stipendiat Aalborg Universitet, Ester Holte Kofod og journalist Sofie Klingberg. Vært og tilrettelægger: Carsten Ortmann. Tilrettelægger: Anne Kjær. (Sendt første gang 25. oktober)....


Eksistens: Livet er derude ... 2016-12-27
Helt siden både de gamle grækere og romere har vi mennesker overvejet, om der er liv i rummet, og med Kopernikus' opdagelse i 1543 af, at jorden kredser om solen og ikke omvendt, tog de overvejelser fart. De seneste ca. 250 år har vi forsøgt at kommunikere med evt. rumvæsener, først vha. store bål i Sahara, siden med radiosignaler og rummissioner. Og forestillingerne om vores møde med extraterrestrielt liv er utallige og oftest skæbnesvangre. Hvad sker der, og hvad gør vi, når vi møder "de andre" ude fra ru...

Eksistens: Verden i billeder er vores billede af verden 2016-12-26
Alayn Kurdi der ligger i vandkanten på en tyrkisk strand. Vietnamesiske Kim Phuc der løber skrigende væk fra et napalmangreb på hendes landsby. En kinesisk studerende der blokerer vejen for tre tanks. Twin Towers i flammer. En hætteklædt fange på en papkasse i Abu Graib. Det er alle sammen billeder de fleste af os har set, og som har bragt en situation i verden et (par) skridt tættere på os. Hjulpet os til at forstå verden og hvad der sker i den. Nogle fotos bliver ikoniske og medskabende for vores opfattel...

Eksistens: I virkeligheden... 2016-12-13
Vi siger det hele tiden. Vi refererer til den hele tiden. Virkeligheden. "I virkeligheden er det jo sådan og sådan". Og "jeg skal ud at lave noget ude i virkeligheden". Som om vi er fuldstændigt enige om, hvad virkeligheden er, hvordan den ser ud, og hvad den består af. Men vi taler også hele tiden om, at min virkelighed er en anden end din virkelighed. Og at der findes flere virkelighedsplaner imellem os. Eksistens går på jagt efter den objektive virkelighed. Hvis den findes ... i virkeligheden. Medvirken...


Eksistens: Til kamp for mellemrummene 2016-12-06
Dannelse har lidt en klang af klaver og kagegafler, men det er dannelse snarere end uddannelse, der kan få os til at blive de bedste udgaver af os selv. Med målstyring, fremdriftsreform og store besparelser på mange uddannelser risikerer vi imidlertid at miste de (mellem)rum, dannelsen opstår i. Det frygter en række universitetslærere, der sammen med en tænketank for pædagogik og dannelse afholder stor konference om universitetets rolle som dannelsesinstitution. Medvirkende: Lektor i filosofi ved DPU, Stee...

Eksistens: Mandeidentitet 2016-11-29
Engang var det manden, der sad for bordenden, bankede i bordet og tjente pengene. Siden er meget sket. Der er kommet større ligestilling mellem kvinder og mænd, og manden er ikke længere skåret ud fra en bestemt stereotyp. Eksistens ser på hvad det vil sige at være mand i dagens samfund, hvem manden er, og om han har mistet sit domæne og sin slagkraft i takt med kønsligestillingen. Medvirkende: Forfatter og debattør Knud Romer. Filosof Anders Fogh Jensen. Aktuel Filosof: Anne-Marie Søndergaard Christensen....

Eksistens: Sort, hvid, rød, gul, brun 2016-11-22
Afrikanere, jøder, asiater, arabere, indfødte amerikanere, kaukasere. Kranieform, hudfarve, hårtype, mund, næse. Menneskeracen i al dens mangfoldighed. Menneskeracer med deres mange forskelle. Afroamerikanere bliver skudt af hvide politifolk. Jøder bliver hængt ud af arabere. Mexicanere bliver udelukket. Flygtninge og indvandrere bliver udsondret af europæere. Vi hører om flere og flere ulykkelige episoder, hvor racediskrimination spiller en rolle. Eksistens undersøger hvad der er på spil. Medvirkende: Pro...


Eksistens: USA har ingen filosoffer 2016-11-08
De har ikke såd'n rigtig filosofi i USA. Ikke som i Europa. De har pragmatiske, offentlige intellektuelle. Og de bevæger sig hovedsageligt inden for fire hovedretninger, som den politiske filosofi antager. Der er republikanisme, liberalisme, socialisme og konservatisme. Og så har de den amerikanske drøm om alles ret til "life, liberty and the pursuit of happiness" som gjorde op med det tyranniske, enevældige, feudale Europa. I USA blev man sin egen lykkes smed - i mange tilfælde på andres bekostning. Lige ...

Eksistens: Vrede er nytteløs og infantil 2016-11-01
Jeg kan blive så vred - noget så edderspændt rasende!!! Hele min krop sitrer, og der hober sig udbrud og råb og eder og forbandelser op i mig. Jeg må have det ud. Have renset luften. Straffet den skyldige. Skadet den skyldige. Jeg ka'ett ta'det, jeg ka'ett ha'det, jeg må ha' blo'hævn!! Men NEJ! STOP! ... STOP!!! Vreden er ikke spontan - den er altid resultat af en form for refleksion. Og så er den infantil. Og den kan reflekteres væk. Det mener både Seneca og Martha Nussbaum. Eksistens ser nærmere på vreden...

Eksistens: Drab på begæring - debatten der ikke vil dø 2016-10-18
Der står to parter og diskuterer med hinanden. De er uenige om hvorvidt Aktiv Dødshjælp skal være en lovlig mulighed for at afslutte sit liv på en værdig måde, eller om værdigheden blandt andet ligger i at modtage den Aktive Livshjælp i form af lindrende behandling der gør den sidste tid værdifuld. Men debatten har tendens til at hoppe af sporet, fordi de to positioner somme tider kommer til at forvrænge modpartens synspunkter. For eksempel at fortalerne for Aktiv Dødshjælp har et brutaliseret menneskesyn...


Eksistens: Stand clear and keep your eye on the ball 2016-10-11
Filosofi er ikke bare filosofi. Som i så mange andre discipliner er der forskellige overbevisninger og tilgange, og inden for filosofien er der mindst to; nemlig den kontinentale filosofi og den analytiske filosofi. To skoler, to forskningsmiljøer, der på en måde konkurrerer om at være "de rigtige filosoffer" - selvom det i sagens natur er de samme problemstillinger de undersøger. Eksistens undersøger i denne uge hvad forskellen er på de to overbevisninger, hvordan de har skilt sig ud fra hinanden i histori...

Eksistens: Hævnen er sød - især på internettet 2016-10-04
Nettet er fyldt med hævnaktioner. Videoer og statusopdateringer, hvor utro kærester og lede chefer udstilles, bliver delt og liket i ét væk. Hævnen er sød på internettet, fordi det er et af de sidste steder i vores samfund, hvor hævngerningen stadig kan udfolde sig - og det er ofte med alvorlige konsekvenser for den person, hævnen går udover. Medvirkende: Vincent Hendricks, leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet; Kåre Johannessen, historiker; Emma Holten, feministisk d...

Eksistens: Selvmordet - det alvorligste filosofiske problem 2016-09-27
Selvmord er et ømtåleligt og kontroversielt emne. Også indenfor filosofiens verden, hvor emnet gennem århundreder har været til debat. Den franske filosof og forfatter Albert Camus kaldte ligefrem selvmordet for det alvorligste filosofiske problem. Eksistens ser i dag på selvmordet gennem filosofiens øjne. Hvordan har filosoffer behandlet emnet op gennem historien? Og hvad præger vores syn på selvmordet i dag? Hør også 17-årige Natasha, der tidligere har været selvmordstruet, fortælle om mørke tanker og p...


Eksistens: Kierkegaards diagnose af diagnosesamfundet 2016-09-20
Vi har kun et svar til den syge, og det er diagnosen. Det har aldrig været lettere at få en diagnose på en psykisk lidelse. Diagnosesamfundet kalder vi det. Men kan en Kierkegaardsk diagnose af diagnosesamfundet fortælle, hvad det er, der er gået galt? Eksistens handler denne gang om diagnosedanmark, og hvorfor Søren Kierkegaard både er en del af problemet og løsningen. Medvirkende: Christian Hjortkjær, Phd stipendiat Kierkegaards forskningscenter. Peter Thybo, sundhedsinnovator Ikast-Brande Kommune. Male...

Eksistens: Jeg har en stemme. Det er min stemme. Som jeg taler med 2016-09-13
Vores første kontakt til verden er skriget - stemmen. Navlestrengen bliver klippet, og stemmebåndet tager over. Og når vi ikke har fysisk kontakt, er stemmen vores kontakt med vores mor. Siden skal vi lære at bruge stemmen, vi skal tale med en stemme, vi skal finde ud af hvad vores stemme er og trække en grænse for "hvad er mig?", "hvad er den anden?" og "hvordan passer vi sammen?". Stemmen betegner noget, den udtrykker mening, men vi kan ikke altid være sikre på, at det virker. At den anden hører det, vi m...

Eksistens: Derfor lærer vi aldrig at forstå mennesker fra andre kulturer 2016-09-06
Vi stiller, vi står, i en stand. Vi står alle sammen et sted. Derfra foreSTILLER vi os nogle ting. Nogle gange bliver forestillingerne til fordomme - om andre mennesker; mennesker fra andre kulturer. Og når vi så mødes med dem, stiller vi spørgsmål for at få be- eller afkræftet fordommene. Og de andre stiller spørgsmål. Og alle spørgsmålene tager udgangspunkt i der, hvor vi hver især står, og hvilket sprog vi taler. Det gør svarene også. Men vores forskellige sprog og vores forSTAND rummer og udelukker e...


Eksistens: Jeg har min krop - Jeg er min krop 2016-08-30
Vi motionerer, træner, spiser rigtigt, sørger for at få vores søvn, nogle af os får kirurgiske småkorrektioner - eller større. Vi dyrker vores krop. Vedligeholder den og optimerer den, som en maskine, der skal bringe os gennem livet. En sund sjæl i et sundt legeme. Og vi må gerne se godt ud, mens den gør det. Nogen kalder det en fornægtelse af forfaldet og af døden. Andre mener det er lige så naturligt at dyrke og udvikle sin krop som det er at udvikle sit sind, for eksempel gennem omskoling, uddannelse ell...

Eksistens: Vi våger over hinanden - og overvåger hinanden 2016-08-23
Lige så snart vi hører om overvågning, tænker rigtigt mange af os på George Orwell, 1984 og Winston Smith. Og derefter direkte videre til Edward Snowden og NSA. Næste skridt er hvor meget Google og Facebook og alle de andre websites holder øje med vores vaner og forbrug og indretter tilbud og reklamevisninger efter det. Og så er der vores egen overvågning og registrering af kalorieindtag, antal kilometer i benene, søvntimer etc. Og hvad kan alle de data da ikke bruges til, hvis de kommer i de forkerte hæ...

Eksistens: Til festival i en dionysisk tid 2016-08-16
Vores hverdag er i vid udstrækning lagt i faste rammer, struktureret og kontrolleret. Vi har planer for vores arbejde, søvn, motion, diæt og stort set alt, hvad vi giver os af med. Men når vi tager på festival, er alt det sat ud af spil. Alkoholindtaget ryger i vejret, søvnmønstre blive skudt i sænk, det uventede og gakkede bliver hilst velkomment, og sanserne bombarderes over en bred kam. Dagligdagen går i nul og der kommer nye impulser i sindet. Dem kan vi bruge i vores eget liv. Og måske også bringe ind ...


Eksistens: Idéer er rodede, klodsede og blodige 2016-08-09
Den britiske producer, komponist, musiker, kunster med mere, Brian Eno, er formentlig en af de mest indflydelsesrige, nulevende mennesker i musikverdenen. Han har produceret musik for David Bowie, U2, Coldplay, Talking Heads og adskillige andre, og han har fremelsket og perfektioneret måder at komponere og ikke mindst lytte til musik - og lyd i det hele taget - på. I weekenden havde hans værk, lydinstallationen The Ship, premiere på Egeskov Slot på Fyn i anledning af Heartland Festivalen. Eksistens mødte B...

Eksistens: Vi er - og bliver - maskiner 2016-08-02
Arne Lykke Larsen har ALS. Han kan ikke tale, kan ikke selv trække vejret, kan ikke spise. Han styrer al kontakt med omverdenen vha. sine øjne, som er den eneste legemsdel, han kan bevæge. Arne Lykke Larsen og hans blik er "koblet op" til en computer og en masse teknologi. Han er delvist menneske, delvist maskine. Og det er en sammensmeltning, som vi både har set og kommer til at se i stadigt stigende grad, også for mennesker som ikke døjer med handicap. Jeg'et og artefakterne (ikke-jeg'et) smelter sammen. ...

Eksistens: Det nøgne liv i undtagelsestilstand 2016-07-26
I forbindelse med flygtningesituationen i Europa, som for alvor ramte vores bevidsthed midt i september, er ordet undtagelsestilstand også blevet en del af den daglige tale. Både den statsdekreterede undtagelsestilstand og den mentale og filosofiske undtagelsestilstand. Det har den italienske filosof, Giorgio Agamben, beskæftiget sig meget med i over 20 år, og Agambens navn bliver da også nævnt adskillige steder, hvor den nuværende situation diskuteres. Eksistens kigger nærmere på Giorgio Agamben og hans ta...


Eksistens: Du er ikke herre i eget hus 2016-07-19
Det Ubevidste styrer mere af vores liv og vores færden end vi er klar over - heraf betegnelsen U-bevidst. Det var østrigeren Sigmund Freud der første gang, for alvor beskrev det omkring år 1900. Siden er Freuds psykoanalyse blevet taget op, revitaliseret og nuanceret af først franske Jacques Lacan og i dag af den slovenske tænker, Slavoj Zizek. Psykoanalysen blander sig konstant i vores eksistentielle og filosofiske overvejelser om vores liv, identitet, væren og færden, og i denne Eksistens foretager vi en ...

Eksistens: Begynd på en pause 2016-07-05
Store dele af Danmark holder Vinterferie i denne uge; holder pause fra job, skole, hverdagens målrettede aktiviteter. En tiltrængt hvilepause. Måske en tænkepause. Hvor vi standser op, tanken begynder, en aktivitet begynder, pausen stopper, noget andet begynder. Måske begynder igen - efter en tøven. Noget begynder hele tiden. Men noget har flyttet sig. Noget er anderledes. Og så begynder vi igen. Hele tiden. Medvirkende: Carsten Fenger-Grøndahl, direktør for Aarhus Universitetsforlag. Kasper Lysemose, f...

Eksistens: Vi skal være robuste, kunne tilpasse os og skabe nye tilstande 2016-06-28
Verden er under pres. Vi mennesker er under pres. Klimapres, økonomisk pres, jobpres, personligt pres. Og der er mange dystre visioner om, hvordan livet kan gå hen og blive i fremtiden, når vandet stiger og uligheden stiger. Heldigvis er der bevægelser, der forsøger at imødegå problemerne og måske ligefrem komme dem i forkøbet med positive vendinger af risikoscenarierne. Organisationen 100 Resilient Cities er sådan et tiltag. Et tiltag der under fanen, Resiliens, tager fat om at få det negative fremtidssce...


Eksistens: Sex, det er noget vi deler; digitalt 2016-06-07
Porno på nettet, sexting, dick pics, pussy pics, Tinder, Boyfriend etc. etc. Vi - og måske især de yngre kønsmodne generationer - har adgang til og benytter et uendeligt felt af digitale platforme med seksuelt indhold. Alt fra "almindelig sex" til fantasier eller perversioner, som enhver af os nogen sinde må have haft i et splitsekund, er tilgængeligt med bare et minimum af digital snilde. Og hvordan det påvirker en seksualitet der er under udvikling - for eksempel for en teenager - det kigger Eksistens på ...

Eksistens: The Beeeest of Both Worlds! Teenagere ser tv - mellem barn og voksen 2016-05-31
Ungdoms tv-serier er noget skod, der fordærver vores teenagere og indkoder dumme værdisæt om seksualitet, kønsroller, kropsidealer, gammelkristne og dogmatiske moralkoder og forhold mellem børn og deres forældre. Eller hvad? Måske kan de danske teenagere reflektere over det de ser og sortere i, hvad de tager med sig fra de, hovedsageligt amerikanske, tv-serier, de ser flere og flere af. Fra Hannah Montana og iCarly, over Glee, Pretty Little Liars, Vampire Diaries og New Girl til Friends, Modern Family og Ho...

Eksistens: Tænk en tanke! Opnå viden? 2016-05-24
Der foregår en kamp om viden i vores demokrati. Engang sad universiteterne på den sande viden. I dag er vidensmonopolet brudt. Der findes flere end 30 tænketanke i Danmark, der bruger videnskabelige metoder til at påvirke os alle sammen med analyser og indspark i den offentlige debat. Og det virker. Politikerne tager i hvert fald gerne imod gode råd fra de nye vidensproducenter. Men hvordan sikre vi os, at viden ikke bliver en vare man kan købe og bruge alt efter politisk interesse? Tilrettelægger: Christo...


Eksistens: FeminismE/feminismER. Kvindekamp/kvindekampE. Ligestilling? 2016-05-17
I over 250 år, lige siden Den Amerikanske Uafhængighedserklæring og Den Franske Revolution, har kvinder forsøgt målrettet at opnå ligestilling med mændene. På alle parametre. Flere af kampene er lykkedes, og mange - især i den hvide middelklasse - oplever en relativt høj grad af ligestilling. Men der er stadig huller i virkeligheden, og der er stadig grupper, der kæmper nogle af de samme kampe som den hvide og veluddannede gruppe af kvinder kæmpede for år tilbage. "Den mest disrespekterede person i USA er d...

Eksistens: Mennesket er et varmesøgende hud-til-hud missil 2016-05-17
1,6 mio. danskere lever alene. En stor del af dem risikerer at få hudsult! Hvis vi ikke bliver berørt; krammet, nusset, aet af andre mennesker i tilstrækkelig grad, så visner vi. Vi bliver nedtrykte, triste, deprimerede og mister i sidste ende troen på os selv og andre mennesker. Når vi bliver berørt fysisk og får omsorg, udløser kroppen hormonet oxytocin, som både giver velvære og som er sundt - for ikke at sige nødvendigt - for vores organisme. For de mennesker, som ikke naturligt får den omsorg og berøri...

Eksistens: Findes det meningsfulde arbejde? 2016-05-16
Mange af os ligger endnu engang i kølvandet af en ferie, og overvejer måske hvorfor vi bruger så mange timer af livet væk fra familien. Og måske er svaret helt enkelt. Det er ikke blot meningsløst. Det er også idiotisk. For hvad bruger vi egentligt de 7-8 timer på hver dag, og hvordan kan det på nogen måde føre til så store begrebet, som mening? Medvirkende: Forfatter, Niels Overgaard, Ph.d. studerende, Cecilie Eriksen og lektor i anvendt filosofi, Anne Marie Søndergaard Christensen. Tilrettelægger: Bja...


Eksistens: Øst eller Vest - Ånd eller tanke - Eller det hele 2016-05-03
Massevis af europæere og amerikanere rejser til Østen for at få klarhed over deres liv og deres færden i verden. De rejser afsted med de samme spørgsmål, som den vestlige filosofi har søgt svar på i århundreder. Og i lige så lang tid har Østens tilgang til værensspørgsmål været affejet som irrationel, åndelig hokus pokus og ikke rationelle tanker om hvem vi er, og hvordan vi er det. Eksistens undersøger, hvad den østlige spiritualitet kan bidrage med i filosofisk sammenhæng, og hvorfor vesten ikke betragter...

Eksistens: Stor tænker og drillepind af Guds nåde 2016-04-26
Han var en provokatør, en ikke troende teologiprofessor, manden bag idehistorie i Danmark og så var han ensom eller i hvert fald meget alene. Johannes Sløk hedder han. Hovedpersonen i denne uges eksistenstema ville være blevet 100 år i denne måned og vi følger arven efter Sløk, som både rummer eksistentielle tanker og absurde teorier om menneskelivet, men også anekdoter om en drillepind af guds nåde. Vært og tilrettelæggelse: Carsten Ortmann. Tilrettelæggelse: Christoffer Rauff Heide....

Eksistens: Morituri te salutant - Vi som skal dø hylder dig 2016-04-19
Gladiatorkampe var det store trækplaster i Rom i tiden omkring Kristi fødsel. Slaver, straffefanger, tidligere soldater og frivillige i jagten på ære kæmpede til døden mod hinanden eller mod vilde dyr i Roms Colosseum. For at vise folket den krig, som man ikke kunne se i tv og for at ære den romerske krigs- og erobringsmaskines idealer om styrke, stolthed og dødsforagt. Uden for Colosseum arbejdede datidens filosoffer - stoikerne, epikuræerne, skeptikerne og kynikerne - med filosofi som livspraksis i bestræ...


Eksistens: For at dele må du eje 2016-03-30
Firmaer som Gomore, Airbnb og Uber er alle navne på firmaer der bliver skrevet ind under betegnelsen deleøkonomi, og som tilbyder nye måder at forbruge på. Men betyder den nye virkelighed, så at ejerskabet er ved at forsvinde, og hvilke værdier er det der er på spil. Og kan filosofien bruges til at forstå det? Medvirkende: Adjunkt, Jakob Bek-Thomsen, Aarhus Universitet, Direktør, Matias Møl Dalsgaard, GoMore og cand. mag i filosofi og analytiker, Christian Ingemann, Solobeta. Vært: Bjarke Stender. (Sendt...

Eksistens: Mennesket i byen 2016-03-29
Storbyen er hinandens modsætninger, nuancer, impulser og et univers af forskelligheder. Men hvad er det for en dragning, mennesket har og altid har haft ind mod byen og det urbane miljø? Hvad søger vi i byen, og hvilken dimension giver den vores liv i dag og historisk set? Filminstruktør og debattør Erik Clausen fortæller om, hvordan han er rundet af København og dens puls - fra tidlige ungdomsår som gadedreng til en voksen mand på Vesterbro. Desuden Aktuel Filosofi med Malene Trock Hempler og tredje afsn...

Eksistens: Der må (ikke) være grænser 2016-03-25
Grænser er åbne. Grænser bliver lukket. Folk migrerer fra en nationalstat til en anden. Krydser grænser - geografiske, kulturelle, historiske. Og bor i lejre, i fjerne egne eller i nærområder. Lejre, som selv antager nationalstatsagtige dimensioner og koder. Eksistens forsøger at blive klog på hvad en migrant er, hvad en grænse er og hvad en lejr er og hvad et land er. Og frihed. Medvirkende: Nils Holtug, professor i politisk filosofi og leder af Centre for Advanced Migration Studies, KU. Martin Lemberg-Pe...


Eksistens: Tilgiv mig 2016-03-22
Det er påske, og vi tilgiver - inspireret af en af historiens store filosoffer, Jesus. "Tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør", sagde han, og noget tyder på, at sidste del af den sætning er vigtig. Nogle gerninger og nogle motiver er nemlig utilgivelige - især hvis de rent faktisk godt ved hvad de gør. Men på den anden side er det måske først i de tilfælde af utilgivelighed, at tilgivelsen reelt blive relevant. Og så skal vi også huske på, at vi er nødt til at kunne se en fremtid for os sammen med dem, de...

Eksistens: Smil, vær smuk og red verden! 2016-03-08
I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag, 8. marts, undersøger Eksistens fremkomsten af flere kvindelige superhelte, både i tegneserier, i film og i tv-serier. Ikke mindst Netflix' serie om Jessica Jones. Kvindelige superhelte er omgivet af andre forventninger end mandlige, de arbejder ofte på andre præmisser end mandlige, og i det hele taget er de filosofiske aspekter omkring kvindernes betingelser, fremtoning, arbejdsmetoder og moralkoder anderledes. Vært og tilrettelægger: Carsten Ortmann....

Eksistens: (U)Lighed for lønnen og livet 2016-03-01
Ifølge Oxfams årlige Davos-rapport ejede 388 enkeltpersoner i 2010 det samme som den fattigste halvdel af jordens befolkning; de fattigste 3,6 milliarder mennesker! I 2016 er tallet 62!! Herhjemme i Danmark har nogle mennesker råd til at købe en Audi eller en BMW, en designersofa og den seneste smartphone, mens andre ikke har råd til at købe en julegave. Uligheden vokser - både globalt og i det Danmark, hvor vi altid har brystet os af velfærd og lige muligheder uanset indkomst og social status. Nogle mener ...


Eksistens: "Skal vi knalde?", "Nej!!", "OK, så gør vi det!" 2016-02-09
Siden længe før nytårsaften i Köln, men forstærket af netop begivenhederne der og da, har voldtægt været genstand for diskussion. Hvor mange kvinder der egentlig oplever voldtægt, hvor mange de anmelder det, og hvor mange domme der bliver fældet i voldtægtssager, er et mudret sammensurium af statistikker og såkaldte mørketal. Siden begyndelsen af januar 2016 har Dagbladet Information indhentet vidnesbyrd fra kvinder som har oplevet voldtægt under kampagnen #jegblevvoldtaget. En del af den kampagne er forsøg...

Eksistens: Med (min) lov skal (mit) land bygges 2016-02-02
"Mennesket er en ulv blandt ulve" skrev filosoffen Thomas Hobbes i Leviathan i 1651. Det er alles kamp mod alle, og resultatet er et "uhumsk, dyrisk, fattigt og kortvarigt liv". Med mindre man overgiver voldsmonopolet til staten, som til gengæld giver beskyttelse og retsstat. Men folk der ikke synes at den gældende og demokratisk vedtagne lov dækker deres opfattelse af ret og rimeligt griber til selvtægt - tager volden i egen hånd. Eller til civil ulydighed for at gøre opmærksom på mangler i loven. Greenpea...

Eksistens: At være eller ikke være 2016-01-26
Det moderne menneskes undfangelse. Overgangen fra den middelalderlige orden til det moderne kaos, og menneskets begyndende frigørelse fra strenge dogmer og bevægelse mod at sætte sig selv som individ i centrum. Sådan karakteriseres en af historiens mest berømte forfattere og dramatikere, William Shakespeare, som levede samtidig med filosoffen Thomas Hobbes, astronomen Galilei og og attentatmanden Guy Fawkes (for blot at nævne nogle få), og som døde for 400 år siden. Eksistens undersøger Shakespeares persone...


Eksistens: Hvem er du bag scenen? 2016-01-12
Vi forhandler alle sammen hele tiden om at definere enhver situation. Vi ønsker at fremstå elskværdigt og begavet, og vi tilpasser os de situationer vi indgår i, så hverken os selv eller folk omkring os taber ansigt. Men somme tider kommer der ting frem, som aldrig var tiltænkt en bredere offentlighed, og så skrider det for os. Vi har alle et liv bag scenen, som vi enten ikke deler med nogen eller kun deler med betroede. Og hvis der pludselig er nogle der blander sig i dét, risikerer vi at blive meget blott...

Eksistens: De førerløse biler - Når teknologien træffer etiske valg 2016-01-01
Den selvkørende bil er ikke længere en vild fremtidsforestilling, den er kun nogle årtier væk. Både bilproducenter og teknologivirksomheder er allerede i fuld gang med at udvikle og teste biler, der kan køre helt af sig selv. De førerløse biler vil gøre bilkørsel langt mere komfortabel og sikker, men de højteknologiske biler åbner også op for en lang række etiske spørgsmål. For når uheldet er ude, bliver det teknologien, der skal træffe valget mellem, hvem der lever, og hvem der dør. Hvem skal din førerløs...

Eksistens: Det bliver ikke bedre 2015-12-28
Vi nået til det tidspunkt på året, hvor vi kan reflektere og se tilbage, samtidig med at vi ser frem. Og som året er forløbet er der nok mange der ser fremad med en mørkere tone. Måske endda med pessimisme. Efter et år med blandt andet terror, og vedvarende klimaforandringer der er svære at overskue. Men hvad er pessimisme? Hvordan forstår vi den, og hvilken rolle kan den spille i vores tilværelse. Medvirkende: Kasper Schiølin, Phd. i filosofi. Jens Hesselbjerg, Forskningsleder, DMI og Peter Viggo Jakobsen...


Eksistens: Knald og/eller fald 2015-12-21
Tiger Woods gjorde det. David Letterman gjorde det. Michael Dyrby. Og dine kolleger. Vi knalder udenom, fordi vi ikke får det sex, vi ønsker derhjemme. Og så alligevel... helt så enkelt er det ikke. Som et datingbureau siger: "Gør livet levende, hav en affære". Evolutionært er mennesket ikke monogamt: vi ønsker at sprede vores gener. Så meget som muligt. Og med den eksistentielle kvalme, der kan opstå i senmoderniteten, oplever nogle at dø indeni og bruge affæren til at vække sig til live; til at gøre live...

Eksistens: Kunsten at gå på et museum 2015-12-14
Gennem århundreder har museet været menneskets fælles hukommelse. Her har vi indsamlet viden og historie og siden formidlet. Men museet er også et offentlig rum, som vi jævnligt bevæger os igennem på fod med rum og institutioner såsom biblioteket, parken, skolen og kirken. Museet er altså mødet med kunsten, men det er også et møde med os selv. Kunsten udfordrer vores selvbillede, vi kommer i kontakt med livets eksistentielle sider. Samtidig kan vi føle os meget små og måske endda glemme os selv i vores vand...

Eksistens: Værsgo' at tie 2015-11-30
Ytringsfriheden har været meget omdiskuteret, særlig efter Jyllands-Posten bragte Muhammed-tegningerne i 2005. Vi taler meget om vores frihed til at tale, men er ytringsfriheden mere end det? Hvad med vores ret til at afstå fra at ytre os? Tilsyneladende er der minoritetsgrupper i Danmark, der ikke lader til at have ret til at tie - de skal stå på mål for handlinger, der er begået af andre. Medvirkende: Repræsentant fra Arabisk Kulturforening, Ahmad Halimah. Forskningschef i journalistisk filosofi ved Danm...


Eksistens: Se dig selv se - udefra 2015-11-23
I 30 år har Kirsten Dehlholm og Laboratoriet for Scenekunst, Hotel Pro Forma, lavet forestillinger (i flere af ordets betydninger) om det at være menneske og det at percipere verden. Transcendensteater bliver det kaldt af nogle - trods Dehlholms modstand mod ordet "teater". Som publikum - eller besøgende i laboratoriet/gæster på hotellet - bliver vi altid løftet ud af vores position i et sæde i en teatersal og flyttet hen i et andet rum, hvor vi bliver opmærksomme på grænsen for vores perception. Hvor vi ...