Existenspodden

Existenspodden Podcast

Existenspodden - ett nytt forum för eviga frågor. Agneta Lagercrantz bjuder in gäster till lätta samtal om livets djup. För det måste inte vara svårt att prata om hopp och förtvivlan, mening och meningslöshet, helhet och splittring. Välkomna till ett nytt avsnitt varannan vecka! Existenspodden produceras av Svenska kyrkan, Stockholms domkyrkoförsamling

Agneta Lagercrantz möter Lars Björklund
Lats Björklund, som varit sjukhuspräst och kaplan på Sigtunastiftelsen, är en av våra mest kända själavårdare. Hans böcker handlar om att våga lämna ambitionen att "fixa" andras liv om de är med om svårigheter, och bara finnas där med vår närvaro. Hur kan man hjälpa en annan människa utan att göra för mycket? Hur kan det räcka med att få till ett äkta möte? Och hur kan vi stå ut med att vi faktiskt inte räcker till? ​​Lyssna på podden om att möta andras känslor och ta dem på allvar.   Produceras av Stockhol...

new age religion sorg lars tro smrta sjukvrd bjrklund andlighet existenspodden existens

Agneta Lagercrantz möter Patricia Tudor Sandahl
Patricia Tudor Sandahl, som skrivit böcker om åldrande, ensamhet och tystnad, är en av arrangörerna bakom Existensfestivalen som genomförs för första gången på Österlen i augusti. Initiativtagarna har märkt ett ökande behov av att få prata om livsfrågor som inte genast har ett svar. I det här samtalet rör vi oss kring varför vi tror att vi en gång där framme ska bli fullkomliga människor ... Hör vad som hände när Patricia bestämde sig för att hon aldrig kommer att bli färdig. ”Lägg ned projektet!” skrattar ...

patricia svenska tudor spirituals tro kyrkan kyrka andlighet teologi sandahl storkyrkan existenspodden existens katedralakademin

Agneta Lagercrantz möter Ann-Kristin Eriksson
Religionsvetaren Ann-Kristin Eriksson vid Högskolan i Gävle har följt utbrända patienter som efter 2-8 års sjukskrivning fått genomgå ett rehabiliteringsprogram byggt på existentiella samtal. Hennes doktorsavhandling visar att ett bemötande som öppnar för meningsfrågor kan tända ett hopp hos patienten och starta en hälsofrämjande process. Men hur ser det ut, har sjukvården ett språk för existentiella frågor? Ska personalen ha kunskap också om hur man bemöter patienter som behöver prata om att deras liv har ...

religion svenska mindfullness lagercrantz tro hlsa vetenskap kyrkan kristendom kyrka andlighet agneta existenspodden existens


Agneta Lagercrantz möter Steve Sjöquist
Steve Sjöquist är sjukhusdiakon på en barnavdelning där unga patienter tvingats att möta frågor om liv och död. Hur kan han prata med dem och deras föräldrar om det som inte går att förklara? Som inte har något svar? Men också vårdpersonalen brottas med meningsfrågor i sitt arbete med svårt sjuka barn.   Produceras av Stockholms domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan....

religion dd ted svenska barn tro kyrkan kyrka andlighet teologi vrden sjukhus existenspodden diakon

Agneta Lagercrantz möter Ted Harris
För prästen Ted Harris hör existentiella frågor ihop med "rum" inom oss som vi inte alltid har ord för. Vi kanske har lätt för att beskriva det som är mätbart och materiellt - men hur pratar vi om att känna livskraft, upptäckarlust och mening? Om att kunna leva efter våra värderingar och uttrycka vår längtan? Det är inre rum där vi vill det goda, menar Ted, som tycker vi behöver ge dem mer utrymme. T ex genom att få lov att göra misstag: "Vi är väldigt dömande i vår tid. Om mänsklig värdighet är att lyckas ...

harris religion ted mindfulness tro andlighet teologi existenspodden

Agneta Lagercrantz möter Ullakarin Nyberg
Ullakarin Nyberg är psykiater i Stockholm och arbetar med att förebygga självmord. I sin forskning om vad som kan få en person som tappat livsviljan att inte ta sitt liv har hon utvecklat ett förebyggande förhållningssätt som verkar ge resultat. En stor del av sitt arbete bygger hon på kunskapen om existentiell hälsa. Existenspodden produceras av Svenska kyrkan, Stockholms domkyrkoförsamling....

tro hlsa psykologi kyrka andlighet teologi existentiell


Agneta Lagercrantz möter Cecilia Melder
Cecilia Melder är forskare vid Uppsala universitet och har doktorerat på existentiell hälsa – åtta själsliga tillstånd som enligt WHO är viktiga för människor i hela världen. Om människor får ha hopp, känna förundran, leva i harmoni eller finna styrka i sin tro ökar också den fysiska och psykiska hälsan, enligt forskningen....

religion tro kristendom andlighet halsa

Agneta Lagercrantz möter Lasse Brandmannen Gustavsson
Lasse Brandmannen Gustavsson hade en "nära livet-upplevelse" under sina två månader i medicinsk koma?  Lasse ”Brandmannen” Gustavsson brandskadades så svårt 1981 att han var sjukskriven i två år. Människors återkommande fråga ”Var fick du kraften ifrån?” fick honom att börja jobba med mental hälsa – och samtidigt försöka formulera vad han upplevde under två månader i koma efter olyckan. I dag är Lasse en framgångsrik föreläsare. Tänk särskilt på vad han säger om att vi behöver uppleva en helhet av kraft, kä...

religion lagercrantz psykologi kyrkan kyrka andlighet halsa existenspodden