Hitlers Æselører

Hitlers Æselører Podcast

Denne podcast kan høres på Podimo

Rigsarkivets stjålne nazidokumenter
Den 25. oktober 2012 vågnede danskerne op til en spektakulær nyhed om afsløringen af omfattende tyveri af dokumenter fra rigsarkivet i København. Dokumenterne stammer fra sagerne og retsopgøret med de 6.000 frivillige danskere, der meldte sig til Frikorps Danmark og dermed deltog i Nazitysklands krig på Østfronten. Dokumenterne blev solgt til samlere blandt via internettet til mange tusinde kroner, men var der også politiske motiver, hvor forsvundne dokumenter, skulle skjule alvorlige krigsforbrydelser, som...

Rigsarkivets stjålne nazidokumenter
Den 25. oktober 2012 vågnede danskerne op til en spektakulær nyhed om afsløringen af omfattende tyveri af dokumenter fra rigsarkivet i København. Dokumenterne stammer fra sagerne og retsopgøret med de 6.000 frivillige danskere, der meldte sig til Frikorps Danmark og dermed deltog i Nazitysklands krig på Østfronten. Dokumenterne blev solgt til samlere blandt via internettet til mange tusinde kroner, men var der også politiske motiver, hvor forsvundne dokumenter, skulle skjule alvorlige krigsforbrydelser, som...

Hermann Göring i Nürnberg
Topnazisten Hermann Göring mødte under Nürnberg-processen i 1945-46 den unge amerikanske psykiater Dr. Douglas Kelly, der udviklede et tæt forhold. Kelly, som havde arbejdet med krigstraumatiserede soldater, blev sat i spidsen for en række psykiatere, der forsøge diagnosticere sig frem til ondskaben. Det skete ved at interviewe og udsætte Göring og hele rækken af overlevende topnazister som Joachim von Ribbentrop, Karl Dönitz, Robert Ley, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Wilhelm Keitel mfl., der sad indespærr...


Bødlen Birkedal
I juli 1950 blev den sidste dansker i tysk tjeneste henrettet og skudt efter en dødsdom for en stribe grove forbrydelser begået under krigen mod især danske modstandsfolk. Den 41 årige Ib Birkedal Hansen arbejdede i det sidste år inden befrielsen som grusom torturbøddel for Gestapo i Shell-huset i København. I 2005 udkom journalist og forfatter Peter Øvig Knudsens bog om Birkedal Hansen. Den beskriver Birkedals omtumlede liv, hvor han sammen med hans lille berygtede bande af mislykkede karakterafvigende ung...

De Hvide Busser
Redningen af i alt 17.500 mennesker fra tyske KZ-lejre, fængsler og tugthuse hører til besættelsestidens få stjernestunder. Blandt de reddede var 10.000 danskere og nordmænd, blev transporteret hjem i hvidmalede svenske busser og danske rutebiler. Historien om de hvide busser er også knyttet til den svenske greve Folke Bernadotte, der ledede aktionen og spillede en stor rolle i at overtale tyskerne til at acceptere transporterne hjem fra lejrene. Men faktisk var initiativet dansk og store dele af aktionen b...

Bombningen af Dresden 1945
Kl. 21.51 tirsdag den 13. Februar 1945 lød luftsirenerne i den tyske by Dresden og indvarslede den efterfølgende ødelæggelse af ”Elbens Firenze”, som byen blev kaldt. I tre bølger med massive luftangreb på den praktisk talt ubeskyttede by kastede i første omgang britiske Royal Air Force 4500 tons sprængbomber og brandbomber over byens historiske centrum. Efter anden angrebsbølge et par timer senere brød en altfortærende ildstorm løs. Ødelæggelsen af byen og især antallet af omkomne har siden været stærkt om...


Slaget om Kreta 1941
Den 20. maj 1941 sprang en hel division tyske faldskærmstropper ud over den sydlige græske Middelhavsø Kreta, der på dette tidspunkt var forsvaret af britiske, australske, newzealandske og græske styrker. Tyskerne mødte meget hård modstand, hvilket kostede den hidtil så succesfulde tyske krigsmaskine uforholdsmæssigt meget blod, og kun en inkompetent ledelse af de allierede forsvarsstyrker på øen forhindrede den totale fiasko.Tyskerne var foregangsland i brugen af faldskærmstropper og ikke mindst af svævefl...

Spionen Vera Schalburg
Vera Schalburg var lillesøster til nazisten og FrikorpsDanmark-chefen C.F. Schalburg. Hun fik et kort, omtumlet, dramatisk og trist liv. Mod sin vilje kom hun til at virke for flere spiontjenester dog uden stor succes. Hendes død og sidste hvilested har op til vores tid været ukendt og mytebefængt, hvorfor konspirationsteorier om Vera Schalburgs skæbne har haft frit løb. For eksempel lever der blandt dem, der er betagede af hendes historie, en forestilling om, at hun fik et langt liv med familie og børn und...

Danskeren der ledte USA's krigsindustri
William S. Knudsen er den danskfødte person, der med sine evner og enestående indsats, nok bidrog mest til, at 2. verdenskrig til sidste blev vundet og ikke varede længere end seks år. Erhvervsmanden var et produktionsgeni hos bilgiganten General Motors og kæmpede ikke selv med våben i hånd for at besejre aksemagterne. I stedet stod han i spidsen for produktionen af størstedelen af de våben, som de allierede magter skulle bruge allerede fra 1940, hvor især Storbritannien blev tvunget i knæ af Nazityskland. ...


Samarbejdets fald 1942-1943
Under besættelsen er perioden efteråret 1942 og frem til den danske regerings samarbejde ophører den 29. august 1943, måske den vigtigste periode for Danmarks senere fremtid.Det meste af perioden er ikke særlig dramatisk målt på skyderi, sabotage og dræbte i gaderne. Men det er i denne tid, at den danske regerings og dansk politis samarbejde med tyskerne bliver tryk-testet af den stadigt mere aktive og dristige modstandsbevægelse som via SOE får leveret flere sprængstoffer og våben. Det får også befolkninge...

Slaget om Shanghai
I 1930’erne var Shanghai en metropol med 3,5 mill. indbyggere herunder 70.000 vesterlændinge, der boede, arbejdede og ikke mindst festede i byen i årene op mod 2. verdenskrig.Men i efteråret 1937 blev festen ødelagt, da en million kinesiske og japanske soldater tørnede sammen i et blodigt og brutalt slag, der varede i tre måneder og som indledte en krig mellem de to nationer, der varede helt frem til september 1945 og i alt kostede over 20 millioner kinesere livet. Det var slaget, der på sin vis blev starts...

Fæstning Malta 1940-43
Den, der kontrollerer Malta kontrollerer Middelhavet. Malta er ca. halv så stor som Bornholm og var så strategisk afgørende for briterne, at italienerne og tyskerne igennem to og et halvt år gjorde, hvad de kunne for at belejre og bombe fæstningens svage forsvar til overgivelse. Feltmarskal Kesselring stod i spidsen for Luftwaffes uophørlige luftangreb, der med Junkers-bombefly og Messerschmidt-jagere tvang Malta og dets kvarte million indbyggere og 4000 mand store garnison og luftforsvar i knæ.  Få andre s...


Arnhem 1944
I september 1944 forsøgte de allierede tropper et gennembrud gennem fjendens linjer ved at tage en omvej gennem Holland, hvor de tyske styrker var tyndere besat. Endemålet var Ruhr-distriktet og en hurtig afslutning på krigen. Planen de allierede rullede ud var udtænkt af den britiske Field marshal Montgomery og blev benævnt Operation Market Garden. Idéen var at landssætte faldskærmstropper i Nordholland og erobre vigtige broer, der kunne sikre panserstyrkernes hurtige fremrykning. Planen gik dog i vasken,...

Flådens Sænkning
Forud for samarbejdspolitikkens sammenbrud den 29. august 1943 havde chefen for Søværnet Viceadmiral Aage Helgesen Vedel fornemmet, at den tyske besættelsesmagt ville bruge anledningen til at overtage den danske flåde. Derfor havde Vedel og hans stab planlagt og givet ordre til sine nationalt sindede danske søofficerer og sit mandskab om, hvad der i givet fald skulle ske, når tyskerne ud på morgenen kl. 03.56 indfandt sig på Flådestation Holmen og senere på skibene rundt omkring i de danske havne.I bogen ”S...

Skudt ned over Danmark
Under 2. verdenskrig styrtede mere end 1000 flyvemaskiner ned over Danmark. I bogen ”Skudt ned – flystyrt over Danmark 1939-45 fortæller forfatter og journalist Ole Steen Hansen om de mange operationer allierede bombefly foretog når de ad farefulde ruter henover Danmark bombede tyske havnebyer eller kastede miner i de danske bælter, og undervejs risikerede at blive skudt ned af tyske jagerfly og flak. De allierede forsøgte at bombe tyskernes flyvepladser i Danmark. Tyskerne selv brugte Danmark som træningso...


Rudolf Höss
I bogen ”Hanns og  Rudolf”  følger vi den tyske jøde Hanns Alexanders jagt på Rudolf Höss - kommandanten i den største af nazisternes koncentrations og udryddelseslejre Auschwitz. Alene i denne lejr myrdedes 1,1 mill. mennesker under 2. verdenskrig.  Bogen er skrevet af den britiske journalist og dokumentarist Thomas Harding. Egentlig  er der tale om en dobbeltbiografi, men i programmet hæfter vi os især ved skildringen af Auschwitz-kommandantens liv og karriere i SS-KZ-lejrsystem indtil det endte i en galg...

Landsforrædernes børn
Det kom til et retsopgør med de danskere, der under besættelsen havde samarbejdet med tyskerne blandt andet ved at gå i tysk krigstjeneste. 13.521 danskere fik i tiden efter befrielsen i 1945 en dom og blev således stemplet som landsforrædere, der i årene derefter udelukkede dem fra dele af det danske samfund.Dette kainsmærke følte mange af landsforrædernes børn – op mod 40.000 – at de også måtte bære. I al fald levede de med skammen over og konsekvenserne af deres forældres valg og gerninger under krigen.I...

Katyn 1940
Omkring 10.000 polske officerer og 15.000 polske tjenestemænd og gendarmer, der var i sovjetisk krigsfangenskab forsvandt pludselig i foråret 1940. Disse i alt 24.700 polakkers triste og barske skæbne er omdrejningspunktet i den tyske historiker Thomas Urbans bog ”Katyn 1940 – historien om en forbrydelse”, hvor kommandør og kender af polsk historie, Poul Gross er gæst i programmet.For hvad blev der af dem? Det spørgsmål skabte en del problemer blandt de allierede. For var det Stalin, der havde beordret sine...


Dunkirk
I slutningen af maj 1940 måtte en armada af forskellige fartøjer pludselig masseevakuere ca. 338.000 primært britiske soldater ved den nordfranske by Dunkirk efter, at Nazitysklands blitzkrig på få uger havde splittet den allierede hær i to dele.I 2008 udkom ”Dunkirk – kamp til sidste mand” af den britiske forfatter og journalist Hugh Sebag Montefiore. Der er den senest udkomne bog på dansk om denne kæmpemæssige evakueringsopgave, og de slag, der gik forud for denne ”Operation Dynamo”, hvor omkring 900 skib...

Winston Churchill
Winston Churchill viste sit værd som ny premierminister, da Storbritannien var mest presset i bund af tyskernes blitzkrieg i maj-juni 1940. Hvor stærke politiske kræfter overvejede at slutte fred med Hitler, så gjorde Churchill sig til talsmand for at man i stedet måtte kæmpe til den bitre ende.Hitlers Æselører er denne gang helliget Winston Spencer Churchill - den nok største og mest berømte skikkelse under 2. Verdenskrig og hans indsats i krigsårene. Det gør vi i selskab med journalist Jan Hedegaard, der ...

Sex under besættelsen
Det var ikke kun geværerne, der knaldede i 2. verdenskrig. Under den tyske besættelse af Danmark steg børnefødslerne markant. Også uden for ægteskaberne, Det samme gjorde tilfældene af kønssygdommene syfilis og gonorré. Det var en tid med mørklægningsgardiner og udgangsforbud mellem kl otte aften til seks morgen.  Mange ægtefolk var som følge af krigen væk fra hinanden på grund af arbejde eller tjeneste fjernt fra hjemmet. Det var en opbrudstid i samfundets syn på sex og ægteskab med fremkomsten  af en ny u...


Ørkenræven Rommel
Den tyske general Erwin Rommel er nok den mest berømte og beundrede tyske hærfører under 2. Verdenskrig. Han var allerede under krigen en lækkerbisken for den tyske propaganda, men også de britiske modstandere gjorde deres til at lovprise deres formidable modstander under krigen i Nordafrika. I bogen ”Myten Rommel” tager den franske journalist Maurice Philip Remy netop fat i de mange historier om generalen og tryktester myterne om ham, og han tegner et noget mere nuanceret billede af Rommel end det de som H...

Svend Staal-gruppen
Under krigen eksisterede, der en lille kerne af danske politifolk af nazistisk overbevisning, der på forskellig måde bekæmpede modstandsbevægelsen i tæt samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Blandt dem var især den såkaldte Svend Staal-gruppe, der bestod af ca. 30 personer, som i tiden både før og efter tyskernes internering af det danske politi den 19. September 1944 i stor hemmelighed forsøgte at opspore og bekæmpe modstandsbevægelsen med alle midler. Historiker og journalist  Niels-Birger Danielsen s...

Signal - et tysk propagandablad på dansk
Den tyske værnemagts overkommando udgav bladet ”Signal”, der udkom på dansk allerede kort tid efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940 og næsten helt frem til krigens afslutning. Hensigten var at overbevise et dansk publikum om, hvor militært, teknisk, og kulturelt overlegen Tyskland var.I 2017 udkom bogen ”Signal – et nazistisk propagandablad i Danmark 1940-45”på forlaget Turbine skrevet af historikeren Mona Jensen, der fortæller historien om bladet, der var forbløffende moderne og forførende i sit v...


Tyskerpiger
Titusinder af især unge danske kvinder havde forhold til mænd i den tyske værnemagt, der i fem år besatte Danmark. Det resulterede i mere end 10.000 børn, hvor mange voksede op med de problemer, som det gav i et samfund, hvor ikke alle havde nemt ved at tilgive, at børnenes mødre havde haft seksuelle forhold til tyskere. Kvinderne betalte tit en høj pris allerede under krigen, hvor landsmænd vendte dem ryggen, diskriminerede dem på alle måder, hvis ikke de blev overfaldet og klippet af danske mænd, der så d...

Danskere i Den Spanske Borgerkrig
500 frivillige danskere deltog i Den Spanske Borgerkrig, der rasede i to et halvt år fra 1936 til 1939 og som kostede mere end 600.000 mennesker livet. En krig, som på mange måder blev en prolog for 2. Verdenskrig og en stedfortræderkrig mellem især Sovjetunionen og Adolf Hitlers Nazityskland. I bogen ”De glemtes hær” fortæller historiker og forfatter Morten Møller de danske Spaniensfrivilliges historier. Og det er en noget mere nuanceret fortælling end den heltemyte, som især danske kommunister allerede un...

De tyske kvinder i det nazistiske folkemord.
I mange år var folkemordet på Europas jøder og de øvrige forbrydelser mod menneskeheden ugerninger, som tyskerne selv helst overlod ansvaret for til topnazisterne og til deres afstumpede håndlangere i SS. Almindelige tyskere derimod gik fri og navnlig kvinderne gav man indtryk af var helt uvidende og udeltagende og i stedet passede hjem og børn, hvis ikke de gav et nap med at holde samfundet i gang fx i rustningsindustrien.  Men det billede krakelerer fuldstændigt i den amerikanske historie-professor og hol...


Kampen om oceanerne
Jagten på lommeslagsskibet og sænkningen af  det tyske lommeslagsskib ”Graf Spee” i Plata-floden, skudduellerne i Nordatlanten der førte til pulveriseringen af briternes ”mighty” Hood og efterfølgende sænkning af slagskibet ”Bismarck” er blandt nogle af de kampe til søs, som beskrives i en ny bog ”Kampen om Oceanerne – Krigen til Søs 1939-1945” af den engelske forfatter Jeremy Harwood. Bogen er udkommet på Turbine-forlaget og oversat af Ove Hermansen. I selskab med kommandør Poul Grooss, som i mange år var ...

Konzentrationslejren ”Neuengamme”.
Mere end 100.000 fanger fra flere nationer herunder Danmark blev i årene 1938-1945 indsat i KZ-lejren Neuengamme, der lå syd for Hamborg. Ca. 55.000 omkom, blev slidt og sultet i ihjel eller myrdet. En stor del af de 6.000 danskere, der kom i tyske fangelejre sad i Neuengamme eller dens tilhørende lejre i kortere eller længere tid. Den grufulde historie om KZ-lejren er beskrevet af cand. mag i tysk Peter Langwithz Smith i bogen ”Neuengamme Koncentrationslejren 1938-1945”, der er udkommet på Informations for...

Danske allierede piloter
262 danskere heraf 37 kvinder meldte sig til de allierede flystyrker under krigen. De fleste til Royal Air Force, mange til det norske luftvåben og andre til det canadiske luftvåben. Cirka halvdelen blev på jorden, mens resten 128 kæmpede som bl.a. jagerpiloter eller som del af besætningen i de bombemaskiner, der forsøgte at ødelægge Tysklands krigsindustri og blødgøre tyskernes moral. Der var også danskere, der deltog i luftoperationer i Stillehavskrigen og i krigen om Atlanten. I bogen ”Britains victory –...


Storstikkeren Grethe Bartram
Grethe Bartram alias Maren Margrethe Thomsen blev den mest kendte og forkætrede stikker under 2. Verdenskrig, der ikke skyede nogen midler mht. at angive familiemedlemmer, nære venner og gamle kammerater fra det kommunistiske miljø til det hemmelige tyske sikkerhedspoliti, GESTAPO. Hun forrådte ca. 60 danskere til tyskerne hvor i alt ni personer ikke overlevede opholdet i KZ-lejr. ”Storstikkersken fra Århus”, som hun blev kaldt i samtiden blev som kun 22- årig dødsdømt ved tre retlige instanser. Alligevel b...

Nagasaki – livet efter atombomben
Den 9. august 1945 kl. lidt over 11 om formiddagen smed et amerikansk B-29 bombefly med navnet ”Bockscar” en atombombe af beriget plutonium-239 der detonerede over den sydlige japanske industriby Nagasaki. Bomben er den hidtil sidste, der er kastet i krigstid. Tre dage tidligere den 6. august havde amerikanerne kastet den første bombe over byen Hiroshima. Bomben ”fatboy” detonerede i Nagasaki med en eksplosionskraft på 21.000 tons TNT og umiddelbart herefter blev 30.000 dræbt. Måneder senere opgjorde myndig...

Sovjetunionens skæbnekamp
27 millioner sovjetborgere mistede livet under 2. Verdenskrig heraf var ca. 8,7 millioner soldater. Resten: 18,3 millioner var almindelige sovjetborgere, der gik til på grund som direkte eller indirekte ofre for krigshandlingerne for eksempel udbredt sultedød. I bogen ”Skæbnekamp - Den tysk-sovjetiske krig 1941-1945”, beskriver historikeren Niels Bo Poulsen, krigen set fra et primært sovjetisk perspektiv.Det var ikke alene en krig mellem to ideologiske systemer. Det var en krig mellem folkeslag og en krig m...


Günter Toepke – var han Danmark en god mand?
Den tyske karriereofficer Günter Toepke deltog bl.a. i invasionen af Sovjetunionen og kæmpede i Paulus’ indesluttede 6. armé ved Stalingrad. Ved skæbnens gunst endte Toepke i det langt fredeligere Danmark, hvor han siden hen skulle blive sagnomspunden. I efterkrigstiden gjorde Toepke Danmark nogle tjenester, som samlet set gør det sværere at putte ham ned i kassen sammen med Nazitysklands mange forbrydere. Eller: Det er der i hvert fald noget, der tyder på.  Var det eksempelvis en snarrådig Günter Toepke, d...

For Danmarks Ære – Danskere i allieret krigstjeneste
Omkring 1000 danske statsborgere - både mænd og kvinder - lod sig fra 1939-1945 frivilligt hverve til allieret krigstjeneste, hvor af langt de fleste gik i britisk tjeneste. De var få og modige, men de gjorde en indsats, fordi de ville kæmpe for de allieredes sag og befri deres land. Og ikke mindst – som mange af dem selv formulerede det: For Danmarks ære. Ambitionerne var store. Imidlertid var der en del politiske og personlige forviklinger i organiseringen af de danske frivillige, hvor mange blev skuffet ...

Storadmiral Dönitz – Hitlers efterfølger
Under 2. Verdenskrig stod Karl Dönitz i spidsen for de tyske ubåde, og i 1943 blev han Storadmiral og dermed chef for hele den tyske Kriegsmarine. Alt tyder på at Dönitz var både nazist af overbevisning og beundrer af Hitler. Det var i øvrigt gensidigt. Lige før krigens afslutning, forinden at Adolf Hitler begik selvmord, blev Dönitz udnævnt som ”Førerens” efterfølger og Rigspræsident for at lede det stærkt decimerede tyske rige og dets endnu kæmpende styrker. Det var Dönitz, der tog beslutningen om Tysklan...


Den Patriotiske Landsforræder
Schalburg. Alene navnet blev allerede under den 2. verdenskrig synonym med landsforræderi, men også for den modterror som blev svaret på modstandsbevægelsens sabotage mod den tyske besættelsesmagt. Terror m.m. der blev udført af medlemmer af det såkaldte Schalburgkorps. Men hvem var han Christian Frederik Schalburg? Født i 1906 i Rusland som Konstantin Feodorovitch Schalburg og søn af et dansk-russisk ægtepar. Han omkom som kun 36-årig den 2. juni 1942 på en slagmark i Rusland i spidsen for Frikorps Danmark...

Til den bitre ende
Traudl Junges beretning om tilværelsen som sekretær for Det 3. Riges fører Adolf Hitler er en meget vigtig kilde til viden om, hvilken tilværelse diktatoren førte i sine sidste år. Vi er med, da hun som 22-årig i 1942 bliver antaget som hans sekretær på et tidspunkt, hvor Hitler næsten kun opholder sig i førerhovedkvarteret "Ulveskansen" i Østpreussen. Der er dog også udflugter til Hitlers "fritidsbolig" Berghof i det sydlige Bayern, og Junge er også vidne til det endelige sammenbrud, da Hitler og hans veni...

Den Danske Partisan
En 28-årig katolsk præst og dansk officer Arndt Paul Lauridsen var i slutningen af 2. verdenskrig leder af den afdeling af den antifascistiske partisanbevægelse i Parma i Norditalien. Partisanerne samarbejdede med de fremrykkende allierede styrker i at bekæmpe Mussolinis fascister og den tyske besættelsesmagt, der på dette tidspunkt kontrollede Norditalien. Den uddannede præst blev tidligt vakt for sagen at bekæmpe nazismen, blev med tiden partisan og deltog aktivt i den blodige borgerkrig i en grad, så han...


Danske læger i nazistisk tjeneste
Der var påfaldende mange danske læger, der meldte sig under nazismens faner. Mest kendt var de danske nazisters fører sønderjyden Fritz Clausen og blandt de største krigsforbrydere var lægen Carl Peter Værnet, der i KZ-lejren Buchenwald bedrev tvivlsomme og farlige eksperimenter på KZ-lejrfanger. I bogen ”Danske læger under nazismen”,, beskriver tidl. overlæge ved Sønderborg sygehus Andreas C. Johannsen historien om det overraskende store antal danske læger, der under 2. verdenskrig som i større eller mindr...

Danskere under Hong Kongs fald 1941
Japan overfaldt i december 1941 både USA ved Pearl Harbour på Hawaii, men også Storbritanniens kolonier som Malaya, Singapore og Hong Kong. I bogen ”Ikke en jordisk chance” - Danske Frivillige i forsvar af Hong Kong 1941, fortæller forfatteren Frode Z. Olsen den ret ukendte historie om de bosiddende danskere, der tog del i forsvaret af den britiske kronkoloni, der den 8. december og nogle uger frem kæmpede en heroisk, men ulige kamp mod en japansk overmagt. De mænd, der havde taget del i forsvaret betalte e...

Kvinderne i Den Røde Hær
Under 2. Verdenskrig meldte ca. en million ofte helt unge kvinder sig til Den Røde Hær for at bidrage til fædrelandets forsvar efter, at Nazityskland havde overfaldet Sovjetunionen netop den 22. Juli 1941. De havde ingen anelse om, hvad der ventede dem af rædsler. Alligevel bidrog de som snigskytter, piloter, mekanikere, chauffører, sygelejesker, sanitetssoldater og meget andet.I mange år tav de om deres oplevelser ind til at den ukrainsk-hviderussiske dokumentarist Svetlana Aleksijevitj i 1978 begyndte at ...


Finland og den totale krig
I 2013 udkom forfatteren Claes Johansens bog ”Finland og den totale krig 1939-45, der er en samlet fremstilling af, hvorfor og hvordan finnerne udkæmpede tre krige under 2. verdenskrig. I 1939 overfaldt Sovjetunionen Finland, som på heroisk vis længe modstod overmagten uden hjælp udefra. Fredsbetingelserne blev hårde for Finland, men her under Vinterkrigen grundlagdes finnernes ry som fremragende soldater med helt enestående hærførere. Siden fulgte ”Fortsættelseskrigen” 1941-1944, hvor Finland pludselig var...

Skibsreder fra Sønderborg var SS-frivillig
Skibsreder fra Sønderborg var SS-frivillig. I 1940 meldte den 17-årige nazist Ellef Henry Rasmussen fra Svendborg sig frivilligt til Waffen-SS. Han deltog i felttoget mod Sovjetunionen i sommeren 1941 og forblev i uniform lige til det sidste, da Nazi-Tyskland brød sammen i maj 1945. Meget sent i livet blev hans erindringer med titlen ”Troskab” i 2015 udgivet i samarbejde med historikeren Peter Møller Hansen. Siden slog Ellef Henry Rasmussen sig ned i Sønderborg, hvor han blev en driftig og succesfuld forr...

Kampen om Stillehavet
Kampen om Stillehavet. I denne udgave af Hitlers Æselører vender vi os mod en hel anden krigsskueplads, nemlig Stillehavskrigen. Vi sætter i programmet fokus på krigen set fra den Kejserlige Japanske Flådes perspektiv og de betydelige søslag, man udkæmpede med hangarskibe og fly mod især den amerikanske flåde under og efter Pearl Harbour blandt andet ved Midway. Det sker i selskab med kommandør Poul Grooss og med udgangspunkt i udgivelsen: ”Kampen om Stillehavet – Den Kejserlige Japanske Flådes krig mod USA...


D-Dagen
D-Dagen. Den 6. Juni 1944 tidligt om morgenen landsatte de allierede styrker 150.000 soldater med kampvogne, køretøjer, artilleri og forsyninger på Normandiets kyst. Det blev begyndelsen til historiens største landgangsoperation, der som led i ”Operation Overlord”, åbnede den længe ventede vestfront i Europa. Vores guide under planlægningen og iværksættelsen af D-Dagen er historiker Jakob Sørensen, der er forfatter til bogen ”D-Dagen - Operation Overlord 6. Juni 1944”, der er udkommet på Informations forlag...

Kamæleonen – Gestapoagenten og stikkeren Jenny Holm
Under den 2. Verdenskrig var Anna Marie Christensen alias ”Jenny Holm” stikker og lokkedue for det hemmelige tyske sikkerhedspoliti Gestapo. Adskillige modstandsfolk gik i hendes net og blev dermed ofre for hendes bemærkelsesværdige evne til at få folk til at fæstne lid til hende. Et vidne under retsopgøret beskrev hende sådan: ”Hun er efter min mening den dygtigste og farligste kvinde nogen efterretningstjeneste kan få”. Jenny Holm samarbejdede blandt andet med den berygtede torturbøddel Ib Birkedal Hansen...

Nordnorge - Hitlers Nordfront
Nordnorge - Hitlers Nordfront. Norge delte Danmarks skæbne under 2. Verdenskrig, men fik gennemgående en noget mere hårdhændet behandling. Norge var Tysklands mål med besættelsen af de to lande. Det skyldtes, at Adolf Hitler var voldsomt fokuseret på Nordnorge og de omliggende områder i Sovjetunionen og Finland. ”Norge er krigens skæbneområde”, fastslog ”Føreren” overfor søkrigsledelsens stabschef. Han frygtede konstant en allieret invasion, gav forsvaret af området højeste prioritet og fastholdt derfor he...


Var SOE-chefen helt eller skurk?
SOE-chefen, der var helt og skurk. Den 11. Marts 1943 lander en nærsynet og platfodet 36-årig dansker med sin faldskærm syd for Nibe dvs. i Nordjylland. Hans navn er Flemming B. Muus. (1907-1982) Efter mange års eksil i Liberia i Afrika, så er han tilbage i sit fædreland. Hans opgave er som chef for den britiske organisation SOE i Danmark, at organisere modstandsarbejdet, hvilket lykkedes udmærket. Imidlertid står hans indsats i modstandskampen i skyggen af den skandale, der oprulles efter krigen, hvor Muu...

Slaget om Stalingrad
Slaget om Stalingrad. Stalingrad. Alene navnet har en helt særlig klang. Slaget om byen ved Volga-floden, der bar den sovjetiske diktator Josef Stalins navn – blev det psykologiske vendepunkt for krigen på Østfronten – og på sin vis for hele 2. Verdenskrig. Det skete med det tyske nederlag den 2. februar 1943 ved Stalingrad. Her måtte op mod 300.000 soldater – fortrinsvis tyskere, rumænere, russiske hjælpetropper mfl. og efter måneders kamp, hvor man til sidst blev indesluttet, udsultet og afskåret fra for...

Pistoler, giftampuler og frihedskæmperarmbind
Fly af typen Heinkel 111 fløj ind over Danmark om morgenen den 9. April 1940. Vi skal tale mere om Heinkel 111, swingpjattere, anuspatron, giftpiller, ferietabletter, frihedskæmperarmbind og andre genstande og fænomener fra besættelsestiden i selskab med forfatterne til en ny bog med titlen ” Fra Pistol til Pedalbil – 75 genstande fra Besættelsen. Det er Esben Kjeldbæk, der er tidligere leder af Frihedsmuseet her i København og Jakob Sørensen, ph.d. i historie. Jarl Cordua...


Anders Lassen
'ANDERS LASSEN'. Anders Lassen blev den højest dekorerede danske soldat i de allierede styrker. Tre gange blev han udmærket med et Military Cross og efter sin død tildeltes han endog Victoria-korset, der er den højeste britiske orden en soldat kan få for tapperhed udvist i fjendens nærvær. Han faldt på slagmarken i Norditalien som kun 24-årig den 9. April 1945. Forinden havde den tidligere sømand i den danske handelsflåde gjort en bemærkelsesværdig karriere fra menig frivillig commandosoldat til major i sp...

Modstandsbevægelsens rødder 1933-1942
'Modstandsbevægelsens Rødder 1933-1942'. Første bind af trebindsværket 'Modstand' om modstandskampen tager udgangspunkt i Frihedskampens rødder i årene 1933-1942. Da ”de fem forbandede år” i 1945 var overstået, kunne man få det indtryk at hele landet havde stået bag modstanden lige siden Tysklands besættelse af Danmark i 1940. Sådan var det langt fra. Men der var dog enkelte, der meget tidligt begyndte at yde nazismen og Tyskland modstand. Det var forskellige grupperinger af især danske nationalkonservativ...

De danske varulve
'De Danske Varulve'. Mytefortællingerne om de nazistiske varulve, der var udset til at skulle kæmpe videre efter Nazitysklands nederlag i maj 1945 er utallige og har været genstand for en betydelig interesse siden krigens slutning. I Danmark var der også planlagt et net af undergrundsgrupper, der bl.a. skulle udøve sabotage bag fjendens linjer, foretage likvideringer og udbrede propaganda. Et net som blev spundet af og skulle iværksættes af SS i Rigshovedstaden Berlin, når Sovjetunionen havde erobret Danmar...


Søren Kams erindringer
Søren Kams erindringer. Den 23.marts 2015 døde den tidligere SS-officer og nazist Søren Kam 93 år gammel. Han efterlod sig sine erindringer, som blev nedskrevet i 1986, da Kam var ca. 65 år. Erindringer som især omhandler hans skildring af sin tid i Nationalsocialistisk Ungdom, NSU, hans krigsoplevelser på Østfronten i Waffen-SS og tiden efter krigen i Tyskland, hvor han skjulte sig for de danske myndigheder for at undgå retsforfølgelse for mordet på redaktør Carl Henrik Clemmensen. Søren Kams erindringer e...

Bornholm - besat, bombet og befriet
Da Bornholm blev besat, bombet og befriet. Den 4. Maj 1945 om aftenen kunne befrielsesfesten begynde i Danmark, men på Bornholm, der fusede festen hurtigt ud. For her nægtede Inselkommandant og kapitän zur see i den tyske Kriegsmarine Gerhard von Kamptz at overgive øen til Sovjetunionen. Resultatet blev at de to største byer Rønne og Nexø de følgende dage blev sønderbombet af sovjetiske fly hvorefter tyskerne endelig overgav sig. Siden fulgte godt 11 måneder med sovjetisk besættelse af Bornholm. I bogen ”Bo...

Waffen-SS
Organisationen ”Schutz Staffel” eller bare SS, var under 2. Verdenskrig en effektiv dræbermaskine, der forestod folkemord på især jøder. Tre historikere har i en ny bog ”Waffen SS – Europas nazistiske soldater”, sat sig for at beskrive SS’s militære gren Waffen-SS, der også deltog i folkemordet og begik talrige krigsforbrydelser. I dette program taler jeg med to af forfatterne Claus Bundgaard Christensen og Peter Scharff-Schmidt om Waffen-SS, der udviklede sig fra at være en lille elitær livgarde til en mul...


Leningrads belejring 1941-1944
Leningrads belejring 1941-1944. Med Jakob Levinsen, som har oversat den britiske journalist Anna Reids banebrydende bog om blokaden af Leningrad, hvor 750.000 mennesker døde af sult. Det skete som følge af inkompetent ledelse, dårlig planlægning og bevidst udsultning af den tyske værnemagt, som bombede fødevarelagrene. Tyskerne stod til sidst kun 15 km fra byens centrum, og det var Adolf Hitlers plan at jævne byen med jorden og overlade befolkningen til sultedøden. Belejringen af byen og dens skæbne hører t...

Østpreussens undergang
Østpreussens undergang. For 70 år siden ved 2. verdenskrigs slutning og årene derefter blev en 800-årig tysk kultur udslettet, da sovjetiske styrker erobrede Tysklands østligste provins Østpreussen. Millioner flygtede heraf ca. en million over Østersøen heraf ca. 250.000 til Danmark. Dem, der blev tilbage gik en grum skæbne imøde, da hævnens time for tyskernes egne frygtelige forbrydelser kom. Et utal af kvinder blev voldtaget, masser af mennesker blev vilkårligt skudt og i årene derefter døde mange af sult...

Besættelsestidens København
Tag med til Besættelsestidens København. Radio24syv har til huse i en bygning, hvor der engang lå en entreprenørvirksomhed, som samarbejdede med den tyske besættelsesmagt. Længere henne om hjørnet ligger Shellhuset, der blev bombet af RAF under krigen. Palads-biografen var en populær danserestaurant for tyske soldater og deres danske veninder, og som hed "Deutsches Eck". I Jernbanegade nr. 7 lå "Germanische Leitstelle", der hvervede danskere til SS-krigstjeneste og lige over for ligger Dagmar-biografen, som...


Kriegsmarinen i Østersøen 1939-45
Kriegsmarinen i Østersøen 1939-1945. 2. verdenskrig blev indledt af den tyske Kriegsmarine, som 1. september beskød det polske fort ved Westerplatte. Mens Wehrmacht erobrede først Polen og siden de baltiske stater og Sovjetunionen på Østfronten, så var det Kriegsmarines opgave i Østersøen at uddanne personel til ubåde, deltage i belejringen af Leningrad og sikre jernmalmstransporten fra Sverige. Siden blev opgave at evakuere tyske soldater og civilbefolkningen væk fra Østpreussen. Det og meget andet beskriv...

Nazificeringen af Sønderjyllands tyske mindretal
Efter folkeafstemningen i 1920 følte op mod en fjerdedel af indbyggerne i Sønderjylland sig fortsat som tyske nordslesvigere, der som følge af skæbnens ugunst var kommet væk fra Det Tyske Rige. Opdelingen i landsdelen mellem dansksindede og tysksindede bliver tydeligere i årene op mod 2. Verdenskrig, hvor det tyske mindretal og deres nazistparti kræver at komme Heim Ins Reich. I bogen "Danskerpak & Tyskerpak - De danske og de tyske i Sønderjylland og hvordan de hver for sig i oplevede krigen", sætter progra...

Nazisternes voldsherredømme i Hviderusland
Frikorps Danmark og nazisternes voldsherredømme i Hviderusland 1941-1944. I bogen ”En skole i vold” har historikerne Dennis Larsen og Therkel Stræde sat sig for at beskrive det tyske besættelsesherredømme i Hviderusland under besættelsesårene 1941-1944, og de ekstremt voldelige forhold, som var dagligdag i lejre, hvor også nogle af de 6000 danske frivillige, der meldte sig til tysk krigstjeneste på Østfronten, arbejdede og medvirkede til nogen af de uendelig mange grove forbrydelser, der fandt sted. Therkel...


Sabotagegruppen Holger Danske
Historien om modstandsgruppen ”Holger Danske”. Holger Danske var en af de ledende modstandsgrupper under besættelsen, hvis indsats medvirkede til, at Danmark med tiden blev anerkendt som allieret i kampen mod Nazityskland. Historikeren Peter Birkelund har udgivet værket ”Sabotør i Holger Danske”, der fortæller historien om den legendariske modstandsgruppe, som opstod i en radioforretning i Istedgade i København, og som med tiden blev ledende i udførelsen af likvideringer af stikkere....

HIPO-korpset - tyskernes danske håndlangere
HIPO-korpset- tyskernes forhadte håndlangere. I september 1944 stormede fjernede den tyske besættelsesmagt det danske politi. Frem med befrielsen levede Danmark i dramatiske syv måneder - den såkaldte ”politiløse tid” - med et såkaldt ”Hilfspolizei” HIPO-korpset, der her 75 år efter forbliver synonym med det ultimative landsforræderi. Tyskernes danske håndlangere er således emnet i fjerde episode af Hitler Æselører, hvor programmet vært Jarl Cordua taler med historiker Henrik Lundtofte, der forfatter til bo...

Kryssing - Frikorps Danmarks første chef
Kryssing – Frikorps Danmarks første chef. Den danske officer Christian Peter Kryssing stillede sig i juli 1941 i spidsen for Frikorps Danmark med henblik på at danskere skulle melde sig til krigstjeneste for at medvirke i Nazitysklands angrebskrig på Østfronten mod Sovjetunionen. Det fik fatale konsekvenser for både ham og hans familie. Det er temaet i tredje episode af ”Hitlers Æselører”, hvor programmets vært Jarl Cordua taler med cand. mag. i historie og italiensk, Thomas Harder, der er forfatter til bio...


Ardennerslaget - Hitlers sidste offensiv
Ardennerslaget er blandt 2. verdenskrigs mest kendte slag. Det blev Nazitysklands sidste offensiv, hvor Adolf Hitler kastede alt ind på at vende krigslykken. Det er fortsat det største militære slag USA's væbnede styrker nogensinde har udkæmpet, hvor op mod en million mand blev involveret i begivenhederne. Det er temaet i anden episode af det nye bogprogram ”Hitlers Æselører”, der handler om bøger om Den Anden Verdenskrig. Her taler programmets vært Jarl Cordua med historiker, ph. D. Jakob Sørensen, der er ...

Bombemål Berlin
Under 2. verdenskrig blev Berlin – det nazistiske Tysklands såkaldte Rigshovedstad” - bombet mere end 300 gange af allierede bombefly. Men særligt i vinteren 1943-1944 forsøgte briterne med koncentrerede og vedholdende bombeangreb om natten at ødelægge byen. Hensigten var at tvinge Tyskland til at stoppe krigen. Det er temaet i premiereudgaven af det nye bogprogram om bøger om den 2.verdenskrig ”Hitlers Æselører”. Her taler programmets vært Jarl Cordua med forfatter og historiker Ole Steen Hansen, der for n...