Hjärtats Gäster

Hjärtats Gäster Podcast

I Hjärtats Gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande.

Hjärtats gäster: Munhälsa
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det 34:e avsnittet pratar vi om munhälsa med Sanjay Haryana, tandläkare och ansvarig för de nordiska länderna på TePe. The post Hjärtats gäster: Munhälsa appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Intimbesvär
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det 33:e avsnittet pratar vi om intimbesvär med Catharina Claesson, apotekare och chef för läkemedelsinformation på Apotek Hjärtat. The post Hjärtats gäster: Intimbesvär appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Antibiotikaresistens
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det 32:a avsnittet pratar vi om antibiotikaresistens med Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. The post Hjärtats gäster: Antibiotikaresistens appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande


Hjärtats gäster: Demens
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det 31:a avsnittet pratar vi om demens med Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet. The post Hjärtats gäster: Demens appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Äldre traditioner på apotek
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det 30:e avsnittet pratar vi om äldre traditioner på apotek med Bo Ohlson, apotekare och vice ordförande i Apotekarsocietetens sektion för Farmaci- och läkemedelshistoria. The post Hjärtats gäster: Äldre traditioner på apotek appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Reumatiska sjukdomar
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det 29:e avsnittet pratar vi om reumatiska sjukdomar med Li Alemo Munters, Med. Dr. från Karolinska Institutet och forskningschef på Reumatikerförbundet. The post Hjärtats gäster: Reumatiska sjukdomar appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande


Hjärtats gäster: Behöver vi kosttillskott?
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det 28:e avsnittet pratar vi om kosttillskott och vitaminer med Paula Frösell, dietist och varumärkesansvarig för hälsa på ICA Sverige. The post Hjärtats gäster: Behöver vi kosttillskott? appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats Gäster: Graviditet med fokus på IVF-behandling
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det 27:e avsnittet pratar vi om graviditet med fokus på IVF-behandling med Emma Karling Wisell, förlossningsbarnmorska på Danderyds sjukhus och Carolina Tristen, fertilitetsläkare på IVF-gruppen vid Sophiahemmet. The post Hjärtats Gäster: Graviditet med fokus på IVF-behandling appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det 26:e avsnittet pratar vi om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med Åsa Kastbom, överläkare på BUPs traumaenhet i Linköping. The post Hjärtats gäster: Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande


Hjärtats gäster: Läkemedel för hund och katt
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det tjugofemte avsnittet pratar vi om hur man tar hand om besvär som drabbar hundar och katter. Medverkar gör Carin Svensson, apotekare och före detta apotekschef på Hjärtats apotek […] The post Hjärtats gäster: Läkemedel för hund och katt appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Fysisk inaktivitet och hjärt-kärlhälsa
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det tjugofjärde avsnittet pratar vi om fysisk inaktivitet och hjärt-kärlhälsa med Mai-Lis Hellenius, överläkare vid Karolinska sjukhuset och livsstilsprofessor vid Karolinska Institutet. The post Hjärtats gäster: Fysisk inaktivitet och hjärt-kärlhälsa appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Mag- och tarmbesvär
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det tjugotredje avsnittet pratar vi om mag- och tarmbesvär med Carolina Karlsson, farmaceut på Apotek Hjärtat. The post Hjärtats gäster: Mag- och tarmbesvär appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande


Hjärtats gäster: Stress och utmattningssyndrom
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det tjugoandra avsnittet pratar vi om stress och utmattningssyndrom med Anna Ökvist, medicinskt sakkunnig på Hjärnfonden. The post Hjärtats gäster: Stress och utmattningssyndrom appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Sömn och sömnsvårigheter
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det tjugoförsta avsnittet pratar vi om sömn och sömnsvårigheter med John Axelsson, professor och sömnforskare vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm. The post Hjärtats gäster: Sömn och sömnsvårigheter appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Doftöverkänslighet
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det tjugonde avsnittet pratar vi om doftöverkänslighet med Hanna Vihavainen, fondsekreterare på Astma- och Allergiförbundet. The post Hjärtats gäster: Doftöverkänslighet appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande


Hjärtats gäster: Cancer ur ett psykosocialt perspektiv
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det nittonde avsnittet pratar vi om cancer ur ett psykosocialt perspektiv med Britta Hedefalk, specialistsjuksköterska och kommunikatör på Cancerfonden. The post Hjärtats gäster: Cancer ur ett psykosocialt perspektiv appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Cancer ur ett läkarperspektiv
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det artonde avsnittet pratar vi om cancer ur ett läkarperspektiv med Jan Zedenius, professor i kirurgi, cancerforskare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden. The post Hjärtats gäster: Cancer ur ett läkarperspektiv appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Diabetes
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det sjuttonde avsnittet pratar vi om diabetes med Lena Insulander, diabetessjuksköterska och sakkunnig på Diabetesförbundet. The post Hjärtats gäster: Diabetes appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande


Hjärtats gäster: Åkommor i samband med barns skolstart
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det sextonde avsnittet pratar vi om åkommor och besvär i samband med barns skolstart med Catharina Claesson apotekare och chef för läkemedelsinformation på Apotek Hjärtat. The post Hjärtats gäster: Åkommor i samband med barns skolstart appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Sex och sexuella problem
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det femtonde avsnittet pratar vi om sex och sexuella problem med Lennie Lindberg, auktoriserad klinisk sexolog på Empaticums sexologmottagning i Stockholm. The post Hjärtats gäster: Sex och sexuella problem appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Sommarapoteket
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det fjortonde avsnittet pratar vi om sommarkrämpor och sommarapoteket med Maria Calles, farmacispecialist på Apotek Hjärtat. The post Hjärtats gäster: Sommarapoteket appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande


Hjärtats gäster: Klimakteriet
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det trettonde avsnittet pratar vi om klimakteriet med Eva Hardmeier, specialistläkare inom gynekologi på UltraGyn i Läkarhuset vid Odenplan. The post Hjärtats gäster: Klimakteriet appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Innehållsämnen i hudprodukter
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det tolfte avsnittet pratar vi om innehållsämnen i hudprodukter med Marcus Söderberg, apotekare och kvalitetsansvarig för sortiment på Apotek Hjärtat. The post Hjärtats gäster: Innehållsämnen i hudprodukter appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Kostens påverkan på kroppen
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det elfte avsnittet pratar vi om kostens påverkan på kroppen med Helena Nyblom, medicine doktor med en avhandling inom internmedicin, specialistläkare inom psykiatri och författare till Läkarens guide till […] The post Hjärtats gäster: Kostens påverkan på kroppen appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande


Hjärtats gäster: Hud
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det tionde avsnittet pratar vi om vår hud och olika hudproblem med apotekare Manar Ali. The post Hjärtats gäster: Hud appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Barn och kost
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det nionde avsnittet pratar vi om barn och kost med Stephan Rössner, Professor emeritus och före detta chef för överviktsenheten på Karolinska sjukhuset.
 The post Hjärtats gäster: Barn och kost appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Influensa och lunginflammation
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det åttonde avsnittet pratar vi om influensa, lunginflammation och vaccination med Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset. The post Hjärtats gäster: Influensa och lunginflammation appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande


Hjärtats gäster: Läkemedel och miljö
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det sjunde avsnittet pratar vi om läkemedel och miljö med Apotek Hjärtats miljöchef Cecilia de Pedro. The post Hjärtats gäster: Läkemedel och miljö appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Psoriasis
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det sjätte avsnittet pratar vi om psoriasis med hudspecialisten Anders Ljungberg. The post Hjärtats gäster: Psoriasis appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Värk
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det femte avsnittet pratar vi om värk med Fredrik Lange, kiropraktor och verksamhetsansvarig vid Danvik Rehab och Kiropraktik och Anna Ångman, apotekare på Apotek Hjärtat. The post Hjärtats gäster: Värk appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande


Hjärtats gäster: Äldre personer och läkemedel
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det fjärde avsnittet pratar vi om äldre personer och läkemedel med Bodil Lidström som är apotekare och specialiserad på läkemedelsbehandling av äldre och arbetar med kunskaps och beslutsstöd/EES på […] The post Hjärtats gäster: Äldre personer och läkemedel appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Solskadad hud och hudcancer
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det tredje avsnittet pratar vi om solskadad hud och hudcancer med Per-Håkan Olausson, hudläkare på SkinDoc i Stockholm. The post Hjärtats gäster: Solskadad hud och hudcancer appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande

Hjärtats gäster: Pollen och pollenallergi
I Hjärtats gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I det andra avsnittet är Annika gäst i sitt eget program som expert på pollen och pollenallergi. The post Hjärtats gäster: Pollen och pollenallergi appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande


Hjärtats gäster: Fästingburna sjukdomar och vaccination
I Hjärtats Gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I premiäravsnittet pratar vi om fästingar, borrelia, TBE och vaccinationer med Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset. The post Hjärtats gäster: Fästingburna sjukdomar och vaccination appeared first on IrisMediaserver....

hälsa medicin apotek farmaci läkemedel nutrition välbefinnande