Läsarpodden

Läsarpodden Podcast

Teologiska samtal om böcker med Joel Halldorf och Patrik Hagman. En bokklubb där lyssnarna kan bidra med frågor & funderingar.

Avsnitt 45: "Från helvetets brevskola" av C S Lewis
Gynnas änglar eller demoner när mänskligheten går igenom en kris? Läsarpodden diskuterar coronapandemin med hjälp av C S Lewis klassiker "Från helvetets brevskola", som skrevs under brinnande världskrig....

Avsnitt 44: "Kill all Normies" av Angela Nagle
Vad är det som hänt med vårt offentliga samtal? Hur blev det så högljutt och polariserat – och vad betyder det för politiken? I boken "Kill all Normies" beskriver Angela Nagle de senaste decenniets förändringar, och analyserar denna dramatiska förändring. Joel Halldorf och Patrik Hagman diskuterar hur det gick till när anonyma internetforum tog över från tidningarnas ledarsidor och blev drivande i debatten och började forma politiken....

Avsnitt 43: ”The souls of China” av Ian Johnson
I Kina gjorde kommunisterna under Mao sitt bästa för att utplåna religion, både traditionell och kristen. Men de senaste åren har den gjort en häpnadsväckande comeback. Kyrkor växer, människor hittar tillbaka till urgamla ritualer och det finns en allt mer påtaglig törst efter mening. Journalisten Ian Johnson menar att kyrkan är det enda egentliga civilsamhället i Kina, en plats där människor kan få tänka och organisera sig fritt. Boken ”The souls of China” är en fascinerande och djuplodande skildring av de...


Avsnitt 42: "Vålnadernas historia" av Magnus Västerbro
Spöken – finns dom? Ja, trots att vissa påstår att vi lever i en gudlös, avförtrollad och sekulariserad värld så tror väldigt många människor att de gör det. Är det bara gammal vidskepelse, eller gläntar spöktron på dörren till en annan verklighet. Läsarpodden diskuterar spöktro genom historien, och frågar sig om man kan tro på sådant som änglar, demoner, spöken och älvor i dag utifrån "Vålnadernas historia" av Magnus Västerbro (Volante)....

Avsnitt 41: "Den rödaste rosen slår ut", av Liv Strömquist
Är det så att vi blir mindre förälskade i dag än tidigare, och vad beror det i så fall på? Handlar det om algoritmernas rationalitet, dejtingapparnas gigantiska utbud eller idealet som säger att den moderna mannen ska vara sval och oberörd av känslor? I sitt nya seriealbum "Den rödaste rosen slår ut" (Galago) tar Liv Strömquist sig an temat förälskelse och kommer tidvis med råd som hämtade från frikyrkan. Men med tanke på att Jesus lovade att bryta upp familjerna, och Paulus var ogift: har kristendomen egen...

Julspecial: Läsarpoddens julklappstips
Vad kan väcka den teologiska nyfikenheten hos tonåringar? Vad ger man till en elvaåring i slukaråldern? Eller till en ateist som är skeptisk till kyrkan? Läsarpodden har fått frågor om julklappar från lyssnarna, och tipsar om böcker att lägga under granen....


Avsnitt 39: ”Konturer” av Rachel Cusk
Vi lever i en tid som präglas av högre hastighet, längre avstånd och en större flyktighet. Vad innebär detta för våra möjligheter att finna mening, lycka och djupa relationer? Rachel Cusks hyllade roman ”Konturer” ger en bild av livet i ett senmodernt, sekulärt Europa. Teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst boken, och samtalar om vänskap, kärlek och möjligheten att knyta an till andra människor i en sådan värld....

Avsnitt 38: ”Den obeboeliga planeten” av David Wallace-Wells
Klimatkrisen är inte något som ligger framför oss, utan vi märker den redan genom naturkatastrofer, skogsbränder, extremvärme och klimatflyktingar. Vad är det som sker med vår värld – och vad får det för konsekvenser framåt om uppvärmningen ökar med en, två, tre, fyra eller fem grader? Detta skildrar David Wallace-Wells i sin nya bok ”Den obeboeliga planeten”. Teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst den, och samtalar om vad det innebär att vara kyrka i skuggan av den annalkande katastrofen....

Avsnitt 38: ”Den obeboeliga planeten” av David Wallace-Wells
Klimatkrisen är inte något som ligger framför oss, utan vi märker den redan genom naturkatastrofer, skogsbränder, extremvärme och klimatflyktingar. Vad är det som sker med vår värld – och vad får det för konsekvenser framåt om uppvärmningen ökar med en, två, tre, fyra eller fem grader? Detta skildrar David Wallace-Wells i sin nya bok ”Den obeboeliga planeten”. Teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst den, och samtalar om vad det innebär att vara kyrka i skuggan av den annalkande katastrofen....


Avsnitt 37: ”This life” av Martin Hägglund
Vi är vana att höra ateister beskriva kristen tro som irrationell eller till och med omoralisk. Men den nye svenske ateist-stjärnan Martin Hägglund har en annan tes: religion gör livet meningslöst. Istället formulerar han en sekulär spiritualitet som han menar är överlägsen alla religioner. Teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst boken, och diskuterar hans försök....

Avsnitt 36: “Berøringen” av Ellen Merete Wilkens Finnseth
Hur kan man tro på Gud i en sekulariserad värld? Den norska författaren Ellen Merete Wilkens Finnseth reser genom historien på jakt efter en kristen tro som klarar samtidens prövningar. Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst hennes bok "Berøringen"....

Avsnitt 35: ”The Age of Surveillance Capitalism” av Shoshana Zuboff
Håller internet på att beröva oss vår fria vilja, och i en förlängning det som gör oss till människor? Det hävdar Harvard-professorn Shoshana Zuboff, som skrivit en av årets mest uppmärksammade böcker: "The Age of Surveillance Capitalism". Här visar hon hur den information som internet-jättar som Google och Facebook samlar om oss reducerar människan till råmaterial som företagen kan utvinna pengar ur. Teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst hennes bok och funderar över dess konsekvenser....


Avsnitt 34: Etty Hillesums dagböcker och brev
Etty Hillesum är ett av 1900-talets märkligaste helgon. Till sin egen överraskning börjar hon sin resa mot Gud mitt under brinnande världskrig. Medan mörkret sänker sig över Europa söker hon sig allt närmare ljuset – och brinner för att blåsa liv i glöden hos människorna hon har runt sig. Till sist för denna överlåtelse henne ända till Auschwitz. Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst hennes efterlämnade brev och dagböcker, texter som svämmar över av mystik, sensualism och livsglädje....

Avsnitt 33: “Fadern” av Elisabeth Hjorth
Författaren och prästen Elisabeth Hjorth har skrivit en bok som skildrar uppväxten i en småländsk frikyrkoförsamling. Patrik Hagman och Joel Halldorf har läst en gåtfull men vacker roman, och samtalar bland annat om barndomen – är den bara något som de vuxna hittat på för att stå ut?...

Avsnitt 32: “Det omätbaras renässans” av Jonna Bornemark
Håller matematik och byråkrati på att tränga undan sådant som medmänsklighet och religion – och är det därför utbrändheten breder ut sig likt en epidemi? Filosofen Jonna Bornemark menar att vi lever under pedanternas tyranni, men att renässansfilosofer kan befria oss ur vår fångenskap och förvirring. Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst hennes bok....


Avsnitt 31: “Språk, tro och sanning hos Dostojevskij” av Rowan Williams
Den ryske författaren Fjodor Dostojevskij har kallats för "den sjätte evangelisten". I sina stora romaner, som "Brott och straff" och "Bröderna Karamazov", gestaltar han mästerligt tro och tvivel i den moderna världen. Till detta avsnitt har Läsarpodden läst teologen Rowan Williams bok om Dostojevskij, "Språk, tro och sanning hos Dostojevskij" (Artos). Det är ett samtal om ordens makt, förnuftets gränser och medmänsklighet....

Avsnitt 30: Marilynne Robinson, “Vad gör vi här?”
Läsarpoddens Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar om Marilynne Robinsons nya bok "Vad gör vi här?" (Weyler förlag), där hon diagnostiserar det moderna USA och söker rötterna till humanism och demokrati hos 1600-talets puritaner och i 1700-talets stora väckelserörelser....

Avsnitt 29: "Darwin's unfinished symphony" av Kevin Laland
Biologi och evolutionsteorin används ofta som argument i filosofiska och politiska diskussioner i dag. I månadens avsnitt av Läsarpodden samtalar Hagman och Halldorf om Kevin Lalands bok "Darwin's unfinished symphony", som kastar nytt ljus över Darwins teori genom att lyfta fram kulturens och lärandets betydelse för människans utveckling....


Avsnitt 28: "Europa mot judarna 1880–1945" av Götz Aly
Läsarpodden diskuterar antisemitismen i det moderna Europa utifrån den tyske historikern Götz Alys bok ”Europa mot judarna 1880–1945”. Aly menar att nazisterna hade hjälp i sitt fruktansvärda folkmord av en utbredd europeisk antisemitism....


Avsnitt 24: “The Scripture as Real Presence” av Hans Boersma
Vad är Bibeln för en bok, och hur ska den läsas? Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst "The Scripture as Real Presence" av Hans Boersma, och talar om bibeltolkning i den tidiga kyrkan och i dag. Patrik förklarar problemet med både konservativ och liberal kristendomstolkning, medan Joel hävdar att kristen tro är ett cirkelargument....

Avsnitt 23: Vem är Jayne Svenungsson, teologen som tar plats i Svenska akademien?
Vem är hon, den första akademiska teologen i Svenska akademin på 70 år? Joel och Patrik har läst Jayne Svenungsson och ägnar detta specialavsnitt av Läsarpodden åt att presentera och diskutera hennes böcker och tankar. Det blir ett avsnitt om profeter, filosofer och teologin som röst och politisk kraft....


Avsnitt 22: “Begravd jätte” av Kazuo Ishiguro
Kan man älska utan minne och förlåta sådant man glömt? Eller kräver både kärlek och försoning ett levande minne? Patrik Hagman och Joel Halldorf läser "Begravd jätte" av nobelpristagaren Kazuo Ishiguro, och frågar sig om sagor ibland är sannare än verkligheten....

Avsnitt 21: “The Benedict Option” av Rod Dreher
I sin bok "The Benedict Option" ger Rod Dreher överlevnadsråd till kyrkor i en sekulariserad värld. Boken har blivit en av årets mest omtalade teologiska böcker. Drehers recept är att kristna ska dra sig tillbaka och vårda den egna identiteten i levande, lokala gemenskaper. Joel och Patrik pratar om en bok som de på många sätt känner igen sig i – men som också upplevs väldigt främmande....

Avsnitt 20: ”Nej är inte nog” av Naomi Klein
Naomi Klein är en av vår tids mest lästa politiska författare. Med böcker som ”No Logo” och ”Det här förändrar allt” har hon format och skapat debatter över hela världen. I detta avsnitt diskuterar Joel Halldorf och Patrik Hagman hennes nya bok ”Nej är inte nog”, där hon försöker förklara hur Trump kom till makten – och vilket svar detta kräver. Det blir ett samtal om populism och politik, och vad kyrkan och den politiska aktivismen har att lära av varandra....


Avsnitt 19: ”Age of Anger” av Pankaj Mishra
Var befinner vi oss – och hur hamnade vi här? Under hösten diskuterar Joel Halldorf och Patrik Hagman tre böcker som försöker förstå världen efter 2016. Först ut "Age of Anger" av Pankaj Mishra, som menar att dagens populism och terrorism är frukten av en vrede som vaknade för 200 år sedan....

Avsnitt 18: “Kyrka i mission” av Jan Eckerdal
Var sker kyrkans mission idag? I fjärran länder, eller här hos oss?  Patrik Hagman och Joel Halldorf diskuterar utgående från Eckerdals bok "Kyrka i mission" om kristet entreprenörsskap, varför det bara är medelklass i kyrkan och om Svenska kyrkans framtid....

Avsnitt 17: ”Ta himmelriket med våld” av Flannery O’Connor
Den amerikanska författaren Flannery O’Connor anklagades för att skriva våldsamma, makabra berättelser – men själv menade hon att hon bara ägnade sig åt ”kristen realism”. Joel Halldorf och Patrik Hagman diskuterar Bruce Springsteens favoritförfattare utifrån boken "Ta himmelriket med våld" (Bakhåll), och talar om vad det är att vara människa i en värld präglad av helighet och brutalitet. De talar också om post-frikyrkliga trauman och gör ett försök att söka försoning med världens bibelforskare....


Avsnitt 16: ”Den radikale Paulus” och ”Den okände Jesus”
Paulus – kristendomens förgörare eller en radikal revolutionär? Genom århundradena har åsikterna om denna apostel varierat. I detta avsnitt av Läsarpodden samtalar Joel Halldorf och Patrik Hagman om boken "Den radikale Paulus: kyrkans konservativa ikon som progressiv visionär" av Marcus J Borg och Dominic Crossan. Dessutom tar de upp den aktuella, omdiskuterade boken "Den okände Jesus" av Cecilia Wassén och Tobias Hägerland, och talar förhållandet mellan exegetik, teologi och kyrkan....

Avsnitt 15: Läsarpodden diskuterar Luther
Lutherminnesåret till ära diskuterar Joel och Patrik tre av Luthers böcker: "Lilla katekesen", "Om en kristen människas frihet", samt den kontroversiella "Om judarna och deras lögner". Luthers särart och allmängiltighet, tidsbundenhet och tidlöshet, och hur vi ska hantera de mörka sidorna hos Luther och andra teologer i dag behandlas....

Avsnitt 14: ”Två systrar” av Åsne Seierstad
Varför väljer två unga norska tjejer att gå med i IS? Joel och Patrik samtalar om radikalisering, globaliserad Islam och terrorism, men känner också igen drag från sin egen frikyrkliga ungdomstid utgående från Åsne Seierstads reportagebok ”Två systrar”....


Avsnitt 12: “Min fantastiska väninna” av Elena Ferrante
I Elena Ferrantes bok "Min fantastiska väninna" får vi följa Lila och Elenas uppväxt i 1950- och 1960-talets Neapel. Patrik och Joel diskuterar kvinnors vänskap, möjligheten att lämna sitt förflutna bakom sig och religionens osynlighet i Ferrantes universum....

Avsnitt 11: “Mot heresierna” av Irenaeus
Kyrkofadern Irenaeus av Lyon skriver sitt verk "Mot heresierna" på 100-talet, före mycket av det som vi förknippar med kristendomen ännu är fixerat. Men har han något att lära oss i dag? Patrik och Joel samtalar om tidig kristen bibelsyn, teologisk argumentation och gränserna för vad vi egentligen kan veta....


Avsnitt 10: “Kristens resa” av John Bunyan
Joel och Patrik pratar om "Kristens resa" av John Bunyan. På vilket sätt har den boken format frikyrkligheten, och är den verkligen aktuell i dag? Eller har frikyrkorna rört sig för långt bort ifrån den religiösa värld som den var ett uttryck för? De samtalar också om livets kamp, om döden och om en teologi som bär också i dalgångarna....

Avsnitt 9: ”Rosens namn” av Umberto Eco
"Rosens namn" av Umberto Eco är en deckare i klostermiljö, där brutala mord varvas med teologiska diskussioner. En perfekt bok för Läsarpodden, med andra ord! Patrik och Joel samtalar om radikalitet och fanatism, skönlitterär historieskrivning och Ecos mörka bild av det moderna samhället....

Avsnitt 8: ”Reglernas Utopi” av David Graeber
Vad gör den växande byråkratin med oss? Vi fyller i formulär, gör rapporter, utvärderar och skriver ansökningar - hinner vi med att leva? Joel och Patrik diskuterar byråkratins fröjder - och avslöjar den hårda sanningen om pastorns vardag - med utgångspunkt från antropologen David Graebers bok "Reglernas utopi". Läs avsnittets shownotes på bloggen Läsarna....


Avsnitt 7: ”Vara kristen” av Rowan Williams
Ärkebiskop emeritus Rowan Williams är en av världens bästa teologer. Om någon skall kunna sammanfatta det viktigaste i den kristna tron på 90 lättlästa sidor är det han. Joel och Patrik har läst boken "Vara kristen", och samtalar om dop, bibelläsning, nattvard och bön - men också om huruvida traditionen finns i molnet och vad en teolog skall göra med biskopar som talar emot kyrkofäderna....

Avsnitt 6: ”Kunskapens frukt” av Liv Strömquist
Vad händer när två manliga teologer diskuterar en bok om det kvinnliga könsorganet? Det blir ett samtal om feminismens olika former, om kristendomens betydelse för kvinnor genom historien och om allt som gick fel på 1800-talet. Patrik och Joel diskuterar Liv Strömquists seriebok "Kunskapens frukt"....


Årskrönika – med Marilynne Robinson
I ett specialavsnitt av Läsapodden går Joel och Patrik igenom några av årets intressantaste teologiska böcker och funderar lite kring vilka trender som kan urskiljas. Dessutom samtalar Joel med författaren Marilynne Robinson om nåd, sakramentalitet och om att vara pastor i en krympande församling....

Avsnitt 4: "Släpp fången loss!" av KG Hammar
I det fjärde avsnittet av Läsarpodden talar Joel Halldorf och Patrik Hagman om Svenska kyrkans mest omstridda ärkebiskop i modern tid: KG Hammar. En biskop som provocerat och inspirerat, men också berett vägen för ett nytt sätt att vara biskop i offentligheten. Det blir ett samtal om mystik, liberalteologi och om hur vi ska förhålla oss till den kristna traditionen. Dessutom funderar de på vad det innebär att de är ungefär trettiofem år yngre än Hammar! Samtalet utgår från KG Hammars nya bok ”Släpp fången l...

Avsnitt 3: "Lila" av Marilynne Robinson
Boken ”Lila” av Marilynne Robinson berättar om kärlekshistorien mellan pastorn John Ames och den fattiga Lila. Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst den, och samtalar om kärlek, ensamhet och kristen konst. Dessutom tar de upp dokusåpan ”Tro, hopp och kärlek” och funderar på om man egentligen borde läsa ”Kärlekens lov” (1 Kor 13) vid bröllop. Läs avsnittets shownotes här. | Klicka här för att lyssna på Läsarpodden på Itunes....


Avsnitt 2: "Det gudlösa folket" av David Thurfjell
Boken "Det gudlösa folket" av David Thurfjell handlar om post-kristna svenskars förhållande till religion. Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst den, och för ett samtal om sekularisering, varför buddhister kommer undan med så mycket och hur man på jobbet bäst släpper bomben att man frikyrklig! | Klicka här för att lyssna på Läsarpodden på Itunes....

Avsnitt 1: "Sapiens" av Yuval Harari
”Historien började när människorna uppfann gudar, och kommer att upphöra när människorna blir gudar”. Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar om boken Sapiens av den unge professorn Yuval Harari. Boken handlar om mänsklighetens historia. Shownotes för första avsnittet finns här. | Klicka här för att lyssna på Läsarpodden på Itunes....