Ledarskap med Magnus och Kim

Ledarskap med Magnus och Kim Podcast

I poden Ledarskap med Magnus och Kim delar ledarskapstränarna Magnus Gnisterhed och Kim Karhu med sig av strategier för hur du kan utvecklas och växa som ledare. Tillsammans med Magnus och Kim utmanas du på ett lättillgängligt sätt att nå dina uppsatta mål och skapa en hållbar väg till framgång genom en utveckling som börjar inuti. Du möter dina personliga ledarskapstränare som guidar dig på din resa mot ett framgångsrikt ledarskap! Magnus Gnisterhed och Kim Karhu är båda engagerade i ledarskapsträning och personlig coaching, individuellt och i grupp, genom sina egna företag samt tillsammans genom Magnus & Kim AB samt Day2day - Leadership och programmet "Ledarskapsarenan". Vi erbjuder personligt utformad ledarskapsträning i din verklighet, på din arena. I poden får du också praktiska tips för hur du kan utvecklas inom kommunikation, feedback, konflikthantering, mål och målsättningar, ledarskapets psykologi, coachning (coaching), ledarskapsteorier, teamutveckling, stresshantering, time-management, chefskap, medarbetarutveckling, ansvarstagande, delegering, planering, konflikthantering och personlig utveckling. Poden startade i maj 2015 och nådde under första året upp till en halv miljon lyssnade avsnitt och blev flera gånger rankad som den mest populära ledarskapspoden i Sverige. Läs mer på www.leadershippower.se och www.gnisterhed.se

149 . Att bygga mentala muskler – Del 2
Du som är ledare idag möter utmaningar som är annorlunda jämfört med för 50-70 år sedan, inte minst på det mentala planet. Självklart är det fortfarande viktigt med den fysiska konditionen, men utöver det finns det god anledning att också ladda upp dina mentala muskler på fler sätt! Ordet ”Resilience”, som betyder motståndskraft och förmågan att resa sig upp igen, har blivit populärt på många områden. I vårt avsnitt tar vi upp begreppet resilience utifrån ytterligare 5 olika områden som har med din mentala ...

148 . Att bygga mentala muskler - Del 1
Du som är ledare idag möter utmaningar som är annorlunda jämfört med för 50-70 år sedan, inte minst på det mentala planet. Självklart är det fortfarande viktigt med den fysiska konditionen, men utöver det finns det god anledning att också ladda upp dina mentala muskler på fler sätt! Ordet ”resilience” ,som betyder motståndskraft och förmågan att resa sig upp igen, har blivit populärt på många områden. I vårt avsnitt tar vi upp begreppet resilience utifrån 5 olika områden som har med din mentala motståndskra...

147. Frågor och svar: Hur leder jag uppåt i organisationen och hur balanserar jag mellan ledarskap och management i en liten organisation?
Ledarskap handlar om inflytande och relation i alla riktningar i en organisation. Självklart tänker vi oftast på ledarskap som ett ansvar främst gentemot de som är underordnade i organisationen, men hur utövar vi vårt ledarskap även gentemot de som är överordnade? En organisation behöver både management och ledarskap. I stora organisationer går det lättare att fördela dessa uppgifter på olika personen, men hur balanserar man mellan dessa behov i en liten organisation? I detta avsnittet behandlar vi dessa f...

Attledauppåt LedarskapvsManagement


Avsnitt 146. Våga släppa taget och led genom andra! Sommargäst Hanna Larsson
Att som ledare våga släppa fram andra är en välkänd nyckel till utveckling och ett gott ledarskap. Det har Hanna Larsson, VD för Ergof Miljö också erfarit. I detta avsnitt är Hanna vår sommargäst och berättar om sin väg till ledarskap och delar med sig av sina tips och råd när det gäller att både utveckla sig själv och att utveckla teamet med medarbetare! =========================== Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledarskapsutvecklingsprogram som hjäl...

Ledarskap utvecklamedarbetare

146. Våga släppa taget och led genom andra! Sommargäst Hanna Larsson
Att som ledare våga släppa fram andra är en välkänd nyckel till utveckling och ett gott ledarskap. Det har Hanna Larsson, VD för Ergof Miljö också erfarit. I detta avsnitt är Hanna vår sommargäst och berättar om sin väg till ledarskap och delar med sig av sina tips och råd när det gäller att både utveckla sig själv och att utveckla teamet med medarbetare! =========================== Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledarskapsutvecklingsprogram som hjäl...

Ledarskap utvecklamedarbetare

145. Att övervinna hinder - Sommargäst: Mattias Gustafsson
Mattias konstaterar att han på grund av sin grava dyslexi varit tvungen att välja andra vägar framåt, jämfört med andra. Nu står han som ägare av Åsens rör & Gothia VVS, två växande bolag i Göteborgstrakten. Läraren som sa att han ”aldrig kommer att kunna ha ett vanligt jobb” fick delvis rätt, säger Mattias med en blandning av humor och lite ironi i rösten... för istället för att bli anställd, anställer han nu allt fler medarbetare i sina bolag! Men hur har det varit möjligt, och hur tänker Mattias om att ...

övernvinnahinder Dyslexi


144. Första året som ny chef
En vanlig fråga som vi ofta får är vad man ska tänka på när man tillträder som ny chef i en verksamhet. Hur snabbt ska man initiera förändringar? Vad ska man ärva och lyssna efter från sina företrädare och representanter ur personalen? Finns det någon sanning i uttrycket ”100 dagar av förändring”? I avsnittet samtalar vi om vad vi tycker ör att tänka på och så utmanar vi alla er lyssnare att komma med era bästa råd och tips via Facebook eller mail till oss och varandra! =========================== Du ka...

143. Konsten att bestämma sig
143. Konsten att bestämma sig Att fatta ett väl grundat beslut är ofta den bästa vägen framåt. I bland hamnar vi ändå i perioder då vi grubblar och funderar länge på hur vi ska göra i en viss situation som vi inte är nöjda med. I dagens avsnitt vill vi ge dig en ram för hur du kan utvärdera olika beslutsvägar som var och en leder framåt på olika sätt. Vi fördjupar oss i alternativen: 1. Stanna i situationen - och sluta klaga 2. Lämna – men vart och till vad? 3. Arbeta för för förändring 4. Förändra d...

Beslut bestämmasig Ledarskap

142. Frågor och svar: Att sätta gränser och få gehör som kvinnlig projektledare
I avsnittet tar vi upp en viktig fråga från en av er lyssnare. Vi såg två olika spår i frågan och valde att ta upp den utifrån två perspektiv: 1. Att sätta gränser för ett kränkande beteende 2. Att vinna gehör i en grupp Utifrån dessa två perspektiv diskuterar vi vilka möjligheter och tendenser vi ser när det gäller ledarens agerande, tankar och känslor. Vi tar också upp två perspektiv på gruppens aktivitet, resultatet och processen. =========================== Du kan boka en träff för en presentati...


141. Snabbhet är den enskilt viktigaste faktorn för framgång, enligt Peter Hellgren – VD för Consid AB
Med stor nyfikenhet besöker vi åter igen VD Peter Hellgren i bolaget Consid AB. Denna gången med syftet att gräva lite djupare deras väg till framgång. Vi inleder med frågan - Vad gör ni egentligen för att lyckas? Svaret vi får från Peter handlar inte oväntat om medarbetarnas roll och funktion och inte minst förmågan att vara ”snabbfotad” och kreativ! I avsnittet utvecklar vi detta vidare tillsammans med Peter. I våra egna reflektioner funderar vi över vad det är som gör att ett företags kultur förmår att ...

snabbhet kreativitet flexibilitet medarbetaere glädje ledarskap

140. Redo att hantera sorg och kris? Del 4 – ett samtal med Torgny ”Tojje” Wirén om att vara förberedd på det oförberedda, andra delen
Vad är de vanligaste felen vi gör när vi behöver meddela någon starka negativa besked? Vad är viktigt att tänka igenom innan? Vad säger man? En yrkesgrupp i vårt samhälle som ofta ställs inför att möta personer som sörjer en nära anhörig är våra präster och pastorer. Vad kan vi lära av deras erfarenheter? Vi möter i avsnittet prästen Torgny Wirén, för många känd som Tojje efter många år som skolpräst och författare i Sofia Pastorat i Jönköping. Vi ställer frågor till honom om: - hur förbereder man sig inf...

139 Redo att hantera sorg och kris? Del 3 – ett samtal med Torgny ”Tojje” Wirén om att vara förberedd på det oförberedda
Vad är de vanligaste felen vi gör när vi behöver meddela någon starka negativa besked? Vad är viktigt att tänka igenom innan? Vad säger man? En yrkesgrupp i vårt samhälle som ofta ställs inför att möta personer som sörjer en nära anhörig är våra präster och pastorer. Vad kan vi lära av deras erfarenheter? Vi möter i avsnittet prästen Torgny Wirén, för många känd som Tojje efter många år som skolpräst och författare i Sofia Pastorat i Jönköping. Vi ställer frågor till honom om: - att vara förberedd på det ...


138. Redo att hantera sorg och kris? Del 2 - ett samtal med Anna-Karin Öjerskog om döden
Döden är för de flesta av oss ett svårt och obekvämt ämne. Få av oss har stor erfarenhet av att samtala med personer i sorg, eller av andra samtal som rör liv och död. I dagens avsnitt möter vi Anna-Karin som driver en podd om döden. På vår fråga om varför hon valt just detta ämne så svarar hon att det är vår plikt som ledare att vara förbereda inför det oväntade! I samtalet berör vi frågor om: - samtal om döden, hur och varför är det så svårt? - medarbetarens första dag på jobbet efter att en anhörig...


137. Redo att hantera sorg och kris? Del 1 - en ram för samtal med svåra besked
Kan man vara förberedd på det oförberedbara? Ett plötsligt besked om en medarbetares död, eller en svår olycka på arbetsplatsen, och inom loppet av några få minuter är du som ledare och chef i en helt ny situation. Har man aldrig tänkt tanken att det kan hända så är det ännu svårare att hantera. Under några avsnitt framåt kommer vi att tala om hur du som ledare kan förbereda dig på att hantera kris och sorg på arbetsplatsen. Efter en introduktion till ämnet tar vi i detta avsnittet upp en enkel ram för samt...

136. Att lyckas med Feedback del 2
Något av det viktigaste som ledare har att bidra med till medarbetare är feedback. Det är också ett område som nästa alla ledare som vi möte i vårt uppdrag som ledarskapsutvecklare nämner att de behöver bli bättre på! Så därför återkommer vi åter igen till ämnet feedback och kommunikation. Denna gången pratar vi om att ”rubba systemet” och vi tar upp en spännande social övning som utmanar dig till nya kontakter under 5 dagar! =========================== Du kan boka en träff för en presentation av Ledarsk...


135. Att lyckas med Feedback del 1
Något av det viktigaste som ledare har att bidra med till medarbetare är feedback. Det är också ett område som nästa alla ledare som vi möte i vårt uppdrag som ledarskapsutvecklare nämner att de behöver bli bättre på! Så därför återkommer vi åter igen till ämnet feedback och kommunikation. Denna gången har vi en av våra lyssnares erfarenheter med oss, som antog utmaningen att göra en bra övning med sin arbetsgrupp! =========================== Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan,...

134. Framgång, med medarbetare som tycker att det är roligt att gå till jobbet – Vi möter Peter Hellgren, Consid AB
Under de senaste åren har Consid AB vunnit pris efter pris! Vi möter VD:n Peter Hellgren (årets VD 2016 och nominerad även i år) för ett samtal om vad det är som gör Consid unikt. Vad är det han och medarbetarna uppskattar med att gå till jobbet? Hur är det möjligt att ett litet bolag som startade i den lilla staden Vetlanda nu, efter en snabb tillväxt, finns i flera av Svergies största städer? Vad ligger bakom framgången och vilka råd vill Peter ge till andra ledare? =========================== Du kan bo...

133. Visa mod - vanor för ”High Performance” del 6
Enligt författaren Brendon Burchard finns det ett antal vanor som utmärker personer som över tid skapar goda resultat och samtidigt mår bra och trivs med sitt liv! I en serie avsnitt tar vi upp dessa 6 vanor utifrån boken High performance habits. Sjätte vanan handlar om att visa MOD! Det är modet som gör alla de andra vanorna möjliga att leva med. Modet att se framåt och ta ett första steg. Brendon beskriver mod på tre olika områden: 1. Att se värdet av motgångar 2. Att dela dina tankar och ambitioner, ...


132. Utveckla inflytande - vanor för ”High Performance” del 5
Enligt författaren Brendon Burchard finns det ett antal vanor som utmärker personer som över tid skapar goda resultat och samtidigt mår bra och trivs med sitt liv! I en serie avsnitt tar vi upp dessa 6 vanor utifrån boken High performance habits. Femte vanan handlar om att utveckla ditt inflytande! Ledarskap är ett aktivt val, en funktion som på ett medvetet sätt påverkar och möjliggör. Det är vad inflytande handlar om i dess mest positiva bemärkelse. Brendon nämner om att inflytande grundas i att kunna: -...

131. Produktivitet - vanor för ”High Performance” del 4
Enligt författaren Brendon Burchard finns det ett antal vanor som utmärker personer som över tid skapar goda resultat och samtidigt mår bra och trivs med sitt liv! I en serie avsnitt tar vi upp dessa 6 vanor utifrån boken High performance habits. Fjärde vanan handlar om att öka din produktivitet! Vad innebär effektivitet, och är det naturligt att vara produktiv för dig? Brendon beskriver följande tre områden för utveckla din produktivitet: 1. Skapa mer av det som betyder mest 2. Kartlägg dina fem viktigas...

130. Live från Göteborg, Wake me up!
Nu är 2019 här med nya utmaningar och lärdomar! Utöver all ledarträning och chefsutveckling kommer vi tillsammans med många andra att spendera det kommande året med att skapa mod, energi och mening för Sveriges ungdomar. I detta första avsittet på det nya året får du veta mer om vår stora dröm! Var gärna med på vår resa! https://www.wakemeup.se/ https://www.instagram.com/wakemeupcoaching/ ============================= Besök oss gärna på Facebook: Ledarskap med Magnus och Kim för att se material från ...


129. Ett positivt måste - vanor för ”High Performance” del 3
Enligt författaren Brendon Burchard finns det ett antal vanor som utmärker personer som över tid skapar goda resultat och samtidigt mår bra och trivs med sitt liv! I en serie avsnitt tar vi upp dessa 6 vanor utifrån boken High performance habits. Tredje vanan handlar om att bära känslan av ett ”positivt måste”, nödvändigheten att få något gjort. Den känslan kan ha många bottnar. Ofta handlar det om en djupt liggande känsla av att vilja vara med och förändra, påverka och skapa nya förutsättningar för andra o...

128. Energi - vanor för ”High Performance” del 2
Enligt författaren Brendon Burchard finns det ett antal vanor som utmärker personer som över tid skapar goda resultat och samtidigt mår bra och trivs med sitt liv! I en serie avsnitt tar vi upp dessa 6 vanor utifrån boken High performance habits. Andra vanan handlar om den ENERGI som du bidrar med utifrån din egen inneboende energinivå. Det handlar om fysik, mental och emotionell energi. Vi utgår från tre olika perspektiv: 1. Släpp taget – greppa det nya - konsten att hantera övergångar mellan aktivitete...

Energi glädje hälsa

127. Klarhet -vanor för ”High Performance” del 1
Enligt författaren Brendon Burchard finns det ett antal vanor som utmärker personer som över tid skapar goda resultat och samtidigt mår bra och trivs med sitt liv! I en serie avsnitt tar vi upp dessa 6 vanor utifrån boken High performance habits. Första vanan handlar om KLARHET, att redan i förväg ha skapat en klar bild av sig själv, sin prestation och sin egen känsla i ett framtida läge. Det handlar enligt Burchard om att: 1. Beskriva ditt bästa Jag 2. Sätta ord på känslan du önskar 3. Definiera vad so...


126. Våra bästa tips om ledarens inre dialog och hur du kommer ur negativa tankebanor
Ibland är det svårt att lyssna uppmärksamt på det som händer runt om kring oss för att den inre rösten pratar så högt. Kanske är det samtalet med medarbetaren eller bråket med barnen som håller på att utvärderas inuti samtidigt som du är på nästa möte... Kim beskriver rösten som rumskompis som antingen uppmuntrar eller kritiserar. Som ledare är det viktigt att ta ansvar för din egen energi och på vilket sätt du vill bidra in i olika sammanhang. Magnus delar med sig av en mental bild av att börja varje dag p...

125. Frågor och svar: Hur får jag mina medarbetare att känna stolthet och engagemang
Vad kan jag som chef göra för att skapa ökad stolthet och engagemang bland mina medarbetare? Säkert är det många som tillsammans med frågeställaren Mari brottats med den här utmaningen. I dagens avsnitt tar vi upp denna viktiga fråga. Vi nämner bland annat om at lön och bonusar sällan är det som skapar stolthet över verksamheten. Det handlar oftare om gemensamma positiva resultat, samhörighet och känslan av meningsfullhet i arbetet. Vi tar också upp de tre mest grundläggande faktorerna för ett ökat engagema...

124. Back to work – att komma igång på hösten!
Sommaren går mot sitt slut och de flesta av oss har varit lediga... men hur gör man bäst för att komma igång igen när hösten är här? Vi ägnar vårt första avsnitt efter sommaren åt tips och råd för alla som känner sig lite sega efter ledigheten. Att vara seg i tanken är ett positivt tecken Ta till vara på lediga timmar under hösten Ta tillfället att skapa förändring och nya rutiner Sätt mål – odla nya vanor ============================= Besök oss gärna på Facebook: Ledarskap med Magnus och Kim för att...


123. LIVE: från Almedalen 2018
Var med oss live med in inspirerande publik ett stenkast från scenen i Almedalen 2018. Avsnittet innehåller ett samtal om: Mål Metod och Strategi Mina vanor Möjligt Menig Vi bjuder också på en favorit om förskolans förstklassiga pedagogik för ett gott ledarskap! ============================= Besök oss gärna på Facebook: Ledarskap med Magnus och Kim för att se material från avsnittet, dela det med dina vänner och bidra med kommentarer om ledarskap. Medverkande: Magnus Gnisterhed, Kim Karhu Tekniker...

122. Frågor och svar: Fördelar och nackdelar med ett delat ledarskap?
Vi har fått en fråga från en av er lyssnare som handlar om ett delat ledarskap. Vad finns det för föredrar och nackdelar med att dela ledarskapet på två personer? Vi diskuterar och tar upp olika perspektiv på denna frågan och konstaterar bland annat att det är viktigt att: 1. Man har en gemensam bild av mål och inriktning 2. Att man redan innan har hittat ett bra samspel med den andra personen och har gemensamma värderingar Vi reflekterar också i avsnittet om att ett delat ledarskap ofta är just de...

Delat ledarskap delatledarskap

121. Frågor och svar: Hur gör jag för att reflektera bortom att göra-listan?
En hemlighet med reflektionstid är att den inte slutar för att du reser dig upp eller tar undan pappret, din hjärna fortsätter att jobba med reflektion även efter din utsatta tid är över. Det är som med kondition. Det är ju inte bara under löprundan som man har nytta av själva löprundan, effekten kommer i efterhand! Men tiden för reflektion riskerar lätt att drunkna i akuta problem eller nya to do-listor. I dagens avsnitt svarar vi på en lyssnarfråga om hur man kan göra för att komma djupare i sin egen refl...


120. Samtal om ledarskap med Fredrik Spendrup
För 6,5 år sedan tog han över efter sin far i det anrika familjeföretaget. Nu möter vi Fredrik Spendrup i ett samtal om ledarskap, kultur och värderingar. Vad är det som kännetecknar Spendrups ledarskap och hur formas och utvecklas företagets kultur? Under intervjun berör Fredrik flera olika områden, bland annat vikten av samarbete, öppenhet och transparens och att inte tänka åt sina medarbetare. ============================ Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka en träff f...

ledarskap kultur värderingar samarbete öppenhet transparens

119. Så växer och utvecklas medarbetare, med Jessica Norgren
Hur växer och utvecklas medarbetare på bästa sätt? Jessica är hotelldirektör på Stockholms största hotell, Clarion Hotel Sign. Jessica berättar bland annat om att och hur hon utmanar sina 320 kollegor/medarbetare till ”cross training” att våga pröva på nya arbetsområden. De som väljer att jobba på en annan avdelning inom företaget en dag eller en vecka hyllas för sitt mod. Det handlar om att applådera ansträngning och att ge utrymme för det som är Clarions ledord: energi, mod och begeistring. Nyckeln ligge...

Coachande coaching Coachning ledarskap

118. Coachande ledarskap 6 – praktiska tips till nybörjare
För att utvecklas i ditt coachande ledarskap så är det viktigt att våga börja och sätta igång att träna på dina coachande färdigheter! Se dig omkring efter en lämplig person att böra träna coaching på… en vän, kollega, släkting. Du gör den andre en lika stor tjänst som dig själv! Om du redan finns i en relation chef – medarbetare så berätta gärna att du har ambitionen att bli mer coachande i ditt förhållningssätt. Det gäller även om du tex börjar boka fler utvecklings eller chattsamtal än tidigare, var t...

coachandeledarskap coachandeverktyg coaching tipps nybörjare coacning verktyg samtal


117. Coachande ledarskap 5 – fallgropar
Det finns goda möjligheter att lyckas väl med att ställa om till ett mer coachande förhållningssätt i ditt ledarskap. I dagens avsnitt tar vi upp några av de möjliga fallgropar som du kan behöva se upp med. Det handlar bland annat om att: Inte fokusera på sin egen prestation Inte tro att man vet mer än det det som medarbetaren faktiskt har berättat Inte utgå från sina egna tolkningar Inte bli för passiv, och tex. inte våga bryta av långa berättelser med klargörande frågor Inte göra självmål Inte bli e...

116. Coachande ledarskap 4 – verktyg
Som coachande ledare kan du behöva några stabila verktyg att plocka fram för att ge bränsle till samtalet med dina medarbetare. I avsnittet delar vi med oss av våra favorit verktyg som vi gärna använder i våra uppdrag. Vi konstaterar att vi båda tidigt var intresserade av att läsa på och lära oss om flera mer eller mindre avancerade verktyg men att vi, vartefter vår erfarenhet av coaching har vuxit, väljer allt mer förlita oss på det coachande förhållningssättet snarare än verktygen. I avsnittet berättar vi...

coachandeledarskap coachandeverktyg coaching coacning verktyg samtal

115. Coachande ledarskap 3 – förhållningssätt
Ett coachande förhållningssätt ger dig verktygen att leda medarbetare till fortsatt utveckling även från ett redan positivt utgångsläge. Många ledare kan nog känna igen sig i tveksamheten som kan uppstå i ett medarbetarsamtal med en medarbetare som är positiv och nöjd med allt. Frågan som uppstår i tanken är - Vad ska jag bidra med om det inte finns några problem eller något att åtgärda... ? Coaching fungerar säkert även när medarbetaren har problem, men det som kanske är unikt för coachning är möjligheten ...

coachandeförhållningssätt


114. Coachande ledarskap 2 – fördelar
Önskar du medarbetare som tänker själva, ser uppgiften klart och gärna presenterar målorienterade lösningar med eget ansvar? Då är det mycket som talar för att du ska satsa på att utveckla ett coachande ledarskap. Det finns såklart inga garantier för att du får just sådana medarbetare men enligt många som studerar ledarskap så är chanserna större att medarbetarna utvecklar hög självständighet med ett coachande ledarskap jämfört med mer auktoritära stilar. I veckans avsnitt tar vi upp det som vi uppfattar so...

coachandeledarskap självständighet ansvar utveckling

113. Coachande ledarskap 1 – introduktion
Det är med stor inspiration som vi drar igång en ny serie avsnitt, denna gången om coaching och ledarskap. Coaching går att utföra som yrke men det är också en färdighet som alla ledare kan ha nytta av att utveckla. Genom historien har olika ledarskapsstilar kommit och gått. Från taylorismens dominans i samband med industrialiseringen fram till nu har det bla handlat om styrande (management), auktoritärt, karismatiskt, transformativt, situationsanpassat och på senare år även kommunikativt ledarskap. Vissa ...

coachandeledarskap

112. How to unlock human potential and organizational resources, with Jane Dutton
Jane Dutton är framstående forskare inom positiv organisationsutveckling och hur man ger utrymme för människor att kunna ge sitt bästa varje dag i sitt arbete. Vi möter henne i en intervju som kom att handla om en förnyad syn på arbetets mening kan bli grunden för en ny nivå av engagemang och hur vi med gemensamma krafter kan frigöra varandras styrkor för att bli bättre på det som vi behöver bli bättre på, både som ledare och medarbetare. Hon beskriver följande tre perspektiv på en utvecklande miljö: Pos...


111. Att hantera stressade perioder
Alla möter perioder av högre stress, men hur kan vi på bästa sätt hantera en sådan period? I avsnittet tar vi upp ett antal praktiska råd till dig som du kan tillämpa under stressade perioder. Det första handlar om positivt görande och att ställa rätt frågor till dig själv. Det andra handlar om att bemöta sina egna känslor och vara medveten om vad man faktiskt känner och tänker i situationen. Vi har sedan tidigare konstaterat att återhämtning är nyckeln för att kunna hantera stress på ett sätt som gör det m...

stress

110. Nyår 2017 med Magnus och Kim!
På årets sista dag möter du Magnus och Kim i ett personligt samtal om året som gått och om det vi varit med om under året! Vi reflekterar över olika sätt att utvärdera och sätta nya mål inför ett nytt år. Du kan tex använda dessa frågor: Vad var ditt största genombrott och hur kan du bygga vidare på det? Vad lärde du dig från ditt största misslyckande eller misstag? Vem hjälpte dig mest, och hur kan du vara en större resurs till dem? Vad har du velat göra, men har inte gjort än? Varför? Du får oc...

109. Att prestera och ändå må bra! Gäst Emanuel Nilsson
Hur kan vi prestera på högsta nivå och ändå må bra? I dagens avsnitt har vi glädjen att ha Emanuel Nilsson, professionell föreläsare i ämnet stress och prestation, på besök i studion. Emanuel delar med sig av sina egna erfarenheter av utbrändhet som ung entreprenör och berättar om vad som tog honom vidare till de insikter som han har idag. Vi samtalar om prioritera, att ta rätt beslut istället för att försöka skynda sig fram och pressa sig mot gränsen av sin egen förmåga. Vad är din hälsa värd att offras fö...

Stress stressnivå vanor ovanor prioriteringar framgång prioritera


108. STRESS – är inte farligt!
Det finns goda anledningar till att prata om stress ur ett positivt perspektiv. Vissa forskare visar nämligen att vår rädsla för stress ofta är farligare än själva stressen i sig. Ett exempel är Kelly McGonigal som skrivit boken ”The upside of sterss” om stressens positiva effekter. Hon vill lära oss att inte främst bekämpa stressen utan att istället hantera den och ta vara på dess positiva effekter i det korta perspektivet. Självklart finns det ändå negativa följder av stress. Då handlar det ofta om brist ...

Stress

107. STRESS – krav och förväntan vs förmåga och resurs
Ett sätt att definiera stress är att det är känslan som uppstår inom oss när förhållandet mellan krav/förväntan och upplevelsen av förmåga/resurs inte går ihop. Stressen har med framtiden att göra, även om om den kan hitta sin näring i det som ligger bakom oss. Ordet stress påverkar oss alla på olika sätt, och vi använder oss av ordet i en rad olika situationer. Men vad menar vi egentligen? I avsnittet försöker vi reda ut begreppen om stress. Ditt uppdrag blir att fundera över hur du reagerar på stress och ...

stress krav förväntan förmåga resurs

106. Tips för en lägre stressnivå
Den snabbaste vägen till framgång sägs vara att byta ut en dålig vana mot en god vana! Det samma gäller för den som vill sänka sin stressnivå. I dagens avsnitt tar vi upp åtta till synes harmlösa vanor som höjer din nivå av stress. Negativa vanor som du kan byta ut mot vanor som sänker din stressnivå. Hemligheten med dagens tips ligger i att vanorna var för sig inte tycks vara så förödande, det är därför de så lätt smyger sig på oss... Några av de vanor som du kan behöva förändra är: - att säga ja när du ...

Stress stressnivå vanor ovanor förändradevanor framgång


105. Frågor och svar: Hur jobbar man bäst med en ledningsgrupp och hur kan jag få mina chefer att bli mer intresserade av ledarskap?
Efter en vecka som varit fylld av uppdrag i olika ledningsgrupper passar vi på att ta upp frågan om hur man kan göra ledningsgruppens möten mer meningsfulla för samtliga deltagare och samtidigt öka värdet på gruppens arbete för företaget/organisationen. Frågan som vi utgår från är ”vad är vår ledningsgrupp till för egentligen, våra möten känns meningslösa”? Vi konstaterar att målbilden kan vara olika för de olika deltagarna, var på några därför riskerar att uppleva gruppens möten som meningslösa. Vi skissar...

Ledningsgrupp ledningsgruppmöten utvecklassomledare meningsfullamöten

104. Frågor och svar: Hur ska jag hantera sarkasm i min ledningsgrupp?
Tack för alla frågor som kommer in till oss! I dagens avsnitt tar vi tag i en av era frågor om vad man kan göra när sarkasmen blomstrar i en ledningsgrupp. Hur påverkas gruppen av sarkasm? Finns det något positivt med sarkasm eller är det till och med skadligt för gruppen? Vi passar också på att ta upp några skillnader mellan sarkasm och ironi. I slutet berättar Kim om en situation i tonåren som fortfarande väcker dåliga känslor hos honom men som kan lära oss något viktigt som vuxna. =====================...

Sarkasm ironi grupputveckling ledningsgrupp

103. Om FLOW, möt upphovsmannen Mihaly Csikszentmihalyi i ett personligt samtal
Mihaly Csikszentmihalyi är forskaren och författaren som ligger bakom begreppet FLOW - den ultimata upplevelsens psykologi. Vi inleder avsnittet med en sammanfattande redogörelse för vad begreppet FLOW står för. Sedan möter vi Mihaly i ett personligt samtal om hans mer än 80 års erfarenhet av liv och forskning. =========================== Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledarskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi...

PositivPsykologi välmående välbefinnande optimaltfungerande MihalyCsikszentmihalyi Flow


102. Gör din egen kick off!
Hösten är här och semestertiden är över... för de flesta innebär det att komma tillbaka och komma igång igen på bästa sätt. Därför vill vi dela med oss av våra bästa ”tillbaka från semestern” tips och samtidigt inspirera dig att ta tag i dina drömmar och konkretisera dina målbilder. =========================== Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledarskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som vi samtalar om i podden. Berätta g...

101. Positivt Ledarskap, Kim Cameron
I veckans avsnitt är vi glada att kunna erbjuda er som lyssnare ett unikt möte med en av värdens ledande personer inom utvecklingen av positivt ledarskap. Kim Cameron, internationell ”best seller” och författare till ett flertal böcker om positivt ledarskap och organisationsutveckling. Kim (Karhu) hade förmånen att sitta ner för ett personligt samtal med Kim under ett besök på världskonferensen för positiv psykologi i Montréal, Kanada. I intervjun talar Kim om grunden för ett positivt ledarskap och berätta...

100. Avsnitt 100 med Magnus och Kim!
Detta är vårt 100:ade avsnitt med Magnus och Kim! Vi firar och jubilerar med minnen från våra inspelningar och passar också på att berätta lite om våra första avsnitt och hur det började. Vi ger er också Magnus och Kim's topp 3 favoritprogram från våra första 100 avsnitt och möter en av er lyssnare till en kort intervju. Självklart tackar vi också er lyssnare för all er feedback och inbjudningar till samarbete runt ledarskapsutveckling. Avslutningsvis blir det en blick framåt! =========================== ...


99. Positiv psykologi, Julia Karhu
Under de senaste åren har det hänt mycket inom de kunskapsområden som rör hjärnans funktion kopplat till vårt välbefinnande och våra prestationer. I detta avsnittet möter vi Julia Karhu som är nyexaminerad inom Kognitiv neurovetenskap och Tillämpad positiv psykologi. Tillsammans med Julia tar vi reda på vad som är det senaste inom ämnet och vad en högskoleutbildning inom området kan leda till för framtida yrkesval. Vi samtalar självklart också om hur du som ledare kan ha nytta av kunskaperna inom positiv p...

98. Positiv psykologi, Sara Hammarkrantz
Tillsammans med Katarina Blom har Sara Hammarkrantz skrivit boken ”Lycka på fullt allvar”. Vi möter henne i en somrig intervju på ett café i Stockholm. Hon tar bla upp tre grundläggande förklaringsmodeller som visar sig avgörande för hur vi hanterar motgångar som möter oss. Ser vi dem som: - Externa eller interna - Tillfälliga eller varaktiga - Specifika eller generella Forskningen visar att de som valde att hantera sina motgångar som externa, tillfälliga och specifika händelser presterade upp till 37...

97. Positiv psykologi, del 3 (Live från NNAB)
I avsnittet som vi spelade in live tillsammans med en fantastisk publik på Nässjö Näringslivs stora näringslivsträff tar vi upp flera olika perspektiv på hur du kan utveckla ett positivt ledarskap. Medkänsla, förlåtelse och uppskattning i arbetet är tre grundpelare för det positiva ledarskapet enligt författaren Kim Cameron. Att sänka nivån, från huvudet till hjärtat är Kims råd för att leda med rätt känsla och rätt perspektiv. Magnus sista punkt tar upp Simon Sineks perspektiv av ledarskap som den som hell...

positivtledarskap Ledarskap förlåterlse medkänsla uppskattning


96. Positiv psykologi, del 2
Att ladda dina egna positiva batterier är avgörande för att du ska ha möjlighet att behålla en genomgående positiv attityd! I dagens avsnitt får du en rad tips från den moderna forskningen om hur du kan göra. I inledningen av avsnittet reflekterar vi över effekten av att fokusera på tidigare positiva erfarenheter för att på det sättet skapa en motvikt till de negativa och ”störande” upplevelser som vi alla möter på olika sätt. Vidare i avsnittet tar vi upp Martin Seligmans grundläggande begrepp PERMA, som i...

Positivakänslor Engagemang Relationer Mening Accomplishment achievement fullföljtutförande

95. Positiv psykologi, del 1
Positiv psykologi handlar om den forskningsgren inom psykologin som studerar det friska hos människan och som fördjupat forskningen om mänskligt välmående och optimalt fungerade. Förenklat kan man säga att traditionell psykologisk forskning ägnat många år åt att hjälpa människor från -5 till 0 (från sjuk till ok) medan den positiva psykologin ägnar sig åt att hur man kommer från +2 till +5 osv. Som ledare är det en viktigt att behålla ett positivt förhållningssätt och att bli duktig på hitta vägar för utvec...

PositivPsykologi välmående välbefinnande optimaltfungerande MaritnSeligman MihalyCsikszentmihalyi BarbaraFredrickson KimCameron Flow

94. Frågor och svar: Teamets resultat har gått ner, vad gör jag bäst för att nå målen igen?
I veckans avsnitt tar vi upp en fråga från en av er lyssnare! Den här gången handlar frågan om ett team som inte längre når sina mål och vars resultat har gått neråt under en tid. Teamets ledare är relativt ny i sin roll och vill nu få tips om hur man på bästa sätt leder teamet till nya framgångar! I teamet finns både erfarna och nya anställda och frågan som lyssnaren ställer handlar också om att motivera de mer erfarna och att få dem med sig i arbetet att styra upp resultatet igen. Tack för en bra bra fråg...


93. Möt Tony Dommartine, vice VD för Fastighetsbyrån
Efter ett antal år med växande ansvar och stort engagemang för alla medarbetares utveckling insåg Tony Dommartine att han blivit en flaskhals i sitt eget system. Efter den insikten har Tony arbetat med att utveckla ett nytt sätt att leda ledare, så att alla blir inriktade på att få andra att växa! Vi möter Tony för ett intressant samtal om ledarskap, coaching och personligt utvecklande insikter. På slutet delar Tony med sig av sitt bästa tips till alla som är nya i ledarskap, en riktig utmaning för alla som...

Tony Ledarskap personligutveckling

92. Möt Wonderville's grundare och VD Kennet Båth
Fokus är avgörande för att nå framgång! Det lyfter Wonderville's grundare fram som ett avgörande steg i sin utveckling som företagsledare. Det var när han gjorde en lista över alla affärsuppslag och projekt som snurrade runt hans bolag som han insåg att han, som så många andra, sagt ja till för mycket och fokuserat för lite på det som verkligen skapade inkomster och resultat. Intresse och passion är viktigt men när du hittat din passion, säger Kennet, då är det dax att ta fram disciplin för att nå affärsmäs...

KennetBåth Ledarskap Wonderville

91. Ledarskapsarenan, så tränar vi ledarskap! (del 2)
I detta och föregående avsnittet berättar vi om hur vi jobbar med personlig ledarskapsutveckling. Att utveckla ledarskap kan jämföras med träna en muskel. Övningarna ser någorlunda lika ut för nybörjare och erfarna men det finns en avgörande skillnad, den personliga anpassningen av vikterna. Har du tänkt på att både pojklag och proffsklubbar i vissa fall tränar på samma sak, frisparkar, hörnor och mottagning av bollen, men naturligtvis på en nivå som är anpassad efter ålder och erfarenhet. Då får träningen ...

ledarskapsutveckling


90. Ledarskapsarenan, så tränar vi ledarskap! (del 1)
Kompetens är lika med kunskap om satt i handling! Därför arbetar vi med verktyget ”Ledarskapsarenan” för att ge dig möjlighet att tärna ditt ledarskap i vardagen och successivt omsätta din kunskap till handling i ditt eget sammanhang - din ledarskapsarena! I detta och nästa avsnitt låter vi er lyssnare få en unik inblick i vårt uppdrag som ledarskapstränare genom att berätta mer om verktyget som vi använder. Du får också utmaningen att fundera över vilka personer du har omkring dig och vad du kan göra för a...

Kunskap Reflektion Träning personlig ledarskapstränare Ledarskapsarenan Ledarskap Ledarskapsarena

89. Förändringsledarens 8 vanligaste misstag enligt John Kotter (del 6)
I idrottsvärlden är det ofta under de sista minuterna som matchen eller loppet avgörs. Det handlar om att spela tills signalen ljuder eller springa hela vägen in i mål. Annars finns risken att all den mödan man lagt ner går förlorad. Det samma gäller dig som förändringsledare. I detta avslutande avsnitt om förändringsledning tar vi tag i John Kotters 8 punkter som du behöver se upp med när du leder förändring. John Kotter har skrivit bästsäljaren ”leading change” och flera andra böcker om förändring och bet...

Förändringsledning Ledarskap

88. Förändringsledning, KASAM och ägarskap är grunden för lyckad förändring (del 5)
Aron Antonovsky studerade kvinnor som överlevt världskrigets koncentrationsläger. Hans forskning visade att de som kom ut ur de fruktansvärda förhållandena med bibehållen mental hälsa hade kunnat se sig själva som del av ett meningsfullt sammanhang som skapade en inre mental styrka. Detta kom att kallas för KASAM - upplevelsen av att vara del av ett sammanhang. KASAM bygger på tre grunder: 1. Begriplighet 2. Hanterbarhet 3. Meningsfullhet Som förändringsledare är det viktigt att erbjuda de berörda up...

KASAM meningsfullhet sammanhang förändringsledning


87. Förändringsledning, förbättra eller förändra (del 4)
Det finns mist två diken i vårt förhållande till förändring. På ena sidan att motsätta sig förändring och vilja ha allt som förut och på andra sidan förändring för förändringens skull. Många ledare hamnar omedvetet under press att skapa förändring för att visa på sin egen betydelse och handlingskraft. Många vill kunna säga ”Sedan jag kom till bolaget har vi förändrat...” jämfört med att framstå som att man inte gjort någon skillnad alls. Många organisationer visar därför på en utbredd ”förändringströtthet” ...

Förändringsledning enkelloopsförändringar dubbelloopsförändringar

86. Förändringsledning, kriskurvan och fyrarummaren (del 3)
Ibland är kommer förändringar plötsligt och överraskande. Då sätts en reaktionscykel igång som går att känna ingen och som är viktig att känna till som ledare. Psykologen Kullberg beskriver händelseförloppet som en kriskurva I avsnittet går vi igenom dess fyra olika faser: 1. Förnekelse 2. Förvirring 3. Acceptans och nyorientering 4. Inspiration och engagemang Vi beskriver också en liknande modell av Claes Janssen ”fyrarummaren” som du kan använda dig av som underlag för ett öppet och utvecklande samt...

förändringsledning kriskurvan fyrarummaren förändringensfyrarum

85. Förändringsledning (del 2)
En välkänd nyckel för framgångsrikt förändringsarbete är att skapa delaktighet och förståelse. Dessutom behöver vi förstå oss själva som ledare för förändringen. Vårt perspektiv påverkas av var i förändringen vi själva finns... I avsnittet beskriver vi en bild av förändringen som en våg som går ut från land och där den röda ledaren finns mitt uppe på vågen och driver förändringen. Den gula ledaren drar iväg med en vattenskoter före vågen medan den gröna ledaren finns tillsammans med de andra som påverkas av...


84. Förändringsledning utifrån DISC
En viktig insikt för förändringsledaren är att vi tar till oss förändring på olika sätt utifrån vårt personliga beteende. På samma sätt agerar vi olika som förändringsledare beroende på vår egen personliga beteendeprofil. Med utgångspunkt från DISC fyra färger går vi i avsnittet igenom hur den som leder förändringen föredrar att agera. Förenklat kan man beskriva förändringsledarens beteenden för respektive färg med dessa ord. Röd - Driver förändringar Gul – Målar och beskriver förändringar Grön - Odla...

83. Förändringsledning, del 1
Förändring är något som är tätt förknippat med ledarskap. Vill du växa som ledare behöver du bli bekväm med förändringar och redo att leda i förändring. I avsnittet tar vi upp några grundläggande kunskaper om hur vår hjärna förhåller sig till förändring och hur det hjälper dig som ledare att vara medveten om detta. I inledningen testar Kim Magnus reaktion på förändring med en riktig överraskning och fortsätter sedan med ett storpolitiskt exempel där Putin spelar huvudrollen. Magnus gör en personlig koppli...

förändringsledning

82. Attraktivt ledarskap, del 3
Vi fortsätter på temat om attraktivt ledarskap och utgår denna gången från en undersökning från Gallup. Vilka varningssignaler finns som visar att medarbetarna är på väg bort, och vad kan du som ledare göra för att motverka detta? I undersökningen presenteras fem punkter som du bör vara uppmärksam på för att inte gå minste om den fulla kompetensen hos dina medarbetare och motverka kostsam personalomsättning. ============================ Berätta gärna om dina egna erfarenheter av ledarskap eller att boka ...

Attraktivt ledarskap Personal chef


81. Attraktivt ledarskap, del 2
Ett attraktivt ledarskap ligger inte i ”utseendet” dvs din kunskap eller ett karismatiskt uttryckssätt, utan i din funktion – det sätt som du utövar ledarskap. Precis som Zlatan fortfarande tränar på det som är grunden för hans framgång som fotbollsspelare så har du anledning att fortsätta träna på det som är grundläggande för dig att vara attraktiv i ditt ledarskap. I avsnittet berättar Kim om sin erfarenhet av att vara på resa i Afrika! Vi tittar också på tre punkter från Dr. Hallowell's forskning på hur...

attraktivt ledrskap

80. Attraktivt ledarskap, del 1 - live från Kulturhuset Spira
Återigen har vi haft förmånen att spela in Ledarskap med Magnus och Kim live på Kulturhuset Spira i Jönköping inför en engagerad publik! Avsnittet är det första i en serie om attraktivt ledarskap. Magnus understryker att attraktiviteten i ledarskapet ligger i funktionen inte i positionen och att ditt inflytande som ledare stannar kvar långt efter det att du har lämnat rummet eller samtalet. Kim uppmuntrar dig till att vara GLAD och KLAR, och så ger han er en hel lista på vad som skiljer en Chef från en Leda...

attraktivt ledrskap glad klar funktion position

79. Om konsten att göra ett gott första intryck!
Inom loppet av några sekunder har andra skapat sig en bild av hurdana vi är. Hur medveten är du om ditt första intryck på andra? Vi möter Angela Ahola, författaren till boken ”Konsten att göra intryck” för att få tips på hur du kan göra det intryck som du önskar på andra. Angela beskriver att allt börjar med ett första intryck: ett kritiskt ögonblick då flera viktiga bedömningar äger rum. Det är den stund då det avgörs om andra kommer att vilja samarbeta med oss, anställa eller dejta oss, köpa något eller...


78. Från det lilla till det stora, utan att tappa kultur och värderingar på vägen!
När Anders Wall var 10 år fick han hjälpa till runt golfaffären och hämta bollar på ranchen åt företags ägare... Nu är Anders företagets VD! Vi möter Dormys VD Anders och delägaren Lars Johansson för ett spännande samtal om att gå från det lilla till det stora, från dröm till verklighet! Du får också reda på vem av Magnus och Kim som är bäst på minigolf och i slutet av avsnittet dyker vi ner lite djupare i uttrycket ”högt till tak”, inspirerade av intervjun med Anders och Lars. ===========================...

utveckling företagande kultur värderingar

77. Konflikthantering, med hjälp av DISC
Att hantera konflikter hör till ledarskapets vanligaste men också mest krävande uppgifter. Med hjälp av DISC, en analys av personligt beteende, kan du lära dig känna igen och hantera dina medarbetares konfliktbeteende. I avsnittet får du följa med Kim på ett av sina konflikthanteringsuppdrag i en berättelse från ett uppdrag i ett företag. I avsnittet beskriver vi de fyra olika DISC färgernas sätt att reagera på konflikt, som kan sammanfattas såhär: Röd – rakt på sak, orädd och ibland högljudd, ser inte k...

76. Effektiv kommunikation höjer både motivation och resultat, lär dig kommunicera med hjälp av DISC
Genom att använda DISC, en analys av personligt beteende, kan du lära dig att anpassa din kommunikation så att dina medarbetare upplever högre motivation och når ett högre resultat. Hemligheten ligger i att inte bara kommunicera på det sätt som kommer naturligt för dig utan att också kunna anpassa dig dina medarbetares komplikationsstil! I avsnittet beskriver vi de fyra olika DISC färgernas sätt att kommunicera, som kan sammanfattas såhär: Röd – rakt på sak, kortfattad och målinriktad, vill få dig att reag...

DISC kommunication


75. Att ge löften till sig själv och hålla dem, Nyår 2016 med Magnus och Kim!
På årets sista dag möter du Magnus och Kim i ett personligt samtal om året som gått och om det positiva med att ge löften till sig själv och att hålla dem.! Du får med dig några bra övningar att göra inför det nya årets start. Att jobba med att definiera ordet ”bättre” i dina önskningar och att fundera över vad du skulle göra annorlunda om du fick börja om men ändå behålla din kunskap och erfarenhet som du har nu! Så vill vi tacka alla lyssnare för att ni har lyssnat och för er respons till oss, det har var...

74. Introduktion till DISC - Lär känna dina medarbetare genom deras styrkor
Det finns stora fördelar att fördjupa din kunskap om dig själv och om dina medarbetare. Det underlättar kommunikation, problem och konfliktlösning och hjälper dig att delegera rätt saker till rätt person baserat på deras styrkor. Ett sätt att göra detta är att använda DISC, en analys av personligt beteende. I avsnittet beskriver vi kort DISC analysens bakgrund och några grundläggande fakta om DISC analysens fyra färger. Sedan fokuserar vi på att beskriva de olika färgernas unika styrkor som kan sammanfattas...

73. Att jobba effektivt med din egen utveckling - erfarenheter från våra lyssnare!
Det finns många sätt att jobba med din egen utveckling. De som visat sig mest effektiva är sådana som lockar till egen reflektion och att fånga dina egna tankar på papper. I detta avsnittet får vi möta en av våra fantastiska lyssnare, Karl Björklund som bestämt sig för att använda just Ledarskap med Magnus och Kim som verktyg för att växa! Kalle har målmedvetet bestämt sig för att jobba med sin egen reflektion och började om från första avsnittet med penna och papper i beredskap. Hur jobbar du med din utvec...

PersonligUtveckling reflektion Ledarskap


72. Betydelsen av att jobba med ledarens 7 goda vanor - erfarenheter från våra lyssnare
I detta avslutande avsnitt om de sju goda vanorna enligt Stephen R Covey möter vi Anders Flygare, utvecklingschef på ROL ERGO AB och får höra om hans erfarenheter av de sju goda vanorna. Vi summerar också vanorna och tar upp det som vi uppfattat som viktigast i var och en av våra tidigare avsnitt i serien. De sju goda vanorna är: 1. Proaktivitet 2. Att börja med slutet i sikte 3. Gör det viktigaste först 4. Tänk Vinna – Vinna 5. Försök först att förstå, sedan att bli förstådd 6. Sök synergi 7. Vässa ...

71. Vässa sågen, 4 områden för personlig utveckling - Ledarens 7 goda vanor enligt Stephen R Covey
Stephen R Coveys bok The 7 Habits of Highly Effective People har under årtionden funnits i topp bland ledarskapslitteratur och har sålts i miljonupplagor. I avsnittet fortsätter vi våra reflektioner utifrån bokens sjunde vana: Vässa sågen! Uttrycket kommer från Covey's berättelse om mannen som slet med att fälla ett träd med sin oslipade såg, men som inte ville ta sig tid för att slipa sågen... I avsnittet tar vi upp fyra olika områden att vässa på för din egen personliga utveckling. Fysiskt Socialt / em...

70. Frågor och svar: Att lyckas med medarbetarsamtal
Vi fick en fråga från Lina om vi kunde supporta henne inför utvecklingssamtal, och det gör vi så gärna! I avsnittet får du flera olika tips och förhållningssätt som hjälper dig att lyckas med dina medarbetarsamtal på ett bra sätt. Det första vi tar upp handlar om att skilja på lönesamtal och utvecklingssamtal för att utvecklingssamtalet ska bli kreativt och utvecklande. Vi samtalar också om hur viktigt det är med förberedelsen inför samtalet, både mentalt och praktiskt. Du behöver också vara redo att se utv...

utvecklingssamtal medarbetarsamtal


69. Sök kreativa samarbeten och upplev effekten av SYNERGI – Ledarens 7 goda vanor enligt Stephen R Covey
Stephen R Coveys bok The 7 Habits of Highly Effective People har under årtionden funnits i topp bland ledarskapslitteratur och har sålts i miljonupplagor. I avsnittet fortsätter vi våra reflektioner utifrån bokens sjette vana: Sök Synergi! Kreativa samarbeten som gör att 1+1 är lika med 100 eller 100 tusen är något du kan få uppleva om och om igen om du medvetet söker efter effekten av synergi. Det är inte en slump att vissa samarbeten blir framgångsrika, medan andra inte leder till någon framgång. I avsnit...

68. Bli en mästare på att lyssna! – Ledarens 7 goda vanor enligt Stephen R Covey
Stephen R Coveys bok The 7 Habits of Highly Effective People har under årtionden funnits i topp bland ledarskapslitteratur och har sålts i miljonupplagor. I avsnittet fortsätter vi våra reflektioner utifrån bokens femte vana: försök först att förstå, sedan att bli förstådd! Vi tar upp problemet med självbiografiskt lyssnade och självbiografisk respons. För att förstå andra behöver du lära dig att lyssna utan att hela tiden associera till dig själv. Dina egna värderingar och erfarenheter blir lätt ett filter...

Lyssnande självbiografiskrespons ledarskap godavanor

67. Försök först att förstå, sedan att bli förstådd – Ledarens 7 goda vanor enligt Stephen R Covey
Stephen R Coveys bok The 7 Habits of Highly Effective People har under årtionden funnits i topp bland ledarskapslitteratur och har sålts i miljonupplagor. I avsnittet reflekterar vi fritt utifrån bokens femte vana: försök först att förstå, sedan att bli förstådd! Är det inte lite märkligt att vi lägger flera år av vår utveckling som människor på att lära oss tala, läsa och skriva, men vanligtvis ingen tid alls på att lära oss att lyssna... För att förstå andra behöver du lära dig att lyssna! I avsnittet tar...

ledarskap personalutveckling lyssna förstå


66. Tänk vinna – vinna, du vinner när andra vinner! – Ledarens 7 goda vanor enligt Stephen R Covey
Stephen R Coveys bok The 7 Habits of Highly Effective People har under årtionden funnits i topp bland ledarskapslitteratur och har sålts i miljonupplagor. I avsnittet reflekterar vi fritt utifrån bokens fjärde vana: att tänka vinna – vinna! Många får omedvetet med sig uppfattningen att någon behöver vara förlorare för att någon annan ska vara vinnare, medan Covey tydligt visar på fördelen med att istället utgå från att alla kan bli vinnare. Med utgångspunkt i att ”privata segrar alltid föregår offentliga se...

ledarskap personalutveckling företagskultur vinna avtal

65. Därför tränade han sina chefer att våga ställa de ”äckliga” frågorna - Möt Anders Larsson, VD för Nybergs Bil, Del 2
För 6 år sedan tillträdde Anders Larsson som VD för Nybergs Bil. Sedan dess har han tillsammans med ledarskapstränare och konsulter tränat sin personal att våga ställa de ”äckliga” frågorna. Frågor som gör människor växer! Har det gett resultat? Ja, resultatet på sista raden har fördubblats och företaget har gjort ”all time high” tre år i rad! I avsnittet berättar Anders hur träningen gått till och om hur viktigt det var att bjuda tränare och konsulter till företaget för att träna i verkligheten, i stället...

ledarskap personalutveckling företagskultur värderingar

64. Ökat resultat genom ledarskap och personalutveckling - Möt Anders Larsson, VD för Nybergs Bil. Del 1
För 6 år sedan tillträdde Anders Larsson som VD för Nybergs Bil. Sedan dess har han tillsammans med sina medarbetare (som alla kallas medansvariga) lagt 32 000 timmar på ledarskapsutveckling och gemensamt arbete med företagskulturen! Har det gett resultat? Ja, resultatet på sista raden har fördubblats och företaget har gjort ”all time high” tre år i rad! I avsnittet berättar Anders vad som varit viktigt för att kunna se alla inom företaget växa och utvecklas! ============================ Du kan boka en tr...

ledarskap personalutveckling företagskultur värderingar


63. Boktips för ledare som vill utvecklas, del 3
I några avsnitt besöker vi Magnus och Kim's bokhylla för att få boktips för ledare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Få saker har så stor effekt på din utveckling som att läsa eller lyssna på böcker inom det område som du vill utveckla. De fem böcker vi tar upp i avsnittet är: Presence, av Amy Caddy Chef med känsla och förnuft, av Christer Sandahl mfl. Väck jätten inom dig, av Anthony Robbins Fem felfunktioner i en grupp, av Patrick Lencioni Flourish, av Martin Seligman ==========================...

Ledarskap böcker utveckling Personligutveckling

62. Gör det viktigaste först – Ledarens 7 goda vanor enligt Stephen R Covey
Stephen R Coveys bok The 7 Habits of Highly Effective People har under årtionden funnits i topp bland ledarskapslitteratur och har sålts i miljonupplagor. I avsnittet reflekterar vi fritt utifrån bokens tredje vana: att göra det viktigaste först. Covey har många råd till dig om hur du kan öva upp vanan att göra just det. Ett exempel är frågan - Skulle du kunna göra något i ditt liv redan idag som skulle göra det bättre? Ett annat handlar om att identifiera dina olika livs-roller och planera din vecka så att...

Ledarskap tidsplanering prioritera timemannagement utveckling Personligutveckling

61. Att börja med slutet i sikte – Ledarens 7 goda vanor enligt Stephen R Covey
Stephen R Coveys bok The 7 Habits of Highly Effective People har under årtionden funnits i topp bland ledarskapslitteratur och har sålts i miljonupplagor. I avsnittet reflekterar vi fritt utifrån bokens andra vana – att börja med slutet i sikte. Det handlar om att först skapa bilden av vad du vill att ditt liv ska leda fram till, vilket avtryck du vill göra och vad du vill att just ditt liv ska få för betydelse och innehåll. Sedan kommer det som Stephen kallar för den andra skapelsen, dvs när det du format ...

Ledarskap böcker utveckling Personligutveckling mål


60. Proaktivitet – Ledarens 7 goda vanor enligt Stephen R Covey
Proaktiva ledare använder ett proaktivt språk med ord som: kan, vill och föredrar snarare än: måste, det går inte eller om bara... Stephen R Coveys bok The 7 Habits of Highly Effective People har under årtionden funnits i topp bland ledarskapslitteratur och har sålts i miljonupplagor. I avsnittet reflekterar vi fritt utifrån bokens första vana – att vara proaktiv i fråga om att ta ansvar för dig dig själv och formandet av ditt eget liv. Ett av dina viktigaste ansvar är vilket språk och ordval du väljer att ...

Ledarskap böcker utveckling Personligutveckling proaktivitet

Boktips för ledare som vill utvecklas, del 2
I några avsnitt besöker vi Magnus och Kim's bokhylla för att få boktips för ledare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Få saker har så stor effekt på din utveckling som att läsa eller lyssna på böcker inom det område som du vill utveckla. Böckerna vi tar upp i avsnittet är: Shine: using brain science to get the best from your people, av Edward M. Hallowell, Flow: den optimala upplevelsens psykologi, av Mihaly Csíkszentmihályi. No Excuses, av Brian Tracy Vem snodde osten, Spencer Jonson Hur gör du ...

Ledarskap böcker utveckling Personligutveckling

59. Boktips för ledare som vill utvecklas, del 2
I några avsnitt besöker vi Magnus och Kim's bokhylla för att få boktips för ledare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Få saker har så stor effekt på din utveckling som att läsa eller lyssna på böcker inom det område som du vill utveckla. Böckerna vi tar upp i avsnittet är: Shine: using brain science to get the best from your people, av Edward M. Hallowell, Flow: den optimala upplevelsens psykologi, av Mihaly Csíkszentmihályi. No Excuses, av Brian Tracy Vem snodde osten, Spencer Jonson Hur gör du ...

Ledarskap böcker utveckling Personligutveckling


59. Boktips för ledare som vill utvecklas, del 2
I några avsnitt besöker vi Magnus och Kim's bokhylla för att få boktips för ledare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Få saker har så stor effekt på din utveckling som att läsa eller lyssna på böcker inom det område som du vill utveckla. Böckerna vi tar upp i avsnittet är: Shine: using brain science to get the best from your people, av Edward M. Hallowell, Flow: den optimala upplevelsens psykologi, av Mihaly Csíkszentmihályi. No Excuses, av Brian Tracy Vem snodde osten, Spencer Jonson Hur gör du ...

Ledarskap böcker utveckling Personligutveckling

Boktips för ledare som vill utvecklas, del 1
Leaders are readers – I några avsnitt besöker vi Magnus och Kim's bokhylla för att få boktips för ledare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Få saker har så stor effekt på din utveckling som att läsa eller lyssna på böcker inom det område som du vill utveckla. I avsnittet utmanar vi dig att sätta upp mål för att läsa ett visst antal minuter varje dag för att själv upptäcka vilken effekt det får. Böckerna vi tar upp i avsnittet är: Lycka på fullt allvar av Sara Hammarkrantz och Positivt ledarskap av Kim Cam...

Ledarskap böcker utveckling Personligutveckling

58. Boktips för ledare som vill utvecklas, del 1
Leaders are readers – I några avsnitt besöker vi Magnus och Kim's bokhylla för att få boktips för ledare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Få saker har så stor effekt på din utveckling som att läsa eller lyssna på böcker inom det område som du vill utveckla. I avsnittet utmanar vi dig att sätta upp mål för att läsa ett visst antal minuter varje dag för att själv upptäcka vilken effekt det får. Böckerna vi tar upp i avsnittet är: Lycka på fullt allvar av Sara Hammarkrantz och Positivt ledarskap av Kim Cam...

Ledarskap böcker utveckling Personligutveckling


58. Boktips för ledare som vill utvecklas, del 1
Leaders are readers – I några avsnitt besöker vi Magnus och Kim's bokhylla för att få boktips för ledare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Få saker har så stor effekt på din utveckling som att läsa eller lyssna på böcker inom det område som du vill utveckla. I avsnittet utmanar vi dig att sätta upp mål för att läsa ett visst antal minuter varje dag för att själv upptäcka vilken effekt det får. Böckerna vi tar upp i avsnittet är: Lycka på fullt allvar av Sara Hammarkrantz och Positivt ledarskap av Kim Cam...

Ledarskap böcker utveckling Personligutveckling

Magnus och Kims målskola, del 8
Behöver du en checklista för hur du ska bli en mästare på att sätta mål och sedan nå dem? I sju tidigare program har vi jobbat med mål och målsättningar i Magnus och Kims målskola, nu sammanfattar vi de viktigaste punkterna från varje avsnitt. Lyssna och fundera på vad du behöver slipa på för att bli en mästare på att sätta mål och nå dem. Välj några punkter och lyssna på de avsnitten igen och sätt igång redan idag med ditt målarbete! ============================ Du kan boka en träff för en presentation ...

mål målsättnigar ledarskap

57. Magnus och Kims målskola, del 8
Behöver du en checklista för hur du ska bli en mästare på att sätta mål och sedan nå dem? I sju tidigare program har vi jobbat med mål och målsättningar i Magnus och Kims målskola, nu sammanfattar vi de viktigaste punkterna från varje avsnitt. Lyssna och fundera på vad du behöver slipa på för att bli en mästare på att sätta mål och nå dem. Välj några punkter och lyssna på de avsnitten igen och sätt igång redan idag med ditt målarbete! ============================ Du kan boka en träff för en presentation ...

mål målsättnigar ledarskap


57. Magnus och Kims målskola, del 8
Behöver du en checklista för hur du ska bli en mästare på att sätta mål och sedan nå dem? I sju tidigare program har vi jobbat med mål och målsättningar i Magnus och Kims målskola, nu sammanfattar vi de viktigaste punkterna från varje avsnitt. Lyssna och fundera på vad du behöver slipa på för att bli en mästare på att sätta mål och nå dem. Välj några punkter och lyssna på de avsnitten igen och sätt igång redan idag med ditt målarbete! ============================ Du kan boka en träff för en presentation ...

mål målsättnigar ledarskap

Möt årets Chef: Ingvar Larsson, VD Lindex
Tidningen Chef utsåg i år Lindex VD Ingvar Larsson till årets Chef! Vi mötte Ingvar för att ta reda på vad som kännetecknar hans ledarskap. Hur hanterar en framgångsrik ledare dagar med motgång, och vilka råd han ville ge till alla som är nya i ledarskap? Dessa och flera andra frågor får vi svar på i detta avsnittet. ============================ Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som...

56. Möt årets Chef: Ingvar Larsson, VD Lindex
Tidningen Chef utsåg i år Lindex VD Ingvar Larsson till årets Chef! Vi mötte Ingvar för att ta reda på vad som kännetecknar hans ledarskap. Hur hanterar en framgångsrik ledare dagar med motgång, och vilka råd han ville ge till alla som är nya i ledarskap? Dessa och flera andra frågor får vi svar på i detta avsnittet. ============================ Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som...


56. Möt årets Chef: Ingvar Larsson, VD Lindex
Tidningen Chef utsåg i år Lindex VD Ingvar Larsson till årets Chef! Vi mötte Ingvar för att ta reda på vad som kännetecknar hans ledarskap. Hur hanterar en framgångsrik ledare dagar med motgång, och vilka råd han ville ge till alla som är nya i ledarskap? Dessa och flera andra frågor får vi svar på i detta avsnittet. ============================ Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskapsarenan, ett personligt anpassat ledaskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att träna på de färdigheter som...

Frågor och svar: Jag vill bli bäst... men hur?!
I dagens avsnitt svarar vi på frågor från er lyssnare om mål och målsättningar. Vi tar upp frågan om hur långsiktiga våra mål ska vara. Är det mest effektivt att sätta riktigt långa eller superkorta mål? Magnus tar upp tendensen att våra mål på 3månaders sikt tenderar att flyttas framåt med en månad i taget så att de alltid ligger 3 månader framåt. Hur kan du komma åt det och se till att du inte skjuter dina mål framför dig? Vi tar också upp målet att bli bäst, hur blir man det? ==========================...

attblibäst mål målsättningar bäst personligutveckling Ledarskap

55. Frågor och svar: Jag vill bli bäst... men hur?!
I dagens avsnitt svarar vi på frågor från er lyssnare om mål och målsättningar. Vi tar upp frågan om hur långsiktiga våra mål ska vara. Är det mest effektivt att sätta riktigt långa eller superkorta mål? Magnus tar upp tendensen att våra mål på 3månaders sikt tenderar att flyttas framåt med en månad i taget så att de alltid ligger 3 månader framåt. Hur kan du komma åt det och se till att du inte skjuter dina mål framför dig? Vi tar också upp målet att bli bäst, hur blir man det? ==========================...

attblibäst mål målsättningar bäst personligutveckling Ledarskap


55. Frågor och svar: Jag vill bli bäst... men hur?!
I dagens avsnitt svarar vi på frågor från er lyssnare om mål och målsättningar. Vi tar upp frågan om hur långsiktiga våra mål ska vara. Är det mest effektivt att sätta riktigt långa eller superkorta mål? Magnus tar upp tendensen att våra mål på 3månaders sikt tenderar att flyttas framåt med en månad i taget så att de alltid ligger 3 månader framåt. Hur kan du komma åt det och se till att du inte skjuter dina mål framför dig? Vi tar också upp målet att bli bäst, hur blir man det? ==========================...

attblibäst mål målsättningar bäst personligutveckling Ledarskap

Det är OK att sticka ut!
Som den enda flickan bland 4 bröder har Charlotte Ljung, VD för DUX lärt sig fördelarna med att våga sticka ut och ta ansvar. I dagens avsnitt möter vi Charlotte för ett samtal om att vara ledare. Charlotte berättar bland annat om sina förebilder i generationerna bakåt i tiden sedan hennes farfars far startade företaget 1926. Hon kommer också med flera råd till dig som är ny i ditt ledarskap och hon lyfter fram vikten av att kunna hitta ett frö till motivation även under tuffa dagar, då blir ditt ledarskap ...

54. Det är OK att sticka ut!
Som den enda flickan bland 4 bröder har Charlotte Ljung, VD för DUX lärt sig fördelarna med att våga sticka ut och ta ansvar. I dagens avsnitt möter vi Charlotte för ett samtal om att vara ledare. Charlotte berättar bland annat om sina förebilder i generationerna bakåt i tiden sedan hennes farfars far startade företaget 1926. Hon kommer också med flera råd till dig som är ny i ditt ledarskap och hon lyfter fram vikten av att kunna hitta ett frö till motivation även under tuffa dagar, då blir ditt ledarskap ...


54. Det är OK att sticka ut!
Som den enda flickan bland 4 bröder har Charlotte Ljung, VD för DUX lärt sig fördelarna med att våga sticka ut och ta ansvar. I dagens avsnitt möter vi Charlotte för ett samtal om att vara ledare. Charlotte berättar bland annat om sina förebilder i generationerna bakåt i tiden sedan hennes farfars far startade företaget 1926. Hon kommer också med flera råd till dig som är ny i ditt ledarskap och hon lyfter fram vikten av att kunna hitta ett frö till motivation även under tuffa dagar, då blir ditt ledarskap ...

Magnus och Kims målskola, del 7
Att säga NEJ är minst lika viktigt som att säga JA för att nå dina mål! Alla möjligheter är inte rätt möjligheter, alla möjligheter tar dig inte mot dina mål. Det är när du gjort jobbet att mejsla fram en tydlig bild av ditt mål och sagt ja till att nå just det målet som det blir oerhört viktigt att du kan säga nej till kortsiktiga saker som kommer in och tar ditt fokus och din tid ifrån att nå ditt mål. I dagens avsnitt ger vi dig några råd och tips om hur du kan tänka och några exempel på framgångsrika pe...

53. Magnus och Kims målskola, del 7
Att säga NEJ är minst lika viktigt som att säga JA för att nå dina mål! Alla möjligheter är inte rätt möjligheter, alla möjligheter tar dig inte mot dina mål. Det är när du gjort jobbet att mejsla fram en tydlig bild av ditt mål och sagt ja till att nå just det målet som det blir oerhört viktigt att du kan säga nej till kortsiktiga saker som kommer in och tar ditt fokus och din tid ifrån att nå ditt mål. I dagens avsnitt ger vi dig några råd och tips om hur du kan tänka och några exempel på framgångsrika pe...


53. Magnus och Kims målskola, del 7
Att säga NEJ är minst lika viktigt som att säga JA för att nå dina mål! Alla möjligheter är inte rätt möjligheter, alla möjligheter tar dig inte mot dina mål. Det är när du gjort jobbet att mejsla fram en tydlig bild av ditt mål och sagt ja till att nå just det målet som det blir oerhört viktigt att du kan säga nej till kortsiktiga saker som kommer in och tar ditt fokus och din tid ifrån att nå ditt mål. I dagens avsnitt ger vi dig några råd och tips om hur du kan tänka och några exempel på framgångsrika pe...

Magnus och Kims målskola, del 6
Är du redo för att ta emot dina målsättningar när de kommer till dig? Att nå sina mål handlar precis som i relationer mer om att ”bli den rätte” än att ”hitta den rätta”. Kanske behöver du som många andra förändra din egen syn på dig själv för att du ska vara redo att ta emot dina egna mål. I dagens avsnitt berättar Kim om en kvinna som fick jobba med synen på sig själv som framgångsrik för att bli redo för en ny och större utmaning i yrkeslivet. I ditt arbete med att förbereda dig inför att ta emot dina må...

Ledarskap mål målsättningar fokus övertygelse handling förberedelse

52. Magnus och Kims målskola, del 6
Är du redo för att ta emot dina målsättningar när de kommer till dig? Att nå sina mål handlar precis som i relationer mer om att ”bli den rätte” än att ”hitta den rätta”. Kanske behöver du som många andra förändra din egen syn på dig själv för att du ska vara redo att ta emot dina egna mål. I dagens avsnitt berättar Kim om en kvinna som fick jobba med synen på sig själv som framgångsrik för att bli redo för en ny och större utmaning i yrkeslivet. I ditt arbete med att förbereda dig inför att ta emot dina må...

Ledarskap mål målsättningar fokus övertygelse handling förberedelse


52. Magnus och Kims målskola, del 6
Är du redo för att ta emot dina målsättningar när de kommer till dig? Att nå sina mål handlar precis som i relationer mer om att ”bli den rätte” än att ”hitta den rätta”. Kanske behöver du som många andra förändra din egen syn på dig själv för att du ska vara redo att ta emot dina egna mål. I dagens avsnitt berättar Kim om en kvinna som fick jobba med synen på sig själv som framgångsrik för att bli redo för en ny och större utmaning i yrkeslivet. I ditt arbete med att förbereda dig inför att ta emot dina må...

Ledarskap mål målsättningar fokus övertygelse handling förberedelse

Magnus och Kims målskola, del 5
SMARTA eller DUMMA mål, vad passar dig bäst? I dagens avsnitt går vi igenom två av vårt tids mest kända strategier för att sätt upp mål. Den mest kända är de sk. SMARTA målen som står för att målen ska vara: specifika, mätbara, accepterade, relevanta och tidsbundna. Författaren Brendon Burchard har utmanat de smarta målen med en modell som han kallar för dumma mål (DUMB-goals) som står för: drömbaserade, upplyftande, metodvänliga och beteendetriggande. Vi förklarar modellerna och när du bäst använder vilke...

51. Magnus och Kims målskola, del 5
SMARTA eller DUMMA mål, vad passar dig bäst? I dagens avsnitt går vi igenom två av vårt tids mest kända strategier för att sätt upp mål. Den mest kända är de sk. SMARTA målen som står för att målen ska vara: specifika, mätbara, accepterade, relevanta och tidsbundna. Författaren Brendon Burchard har utmanat de smarta målen med en modell som han kallar för dumma mål (DUMB-goals) som står för: drömbaserade, upplyftande, metodvänliga och beteendetriggande. Vi förklarar modellerna och när du bäst använder vilke...


51. Magnus och Kims målskola, del 5
SMARTA eller DUMMA mål, vad passar dig bäst? I dagens avsnitt går vi igenom två av vårt tids mest kända strategier för att sätt upp mål. Den mest kända är de sk. SMARTA målen som står för att målen ska vara: specifika, mätbara, accepterade, relevanta och tidsbundna. Författaren Brendon Burchard har utmanat de smarta målen med en modell som han kallar för dumma mål (DUMB-goals) som står för: drömbaserade, upplyftande, metodvänliga och beteendetriggande. Vi förklarar modellerna och när du bäst använder vilke...

Magnus och Kims målskola, del 4
Hipp Hipp Hurra, vi firar 1 år i dagens avsnitt! Eftersom vi är mitt i vår målskola så firar vi det med att live i studion sätta upp ett mål på 1,5 milj lyssnade avsnitt till maj nästa år. Efter det jobbar vi vidare med målskolan genom att gå igenom ”motivationshjulet” som består av orden fokus, övertygelse, handling och återkoppling. Motivationshjulet har hjälp många framgångsrika ledare att få koll på processen att uppsatta mål, och det är enkelt för dig också att ta till dig. Dessutom får du bra koll på...

Ledarskap mål målsättningar fokus övertygelse handling återkoppling.

50. Magnus och Kims målskola, del 4
Hipp Hipp Hurra, vi firar 1 år i dagens avsnitt! Eftersom vi är mitt i vår målskola så firar vi det med att live i studion sätta upp ett mål på 1,5 milj lyssnade avsnitt till maj nästa år. Efter det jobbar vi vidare med målskolan genom att gå igenom ”motivationshjulet” som består av orden fokus, övertygelse, handling och återkoppling. Motivationshjulet har hjälp många framgångsrika ledare att få koll på processen att uppsatta mål, och det är enkelt för dig också att ta till dig. Dessutom får du bra koll på...

Ledarskap mål målsättningar fokus övertygelse handling återkoppling.


50. Magnus och Kims målskola, del 4
Hipp Hipp Hurra, vi firar 1 år i dagens avsnitt! Eftersom vi är mitt i vår målskola så firar vi det med att live i studion sätta upp ett mål på 1,5 milj lyssnade avsnitt till maj nästa år. Efter det jobbar vi vidare med målskolan genom att gå igenom ”motivationshjulet” som består av orden fokus, övertygelse, handling och återkoppling. Motivationshjulet har hjälp många framgångsrika ledare att få koll på processen att uppsatta mål, och det är enkelt för dig också att ta till dig. Dessutom får du bra koll på...

Ledarskap mål målsättningar fokus övertygelse handling återkoppling.

Magnus och Kims målskola, del 3
Ordet BÄTTRE är ett av de sämre orden du kan säga till dig själv när du sätter upp dina mål! Ändå är just bättre ett av de vanligast förekommande orden som ledare och chefer använder in sina personliga målbeskrivningar. Kanske är det så för dig också? I början av veckans avsnitt förklarar Magnus varför du ska börja träna på 2 km-slingan för att ersätta ordet bättre med något som din hjärna verkligen förstår, så att du får hjärnans hjälp att nå dina mål! I avsnittet samtalar vi också om hur viktigt det är at...

målbeskrivningar mål ledarskap

49. Magnus och Kims målskola, del 3
Ordet BÄTTRE är ett av de sämre orden du kan säga till dig själv när du sätter upp dina mål! Ändå är just bättre ett av de vanligast förekommande orden som ledare och chefer använder in sina personliga målbeskrivningar. Kanske är det så för dig också? I början av veckans avsnitt förklarar Magnus varför du ska börja träna på 2 km-slingan för att ersätta ordet bättre med något som din hjärna verkligen förstår, så att du får hjärnans hjälp att nå dina mål! I avsnittet samtalar vi också om hur viktigt det är at...

målbeskrivningar mål ledarskap


49. Magnus och Kims målskola, del 3
Ordet BÄTTRE är ett av de sämre orden du kan säga till dig själv när du sätter upp dina mål! Ändå är just bättre ett av de vanligast förekommande orden som ledare och chefer använder in sina personliga målbeskrivningar. Kanske är det så för dig också? I början av veckans avsnitt förklarar Magnus varför du ska börja träna på 2 km-slingan för att ersätta ordet bättre med något som din hjärna verkligen förstår, så att du får hjärnans hjälp att nå dina mål! I avsnittet samtalar vi också om hur viktigt det är at...

målbeskrivningar mål ledarskap

Magnus och Kims målskola, del 2
Att sätta upp mål är en process, att nå dem är en annan. Oavsett om du är nybörjare eller rutinerad i fråga om att sätta upp personliga mål så är vårt mål att hjälpa dig att inte bara sätta upp mål, utan också nå dem! I den första delen av vår målskola talade vi om grundläggande om vad personliga mål är. Nu jobbar vi vidare med den grunden och fördjupar samtalet om hur viktigt det är att du får med dig det undermedvetna i din strävan efter att nå målen. Magnus ger dig bilden av att en tränad brevduvas förmå...

Mål Ledarskap hjärnan tankar undermedvetna ledarskapspsykologi träning Personligamål

48. Magnus och Kims målskola, del 2
Att sätta upp mål är en process, att nå dem är en annan. Oavsett om du är nybörjare eller rutinerad i fråga om att sätta upp personliga mål så är vårt mål att hjälpa dig att inte bara sätta upp mål, utan också nå dem! I den första delen av vår målskola talade vi om grundläggande om vad personliga mål är. Nu jobbar vi vidare med den grunden och fördjupar samtalet om hur viktigt det är att du får med dig det undermedvetna i din strävan efter att nå målen. Magnus ger dig bilden av att en tränad brevduvas förmå...

Mål Ledarskap hjärnan tankar undermedvetna ledarskapspsykologi träning Personligamål


48. Magnus och Kims målskola, del 2
Att sätta upp mål är en process, att nå dem är en annan. Oavsett om du är nybörjare eller rutinerad i fråga om att sätta upp personliga mål så är vårt mål att hjälpa dig att inte bara sätta upp mål, utan också nå dem! I den första delen av vår målskola talade vi om grundläggande om vad personliga mål är. Nu jobbar vi vidare med den grunden och fördjupar samtalet om hur viktigt det är att du får med dig det undermedvetna i din strävan efter att nå målen. Magnus ger dig bilden av att en tränad brevduvas förmå...

Mål Ledarskap hjärnan tankar undermedvetna ledarskapspsykologi träning Personligamål

Magnus och Kims målskola, del 1
Många gör misstaget att förväxla sina mål med morgondagens ”to do list”. Det är inte samma sak, men i bästa fall leder det du gör varje dag till att du lite längre fram når dina mål. I den första delen av vår målskola ger vi dig grunden för vad personliga mål är och hur dina mål kan hjälpa dig att komma dit du vill i livet. Dagens avsnitt en bra start för alla som vill komma igång och bli bättre på att sätta personliga mål! ============================ Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskap...

47. Magnus och Kims målskola, del 1
Många gör misstaget att förväxla sina mål med morgondagens ”to do list”. Det är inte samma sak, men i bästa fall leder det du gör varje dag till att du lite längre fram når dina mål. I den första delen av vår målskola ger vi dig grunden för vad personliga mål är och hur dina mål kan hjälpa dig att komma dit du vill i livet. Dagens avsnitt en bra start för alla som vill komma igång och bli bättre på att sätta personliga mål! ============================ Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskap...


47. Magnus och Kims målskola, del 1
Många gör misstaget att förväxla sina mål med morgondagens ”to do list”. Det är inte samma sak, men i bästa fall leder det du gör varje dag till att du lite längre fram når dina mål. I den första delen av vår målskola ger vi dig grunden för vad personliga mål är och hur dina mål kan hjälpa dig att komma dit du vill i livet. Dagens avsnitt en bra start för alla som vill komma igång och bli bättre på att sätta personliga mål! ============================ Du kan boka en träff för en presentation av Ledarskap...

Frågor och svar: Hjälp, jag har en dominant chef
Många har någon gång haft en chef som du upplevt som dominant. I dagens avsnitt jobbar vi med frågor från er lyssnare som handlar om nervositet, att det låser sig och rädslan bubblar upp när när chefen är i närheten. I avsnittet får du flera olika tips på övningar och förhållningssätt som hjälper dig att komma vidare och bli fri från din rädsla. Komihåg att det ofta är våra rädslor som hindrar oss från att vara produktiva och påverka våra omständigheter, men med några enkla övningar kan du lättare vinna ö...

Rädsla dominantchef nervositet ledarskap kreativitet personligutveckling

46. Frågor och svar: Hjälp, jag har en dominant chef
Många har någon gång haft en chef som du upplevt som dominant. I dagens avsnitt jobbar vi med frågor från er lyssnare som handlar om nervositet, att det låser sig och rädslan bubblar upp när när chefen är i närheten. I avsnittet får du flera olika tips på övningar och förhållningssätt som hjälper dig att komma vidare och bli fri från din rädsla. Komihåg att det ofta är våra rädslor som hindrar oss från att vara produktiva och påverka våra omständigheter, men med några enkla övningar kan du lättare vinna ö...

Rädsla dominantchef nervositet ledarskap kreativitet personligutveckling


46. Frågor och svar: Hjälp, jag har en dominant chef
Många har någon gång haft en chef som du upplevt som dominant. I dagens avsnitt jobbar vi med frågor från er lyssnare som handlar om nervositet, att det låser sig och rädslan bubblar upp när när chefen är i närheten. I avsnittet får du flera olika tips på övningar och förhållningssätt som hjälper dig att komma vidare och bli fri från din rädsla. Komihåg att det ofta är våra rädslor som hindrar oss från att vara produktiva och påverka våra omständigheter, men med några enkla övningar kan du lättare vinna ö...

Rädsla dominantchef nervositet ledarskap kreativitet personligutveckling

Personligt ledarskap – att hantera rädslor
Hur agerar du när du blir påverkad av rädsla? Vad vet du om ditt eget reaktionsmönster och hur tror du att din rädsla påverkar andra omkring dig? Blir du arg eller går du och gömmer dig? I dagens avsnitt samtalar vi vidare om hur du som ledare kan förhålla dig till och jobba med dina rädslor. Du får tre konkreta punkter som hjälper dig att minska din rädsla. Vi tar också upp hur viktigt det är att du som ledare är medveten om att du lätt kan skapa rädslor hos andra utan att det är din avsikt. Kim ställer f...

Personligtledarskap rädslor mod kroppsspråk produktivitet

45. Personligt ledarskap – att hantera rädslor
Hur agerar du när du blir påverkad av rädsla? Vad vet du om ditt eget reaktionsmönster och hur tror du att din rädsla påverkar andra omkring dig? Blir du arg eller går du och gömmer dig? I dagens avsnitt samtalar vi vidare om hur du som ledare kan förhålla dig till och jobba med dina rädslor. Du får tre konkreta punkter som hjälper dig att minska din rädsla. Vi tar också upp hur viktigt det är att du som ledare är medveten om att du lätt kan skapa rädslor hos andra utan att det är din avsikt. Kim ställer f...

Personligtledarskap rädslor mod kroppsspråk produktivitet


45. Personligt ledarskap – att hantera rädslor
Hur agerar du när du blir påverkad av rädsla? Vad vet du om ditt eget reaktionsmönster och hur tror du att din rädsla påverkar andra omkring dig? Blir du arg eller går du och gömmer dig? I dagens avsnitt samtalar vi vidare om hur du som ledare kan förhålla dig till och jobba med dina rädslor. Du får tre konkreta punkter som hjälper dig att minska din rädsla. Vi tar också upp hur viktigt det är att du som ledare är medveten om att du lätt kan skapa rädslor hos andra utan att det är din avsikt. Kim ställer f...

Personligtledarskap rädslor mod kroppsspråk produktivitet

Personligt ledarskap – om att vara rädd...
Alla upplever rädsla och alla påverkas av rädslor på olika sätt. Det gäller även dig som ledare, oavsett om du är gammal och erfaren eller ny och på väg in i ditt första ledaruppdrag. Vad kommer våra rädslor ifrån och hur kan vi ta reda på vad det egentligen är som triggar våra rädslor i olika sammanhang. Kim relaterar till Srinivasan Pillay's forskning som visar att rädslan smalnar av vår förmåga att ta in andra emotioner. Magnus berättar om hur lätt det är för oss ledare att skapa rädslor hos andra genom...

44. Personligt ledarskap – om att vara rädd...
Alla upplever rädsla och alla påverkas av rädslor på olika sätt. Det gäller även dig som ledare, oavsett om du är gammal och erfaren eller ny och på väg in i ditt första ledaruppdrag. Vad kommer våra rädslor ifrån och hur kan vi ta reda på vad det egentligen är som triggar våra rädslor i olika sammanhang. Kim relaterar till Srinivasan Pillay's forskning som visar att rädslan smalnar av vår förmåga att ta in andra emotioner. Magnus berättar om hur lätt det är för oss ledare att skapa rädslor hos andra genom...


44. Personligt ledarskap – om att vara rädd...
Alla upplever rädsla och alla påverkas av rädslor på olika sätt. Det gäller även dig som ledare, oavsett om du är gammal och erfaren eller ny och på väg in i ditt första ledaruppdrag. Vad kommer våra rädslor ifrån och hur kan vi ta reda på vad det egentligen är som triggar våra rädslor i olika sammanhang. Kim relaterar till Srinivasan Pillay's forskning som visar att rädslan smalnar av vår förmåga att ta in andra emotioner. Magnus berättar om hur lätt det är för oss ledare att skapa rädslor hos andra genom...

Personligt ledarskap – vinnande vanor! (del 2)
Vilka vanor är det som formar ett framgångsrikt ledarskap? I dagens avsnitt berättar Kim att nycklarna till framgångsrika vanor lärs ut redan i förskolans pedagogik. Att hälsa, säga tack, att låta alla vara med och leka... osv. Magnus tar upp vanan att göra saker på ett nytt sätt. Ta en ny väg hem från jobbet, ät något nytt till middag eller ring en ny kontakt. Förändring och förnyelse hjälper hjärnan att behålla sin flexibilitet och möjlighet att utvecklas. Mer om vinnande vanor hittar du i avsnitt 38 då ...

Vinnandevanor Personligtledarskap vanor framgång ledarskap belöning

43. Personligt ledarskap – vinnande vanor! (del 2)
Vilka vanor är det som formar ett framgångsrikt ledarskap? I dagens avsnitt berättar Kim att nycklarna till framgångsrika vanor lärs ut redan i förskolans pedagogik. Att hälsa, säga tack, att låta alla vara med och leka... osv. Magnus tar upp vanan att göra saker på ett nytt sätt. Ta en ny väg hem från jobbet, ät något nytt till middag eller ring en ny kontakt. Förändring och förnyelse hjälper hjärnan att behålla sin flexibilitet och möjlighet att utvecklas. Mer om vinnande vanor hittar du i avsnitt 38 då ...

Vinnandevanor Personligtledarskap vanor framgång ledarskap belöning


43. Personligt ledarskap – vinnande vanor! (del 2)
Vilka vanor är det som formar ett framgångsrikt ledarskap? I dagens avsnitt berättar Kim att nycklarna till framgångsrika vanor lärs ut redan i förskolans pedagogik. Att hälsa, säga tack, att låta alla vara med och leka... osv. Magnus tar upp vanan att göra saker på ett nytt sätt. Ta en ny väg hem från jobbet, ät något nytt till middag eller ring en ny kontakt. Förändring och förnyelse hjälper hjärnan att behålla sin flexibilitet och möjlighet att utvecklas. Mer om vinnande vanor hittar du i avsnitt 38 då ...

Vinnandevanor Personligtledarskap vanor framgång ledarskap belöning

Personligt ledarskap – utveckla dina styrkor!
Jämför ledarens utveckling med elitidrottarens. I ett smalt perspektiv tränar idrottaren på sina svagheter och brister. Vinkeln på staven mot snön är 1 grad fel, höften ska fram några millimeter, axeln ska vridas någon millimeter mer eller mindre i golf svingen. I ett bredare perspektiv tränar de bara på sin absoluta styrka och håller sig till ett oerhört smalt perspektiv i den idrott som de haft en grundläggande talang, intresse och passion för. Hur intresserad är du av utveckling inom just ditt specif...

42. Personligt ledarskap – utveckla dina styrkor!
Jämför ledarens utveckling med elitidrottarens. I ett smalt perspektiv tränar idrottaren på sina svagheter och brister. Vinkeln på staven mot snön är 1 grad fel, höften ska fram några millimeter, axeln ska vridas någon millimeter mer eller mindre i golf svingen. I ett bredare perspektiv tränar de bara på sin absoluta styrka och håller sig till ett oerhört smalt perspektiv i den idrott som de haft en grundläggande talang, intresse och passion för. Hur intresserad är du av utveckling inom just ditt specif...


42. Personligt ledarskap – utveckla dina styrkor!
Jämför ledarens utveckling med elitidrottarens. I ett smalt perspektiv tränar idrottaren på sina svagheter och brister. Vinkeln på staven mot snön är 1 grad fel, höften ska fram några millimeter, axeln ska vridas någon millimeter mer eller mindre i golf svingen. I ett bredare perspektiv tränar de bara på sin absoluta styrka och håller sig till ett oerhört smalt perspektiv i den idrott som de haft en grundläggande talang, intresse och passion för. Hur intresserad är du av utveckling inom just ditt specif...

Utrustande ledarskap
Hur vet du vad dina medarbetare har för kompetens, vad de uppskattar, vad som får dem att utvecklas, uppmuntras osv? Svaret är enkelt, genom att fråga. För att kunna vara en utrustande ledare behöver du den kunskapen. Och det är inte förbjudet att ge någon just det som den önskar, även överenskommen uppmuntran fungerar! Vi följer upp förra veckans samtal med Steve och Gabriela Thompson från organisationen Mentor and Business Coaches International (Australien). Vi fastnade för hur de lyfte fram vikten av att...

Facilitera utrustande mentor coach ledarskap Ledare

41. Utrustande ledarskap
Hur vet du vad dina medarbetare har för kompetens, vad de uppskattar, vad som får dem att utvecklas, uppmuntras osv? Svaret är enkelt, genom att fråga. För att kunna vara en utrustande ledare behöver du den kunskapen. Och det är inte förbjudet att ge någon just det som den önskar, även överenskommen uppmuntran fungerar! Vi följer upp förra veckans samtal med Steve och Gabriela Thompson från organisationen Mentor and Business Coaches International (Australien). Vi fastnade för hur de lyfte fram vikten av att...

Facilitera utrustande mentor coach ledarskap Ledare


41. Utrustande ledarskap
Hur vet du vad dina medarbetare har för kompetens, vad de uppskattar, vad som får dem att utvecklas, uppmuntras osv? Svaret är enkelt, genom att fråga. För att kunna vara en utrustande ledare behöver du den kunskapen. Och det är inte förbjudet att ge någon just det som den önskar, även överenskommen uppmuntran fungerar! Vi följer upp förra veckans samtal med Steve och Gabriela Thompson från organisationen Mentor and Business Coaches International (Australien). Vi fastnade för hur de lyfte fram vikten av att...

Facilitera utrustande mentor coach ledarskap Ledare

Faciliterande ledarskap
En definition av en facilitator är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. I dagens avsnitt diskuterar vi fördelarna med att vara faciliteranade i sitt ledarskap med våra gäster Steve och Gabriela Thompson från organisationen Mentor and Business Coaches International (Australien). De gästar oss i vår studio och vi för samtalet med dem på engelska. Ett av deras råd till dig som vill utveckla en faciliterande ledarstil är att själv träna sitt ledarskap ti...

Facilitera facilitator utrustande mentor coach ledarskap Ledare

40. Faciliterande ledarskap
En definition av en facilitator är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. I dagens avsnitt diskuterar vi fördelarna med att vara faciliteranade i sitt ledarskap med våra gäster Steve och Gabriela Thompson från organisationen Mentor and Business Coaches International (Australien). De gästar oss i vår studio och vi för samtalet med dem på engelska. Ett av deras råd till dig som vill utveckla en faciliterande ledarstil är att själv träna sitt ledarskap ti...

Facilitera facilitator utrustande mentor coach ledarskap Ledare


40. Faciliterande ledarskap
En definition av en facilitator är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. I dagens avsnitt diskuterar vi fördelarna med att vara faciliteranade i sitt ledarskap med våra gäster Steve och Gabriela Thompson från organisationen Mentor and Business Coaches International (Australien). De gästar oss i vår studio och vi för samtalet med dem på engelska. Ett av deras råd till dig som vill utveckla en faciliterande ledarstil är att själv träna sitt ledarskap ti...

Facilitera facilitator utrustande mentor coach ledarskap Ledare

Personligt ledarskap – kloka beslut!
Oavsett om du fattar dina beslut snabbt eller långsamt så är kvalitén på dina beslut avgörande för din utveckling. Ledare har olika stort behov av trygghet och säkerhet i sin beslutsprocess. Några behöver en större mängd information, några behöver bolla sina tankar med andra och ytterligare några går på den sk. magkänslan. Hur ser din beslutsprocess ut? I avsnittet får du uppgiften att titta bakåt och analysera några av dina tidigare beslut och vad dom ledde fram till för att lära dig hur du fattar beslut p...

KlokaBeslut Personligtledarskap

39. Personligt ledarskap – kloka beslut!
Oavsett om du fattar dina beslut snabbt eller långsamt så är kvalitén på dina beslut avgörande för din utveckling. Ledare har olika stort behov av trygghet och säkerhet i sin beslutsprocess. Några behöver en större mängd information, några behöver bolla sina tankar med andra och ytterligare några går på den sk. magkänslan. Hur ser din beslutsprocess ut? I avsnittet får du uppgiften att titta bakåt och analysera några av dina tidigare beslut och vad dom ledde fram till för att lära dig hur du fattar beslut p...

KlokaBeslut Personligtledarskap


39. Personligt ledarskap – kloka beslut!
Oavsett om du fattar dina beslut snabbt eller långsamt så är kvalitén på dina beslut avgörande för din utveckling. Ledare har olika stort behov av trygghet och säkerhet i sin beslutsprocess. Några behöver en större mängd information, några behöver bolla sina tankar med andra och ytterligare några går på den sk. magkänslan. Hur ser din beslutsprocess ut? I avsnittet får du uppgiften att titta bakåt och analysera några av dina tidigare beslut och vad dom ledde fram till för att lära dig hur du fattar beslut p...

KlokaBeslut Personligtledarskap

Personligt ledarskap – vinnande vanor!
Den snabbaste vägen till framgång i ditt personliga ledarskap är att byta en dålig vana mot en god vana. Dina vanor tar dig alltid någonstans, men det är bara dina goda vanor som tar dig till dina mål! I dagens avsnitt får du en fördjupad kunskap om vad vanor är och hur de fungerar. Kim tar upp vanornas tre beståndsdelar: trigger, handling och belöning och lyckas även med bedriften att nämna något positivt om rökning. Magnus berättar om ”reflektion i handling” som ett begrepp inom forskningen runt professio...

Vinnandevanor Personligtledarskap vanor framgång ledarskap belöning

38. Personligt ledarskap – vinnande vanor!
Den snabbaste vägen till framgång i ditt personliga ledarskap är att byta en dålig vana mot en god vana. Dina vanor tar dig alltid någonstans, men det är bara dina goda vanor som tar dig till dina mål! I dagens avsnitt får du en fördjupad kunskap om vad vanor är och hur de fungerar. Kim tar upp vanornas tre beståndsdelar: trigger, handling och belöning och lyckas även med bedriften att nämna något positivt om rökning. Magnus berättar om ”reflektion i handling” som ett begrepp inom forskningen runt professio...

Vinnandevanor Personligtledarskap vanor framgång ledarskap belöning


38. Personligt ledarskap – vinnande vanor!
Den snabbaste vägen till framgång i ditt personliga ledarskap är att byta en dålig vana mot en god vana. Dina vanor tar dig alltid någonstans, men det är bara dina goda vanor som tar dig till dina mål! I dagens avsnitt får du en fördjupad kunskap om vad vanor är och hur de fungerar. Kim tar upp vanornas tre beståndsdelar: trigger, handling och belöning och lyckas även med bedriften att nämna något positivt om rökning. Magnus berättar om ”reflektion i handling” som ett begrepp inom forskningen runt professio...

Vinnandevanor Personligtledarskap vanor framgång ledarskap belöning

LIVE - Frukost med Magnus & Kim, om personligt ledarskap
Avsnittet är inspelat live på Frukost med Magnus & Kim på kulturhuset Spira i Jönköping. Med ca 100 personer i publiken från olika företag fokuserar vi på det personliga ledarskapet. Hur bra är du på att leda dig själv, och hur viktigt tycker du att det är? Kim ger dig ett A,B,C paket för personligt ledarskap, som står för attityd, beteende och att c, (se). I slutet av avsnittet ger Magnus dig en enkel övning med två ringar som den här gången står för förhållandet mellan erfarenhet och förståelse. =======...

PersonligtLedarskap självinsikt självbild personligutveckling

37. LIVE - Frukost med Magnus & Kim, om personligt ledarskap
Avsnittet är inspelat live på Frukost med Magnus & Kim på kulturhuset Spira i Jönköping. Med ca 100 personer i publiken från olika företag fokuserar vi på det personliga ledarskapet. Hur bra är du på att leda dig själv, och hur viktigt tycker du att det är? Kim ger dig ett A,B,C paket för personligt ledarskap, som står för attityd, beteende och att c, (se). I slutet av avsnittet ger Magnus dig en enkel övning med två ringar som den här gången står för förhållandet mellan erfarenhet och förståelse. =======...

PersonligtLedarskap självinsikt självbild personligutveckling


37. LIVE - Frukost med Magnus & Kim, om personligt ledarskap
Avsnittet är inspelat live på Frukost med Magnus & Kim på kulturhuset Spira i Jönköping. Med ca 100 personer i publiken från olika företag fokuserar vi på det personliga ledarskapet. Hur bra är du på att leda dig själv, och hur viktigt tycker du att det är? Kim ger dig ett A,B,C paket för personligt ledarskap, som står för attityd, beteende och att c, (se). I slutet av avsnittet ger Magnus dig en enkel övning med två ringar som den här gången står för förhållandet mellan erfarenhet och förståelse. =======...

PersonligtLedarskap självinsikt självbild personligutveckling

Ta emot korrigerande Feedback med nyfikenhet
Reagerar du med ryggmärgen och börja slå ifrån dig när du möter feedback som innehåller någonting som du själv inte har sett eller håller med om? I dagens avsnitt jobbar vi med Feedback-trappan som ett verktyg för att komma till insikt om ditt eget reaktionsmönster när du möter korrigerande feedback. Vi går igenom de olika stegen i trappan och samtalar om hur vi själva mött utmaningen att ta emot feedback och växa genom den. Feedback som innehåller någon form av kritik triggar lätt våra mentala försvarssyst...

feedback feedbacktrappan ledarskap självförtroende självkänsla kritik korrigerandefeedback

36. Ta emot korrigerande Feedback med nyfikenhet
Reagerar du med ryggmärgen och börja slå ifrån dig när du möter feedback som innehåller någonting som du själv inte har sett eller håller med om? I dagens avsnitt jobbar vi med Feedback-trappan som ett verktyg för att komma till insikt om ditt eget reaktionsmönster när du möter korrigerande feedback. Vi går igenom de olika stegen i trappan och samtalar om hur vi själva mött utmaningen att ta emot feedback och växa genom den. Feedback som innehåller någon form av kritik triggar lätt våra mentala försvarssyst...

feedback feedbacktrappan ledarskap självförtroende självkänsla kritik korrigerandefeedback


36. Ta emot korrigerande Feedback med nyfikenhet
Reagerar du med ryggmärgen och börja slå ifrån dig när du möter feedback som innehåller någonting som du själv inte har sett eller håller med om? I dagens avsnitt jobbar vi med Feedback-trappan som ett verktyg för att komma till insikt om ditt eget reaktionsmönster när du möter korrigerande feedback. Vi går igenom de olika stegen i trappan och samtalar om hur vi själva mött utmaningen att ta emot feedback och växa genom den. Feedback som innehåller någon form av kritik triggar lätt våra mentala försvarssyst...

feedback feedbacktrappan ledarskap självförtroende självkänsla kritik korrigerandefeedback

Frågor och svar: Ny som chef, och chef för tidigare kollegor
Baserat på en fråga från en av våra lyssnare tar vi upp situationen att vara ny som chef och att bli chef för tidigare medarbetare. Vad ska man tänka på? Magnus är först ut och tar upp vikten av att bearbeta dina egna förväntningar på dig själv som chef. Ofta är chefens egna ambitioner och kraven på sig själv för höga och skapar onödig stress och press. Kim tar upp vikten av att känna till sina befogenheter och bli trygg med att ta beslut i nivå med dem. Vi samtalar också om att lära känna sin grupp genom i...

35. Frågor och svar: Ny som chef, och chef för tidigare kollegor
Baserat på en fråga från en av våra lyssnare tar vi upp situationen att vara ny som chef och att bli chef för tidigare medarbetare. Vad ska man tänka på? Magnus är först ut och tar upp vikten av att bearbeta dina egna förväntningar på dig själv som chef. Ofta är chefens egna ambitioner och kraven på sig själv för höga och skapar onödig stress och press. Kim tar upp vikten av att känna till sina befogenheter och bli trygg med att ta beslut i nivå med dem. Vi samtalar också om att lära känna sin grupp genom i...


35. Frågor och svar: Ny som chef, och chef för tidigare kollegor
Baserat på en fråga från en av våra lyssnare tar vi upp situationen att vara ny som chef och att bli chef för tidigare medarbetare. Vad ska man tänka på? Magnus är först ut och tar upp vikten av att bearbeta dina egna förväntningar på dig själv som chef. Ofta är chefens egna ambitioner och kraven på sig själv för höga och skapar onödig stress och press. Kim tar upp vikten av att känna till sina befogenheter och bli trygg med att ta beslut i nivå med dem. Vi samtalar också om att lära känna sin grupp genom i...

Behåll teamets effektivitet (Effektiva team, del 7)
I detta vårt avslutande avsnitt om effektiva team tar vi upp frågan om hur man bibehåller teamets effektivitet. Kim ger oss fyra ord att jobba med: Inspirera, Innovera, Involvera och Implementera. Vi samtalar också om hur viktigt det är att ledaren ger näring åt en fortlöpande förändring så att teamet inte upplever förändring som ett hot mot deras framgång. Mitt i framgången som ett effektivt team upplever så är det lätt att teamet slutar sätta av tid till teamets fortsatta utveckling. Magnus tipsar därför ...

Ledarskap effektivateam Tillhörighet trygghet mål utveckling teamutveckling

34. Behåll teamets effektivitet (Effektiva team, del 7)
I detta vårt avslutande avsnitt om effektiva team tar vi upp frågan om hur man bibehåller teamets effektivitet. Kim ger oss fyra ord att jobba med: Inspirera, Innovera, Involvera och Implementera. Vi samtalar också om hur viktigt det är att ledaren ger näring åt en fortlöpande förändring så att teamet inte upplever förändring som ett hot mot deras framgång. Mitt i framgången som ett effektivt team upplever så är det lätt att teamet slutar sätta av tid till teamets fortsatta utveckling. Magnus tipsar därför ...

Ledarskap effektivateam Tillhörighet trygghet mål utveckling teamutveckling


34. Behåll teamets effektivitet (Effektiva team, del 7)
I detta vårt avslutande avsnitt om effektiva team tar vi upp frågan om hur man bibehåller teamets effektivitet. Kim ger oss fyra ord att jobba med: Inspirera, Innovera, Involvera och Implementera. Vi samtalar också om hur viktigt det är att ledaren ger näring åt en fortlöpande förändring så att teamet inte upplever förändring som ett hot mot deras framgång. Mitt i framgången som ett effektivt team upplever så är det lätt att teamet slutar sätta av tid till teamets fortsatta utveckling. Magnus tipsar därför ...

Ledarskap effektivateam Tillhörighet trygghet mål utveckling teamutveckling

Alla människor föds nakna
Lämna scenen till dina medarbetare och släpp människor fria att prestera! Det är enligt Johan Werneskog en nyckel till Cygates framgång under de senaste 10 åren. Under den perioden har bolaget vuxit från 300 till ca 750 medarbetare totalt. Johan är en av fyra regionchefer och vi möter honom med frågan om vad som krävs av ledarskapet i ett snabbt växande bolag. Ett av svaren från Johan handlar om att lämna scenen till medarbetarna med fullt förtroende för att de kommer att lyckas med sina ansvar och uppdrag....

33. Alla människor föds nakna
Lämna scenen till dina medarbetare och släpp människor fria att prestera! Det är enligt Johan Werneskog en nyckel till Cygates framgång under de senaste 10 åren. Under den perioden har bolaget vuxit från 300 till ca 750 medarbetare totalt. Johan är en av fyra regionchefer och vi möter honom med frågan om vad som krävs av ledarskapet i ett snabbt växande bolag. Ett av svaren från Johan handlar om att lämna scenen till medarbetarna med fullt förtroende för att de kommer att lyckas med sina ansvar och uppdrag....


33. Alla människor föds nakna
Lämna scenen till dina medarbetare och släpp människor fria att prestera! Det är enligt Johan Werneskog en nyckel till Cygates framgång under de senaste 10 åren. Under den perioden har bolaget vuxit från 300 till ca 750 medarbetare totalt. Johan är en av fyra regionchefer och vi möter honom med frågan om vad som krävs av ledarskapet i ett snabbt växande bolag. Ett av svaren från Johan handlar om att lämna scenen till medarbetarna med fullt förtroende för att de kommer att lyckas med sina ansvar och uppdrag....

Nyår med Magnus och Kim! Ett personligt samtal om mål och förberedelser
På årets sista dag möter du Magnus och Kim i ett personligt samtal om året som gått och om den positiva känslan av att nå sina mål. Kim berättar om 10 år med Göteborgsvarvet och Magnus delar med sig av samtalstips inför kvällens nyårsfirande. Du får också två olika konkreta övningar som stärker din förmåga att nå dina drömmål i samspel med ditt undermedvetna. Perfekt att plocka fram under årets första vecka på jobbet! I slutet av avsnittet uppmuntrar vi dig att vara lyhörd inför dina egna behov av förberede...

Ledarskap mål drömmar nyår personligamål mod undermedvetna

32. Nyår med Magnus och Kim! Ett personligt samtal om mål och förberedelser
På årets sista dag möter du Magnus och Kim i ett personligt samtal om året som gått och om den positiva känslan av att nå sina mål. Kim berättar om 10 år med Göteborgsvarvet och Magnus delar med sig av samtalstips inför kvällens nyårsfirande. Du får också två olika konkreta övningar som stärker din förmåga att nå dina drömmål i samspel med ditt undermedvetna. Perfekt att plocka fram under årets första vecka på jobbet! I slutet av avsnittet uppmuntrar vi dig att vara lyhörd inför dina egna behov av förberede...

Ledarskap mål drömmar nyår personligamål mod undermedvetna


32. Nyår med Magnus och Kim! Ett personligt samtal om mål och förberedelser
På årets sista dag möter du Magnus och Kim i ett personligt samtal om året som gått och om den positiva känslan av att nå sina mål. Kim berättar om 10 år med Göteborgsvarvet och Magnus delar med sig av samtalstips inför kvällens nyårsfirande. Du får också två olika konkreta övningar som stärker din förmåga att nå dina drömmål i samspel med ditt undermedvetna. Perfekt att plocka fram under årets första vecka på jobbet! I slutet av avsnittet uppmuntrar vi dig att vara lyhörd inför dina egna behov av förberede...

Ledarskap mål drömmar nyår personligamål mod undermedvetna

Effektiva team (del 6) Tillit och struktur
Efter perioden av opposition och konflikt mognar teamet och du får lön för mödan du lagt ner på att skapa fungerande konfliktlösning, gemensam målbild och fungerande kommunikation i ditt team. Teamet präglas nu av tillit och struktur. Du märker det genom att observera teamets samspel. Teamets diskussioner är öppna och resultatorienterade. Arbetsfördelning går smidigt eftersom alla vet om och har accepterat varandras styrkor. Som ledare kan du lämna ytterligare ansvar till deltagarna också när det gäller led...

31. Effektiva team (del 6) Tillit och struktur
Efter perioden av opposition och konflikt mognar teamet och du får lön för mödan du lagt ner på att skapa fungerande konfliktlösning, gemensam målbild och fungerande kommunikation i ditt team. Teamet präglas nu av tillit och struktur. Du märker det genom att observera teamets samspel. Teamets diskussioner är öppna och resultatorienterade. Arbetsfördelning går smidigt eftersom alla vet om och har accepterat varandras styrkor. Som ledare kan du lämna ytterligare ansvar till deltagarna också när det gäller led...


31. Effektiva team (del 6) Tillit och struktur
Efter perioden av opposition och konflikt mognar teamet och du får lön för mödan du lagt ner på att skapa fungerande konfliktlösning, gemensam målbild och fungerande kommunikation i ditt team. Teamet präglas nu av tillit och struktur. Du märker det genom att observera teamets samspel. Teamets diskussioner är öppna och resultatorienterade. Arbetsfördelning går smidigt eftersom alla vet om och har accepterat varandras styrkor. Som ledare kan du lämna ytterligare ansvar till deltagarna också när det gäller led...

Ett samtal om globalt ledarskap med Azita Shariati
Sodexo AB:s VD Azita Shariati utsågs av tidningen veckans affärer till näringslivets mäktigaste kvinna 2015. I detta avsnittet möter vi henne i ett samtal om ledarskap i ett globalt företag med 420 000 medarbetare i 80 olika länder. På frågan om hur det går till att leda ett så stort antal människor svarar Azita att allt handlar om att ha tydliga värderingar och att fatta alla beslut med stöd av dessa värderingar. Azita beskriver sitt eget ledarskap som empatiskt och krävande, en kombination av iransk tyd...

30. Ett samtal om globalt ledarskap med Azita Shariati
Sodexo AB:s VD Azita Shariati utsågs av tidningen veckans affärer till näringslivets mäktigaste kvinna 2015. I detta avsnittet möter vi henne i ett samtal om ledarskap i ett globalt företag med 420 000 medarbetare i 80 olika länder. På frågan om hur det går till att leda ett så stort antal människor svarar Azita att allt handlar om att ha tydliga värderingar och att fatta alla beslut med stöd av dessa värderingar. Azita beskriver sitt eget ledarskap som empatiskt och krävande, en kombination av iransk tyd...


30. Ett samtal om globalt ledarskap med Azita Shariati
Sodexo AB:s VD Azita Shariati utsågs av tidningen veckans affärer till näringslivets mäktigaste kvinna 2015. I detta avsnittet möter vi henne i ett samtal om ledarskap i ett globalt företag med 420 000 medarbetare i 80 olika länder. På frågan om hur det går till att leda ett så stort antal människor svarar Azita att allt handlar om att ha tydliga värderingar och att fatta alla beslut med stöd av dessa värderingar. Azita beskriver sitt eget ledarskap som empatiskt och krävande, en kombination av iransk tyd...

Effektiva team förtydligar sina mål tillsammans (Effektiva team, del 5)
Är du på väg mot samma mål som de andra i ditt team? Ja visst svarar du kanske, vi har ett mål. Men hur säker är du på att de andra i ditt team har uppfattat målet på samma sätt som du? I detta avsnittet fokuserar vi på hur du kan jobba med att skapa en gemensam bild av teamets mål. I början av teamets utveckling är det ofta du som ledare som vet mest om teamets uppdrag. Säkert har du varit noga med att berätta om uppdraget redan när du samlade teamet. Men det är nu när teamet har kommit en bit i sin utv...

29. Effektiva team förtydligar sina mål tillsammans (Effektiva team, del 5)
Är du på väg mot samma mål som de andra i ditt team? Ja visst svarar du kanske, vi har ett mål. Men hur säker är du på att de andra i ditt team har uppfattat målet på samma sätt som du? I detta avsnittet fokuserar vi på hur du kan jobba med att skapa en gemensam bild av teamets mål. I början av teamets utveckling är det ofta du som ledare som vet mest om teamets uppdrag. Säkert har du varit noga med att berätta om uppdraget redan när du samlade teamet. Men det är nu när teamet har kommit en bit i sin utv...


29. Effektiva team förtydligar sina mål tillsammans (Effektiva team, del 5)
Är du på väg mot samma mål som de andra i ditt team? Ja visst svarar du kanske, vi har ett mål. Men hur säker är du på att de andra i ditt team har uppfattat målet på samma sätt som du? I detta avsnittet fokuserar vi på hur du kan jobba med att skapa en gemensam bild av teamets mål. I början av teamets utveckling är det ofta du som ledare som vet mest om teamets uppdrag. Säkert har du varit noga med att berätta om uppdraget redan när du samlade teamet. Men det är nu när teamet har kommit en bit i sin utv...

Effektiva team, del 4
Ditt ledarskap är avgörande för om teamet kommer igenom konflikt och oppositions fasen. Ditt mål är att teamet ska utvecklas vidare och bli ett effektivt team. Det är du som har störst möjlighet att påverka om det blir så. Även om du inte känner det så alltid är det du som ledare som har störst makt att påverka den kultur som teamet håller på att skapa tillsammans. I det här avsnittet får du flera praktiska verktyg för att leda och påverka ditt teams utveckling. Vilket verktyg du än väljer att använda så...

28. Effektiva team, del 4
Ditt ledarskap är avgörande för om teamet kommer igenom konflikt och oppositions fasen. Ditt mål är att teamet ska utvecklas vidare och bli ett effektivt team. Det är du som har störst möjlighet att påverka om det blir så. Även om du inte känner det så alltid är det du som ledare som har störst makt att påverka den kultur som teamet håller på att skapa tillsammans. I det här avsnittet får du flera praktiska verktyg för att leda och påverka ditt teams utveckling. Vilket verktyg du än väljer att använda så...


28. Effektiva team, del 4
Ditt ledarskap är avgörande för om teamet kommer igenom konflikt och oppositions fasen. Ditt mål är att teamet ska utvecklas vidare och bli ett effektivt team. Det är du som har störst möjlighet att påverka om det blir så. Även om du inte känner det så alltid är det du som ledare som har störst makt att påverka den kultur som teamet håller på att skapa tillsammans. I det här avsnittet får du flera praktiska verktyg för att leda och påverka ditt teams utveckling. Vilket verktyg du än väljer att använda så...

Nyfikenhet och viljan att vinna
I ett samtal med Mikael Smedberg VD och flygplatschef för Örebro Airport fortsätter vi att lära oss av våra lyssnares egna erfarenheter av ledarskap. Mikael betonar vikten av att vara närvarande som ledare och att medvetet tänka träning i sitt ledarskap. Han tar också upp, som en av sina lärdomar, att känna sig själv så väl att man vet när man ska säga nej till lockande men för stora uppgifter. Annars konkurrerar andra saker lätt ut själva ledningsuppdraget och tillgängligheten som ledare. De tre områden...

27. Nyfikenhet och viljan att vinna
I ett samtal med Mikael Smedberg VD och flygplatschef för Örebro Airport fortsätter vi att lära oss av våra lyssnares egna erfarenheter av ledarskap. Mikael betonar vikten av att vara närvarande som ledare och att medvetet tänka träning i sitt ledarskap. Han tar också upp, som en av sina lärdomar, att känna sig själv så väl att man vet när man ska säga nej till lockande men för stora uppgifter. Annars konkurrerar andra saker lätt ut själva ledningsuppdraget och tillgängligheten som ledare. De tre områden...


27. Nyfikenhet och viljan att vinna
I ett samtal med Mikael Smedberg VD och flygplatschef för Örebro Airport fortsätter vi att lära oss av våra lyssnares egna erfarenheter av ledarskap. Mikael betonar vikten av att vara närvarande som ledare och att medvetet tänka träning i sitt ledarskap. Han tar också upp, som en av sina lärdomar, att känna sig själv så väl att man vet när man ska säga nej till lockande men för stora uppgifter. Annars konkurrerar andra saker lätt ut själva ledningsuppdraget och tillgängligheten som ledare. De tre områden...

Effektiva team, del 3
Att teamet under en period opponerar sig mot dig och prövar ditt ledarskap är ett tecken på att du gjort rätt! Du har lyckats med att nå det första målet i teamets utveckling, nämligen att skapa tillhörighet och trygghet. Konsekvensen av den tillhörigheten och tryggheten är att deltagarna nu vågar och vill ge uttryck för sin egen uppfattning. Flera vill ställa kritiska frågor i syfte att skapa utrymme för sig själva och hitta sin roll och position i teamet. Många ledare har svårt med sina egna känslor i ...

Ledarskap effektivateam opposition Konflikt Tillhörighet trygghet mål utveckling teamutveckling

26. Effektiva team, del 3
Att teamet under en period opponerar sig mot dig och prövar ditt ledarskap är ett tecken på att du gjort rätt! Du har lyckats med att nå det första målet i teamets utveckling, nämligen att skapa tillhörighet och trygghet. Konsekvensen av den tillhörigheten och tryggheten är att deltagarna nu vågar och vill ge uttryck för sin egen uppfattning. Flera vill ställa kritiska frågor i syfte att skapa utrymme för sig själva och hitta sin roll och position i teamet. Många ledare har svårt med sina egna känslor i ...

Ledarskap effektivateam opposition Konflikt Tillhörighet trygghet mål utveckling teamutveckling


26. Effektiva team, del 3
Att teamet under en period opponerar sig mot dig och prövar ditt ledarskap är ett tecken på att du gjort rätt! Du har lyckats med att nå det första målet i teamets utveckling, nämligen att skapa tillhörighet och trygghet. Konsekvensen av den tillhörigheten och tryggheten är att deltagarna nu vågar och vill ge uttryck för sin egen uppfattning. Flera vill ställa kritiska frågor i syfte att skapa utrymme för sig själva och hitta sin roll och position i teamet. Många ledare har svårt med sina egna känslor i ...

Ledarskap effektivateam opposition Konflikt Tillhörighet trygghet mål utveckling teamutveckling

Effektiva team, del 2
Ditt mål som ledare för ett team under den första tiden är att skapa tillhörighet och trygghet. Självklart finns det också andra mål. Teamet är ju inte till för sin egen skull utan för att tex lösa problem eller skapa tillväxt i verksamheten. Men den typen av mål speglar bara en av de processer som pågår i ditt team, den andra handlar om teamets egen utveckling mot ett effektivt team. I vårt förra avsnitt tog vi upp det första som du som ledare för ett team behöver vara medveten om och vad som kännetecknar ...

25. Effektiva team, del 2
Ditt mål som ledare för ett team under den första tiden är att skapa tillhörighet och trygghet. Självklart finns det också andra mål. Teamet är ju inte till för sin egen skull utan för att tex lösa problem eller skapa tillväxt i verksamheten. Men den typen av mål speglar bara en av de processer som pågår i ditt team, den andra handlar om teamets egen utveckling mot ett effektivt team. I vårt förra avsnitt tog vi upp det första som du som ledare för ett team behöver vara medveten om och vad som kännetecknar ...


25. Effektiva team, del 2
Ditt mål som ledare för ett team under den första tiden är att skapa tillhörighet och trygghet. Självklart finns det också andra mål. Teamet är ju inte till för sin egen skull utan för att tex lösa problem eller skapa tillväxt i verksamheten. Men den typen av mål speglar bara en av de processer som pågår i ditt team, den andra handlar om teamets egen utveckling mot ett effektivt team. I vårt förra avsnitt tog vi upp det första som du som ledare för ett team behöver vara medveten om och vad som kännetecknar ...

Effektiva team, del 1
Att arbeta i team är något som nästan alla har erfarenhet av. Men inte alla vet vad det är som händer när man sätter samman en grupp av människor till att utgöra ett team. Det som definierar ett team jämfört med en grupp är att teamet hålls samman av ett gemensamt mål och är ömsesidigt beroende av varandra för att nå målet. Många team brister i sin överlåtelse till varandra och många ledare brister i sin förståelse för teamets inre processer. Det första vi slår fast i detta inlidande avsnitt om att skapa ef...

24. Effektiva team, del 1
Att arbeta i team är något som nästan alla har erfarenhet av. Men inte alla vet vad det är som händer när man sätter samman en grupp av människor till att utgöra ett team. Det som definierar ett team jämfört med en grupp är att teamet hålls samman av ett gemensamt mål och är ömsesidigt beroende av varandra för att nå målet. Många team brister i sin överlåtelse till varandra och många ledare brister i sin förståelse för teamets inre processer. Det första vi slår fast i detta inlidande avsnitt om att skapa ef...


24. Effektiva team, del 1
Att arbeta i team är något som nästan alla har erfarenhet av. Men inte alla vet vad det är som händer när man sätter samman en grupp av människor till att utgöra ett team. Det som definierar ett team jämfört med en grupp är att teamet hålls samman av ett gemensamt mål och är ömsesidigt beroende av varandra för att nå målet. Många team brister i sin överlåtelse till varandra och många ledare brister i sin förståelse för teamets inre processer. Det första vi slår fast i detta inlidande avsnitt om att skapa ef...

Martin Luther King sa inte ”I have a plan”
Martin Luther King sa ”I have a dream” i det som räkans som ett av världshistoriens viktigaste tal. Hade han sagt ”I have a plan” så skulle förmodligen ingen av oss kommit ihåg den planen. Ändå är det ofta så som vi gör med oss själva och med andra. Vi censurerar våra drömmar och tycker att det är viktigare med bra planer. Men det är inte dina planer som formar din framtid, det är dina drömmar. Om människor inte först fångat din dröm kommer de inte heller att förverkliga din plan. I dagens avsnitt möter vi ...

23. Martin Luther King sa inte ”I have a plan”
Martin Luther King sa ”I have a dream” i det som räkans som ett av världshistoriens viktigaste tal. Hade han sagt ”I have a plan” så skulle förmodligen ingen av oss kommit ihåg den planen. Ändå är det ofta så som vi gör med oss själva och med andra. Vi censurerar våra drömmar och tycker att det är viktigare med bra planer. Men det är inte dina planer som formar din framtid, det är dina drömmar. Om människor inte först fångat din dröm kommer de inte heller att förverkliga din plan. I dagens avsnitt möter vi ...


23. Martin Luther King sa inte ”I have a plan”
Martin Luther King sa ”I have a dream” i det som räkans som ett av världshistoriens viktigaste tal. Hade han sagt ”I have a plan” så skulle förmodligen ingen av oss kommit ihåg den planen. Ändå är det ofta så som vi gör med oss själva och med andra. Vi censurerar våra drömmar och tycker att det är viktigare med bra planer. Men det är inte dina planer som formar din framtid, det är dina drömmar. Om människor inte först fångat din dröm kommer de inte heller att förverkliga din plan. I dagens avsnitt möter vi ...

Det finns inga framgångsrika ledare med misslyckade medarbetare
Som ny ledare är det lätt att du lurar dig själv med tanken att du först ska kunna allt som alla andra kan, fast lite bättre, och sedan lägga själva ledaruppdraget utöver det. Med hjälp av vår gäst: Mikael Widlund, affärschef på ViaCon AB får vi ett annat perspektiv. Mikael utmanar dig som ledare att sätta dina medarbetare i centrum och att skapa förutsättningar för deras framgång genom att bidra med det som de inte kan. Till exempel att skapa fokus genom att undanröja alla hinder, stora som små, som risker...

22. Det finns inga framgångsrika ledare med misslyckade medarbetare
Som ny ledare är det lätt att du lurar dig själv med tanken att du först ska kunna allt som alla andra kan, fast lite bättre, och sedan lägga själva ledaruppdraget utöver det. Med hjälp av vår gäst: Mikael Widlund, affärschef på ViaCon AB får vi ett annat perspektiv. Mikael utmanar dig som ledare att sätta dina medarbetare i centrum och att skapa förutsättningar för deras framgång genom att bidra med det som de inte kan. Till exempel att skapa fokus genom att undanröja alla hinder, stora som små, som risker...


22. Det finns inga framgångsrika ledare med misslyckade medarbetare
Som ny ledare är det lätt att du lurar dig själv med tanken att du först ska kunna allt som alla andra kan, fast lite bättre, och sedan lägga själva ledaruppdraget utöver det. Med hjälp av vår gäst: Mikael Widlund, affärschef på ViaCon AB får vi ett annat perspektiv. Mikael utmanar dig som ledare att sätta dina medarbetare i centrum och att skapa förutsättningar för deras framgång genom att bidra med det som de inte kan. Till exempel att skapa fokus genom att undanröja alla hinder, stora som små, som risker...

Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 3 – Bitterhet
En tacksam person kan inte samtidigt vara bitter och en bitter person kan inte samtidigt vara tacksam. Bitterhet utvecklas när du tillåter besvikelser ta över i minnet. Bestäm dig därför redan idag för att börja samla på tacksamhet istället för besvikelser. Börja älta goda tankar! Tänk dig att ditt liv är en resa i en bil med en backspegel på var sida. En av dem visar dina besvikelser och den andra visar det du har att vara tacksam för. Det är du som bestämmer vilken av backspeglarna du väljer att titta i! ...

21. Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 3 – Bitterhet
En tacksam person kan inte samtidigt vara bitter och en bitter person kan inte samtidigt vara tacksam. Bitterhet utvecklas när du tillåter besvikelser ta över i minnet. Bestäm dig därför redan idag för att börja samla på tacksamhet istället för besvikelser. Börja älta goda tankar! Tänk dig att ditt liv är en resa i en bil med en backspegel på var sida. En av dem visar dina besvikelser och den andra visar det du har att vara tacksam för. Det är du som bestämmer vilken av backspeglarna du väljer att titta i! ...


21. Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 3 – Bitterhet
En tacksam person kan inte samtidigt vara bitter och en bitter person kan inte samtidigt vara tacksam. Bitterhet utvecklas när du tillåter besvikelser ta över i minnet. Bestäm dig därför redan idag för att börja samla på tacksamhet istället för besvikelser. Börja älta goda tankar! Tänk dig att ditt liv är en resa i en bil med en backspegel på var sida. En av dem visar dina besvikelser och den andra visar det du har att vara tacksam för. Det är du som bestämmer vilken av backspeglarna du väljer att titta i! ...

Grattis till ”Årets Grundare” på Entrepreneursgalan
Northern Offshore Services har utsetts till Årets Grundare 2015 av organisationen Founders Alliance. Utmärkelsen delades ut vid Entrepreneursgalan i Stockholm. David Kristensson, Michael Kristensson och Martin Landström, NOS grundare, fick ta emot priset av Prins Daniel inför en jury bestående av Bertil Hult (EF Education First), Anders Wall (Beijer Alma), Shori Zand (Avesina), Niklas Adalberth (Klarna) och Percy Barnevik (Hand-in-Hand). Här möter vi David och Michael i ett samtal om Ledarskap och del...

20. Grattis till ”Årets Grundare” på Entrepreneursgalan
Northern Offshore Services har utsetts till Årets Grundare 2015 av organisationen Founders Alliance. Utmärkelsen delades ut vid Entrepreneursgalan i Stockholm. David Kristensson, Michael Kristensson och Martin Landström, NOS grundare, fick ta emot priset av Prins Daniel inför en jury bestående av Bertil Hult (EF Education First), Anders Wall (Beijer Alma), Shori Zand (Avesina), Niklas Adalberth (Klarna) och Percy Barnevik (Hand-in-Hand). Här möter vi David och Michael i ett samtal om Ledarskap och del...


20. Grattis till ”Årets Grundare” på Entrepreneursgalan
Northern Offshore Services har utsetts till Årets Grundare 2015 av organisationen Founders Alliance. Utmärkelsen delades ut vid Entrepreneursgalan i Stockholm. David Kristensson, Michael Kristensson och Martin Landström, NOS grundare, fick ta emot priset av Prins Daniel inför en jury bestående av Bertil Hult (EF Education First), Anders Wall (Beijer Alma), Shori Zand (Avesina), Niklas Adalberth (Klarna) och Percy Barnevik (Hand-in-Hand). Här möter vi David och Michael i ett samtal om Ledarskap och del...

Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 2 – Besvikelse
Besvikelse kommer av att vår förväntan inte blir uppfylld. Som ledare ansvarar du för att kommunicera dina förväntningar på ett sådant sätt att andra får bästa tänkbara möjlighet att själva äga och utföra sina uppdrag så att dina och kundens förväntningar uppfylls eller överträffas. Men detsamma gäller dina egna förväntningar på dig själv. Bakom ditt sätt att agera ligger dina förväntningar på dig själv. I avsnittet får du flera exempel på hur du kan jobba med dina egna tankar för att motverka att känna bes...

19. Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 2 – Besvikelse
Besvikelse kommer av att vår förväntan inte blir uppfylld. Som ledare ansvarar du för att kommunicera dina förväntningar på ett sådant sätt att andra får bästa tänkbara möjlighet att själva äga och utföra sina uppdrag så att dina och kundens förväntningar uppfylls eller överträffas. Men detsamma gäller dina egna förväntningar på dig själv. Bakom ditt sätt att agera ligger dina förväntningar på dig själv. I avsnittet får du flera exempel på hur du kan jobba med dina egna tankar för att motverka att känna bes...


19. Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 2 – Besvikelse
Besvikelse kommer av att vår förväntan inte blir uppfylld. Som ledare ansvarar du för att kommunicera dina förväntningar på ett sådant sätt att andra får bästa tänkbara möjlighet att själva äga och utföra sina uppdrag så att dina och kundens förväntningar uppfylls eller överträffas. Men detsamma gäller dina egna förväntningar på dig själv. Bakom ditt sätt att agera ligger dina förväntningar på dig själv. I avsnittet får du flera exempel på hur du kan jobba med dina egna tankar för att motverka att känna bes...

Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 1 – Bekymmer
Har du någon gång hört någon berätta att ”det är tack vare alla mina bekymmer som jag har blivit så framgångsrik” eller ”jag tror jag behöver bekymra mig lite mer så når jag snart mina mål” ?. Vi stöter alla på hinder på vägen mot ett framgångsrikt ledarskap. Ett av dessa hinder är bekymmer och oro. I detta avsnitt läser Kim en tänkvärd dikt om hur vi hanterar motgång. Vi berättar också om hur bekymmer låser vår kreativitet och hämmar vår förmåga att se olika alternativ. Oro är en energitjuv av stora mått, ...

18. Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 1 – Bekymmer
Har du någon gång hört någon berätta att ”det är tack vare alla mina bekymmer som jag har blivit så framgångsrik” eller ”jag tror jag behöver bekymra mig lite mer så når jag snart mina mål” ?. Vi stöter alla på hinder på vägen mot ett framgångsrikt ledarskap. Ett av dessa hinder är bekymmer och oro. I detta avsnitt läser Kim en tänkvärd dikt om hur vi hanterar motgång. Vi berättar också om hur bekymmer låser vår kreativitet och hämmar vår förmåga att se olika alternativ. Oro är en energitjuv av stora mått, ...


18. Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 1 – Bekymmer
Har du någon gång hört någon berätta att ”det är tack vare alla mina bekymmer som jag har blivit så framgångsrik” eller ”jag tror jag behöver bekymra mig lite mer så når jag snart mina mål” ?. Vi stöter alla på hinder på vägen mot ett framgångsrikt ledarskap. Ett av dessa hinder är bekymmer och oro. I detta avsnitt läser Kim en tänkvärd dikt om hur vi hanterar motgång. Vi berättar också om hur bekymmer låser vår kreativitet och hämmar vår förmåga att se olika alternativ. Oro är en energitjuv av stora mått, ...

Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 4 – Återkoppling
Har du bestämt dig för vilka vägmärken du ska titta efter på vägen mot ditt mål? Vad är det som kommer att berätta för dig att du är på rätt väg? Att få kontinuerlig återkoppling/feed back är avgörande för att kunna bestämma sin position och fortsätta i rätt riktning, mot målet. För dig som ledare börjar arbetet med återkoppling långt innan själva återkopplingen äger rum. Vad vill du få återkoppling om, hur ska det gå till och från vem? Det är ditt ansvar som ledare att du får återkoppling, ingen annan tar ...

17. Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 4 – Återkoppling
Har du bestämt dig för vilka vägmärken du ska titta efter på vägen mot ditt mål? Vad är det som kommer att berätta för dig att du är på rätt väg? Att få kontinuerlig återkoppling/feed back är avgörande för att kunna bestämma sin position och fortsätta i rätt riktning, mot målet. För dig som ledare börjar arbetet med återkoppling långt innan själva återkopplingen äger rum. Vad vill du få återkoppling om, hur ska det gå till och från vem? Det är ditt ansvar som ledare att du får återkoppling, ingen annan tar ...


17. Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 4 – Återkoppling
Har du bestämt dig för vilka vägmärken du ska titta efter på vägen mot ditt mål? Vad är det som kommer att berätta för dig att du är på rätt väg? Att få kontinuerlig återkoppling/feed back är avgörande för att kunna bestämma sin position och fortsätta i rätt riktning, mot målet. För dig som ledare börjar arbetet med återkoppling långt innan själva återkopplingen äger rum. Vad vill du få återkoppling om, hur ska det gå till och från vem? Det är ditt ansvar som ledare att du får återkoppling, ingen annan tar ...

Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 3 – Handling
är du fattat ett övertygat beslut så är det bara första handlingen som skiljer dig från att börja nå ditt mål! Beslut utan handling är inget annat än att lura sig själv. I det här avsnittet får du del av en enkel övning som hjälper dig att ta ditt första steg mot ett av dina mål redan inom en timme! Kanske sitter du fast i ”tänk om jag hade börjat göra detta redan för flera år sedan”-tankar. Som ledare behöver du byta ut dom mot ”vad är det jag kommer vara glad över att jag började med nu om tre år” -tankar...

16. Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 3 – Handling
är du fattat ett övertygat beslut så är det bara första handlingen som skiljer dig från att börja nå ditt mål! Beslut utan handling är inget annat än att lura sig själv. I det här avsnittet får du del av en enkel övning som hjälper dig att ta ditt första steg mot ett av dina mål redan inom en timme! Kanske sitter du fast i ”tänk om jag hade börjat göra detta redan för flera år sedan”-tankar. Som ledare behöver du byta ut dom mot ”vad är det jag kommer vara glad över att jag började med nu om tre år” -tankar...


16. Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 3 – Handling
är du fattat ett övertygat beslut så är det bara första handlingen som skiljer dig från att börja nå ditt mål! Beslut utan handling är inget annat än att lura sig själv. I det här avsnittet får du del av en enkel övning som hjälper dig att ta ditt första steg mot ett av dina mål redan inom en timme! Kanske sitter du fast i ”tänk om jag hade börjat göra detta redan för flera år sedan”-tankar. Som ledare behöver du byta ut dom mot ”vad är det jag kommer vara glad över att jag började med nu om tre år” -tankar...

Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 2 - Övertygelse
Du kan aldrig vara helt säker på ett resultat, men ändå fullt övertygad om ett beslut! Det engelska ordet för övertygelse är ”commitment” vilket också speglar ordet överlåtelse på svenska. Är du övertygad så är du också redo att överlåta dig till handling. Om handlingen uteblir så är det oftast inte för att vi inte har förmågan, utan för att vi inte är övertygade och redo att överlåta oss till handlingen. I detta avsnittet berättar Kim den klassiska berättelsen om ”Bannister effekten”, den första personen s...

15. Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 2 - Övertygelse
Du kan aldrig vara helt säker på ett resultat, men ändå fullt övertygad om ett beslut! Det engelska ordet för övertygelse är ”commitment” vilket också speglar ordet överlåtelse på svenska. Är du övertygad så är du också redo att överlåta dig till handling. Om handlingen uteblir så är det oftast inte för att vi inte har förmågan, utan för att vi inte är övertygade och redo att överlåta oss till handlingen. I detta avsnittet berättar Kim den klassiska berättelsen om ”Bannister effekten”, den första personen s...


15. Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 2 - Övertygelse
Du kan aldrig vara helt säker på ett resultat, men ändå fullt övertygad om ett beslut! Det engelska ordet för övertygelse är ”commitment” vilket också speglar ordet överlåtelse på svenska. Är du övertygad så är du också redo att överlåta dig till handling. Om handlingen uteblir så är det oftast inte för att vi inte har förmågan, utan för att vi inte är övertygade och redo att överlåta oss till handlingen. I detta avsnittet berättar Kim den klassiska berättelsen om ”Bannister effekten”, den första personen s...

Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 1 - Fokus
Många gånger har vi hört oss själva och andra ledare säga ”jag är bäst när det gäller” eller ”när det väl kommer till kritan så vet jag att jag löser det”. Men vad är det som säger att du och jag ska gå omkring och passivt vänta på att förutsättningarna ska bli sådana att vi kan prestera på topp. Första delen i vår serie om vägen till ett framgångsrikt ledarskap handlar om konsten att hitta och skapa fokus. Magnus tipsar dig om att observera vad det är för omständigheter som triggar dig att agera och preste...

14. Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 1 - Fokus
Många gånger har vi hört oss själva och andra ledare säga ”jag är bäst när det gäller” eller ”när det väl kommer till kritan så vet jag att jag löser det”. Men vad är det som säger att du och jag ska gå omkring och passivt vänta på att förutsättningarna ska bli sådana att vi kan prestera på topp. Första delen i vår serie om vägen till ett framgångsrikt ledarskap handlar om konsten att hitta och skapa fokus. Magnus tipsar dig om att observera vad det är för omständigheter som triggar dig att agera och preste...


14. Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 1 - Fokus
Många gånger har vi hört oss själva och andra ledare säga ”jag är bäst när det gäller” eller ”när det väl kommer till kritan så vet jag att jag löser det”. Men vad är det som säger att du och jag ska gå omkring och passivt vänta på att förutsättningarna ska bli sådana att vi kan prestera på topp. Första delen i vår serie om vägen till ett framgångsrikt ledarskap handlar om konsten att hitta och skapa fokus. Magnus tipsar dig om att observera vad det är för omständigheter som triggar dig att agera och preste...

Vad är viktigt på riktigt
Hur hittar du vägen till det som är viktigt för dig? I det här avsnittet ställer vi frågan igen om vad du vill - egentligen. Vad är viktigt för dig och vem har bestämt att det är viktigt? Kanske har du ärvt din prioriteringslista från din företrädare på jobbet eller på ett mer personligt plan från dina föräldrar. Kim berättar om sex grundläggande behov som vi alla har mer eller mindre av och de är: Trygghet, Spänning, Kärlek, Att vara unik på något sätt, Att växa som människa och Att bidra till något utanfö...

13. Vad är viktigt på riktigt
Hur hittar du vägen till det som är viktigt för dig? I det här avsnittet ställer vi frågan igen om vad du vill - egentligen. Vad är viktigt för dig och vem har bestämt att det är viktigt? Kanske har du ärvt din prioriteringslista från din företrädare på jobbet eller på ett mer personligt plan från dina föräldrar. Kim berättar om sex grundläggande behov som vi alla har mer eller mindre av och de är: Trygghet, Spänning, Kärlek, Att vara unik på något sätt, Att växa som människa och Att bidra till något utanfö...


13. Vad är viktigt på riktigt
Hur hittar du vägen till det som är viktigt för dig? I det här avsnittet ställer vi frågan igen om vad du vill - egentligen. Vad är viktigt för dig och vem har bestämt att det är viktigt? Kanske har du ärvt din prioriteringslista från din företrädare på jobbet eller på ett mer personligt plan från dina föräldrar. Kim berättar om sex grundläggande behov som vi alla har mer eller mindre av och de är: Trygghet, Spänning, Kärlek, Att vara unik på något sätt, Att växa som människa och Att bidra till något utanfö...

Ledarskap - och konsten att leda effektiva möten
Alla ledare får som en del av sitt ledarskap förr eller senare ansvar för att leda planeringsmöten, utecklingsmöten, krismöten och alla andra sorters möten. Hur kan man bli ett riktigt profs på att leda möten på ett inspirerande och effektivt sätt? En som har svar på detta är Annika Engström, ass proffesor vid Jönköpings tekniska högskola. Vi möter Annika som vår sista sommargäst och ställer frågan om vad det är hon har upptäckt i sin forskning. Som svar får vi värdefull kunskap som du och alla andra ledare...

12. Ledarskap - och konsten att leda effektiva möten
Alla ledare får som en del av sitt ledarskap förr eller senare ansvar för att leda planeringsmöten, utecklingsmöten, krismöten och alla andra sorters möten. Hur kan man bli ett riktigt profs på att leda möten på ett inspirerande och effektivt sätt? En som har svar på detta är Annika Engström, ass proffesor vid Jönköpings tekniska högskola. Vi möter Annika som vår sista sommargäst och ställer frågan om vad det är hon har upptäckt i sin forskning. Som svar får vi värdefull kunskap som du och alla andra ledare...


12. Ledarskap - och konsten att leda effektiva möten
Alla ledare får som en del av sitt ledarskap förr eller senare ansvar för att leda planeringsmöten, utecklingsmöten, krismöten och alla andra sorters möten. Hur kan man bli ett riktigt profs på att leda möten på ett inspirerande och effektivt sätt? En som har svar på detta är Annika Engström, ass proffesor vid Jönköpings tekniska högskola. Vi möter Annika som vår sista sommargäst och ställer frågan om vad det är hon har upptäckt i sin forskning. Som svar får vi värdefull kunskap som du och alla andra ledare...

Ledarskap kan tränas, ta vara på dina lärande erfarenheter
"Ledarskap ska inte tränas i laboratorium, det tränas bäst i verkligheten i ledarens vardag”, ett citat av vår nästa sommargäst är Annette Runsten, VD för Day2Day - Leadership AB. Annette är aktiv som ledarskapstränare och vi möter henne i ett samtal om hur ledarskap kan tränas och vikten av att ständigt utvecklas. Annette berättar också på ett personligt sätt om sina egna erfarenheter av att utvecklas som ledare. I början av avsnittet drar Magnus en jämförelse mellan sin egen tid som fotbollsspelare i J-Sö...

11. Ledarskap kan tränas, ta vara på dina lärande erfarenheter
"Ledarskap ska inte tränas i laboratorium, det tränas bäst i verkligheten i ledarens vardag”, ett citat av vår nästa sommargäst är Annette Runsten, VD för Day2Day - Leadership AB. Annette är aktiv som ledarskapstränare och vi möter henne i ett samtal om hur ledarskap kan tränas och vikten av att ständigt utvecklas. Annette berättar också på ett personligt sätt om sina egna erfarenheter av att utvecklas som ledare. I början av avsnittet drar Magnus en jämförelse mellan sin egen tid som fotbollsspelare i J-Sö...


11. Ledarskap kan tränas, ta vara på dina lärande erfarenheter
"Ledarskap ska inte tränas i laboratorium, det tränas bäst i verkligheten i ledarens vardag”, ett citat av vår nästa sommargäst är Annette Runsten, VD för Day2Day - Leadership AB. Annette är aktiv som ledarskapstränare och vi möter henne i ett samtal om hur ledarskap kan tränas och vikten av att ständigt utvecklas. Annette berättar också på ett personligt sätt om sina egna erfarenheter av att utvecklas som ledare. I början av avsnittet drar Magnus en jämförelse mellan sin egen tid som fotbollsspelare i J-Sö...

Medarbetare som trivs gör grymma insatser ute hos kund!
Först ut som sommargäst är Petter Jacobs från JSC IT partner AB. Under flera år har JSC funnits med bland tio i topp på Great place to work lista över de företag i Svergie som har mest nöjda medarbetere. Just nu finns dom på 4:de plats i kategorin små org. Vi mötte delägaren Petter Jacobs med den självklara frågan: Hur skapar man nöjda medarbetere? Samtalet kom också att handla om hur långsiktigt man ska eller vågar satsa på sina medarbetare och vikten av att ha grundläggande värderingar på plats....

10. Medarbetare som trivs gör grymma insatser ute hos kund!
Först ut som sommargäst är Petter Jacobs från JSC IT partner AB. Under flera år har JSC funnits med bland tio i topp på Great place to work lista över de företag i Svergie som har mest nöjda medarbetere. Just nu finns dom på 4:de plats i kategorin små org. Vi mötte delägaren Petter Jacobs med den självklara frågan: Hur skapar man nöjda medarbetere? Samtalet kom också att handla om hur långsiktigt man ska eller vågar satsa på sina medarbetare och vikten av att ha grundläggande värderingar på plats....


10. Medarbetare som trivs gör grymma insatser ute hos kund!
Först ut som sommargäst är Petter Jacobs från JSC IT partner AB. Under flera år har JSC funnits med bland tio i topp på Great place to work lista över de företag i Svergie som har mest nöjda medarbetere. Just nu finns dom på 4:de plats i kategorin små org. Vi mötte delägaren Petter Jacobs med den självklara frågan: Hur skapar man nöjda medarbetere? Samtalet kom också att handla om hur långsiktigt man ska eller vågar satsa på sina medarbetare och vikten av att ha grundläggande värderingar på plats....

Ledarskap utifrån respekt - 5:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta femte och sista avsnittet i serien om ledarskap enligt John C. Maxwell reflekterar vi fritt runt den femte nivån: Respekt. Vi passar också på att göra en kort sammanfatning av de tidigare nivåerna och en praktisk tillämpning. Nivå fem kännetecknas av ett ledarskap där människor följer dig baserat på vem du är och vad du företräder eller står för. Denna nivå är reserverad för människor som har använt många år att få verks...

9. Ledarskap utifrån respekt - 5:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta femte och sista avsnittet i serien om ledarskap enligt John C. Maxwell reflekterar vi fritt runt den femte nivån: Respekt. Vi passar också på att göra en kort sammanfatning av de tidigare nivåerna och en praktisk tillämpning. Nivå fem kännetecknas av ett ledarskap där människor följer dig baserat på vem du är och vad du företräder eller står för. Denna nivå är reserverad för människor som har använt många år att få verks...


9. Ledarskap utifrån respekt - 5:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta femte och sista avsnittet i serien om ledarskap enligt John C. Maxwell reflekterar vi fritt runt den femte nivån: Respekt. Vi passar också på att göra en kort sammanfatning av de tidigare nivåerna och en praktisk tillämpning. Nivå fem kännetecknas av ett ledarskap där människor följer dig baserat på vem du är och vad du företräder eller står för. Denna nivå är reserverad för människor som har använt många år att få verks...


Ledarskap utifrån resultat - 3:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den tredje nivån: Resultat. Inget kan vara mer motiverande för dig och de som du leder än att nå de mål och resultat som ni önskar. Ledarskap handlar om inflytande, att påverka något så att ett önskat resultat uppstår. Ditt ansvar som ledare är att styra ditt inflytande så att det blir inriktat på de resultat som är viktigast för er att nå. Magnus ger tips om en konkret övning för att i...

7. Ledarskap utifrån resultat - 3:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den tredje nivån: Resultat. Inget kan vara mer motiverande för dig och de som du leder än att nå de mål och resultat som ni önskar. Ledarskap handlar om inflytande, att påverka något så att ett önskat resultat uppstår. Ditt ansvar som ledare är att styra ditt inflytande så att det blir inriktat på de resultat som är viktigast för er att nå. Magnus ger tips om en konkret övning för att i...


7. Ledarskap utifrån resultat - 3:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den tredje nivån: Resultat. Inget kan vara mer motiverande för dig och de som du leder än att nå de mål och resultat som ni önskar. Ledarskap handlar om inflytande, att påverka något så att ett önskat resultat uppstår. Ditt ansvar som ledare är att styra ditt inflytande så att det blir inriktat på de resultat som är viktigast för er att nå. Magnus ger tips om en konkret övning för att i...

Ledarskap utifrån relation - 2:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den andra nivån: Relation. Lite förenklat kan man säga att på den här nivån väljer de som du leder att följa dig för att de själva vill, inte för att de måste. I avsnittet tar Magnus upp kärlek som en allt mer uppmärksammad grund i dagens ledarskapsundervisning. Du får också tillfälle att pröva dig själv i frågorna: 1. Vad kommer dina medarbetare ta upp i sina tacktal till dig på din 90...

6. Ledarskap utifrån relation - 2:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den andra nivån: Relation. Lite förenklat kan man säga att på den här nivån väljer de som du leder att följa dig för att de själva vill, inte för att de måste. I avsnittet tar Magnus upp kärlek som en allt mer uppmärksammad grund i dagens ledarskapsundervisning. Du får också tillfälle att pröva dig själv i frågorna: 1. Vad kommer dina medarbetare ta upp i sina tacktal till dig på din 90...


6. Ledarskap utifrån relation - 2:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den andra nivån: Relation. Lite förenklat kan man säga att på den här nivån väljer de som du leder att följa dig för att de själva vill, inte för att de måste. I avsnittet tar Magnus upp kärlek som en allt mer uppmärksammad grund i dagens ledarskapsundervisning. Du får också tillfälle att pröva dig själv i frågorna: 1. Vad kommer dina medarbetare ta upp i sina tacktal till dig på din 90...

Ledarskap utifrån din position - 1:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den första nivån: Position. Positionen ger dig auktoritet, befogenhet och legitimitet för ditt uppdrag som ledare. Kim tar upp ett sätt för dig att undersöka hur säker du är på din position genom att ställa dig frågorna: 1. Vilket är mitt ansvarsområde? (Auktoritet) 2. Vad kan jag fatta beslut om utan att fråga någon annan? (Befogenhet) 3. Vem/vilka står bakom mitt ledarskap? (Legit...

5. Ledarskap utifrån din position - 1:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den första nivån: Position. Positionen ger dig auktoritet, befogenhet och legitimitet för ditt uppdrag som ledare. Kim tar upp ett sätt för dig att undersöka hur säker du är på din position genom att ställa dig frågorna: 1. Vilket är mitt ansvarsområde? (Auktoritet) 2. Vad kan jag fatta beslut om utan att fråga någon annan? (Befogenhet) 3. Vem/vilka står bakom mitt ledarskap? (Legit...


5. Ledarskap utifrån din position - 1:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell
Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den första nivån: Position. Positionen ger dig auktoritet, befogenhet och legitimitet för ditt uppdrag som ledare. Kim tar upp ett sätt för dig att undersöka hur säker du är på din position genom att ställa dig frågorna: 1. Vilket är mitt ansvarsområde? (Auktoritet) 2. Vad kan jag fatta beslut om utan att fråga någon annan? (Befogenhet) 3. Vem/vilka står bakom mitt ledarskap? (Legit...

Älska ansvar - lär dig skapa muntliga kontrakt
Kan man verkligen älska ansvar, eller är ansvar alltid förknippat med en tung börda? Hur klingar ordet ansvar i dina öron, positivt eller negativt? I det här avsnittet ställer Kim frågan om du är redo att flytta från baksätet i bilen? Där har alla åsikter och uppfattningar men ingen har någon ratt! Magnus berättar om några viktiga erfarenheter av ansvar som fick betyda mycket för honom som ung ledare. I avslutningen får du några enkla verktyg för att skapa ett större ägandeskap hos dina medarbetare genom at...

4. Älska ansvar - lär dig skapa muntliga kontrakt
Kan man verkligen älska ansvar, eller är ansvar alltid förknippat med en tung börda? Hur klingar ordet ansvar i dina öron, positivt eller negativt? I det här avsnittet ställer Kim frågan om du är redo att flytta från baksätet i bilen? Där har alla åsikter och uppfattningar men ingen har någon ratt! Magnus berättar om några viktiga erfarenheter av ansvar som fick betyda mycket för honom som ung ledare. I avslutningen får du några enkla verktyg för att skapa ett större ägandeskap hos dina medarbetare genom at...


4. Älska ansvar - lär dig skapa muntliga kontrakt
Kan man verkligen älska ansvar, eller är ansvar alltid förknippat med en tung börda? Hur klingar ordet ansvar i dina öron, positivt eller negativt? I det här avsnittet ställer Kim frågan om du är redo att flytta från baksätet i bilen? Där har alla åsikter och uppfattningar men ingen har någon ratt! Magnus berättar om några viktiga erfarenheter av ansvar som fick betyda mycket för honom som ung ledare. I avslutningen får du några enkla verktyg för att skapa ett större ägandeskap hos dina medarbetare genom at...

Din förmåga att vara tydlig lägger grunden för ditt ledarskap
I det här avsnittet får du några konkreta tips om hur du bäst förbereder dig inför ett möte för att öka din tydlighet och stärka ditt ledarskap. Du utmanas att jobba med frågan om "vad du verkligen vill" och att ta reda på hur länge sedan det egentligen var som du tydligt uppmuntrade dina medarbetare. I inledningen tar Kim en omväg via en association om hundars sätt att hälsa på varandra genom att nosa på sina kompisars mest privata ställen......

3. Din förmåga att vara tydlig lägger grunden för ditt ledarskap
I det här avsnittet får du några konkreta tips om hur du bäst förbereder dig inför ett möte för att öka din tydlighet och stärka ditt ledarskap. Du utmanas att jobba med frågan om "vad du verkligen vill" och att ta reda på hur länge sedan det egentligen var som du tydligt uppmuntrade dina medarbetare. I inledningen tar Kim en omväg via en association om hundars sätt att hälsa på varandra genom att nosa på sina kompisars mest privata ställen......


3. Din förmåga att vara tydlig lägger grunden för ditt ledarskap
I det här avsnittet får du några konkreta tips om hur du bäst förbereder dig inför ett möte för att öka din tydlighet och stärka ditt ledarskap. Du utmanas att jobba med frågan om "vad du verkligen vill" och att ta reda på hur länge sedan det egentligen var som du tydligt uppmuntrade dina medarbetare. I inledningen tar Kim en omväg via en association om hundars sätt att hälsa på varandra genom att nosa på sina kompisars mest privata ställen......

Ser du konflikter som ett hot eller en möjlighet?
Hur ser du på konflikter? Är dom ett hot eller en möjlighet? I detta avsnittet berättar Magnus och Kim bla om sin egen konflikträdsla som unga ledare och om hur positiva konflikter tar ditt team framåt. Du får också veta vad medarbetare främst önskar från sina ledare i en konflikt....

2. Ser du konflikter som ett hot eller en möjlighet?
Hur ser du på konflikter? Är dom ett hot eller en möjlighet? I detta avsnittet berättar Magnus och Kim bla om sin egen konflikträdsla som unga ledare och om hur positiva konflikter tar ditt team framåt. Du får också veta vad medarbetare främst önskar från sina ledare i en konflikt....


2. Ser du konflikter som ett hot eller en möjlighet?
Hur ser du på konflikter? Är dom ett hot eller en möjlighet? I detta avsnittet berättar Magnus och Kim bla om sin egen konflikträdsla som unga ledare och om hur positiva konflikter tar ditt team framåt. Du får också veta vad medarbetare främst önskar från sina ledare i en konflikt....