LittPod
Spela

Oppdagaren

LittPod

00:00

Oppdagaren

LittPod

LittPod er Litteraturhuset i Bergens podkast. Her finner du høydepunkter og utvalgte arrangementer fra Vestlandets litteraturhus.

LittPod

Carsten Jensen er ein av Nordens mest framståande forfattarar. Han har skrive og gitt ut bøker i fleire sjangrar og gitt seg i kast med ei lang rekke tema – men utsynet mot verda og dei store spørsmåla er ein alltid gjeldande fellesnemnar. Bøkene hans er omsett til fleire språk. I denne samtalen med kritikar og journalist Jan H. Landro snakkar Jensen om skrivearbeidet og forfattarskapen.

Published

Play Episode

Related episodes LittPod

LittPod

Ein forbanna familie
Kva som formar historia til eit land og ein familie, avheng av kven som skriv ho. Jennifer Makumbis kritikerroste debutroman Kintu følger ei ugandisk slekt frå 1750 og fram til i dag. Med si framstilling av Uganda gjennom nesten 300 år, blir Kintu hylla som «Den store ugandiske romanen» – utan at Idi Amin og dei britiske kolonistane får særleg mykje plass. Jennifer Makumbi møter afrikakjennar og journalist Tomm Kristiansen til samtale om Uganda, litteratur og kven som har makt over historia....

no

LittPod

A cursed family
What shapes the history of a country and a family depends on who writes it. Jennifer Makumbi’s critically acclaimed debut novel, Kintu, follows a Ugandan family from 1750 to the present day. With its presentation of the east African nation over almost 300 years, Kintu has been hailed as the “great Ugandan novel” – without giving much space to Idi Amin and the British colonists. Makumbi meets Africa expert and journalist Tomm Kristiansen for a conversation on Uganda, literature and who has power over hist...

no

LittPod

Naturen og eg
I det mektige dikteposet Ædnan, som i vinter blei løna med den svenske, høgthengande Augustprisen, skriv Linnea Axelsson samefolkets historie. Det er ei historie prega av undertrykking og tvang, men òg av eit forhold til naturen som er ulikt det vi kjenner frå majoritetskulturen i Skandinavia. Korleis har naturen forma den samiske identiteten? Og korleis kan litteraturen formidle naturens verdi? Axelsson møter litteraturvitar og journalist Astrid Hygen Meyer til samtale....

no

LittPod

A true story
“It’s hard for an author to compete with reality, which is more absurd than anything you can imagine,” says Russian writer and critic Alisa Ganieva. Unlike most of her fellow authors, she writes consistently about contemporary Russia – particularly the north Caucasus, her own homeland. Her novels do not hesitate to address religious conflict, corruption and authoritarian Russian interpretations of history. Ganieva meets Ingunn Lunde, a professor of Russian, for a conversation on Russian literature, under...

no

LittPod

Terrorism took our children
Norway and Nigeria share a traumatic experience – terrorist attacks directed at children and young people. How can parents go on living after the very worst has happened? This is one of the questions Nigerian Helon Habila asks in his documentary book The Chibok Girls, which investigates what happened when Boko Haram abducted 276 girls in northern Nigeria during 2014. Brit Bildøen’s critically acclaimed novel Sju dagar i august (Seven Days in August) deals with a couple who are still struggling with their...

no

LittPod

Listening Post: Guo, Makumbi and Ugrešić
The Listening Post (Lytteposten) is LitFestBergen’s free offer to those who need a break from the festival programme – but don’t want to take one. Find a space, lean back, and listen to some of the best authors in Norway and the world read from their books. In this Listening Post, you can hear Xiaolu Guo (China), Jennifer Makumbi (Uganda) and Dubravka Ugrešić (Croatia)....

no

LittPod

Verda på laurdag: Ekstreme statsleiarar
Etter at verda lét seg begeistre over at kvinner fekk køyre bil, og over andre sosiale reformer i Saudi-Arabia, fekk mange sjokk over journalistdrapet i det saudiske konsulatet i Tyrkia. Kva slags person er kronprins Mohammed bin Salman eigentleg? Ein annan som har arva makta i landet sitt, er Nord-Koreas Kim Jong-un. Kva kjenneteiknar desse to unge, ekstreme leiarane? Og har dei noko til felles med USAs Donald Trump? Tre nye bøker undersøker kva slags leiarar verda no står overfor. Tomm Kristiansen snak...

no

LittPod

Ballar, høns og kjerringar
Kvifor skal det vere positivt for kvinner når nokon seier at «dei har ballar», mens det neppe er godt meint om ein seier at ein gut «spring som ei jente»? Det spørsmålet stiller forfattar og lingvist Helene Uri i den prisløna boka Hvem sa hva?. I dette foredraget fortel ho korleis språket avslører våre fordommar og forventningar til oss sjølve og kvarandre. Det vil bli opna for spørsmål frå salen....

no

LittPod

Lesing: Svar på brev frå Helga
Romanen Svar på brev frå Helga av Bergsveinn Birgisson består av kjærleiksbrev frå ein gammal mann på Island. Boka, som blei nominert til Nordisk råds litteraturpris, blir sett opp av Hordaland teater i 2019. Skodespelarane Helge Jordal og Ragnhild Gudbrandsen kjem til LittfestBergen for å lese eit utdrag frå boka. Etter lesinga snakkar forfattar Bergsveinn Birgisson og teatersjef Solrun Toft Iversen om adaptasjon frå roman til scene. Samtalen blir leia av Eivind Riise Hauge. Programpost i samarbeid m...

no

LittPod

Non-binding contracts
How we read a book depends in part on our expectations of the text. If it says “novel” on the cover, we will approach it differently than if the description is “essays”. Does the author have a responsibility for clarifying how their text should be read? And what happens when the author chooses to shift between genres in one and the same book? Croatian author Dubravka Ugrešić is known for her genre-crossing works. She talks with Ane Farsethås, who recently published Grenseverdier. Sannhet og litterær meto...

no

LittPod

Kva er eit menneske?
Vi formar teknologien, men teknologien formar også oss. Korleis heng den teknologiske utviklinga saman med vår sjølvforståing? Kan vi spegle oss i teknologien, eller vrir den biletet av oss til det ugjenkjennelege? Forfattarane Jan Grue og Bjørn Vatne, som begge har utforska samanhengen mellom menneske og teknologi i bøkene sine, møtest til samtale. Samtaleleiar er litteraturredaktør i Information Peter Nielsen....

no

LittPod

Listening Post: Ganieva, Queffélec and Thomson
The Listening Post (Lytteposten) is LitFestBergen’s free offer to those who need a break from the festival programme – but don’t want to take one. Find a space, lean back, and listen to some of the best authors in Norway and the world read from their books. In this Listening Post, you can hear Alisa Ganieva (Russia), Yann Queffélec (France) and Rupert Thomson (UK)....

no

LittPod

What does the fox say?
What is exile or how to write can prove to be two sides of the same question – at least in the hybrid novel Fox. In its pages, Croatian author Dubravka Ugrešić draws on literary theory, European and Russian history – and some insights about foxes – in an effort to say something about what literature today could and should be. She talks with Daniel Medin, professor of comparative literature, about the relationship between essayistics and fiction, and what reading has to say for writing. The conversatio...

no

LittPod

Det han sa
Korleis har ideen om at menn er det såkalla ”sterke kjønn” fått feste? Er dei biologiske skilnadene mellom kjønna så store som ein skulle tru, eller har vi rett og slett latt oss lure av språket? I boka Inferior – How Science Got Women Wrong and the New Research That’s Rewriting the Story viser forskingsjournalisten og forfattaren Angela Saini korleis forutinntatte haldningar har prega forskinga på biologi og kjønn. Forfattar og lingvist Helene Uri har i si Bragepris-løna bok Hvem sa hva?, undersøkt korl...

no

LittPod

World emotions - Heinz Bude, Anne Gjelsvik
How do our most intimate emotions – our feelings – reflect major changes in society? That is the question posed by German sociologist Heinz Bude in his latest book, The Mood of the World. He investigates how things we believe to be entirely private are in fact fairly public – and what that has to say for the way we create our identity. Bude meets professor Anne Gjelsvik from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) for a conversation....

no

LittPod

Får han sjå verda igjen?
Ein morgon i 2016 gjorde det det. Sidan har den kjende forfattaren og journalisten vore i fengsel, urettmessig dømt på livstid for å deltatt i kuppforsøket i Tyrkia i 2016. No kjem hans siste bok, skriven i fengsel, Eg kjem aldri til å sjå verda igjen, på norsk. VG-journalist Nilas Johnsen, som er aktuell med boka Erdogan: Tyrkias nye sultan,møter tyrkiakjennar og direktør i Heddastiftelsen Jørgen Lorentzen til samtale. «They may have the power to imprison me, but no one has the power to keep me in ...

no

LittPod

Kva gjer vi med oljemilliardane?
8317 milliardar er summen vi nordmenn eig i oljefondet. Ein og ein halv million på kvar og ein av oss. Har du og eg ansvar for korleis desse pengane blir investerte? Ja, meiner samfunnsøkonom Camilla Bakken Øvald. Nordmenn har for lite kunnskap om det enorme fondet vårt og korleis det påverkar liva våre, politikken Noreg fører og vår identitet som nordmenn, hevdar ho. Bakken Øvald møter førsteamanuensis ved NHH, Torfinn Harding, til ein samtale om alle pengane – og kva som er likskapen mellom oljefondet ...

no

LittPod

What is literary quality?
UK publisher Penguin attracted attention in the summer of 2018 by announcing that it would take account of gender, ethnic origin and class when seeking new staff and authors. Norwegian publishers are dominated by white middle class people with higher education. Is this a problem? Would greater emphasis on diversity override quality criteria – or could it on the contrary raise the quality of the works published? Critic Ane Farsethås, author Jennifer Makumbi, publishing editor Kari Marstein, former Man Boo...

no

LittPod

Geni, groupies, muser og menn
Kvinnekampen har i stor grad handla om å bryte seg inn i menns lukka rom – vere seg arbeidslivet, politikken, utelivet eller idretten, og dei som har gått føre, har ofte gjort det med store personlege kostnadar. I boka Om muser og menn skriv Marta Breen historia om den evige kampen for å skaffe seg eit eige rom. Og om eksentriske kulturmenn av alle kjønn, om groupies, muser og stalkers....

no

LittPod

Translating sorrow
Cambridge University professor James E Montgomery taught the work of 8th-century female Arab poet Al-Khansa for three decades without actually liking it. He thought the poems were cliche-ridden and repetitive. That changed when his son suffered a serious accident. In Loss Sings, Montgomery writes about his sorrow and the insights this provided which led him to translate 15 of Al-Khansa’s poems. He meets literature professor Daniel Medin for a conversation on translation and how life-changing events can y...

no

LittPod

Lytteposten: Birgisson, Slapgard, Vatne
Lytteposten er LittfestBergens gratistilbod til deg som treng ein pause frå festivalprogrammet – men som ikkje har lyst til å ta den. Finn deg ein plass, len deg tilbake og høyr nokre av Noregs og verdas beste forfattarar lese frå bøkene sine. I denne lytteposten kan du høyre Bergsveinn Birgisson (Island/Noreg), Sigrun Slapgard (Noreg) og Bjørn Vatne (Noreg)....

no

LittPod

Seminar on French literature and criticism (ENG)
Contemporary French literature is constantly making its mark on Norwegian public life, with publications which attract attention and arouse debate. But what does the French literary discussion look like from the inside? We have invited Le Monde critic Raphaëlle Leyris to Bergen to give us some insights. Programme: Part one: What’s happening in contemporary French literature? Part two: Tradition and renewal. French literary criticism past and present. Time will be allocated for discussion and qu...

no

LittPod

World anxiety - Heinz Bude
Migration, economic insecurity, terrorism and climate disaster – what if it was not these threats, but anxiety about them, which defines our times. That is the thesis of German sociologist Heinz Bude, whose book The Society of Fear has won great international attention. He will be visiting Norway for the first time to give a lecture based on his much-discussed work....

no

LittPod

Aust mot vest – kven er best?
Finst det «typisk austlandsk» litteratur? Er vestlandsk litteratur så tvisynt at det berre blir tåke igjen? Kven gjer seg vanskeleg og kven er påståeleg? Er den austlandske litteraten berre ein sjølvhøgtideleg småborgar? Og, viktigast: Kven er best? LittfestBergen inviterer til litterær battle mellom vestlendingen Frode Helmich Pedersen og austlendingen Siss Vik, med den austlandske vestlendingen Trond-Viggo Torgersen som ordstyrar og dommar....

no

LittPod

Livets uuthaldelege kvitheit
Trass i at vitskapen ettertrykkeleg har tilbakevist ideen om at det finst ulike menneskerasar, og at kvite står over andre, kjem eit slikt syn framleis til uttrykk – også innan det litterære livet. I si komande bok undersøkjer den britiske vitskapsjournalisten Angela Saini historia til «rasevitskapen». Den jamaicanske forfattaren Kei Miller såg seg lei av kvite kvinners framstilling av svarte menn, og ga uttrykk for det i essayet «The White Women and the Language of Bees». Essayet vekte så sterke reaksjo...

no