Logistik och Supply Chain

Logistik och Supply Chain Podcast

Samtal med logistiken i fokus. Hör de senaste trenderna inom logistik, supply chain och varuförsörjning. I varje avsnitt djupdyker vi i olika intressanta ämnen tillsammans med namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik och supply chain. Podcasten är producerad av Stefan Karlöf, chefredaktör Supply Chain Effect och Jan Jakobsson, PostNord.

#21. Visibilitet och informationsdelning i supply chain
Att skapa visibilitet och göra information tillgänglig där och när den behövs i hela försörjningskedjan är logistikens heliga graal – ett närmast ouppnåeligt idealtillstånd. Visionen är att alla aktörer i flödet har rätt information vid rätt tidpunkt, kan följa skeenden så nära det händer som möjligt och i bästa fall förutse skeenden i hela flödet. Om visionen ska bli verklighet krävs det bättre samverkan i supply chain, mer och bättre informationsdelning samt rätt IT-stöd och andra tekniska lösningar. U...

#20. Special Edition. Logistikpriset PLA
2002 utdelades för första gången PostNords logistikpris – PostNord Logistics Award. Sedan dess har prisets etablerats som det främsta och mest respekterade i sitt slag. I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain beskrivs prisets och logistikens utveckling under åren som gått. I samtalet medverkar: • Pär Svärdson, tvåfaldig pristagare, grundare av Apotea och ledamot i prisjuryn • Magnus Edin, vd för Lindbäcks Bygg • Mats Abrahamsson, professor i logistik och prisjuryns ordförande • Peter Hesslin, jur...

#19. Framtidens lager
Framtidens lager är en snabbfotad kopplingspunkt i varuflödet, allt mer automatiserat, datadrivet och understött av artificiell intelligens, mjukvaror och IT-kompetens. I detta avsnitt av Logistik & Supply Chain är det den snabba utvecklingen av lager som fokuseras. En utveckling som drivs på av en växande e-handel, tuff konkurrens och ökade krav på snabba och flexibla försörjningsflöden. Deltagare i samtalet är: Joakim Kembro, docent och logistikforskare vid Lunds universitet Klas Pettersson, vd Apotek ...


#18. Hållbara Transporter
Hållbara godstransporter är en avgörande faktor för att kunna uppnå samhällets högt ställda klimatmål och för att möte konsumenternas och kundernas förväntningar. I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain fördjupar vi oss i hur transporterna kan bli mer hållbara här och nu bland annat genom bättre planering, effektiva IT-stöd, smartare ruttplanering och optimering, genomtänkta val av transportslag och leveranstjänster och en optimering av fyllnadsgrader och returtransporter. Deltagare i samtalet är:...

#17. Förpackningsresan
På senare tid har betydelsen en förpackningars utformning och påverkan på kostnadseffektivitet, hållbarhet, kundupplevelse och säkerhet blivit allt mer uppmärksammat. I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain fokuseras förpackningsresan dvs. värdet av att minimera luft i förpackningarna och att arbeta med förpackningsfrågan från produktdesign hela vägen till återanvändning eller återvinning. Medverkande är Niclas Björkholtz, chef för AFRY Packaging, Mats Rignell, Supply Chain Specialist med bakgrund f...

#16. Digitalisering av transporter
De flesta lite större företag har numera digitalisering som en naturlig del av sin övergripande företagsstrategi. Ett område där möjligheterna anses särskilt goda för digitalisering är de processer som sammanhänger med transporter. Standarder, tekniker och system har utvecklats under flera decennier och vinsterna av en digitalisering slår igenom relativt snabbt i form av bättre visibilitet, ökad kundservice och sänkta kostnader. Lyssna till vårt samtal om digitalisering av transporter. Medverkande är Marc...


#16. Digitalisering av transporter
De flesta lite större företag har numera digitalisering som en naturlig del av sin övergripande företagsstrategi. Ett område där möjligheterna anses särskilt goda för digitalisering är de processer som sammanhänger med transporter. Standarder, tekniker och system har utvecklats under flera decennier och vinsterna av en digitalisering slår igenom relativt snabbt i form av bättre visibilitet, ökad kundservice och sänkta kostnader. Lyssna till vårt samtal om digitalisering av transporter. Medverkande är Marc...

#15. Omnikanalslogistik
Omnikanal är ett populärt marknadsföringsbegrepp som syftar på ambitionen att utifrån kundperspektivet skapa en sömlös kundupplevelse. Det innebär att kunden ska få en likadan upplevelse och erbjudande oavsett i vilken kanal som kunden köper – i fysisk butik eller e-handel via dator, smart phone eller padda. Omnikanallogistik är mot den bakgrunden det sätt på vilket varuförsörjningsprocesserna utvecklas så att kunden verkligen får denna sömlösa upplevelse. För att lyckas behöver logistiken bli en del av kun...

#14. Supply Chain 4.0
Supply Chain 4.0 avser den praktiska tillämpningen av Internet-of-Things (IoT), avancerad robotisering och analys av big data i försörjningskedjan. I praktiken handlar det om att med slutkundens behov i fokus applicera sensorer på varor och lastbärare, koppla upp alltsammans i nätverk, göra relevant information tillgänglig i kedjan samt automatisera, analysera och förbättra. Teknologierna finns, men vad är det som behövs för att verkligen komma loss och förverkliga visionerna? Om detta handlar ett spännande...


#13. Leveransen - en viktig del av kundupplevelsen
En riktigt bra kundupplevelse kräver att leveransen sker på mottagarens villkor. I det här korta avsnittet diskuteras ämnet av: Pär Svärdson, vd och grundare av Apotea, Jonas Kolehmainen, logistikchef på Snusbolaget, Magnus Berglund, lektor på Linköpings universitet och Magnus Lindskog, produktionschef på PostNord TPL. Samtalet leds av Stefan Karlöf, chefredaktör för tidningen Supply Chain Effect. Avsnittet är producerat av Markus Trautmann, PostNord i samarbete med produktionsbolaget Filt och Stefan Karlö...

#12. Supply Chain Excellence
Vad utmärker de företag som är ledande inom logistik och supply chain management och vad kan man lära av de bästa. Handlar Supply Chain Excelllence om affärsmodellen, företagskulturen, ledarskapet eller om resurser och kompetenser? Detta intressanta ämne fördjupar vi oss kring i denna episod av podcasten Logistik och Supply Chain. Deltagare; Mats Rignell, Supply Chain Executive, Epiroc, Mats Abrahamsson, professor vid Linköpings universitet och Isabelle Baumann, Head of Business Innovation & Technology, Pos...

#11. TPL – Outsourcing eller egen regi?
Allt fler logistikaktiviteter outsourcas och TPL-branschen växer så det knakar. Men när är det rätt att outsourca och när är det faktiskt klokt att driva logistiken i egen regi? Vi tog hjälp av några erfarna experter som reder ut frågeställningen. Deltagare i samtalet är Pär Svärdson, vd och grundare av Apotea, Jonas Kolehmainen, logistikchef på Snusbolaget, Magnus Berglund, lektor på Linköpings universitet och Magnus Lindskog, produktionschef på PostNord TPL. Samtalet leds av Stefan Karlöf, chefredaktör fö...


#10. Framgångsrika TPL-partnerskap
Ökad konkurrens och allt mer kräsna kunder och konsumenter bidrar till att outsourcing av logistik är ett växande fenomen världen över. Men hur väljer man rätt partner/partners, och inte minst, hur etableras, drivs och utvecklas ett framgångsrikt TPL-partnerskap? Dessa frågeställningar fördjupar vi oss i detta avsnitt av podcasten Logistik och Supply Chain. Deltagare i avsnittet är; Klas Pettersson, Varuförsörjningschef på Apotek Hjärtat, Lars Jarmander, Senior Vice President Logistics, Orkla Group och Magd...

#9. Konsumentdriven logistik
Under senare år har slutkonsumenternas behov och krav blivit allt mer styrande för hur logistik och varuförsörjning utvecklas och organiseras i hela försörjningsflöden. Denna konsumentdrivna logistik förstärks av en snabbt ökad e-handel, höga krav på snabbhet, precision, valfrihet, hållbarhet, hög servicegrad inklusive enkla returprocesser. Lyssna på samtalet om konsumentdriven logistik och få värdefull inspiration från Johan Kleberg, vd Adlibris, Johan Hagberg, Docent i marknadsföring vid Göteborgs univers...

#8. Kundinsikt för att skapa rätt logistiklösningar
Att analysera och förstå sina kunders drivkrafter, attityder och beteenden – kundinsikt – är vitalt i dagens konkurrensutsatta affärsliv. Med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder kan du skapa en djup förståelse för dina kunders situation och behov och utveckla de logistiklösningar som kunden behöver. Vid rundabordssamtalet om Kundinsikt diskuteras utmaningar och framgångsfaktorer för att skapa Kundinsikt. Medverkande under samtalet är Malin Sundström, konsumentforskare från Högskolan i Borås,...


#7. Visibilitet i försörjningskedjan
Att göra varor och information tillgänglig och synlig i försörjningskedjan är nödvändigt för att vara effektiv och leverera hög servicegrad. Visibilitet handlar bland annat om att kunna se och följa en artikels förflyttning i försörjningskedjan - från råvara till slutkund. Men den verkligt vitala visibiliteten handlar om att dela med sig av den affärskritiska information som behövs för att optimera och effektivisera kedjan. Under samtalet om visibilitet diskuteras utmaningar och framgångsfaktorer för att ås...

#6. Amazon kommer till Sverige
Amazon kommer med största sannolikhet att etablera sig i Sverige inom kort. Deras närvaro kommer att möblera om det svenska detaljhandelslandskapet. Vad innebär det, vilken modell kommer de att välja, vilka är möjligheterna för svensk handel, vilka är vinnarna respektive förlorarna, hur kommer det påverka logistikleverantörerna? Och det viktigaste av allt - vad ska man som handlare se till att göra innan Amazon kommer? Lyssna på samtalet om när Amazon kommer till Sverige och få värdefulla kunskaper och ins...

#5. Produkttillgänglighet
Att säkra tillgänglighet till produkter är logistikens självklara grunduppgift. Men vilken tillgänglighet som behövs varierar. Utmaningen är därför att i varje given situation, kanal och för varje kundsegment säkerställa rätt tillgänglighet, på rätt sätt och till rätt kostnad. Lyssna på samtalet om produkttillgänglighet och få värdefulla kunskaper och inspiration från Christer Cedervall, Director Logistics & Demand Chain SKF, Martin Jungerts, logistikchef på klädkoncernen RnB, Olof Jonsson, logistikchef MQ ...


#4. Butikslogistik
Vad är bakgrunden till att en butik förändras? Är det försäljning, upplevelser, varuutlämning eller returhantering – eller alltsammans på en gång? Vilken roll en butik ska ha bestämmer hur logistiken behöver utformas till, från och inuti butiken. Detta ämne fördjupas i rundabordssamtalet om Butikslogistik. Deltagare i samtalet är Erik Sandberg, biträdande professor Linköpings universitet, Stefan Svensson, logistikchef NetOnNet, Kalle Jonsson, logistikchef Telia Sverige och Petra Björkesson, affärsutvecklar...

#3. Last mile
Lyssna på detta rundabordssamtal där deltagarna samtalar om utvecklingen av ”the last mile”. Begreppet Last mile avser förflyttningen av gods från en hub till en slutdestination, ofta en konsument. Som en följd av den växande e-handeln ställer dagens konsumenter och kunder allt högre krav på valfrihet, snabbhet och hög kvalitet på sina leveranser och returer. Medverkar i samtalet: Carl Lumsden, Logistikchef på Bygghemma Group Yvonne Karolin, Manager på Accenture Interactive Pelle Pettersson, chef för Om...

#2. Framtidens logistikpartner och hållbarhet
Hör del 2 - ett intressant samtal om logistik och supply chain med flera namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik. Krav på framtidens logistikpartners samt hållbarhet i logistik och varuförsörjning är några av de ämnen som tas upp. Medverkar i samtalet: Henric Hasth, vd Toyota Material Handling Sweden Daniel Johansson, Logistikchef på Stadium Anders Holm, vd PostNord Sverige Jörgen Olsson, logistikrådgivare på PostNord Samtalet leds av Stefan Karlöf, chefredaktör för tidningen Supply Chain Ef...


#1. Digitalisering av dagens försörjningskedjor
Hör ett intressant samtal om logistik och supply chain med fem namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik; Henric Hasth, vd Toyota Material Handling Sweden, Daniel Johansson, Logistikchef på Stadium, Anders Holm, vd PostNord Sverige och Jörgen Olsson, logistikrådgivare på PostNord. Samtalet leds av Stefan Karlöf, chefredaktör för tidningen Supply Chain Effect. Här är några av de ämnen som tas upp; - digitaliseringen av dagens försörjningskedjor och hur den slår igenom i praktiken - hur långt h...