Människor och tro

Människor och tro Podcast

Livsåskådningsprogrammet i P1 - programmet om religion, identitet och politik. Programledare: Åsa Furuhagen Producent: Antonio de la Cruz, Reporter: Lollo Collmar och Edgar Mannheimer, Programchef: Anders Backlund. Ansvarig utgivare: Louise Welander

Oskuldsnormen - hur och varför?
I två program ska Människor och tro ska belysa oskuldsnormen. Oskuldsnormen har varit en ständig följeslagare i människans historia och påverkar fortfarande traditioner och religioner idag. För några är det ett ideal och något att eftersträva, men för andra är det ett uttryck för ett dömande patriarkat och ett grymt maktredskap. Första programmet består av fyra reportage, som från olika perspektiv tar upp oskuldsnormen. I Frankrike har man beslutat sig för förbjuda läkare att skriva ut oskuldsintyg, i Tha...

Människor och tro Oskuldsnormen hur och varför?

Telefonväkteri om dödshjälp - Hur vill du dö?
I vårt tredje program om dödshjälp vill vi att lyssnarna ringer in och berättar om sina egna tankar, berättelser och erfarenheter om livets slutskede och döden. Telefonnumret är 08- 24 15 00 Ring in till Människor och tro på torsdag den 24 september, med start 14.04. telefonslussen öppnar 13.45.  Telefonnumret är 08- 24 15 00 I studion finns programledare Åsa Furuhagen som tillsammans med  författaren och teolog Philip de Croy och Gunnar Eckerdal överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, tar emot ...

Människor och tro Telefonväkteri om dödshjälp Hur vill du dö?

Dödshjälp i allt fler länder – Hur påverkar det Sverige?
I vårt andra program om dödshjälp fokuserar vi på hur långt dödshjälpen har nått runt om i världen. Vi tar upp Oregonmodellen som blivit en standardmodell i USA och som även svenska dödshjälpsförespråkare lyfter fram som en framkomlig väg för Sverige. I Beneluxländerna har dödshjälpen nått längst och där behöver man inte vara dödssjuk för att få aktiv dödshjälp. I Schweiz är utlänningar tillåtna att söka och genomföra assisterat döende, något som flera svenskar redan nyttjat. I programmet medverkar Phili...

Människor och tro Dödshjälp i allt fler länder Hur påverkar det Sverige?


Dödshjälp i Sverige – en rättighet eller ett etiskt och mänskligt dilemma?
I Sverige är dödshjälp inte tillåtet men efter några uppmärksammade fall har debatten blossat upp igen och nu finns det flera rättsfall som väntar på att få sina domar. I tre program kommer Människor och tro att behandla den ständigt återkommande diskussionen om dödshjälp. Det första programmet den 10 september kommer att ta upp situationen i Sverige och de senaste juridiska och etiska frågor som aktualiserats av ett par kontroversiella dödsfall. Det andra programmet den 17 september kommer att belysa omvä...

Människor och tro Dödshjälp i Sverige en rättighet eller ett etiskt och mänskligt dilemma?

Vad hände när Hagia Sofia i Istanbul omvandlas från museum till moské?
Veckans Människor och tro program handlar om religiösa byggnader som politiskt verktyg. Den grekisk-ortodoxa kyrkan från 500-talet omvandlades efter erövringen av Konstantinopel 1453 till moské. År 1934, under Kemal Atatürk, sekulariserades Hagia Sofia och blev ett museum. I somras lät Turkiets president Erdogan omvandlades Hagia Sofia ännu en gång till moské. I Indien i heliga staden Ayodyha har premiärminister Modi lagt den första stenen till ett nytt tempel tillägnat guden Rama, på den plats där det ti...

Människor och tro Vad hände när Hagia Sofia i Istanbul omvandlas från museum till moské?