Med Kripos på jobb

Med Kripos på jobb Podcast

En podcast fra livet på Kripos. Hvordan jobber en drapsetterforsker? Hva kan et blodspor fortelle? Hvem er de tause vitnene? I podcasten får du et innblikk i hverdagen på Kripos. Kripos er den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Podcasten produseres av kommunikasjonsseksjonen på Kripos.

Episode 6: Vold mot barn
En podcast fra livet på Kripos.  Hvorfor må vi tørre å tro at små barn kan bli utsatt for vold? Og er det noe som fortsatt sjokkerer en etterforsker som har jobbet med vold mot små barn i 20 år? I podcasten får du et innblikk i hverdagen på Kripos.  Kripos er den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.  Podcasten produseres av kommunikasjonsseksjonen på Kripos. www.politiet.no/kripos...

Episode 5: Cold case
Det er få drap i Norge, og de fleste drapssakene ender med dom. Men det er i overkant av 30 drap som fortsatt er uløste. Cold case-enheten på Kripos jobber for å finne svar i noen av disse sakene. I episoden hører du politiadvokat Tone Aase og Espen Erdal, leder av Cold case-enheten....


Episode 4: Menneskene inni de hvite dressene
Hvordan får man de tause vitnene til å fortelle historien om de døde? Håvard Haftor Arntzen har jobbet som kriminaltekniker på Kripos i nesten 25 år. Hør han fortelle om S-regelen, om hva som kreves for å være en god kriminaltekniker og om sakene han aldri glemmer....

Episode 3: Politiet på internett
Hva skal du gjøre hvis noen truer deg på nett, og hva skal til for å bli straffet for noe du skriver i et kommentarfelt? Lone Pettersen og Kjersti Rønholt snakker om politiet på internett....


Episode 0: Trailer - Med Kripos på jobb
En podkast fra livet på Kripos. Hvordan jobber en drapsetterforsker? Hva kan et blodspor fortelle? Hvem er de tause vitnene? Og hvordan tas en serieovergriper? I podkasten får du et innblikk i hverdagen på Kripos. Kripos er den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet....