Aggregated reviews for MEDBEROENDEPODDEN

I den här podden försöker vi fördjupa oss i och reda ut begreppet medberoende. I varje avsnitt samtalar Ida Högström med en forskare, psykolog, författare, föreläsare, offentligperson eller någon som delar sina egna erfarenheter. Podden tar upp ämnen som medberoende/anhörigskap, beroende/missbruk (olika typer), psykisk ohälsa, narcissism, psykiska/fyskiska/sexuella övergrepp, uppväxt, skam, självkänsla, självhjälp, 12-stegsgrupper, terapi, behandling, destruktiva och dysfunktionella relationer, dysfunktionella familjer mm.

Tacksam!   (5/5)

Jag bad om hjälp och den kom i form av den här fantastiska podden, TACK från mitt hjärta. Detta var vad jag behövde höra i detta nu. Har precis gråtit mig igenom Tommy Hellstens medverkan och hans fantastiska närvaro och den fina dialogen som förs utifrån boken när allt faller på plats. En gråt av befrielse och bekräftelse. Ett stort tack till Ida Högström som är ansvarig för den och som gör ett fantastiskt arbete med att dela detta så otroligt viktiga ämne som medberoende och den fantastiska resa det innebär att finna sitt sanna jag bakom det.


Väldigt bra!   (5/5)

Viktiga ämnen


Lära sig om sig själv och andra   (5/5)

Spännande personer som kommer med för mig nya insikter om hur jag kan se på mig själv och andra.


Intressant   (5/5)

Intressant pod med långa, öppna berättelser om människors livshistorier och vägar till tillfrisknande.


Givande!   (5/5)

Väldigt intressant lyssning och viktiga insikter, förmedlade av proffs och berörda anhöriga. Otrol ligt givande. Mycket fokus på alkohol och drogmissbruk. Skulle vilja höra mer om anhöriga till psykiskt sjuka, narcissister, sexberoende, spelberoende, våldsamma eller andra med svåra beteendestörningar också, eftersom dessa problem också kan orsaka mycket plågsamt medberoende.


Tack!   (5/5)

Jättebra pod som har fått mig att förstå vad medberoende är. Fin ton i samtalen som berör. Intressanta gäster och många insikter!


Väldigt bra podd!   (5/5)

Blandar personers upplevelser med professionella utövare som alla belyser ett ämne som får alldeles för lite uppmärksamhet.


Mycket bra!!   (5/5)

En mycket bra pod som hjälpt mig att upptäcka och förstå mera om medberoende och vuxna barn.