Moderne Ideer

Moderne Ideer Podcast

Moderne Ideer fra Dagbladet Information leverer svar på vor tids største udfordringer fra de mennesker, der ved allermest om dem.

I Aalborg Øst lever de 13 år kortere end i byens velhaverkvarter. Hvorfor?
Danmark er på mange måder et lige samfund. Men hvis man kigger på danskernes levetid, adgang til sundhedssystemet og sundhed i det hele taget, så er der nogle forskelle. Tag Aalborg som eksempel. Bor man i Aalborg Øst, får man i gennemsnit konstateret kræft tretten år tidligere, end hvis man bor i velhaverkvarteret Hasseris blot syv kilometer derfra. Folk i Aalborg Øst dør også i gennemsnit tretten år tidligere end dem i Hasseris, og ligger dermed på linje med gennemsnitslevetiden i Pakistan. Hvordan kan de...

Hvor tilfreds var du med venteværelset på en skala fra et til fem?
Sundhedsvæsnet er ramt af en sand dataeksplosion. Næsten alt, hvad et moderne menneske foretager sig, producerer data, der kan sige noget om sundhed. Men hvad skal alle de sundhedsdata bruges til? Vi mangler en konstruktiv debat mellem de databegejstrede og de mere dataskeptiske, der frygter for privatliv og misbrug. Sundhedsdata er en vigtig forudsætning for bedre forskning og behandling.   Det er mennesker, ikke data, der skal drive sundhedsvæsenet. Professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Køben...

Podcast: En computer kan spille skak som et menneske. Men kan den opføre sig som et?
Med udviklingen af kunstig intelligens har computere i dag overtaget en række af de funktioner, som mennesker tidligere tog sig af. De står for lagerarbejdet hos Amazon, og holder øje med, hvad du lægger ud på Instagram og Facebook. Men de er også i stigende grad flyttet ind på hospitaler og advokatkontorer, de bevæger sig rundt i trafikken og er så småt begyndt at flytte ind i vores private hjem. Her skal de kunne omgås og forholde sig til mennesker – de skal kort sagt have situationsfornemmelse.   Det sti...


Engang vidste vi ikke nok om psykiatri. I dag gør vi ikke nok
En tredjedel af alle danskere kommer i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem mindst én gang i deres liv. Antallet er fordoblet de seneste ti år; stigningen har været størst for børn og unge. Og der er stadig store grupper, som ikke får hjælp. De psykiske sygdomme er nemlig usynlige, hemmeligholdte, tabubelagte og underbehandlede folkesygdomme.   Der er store samfundsøkonomiske gevinster ved at behandle bedre, hurtigere og mere effektivt – for ikke at tale om gevinsten for de syge. Alligevel er psyk...

Er det frie universitet en romantisk myte?
I debatten om, hvad vi vil med vores højere læreanstalter, og hvilken samfundsmæssig rolle universiteterne bør have, står to stereotype positioner – ifølge Maja Horst – over for hinanden. Frihedskæmperne, der drømmer sig tilbage til den tyske filosof Wilhelm von Humboldts tanker om det autonome universitet, og samfundsingeniørerne, der tror på styring af universiteterne. Sandheden er, at universiteterne hverken er eller bør være uafhængige af det samfund, som betaler, men samtidig må vi droppe forestillinge...

Sådan spotter du en populist
En række skelsættende begivenheder har bragt populismen i centrum for den politiske debat. Brexit, valget af Trump og europæiske valg i bl.a. Tyskland, Østrig, Tjekkiet og Italien har bragt populister tættere på magten. Men hvordan definerer vi, hvem populisterne er – og hvem de ikke er? Er det overhovedet muligt at ville ændre på det politiske status quo uden at blive kaldt en populist? Og hvorfor har populistiske bevægelser og ledere så stor medvind netop nu, og særligt her i det liberale demokratis højbo...


Ulighed begynder før vuggestuen
Vi går og tror, at vi er lige, men i skolen er ’dem fra blokken’ bagud på point fra starten. Agi Csonka, der selv er barn af arbejder- og flygtningeforældre, gør os klogere på, hvordan en systematisk skævhed er med til at determinerer børns livsmuligheder fra starten. Med et skarpt personligt outsiderblik på det danske skolesystem, viser Csonka, hvordan det i høj grad er kendskab til kulturelle koder, og den kulturelle kapital vi har med hjemmefra, der spiller ind på vores livschancer. Det handler ikke kun ...

Opgør med den dumme velfærdsdebat
Fra ’Dovne Robert’ og ’Fattig-Carina’ til forestillingen om, at alle offentlige ansatte er ved at gå ned med stress, eller at markedslogik og New Public Management har ødelagt alt godt ved vores velfærdsstat: velfærdsdebatten er for unuanceret og uoplyst, og det giver os en fejlagtig opfattelse af, hvordan tingene faktisk fungerer og ikke fungerer. Hvis ikke vi – særligt meningsdannere og medier – tænker lidt over, hvordan vi taler om velfærdsstaten, risikerer vi at tale den ned, så den i sidste ende mister...

Sådan tænder vi fredspiben mellem skolelærere og djøf'ere
Som højskolebarn, tidligere embedsmand og nuværende rektor for professionshøjskolen Metropol, der uddanner lærere, står Stefan Hermann lige midt i konflikten mellem det, han kalder det pædagogisk-konservative Danmark og det politisk-administrative Danmark. Og han er træt af begge positioner. Mens politikere og embedsmænd har alt for travlt med tal og topstyring og ønsker et Danmark, der minder om Asien, står lærere og fagprofessionelle i defensiven med armene over kors og taler om det hele menneske uden at ...


Flygtningekrisen kan løses, selv hvis man ikke er blødende humanist
Mens vi i Danmark taler om risikoen for 'barnebrude' og muligheden for yderligere stramninger på indvandrer- og flygtningeområdet, drukner folk fortsat i Middelhavet, og antallet af flygtninge verden over flygtninge stiger støt. Nærsynetheden i Europas flygtningepolitik er enorm, mener Thomas Gammeltoft-Hansen, og et globalt kursskifte er eneste vej frem, hvis vi skal takle de nuværende og fremtidige flygtningestrømme. Moderne Ideer fra Dagbladet Information er en podcast, som ikke KUN vil gøre dig klogere,...

Sprøjtegale bønder og naive caffe latte-københavnere
Hver dag lukker to danske landbrug i gennemsnit. Hvis den udvikling fortsætter som nu, vil der om ti år kun være ét eneste stort landbrug tilbage i Danmark. ’Landbrugets dødsspiral’ kalder dagens gæst, Jørgen Steen Nielsen, det. Men hvordan løser vi krisen og får bygget bro mellem land og by? Hvordan får vi udryddet de ufrugtbare fjendebilleder om naive caffe latte-københavnere og penicillin- og sprøjtegale bønder? Jørgen Steen Nielsen har et par bud. I sin bog Hvad skal vi med landbruget? forklarer han det...

Rationelle jihadister
Var Omar el-Hussein, der skød og dræbte to ved Krudttønden på Østerbro og den jødiske synagoge i Krystalgade en religiøs fanatiker, en forstyrret stakkel eller en simpel kriminel? Eller tør vi tænke den mulighed, at han var en rationel og politisk motiveret ung mand? Og hvad med alle de andre, dem der for tiden synes at køre lastbiler ind i folkemængder nærmest på ugebasis?  Rasmus Alenius Boserup, som har skrevet bogen Hvad svarer vi jihadisterne?, er ugens gæst. Han han mener, at vi i Vesten alt for ofte ...


Er fredens tid forbi?
Er freden forbi? Og har der overhovedet nogensinde været rigtig fred, eller er det bare noget, vi har gået og bildt os selv ind her i Europa siden 2. Verdenskrig? Krigsforsker og professor i statskundskab Mikkel Vedby Rasmussen mener, at vi må vågne op af den tornerosesøvn som forestillingen om en mulig, evig fred er og besinde os på en mere realistisk forestilling om krig. Kun sådan kan vi forberede os på fremtidens konflikter. Det gælder om at være bange på den rigtige måde. Velkommen til Moderne Ideer fr...

Velkommen til Moderne Ideer
Moderne Ideer er podcasten, som ikke kun vil gøre dig klogere, men også levere svar på nogle af vor tids største udfordringer fra de mennesker, der ved allermest om dem. Glæd dig til første udsendelse 19. juli, som handler om, hvordan vi bør tænke på krig og fred i vores tid....