Muslimska Perspektiv

Muslimska Perspektiv Podcast

Podden Muslimska Perspektiv riktar sig till dig som vill utmana dina föreställningar och få nya perspektiv. Salahuddin och Salih som båda är aktiva i det muslimska civilsamhället diskuterar, utifrån muslimska perspektiv, samhällsaktuella frågor som rör Sverige och omvärlden. Tips och frågor tas emot via [email protected]

Avsnitt 47. Svenska böneutrop
I detta avsnitt diskuterar vi den senaste utvecklingen med böneutropets vara eller icke i det svenska samhället. Vi diskuterar religionsfrihet, muslimhat och kristen apologetik. Avsnittet sponsras av Islamakademin och Tahara.se...

Avsnitt 46. Star Wars och Religion - The Last Jedi
I det sista avsnittet 2017 diskuterar vi bl.a. den senaste Star Wars filmen utifrån ett religionsperspektiv. Vi tolkar en del av Yodas kända uttalanden utifrån ett muslimskt perspektiv samt slutligen blickar mot det nya året och lite utav det som kommer att ske....


Avsnitt 44. SDs strid mot Islam
I detta avsnitt diskuterar vi SD-politikern Martin Strid och hans islamofobiska uttalande. Vad handlande motionen KU14, som Strid bifallde, om egentligen? Hur reagerade media och hur bör vi reagera? Avsnittet sponsras av Islamakademin och Tahara.se...

Avsnitt 43. Polygami - Ja eller Nej?
I detta avsnitt tar vi upp den senaste tidens diskussioner om månggifte och dess svårigheter. Är det något uppmuntrat i Islam? Hur förhåller man sig till svensk lagstiftning? Dessa och många andra frågor tas upp i detta program. Avsnittet presenteras av Islamakademin.se och Tahara.se...


Avsnitt 41. Danskt Burqa-förbud
I detta avsnitt diskuterar vi olika aspekter av det danska förslaget till ett niqab-förbud. Varför sker detta nu? Hur kan vi förhålla oss till alla dessa förbud som är ständigt åberopas? Detta och lite till diskuterar vi detta avsnitt av vår podcast. Avsnittet är sponsrat av Tahara.se och Islamakademin.se...

Avsnitt 40. SD, extremister och sexuella trakasserier
I detta avsnitt diskuterar vi bl a högerextremismens senaste utvecklingen i det tyska valet och hemma i Sverige. Vi tar upp frågor som sexuella takaserrier och västerländsk kvinnosyn samt relationen mellan nationalismen och den senaste vågen av extremsism. Slutligen diskuterar vi möjliga sätt att motarbeta denna extemism....

Avsnitt 39. Renhet, parfymer och att skräpa ned
I detta avsnitt diskuterar vi begreppet renhet i Islam. Hur ser den muslimska traditionen på inre och yttre renhet och finns det någon relation mellan dem? Hur viktigt är parfym och finns det skillnad på billig parfym och dyrare? Hur ser Islam på att skräpa ner? Avsnittet sponsras av Taharah.se och Islamakademin.se...


Avsnitt 38. Tre verser ur Bibeln
I detta avsnitt diskuterar vi antisemitism i den muslimska traditionen, Salihs artikel om böner ur Koranen samt diskuterar tre verser var som särskilt tilltalar oss ur den hebreiska Bibeln. Avsnittet är sponsrat av Tahara.se och Islamakademin.se...

Avsnitt 37. Islamakademins nya lokaler
I detta avsnitt tar vi med er på en rundtur i Islamakademins nya lokaler i Malmö. Hur är vikingar och IKEA relevant för nutida islam och muslimer? Detta och mycket annat lyfts upp i detta avsnitt. Avsnittet sponsras av Islamakademin.se och Tahara.se...

Avsnitt 36. Muslimträff.se - äktenskap på nätet
I detta avsnit intervjuar vi entreprenörskvinnan Sumayya Khalil om hennes senaste projekt www.muslimträff.se som är en hemsida varigenom svenska muslimer kan finna sin make eller maka. Vi talar om svårigheterna med äktenskap i nutida Sverige och hur man kan lösa dessa. Avsnittet sponsras av www.islamakademin.se och www.tahara.se...


Avsnitt 35. Ny bok om Profetens liv på svenska
I detta avsnitt presenterar vi en ny och spännande bok som Salih har författat om Profetens liv må Guds frid vara över honom. Vi diskuterar även vikten av att studera sirah och hur man kan göra ämnet mer aktuellt. Avsnittet sponsras av Islamakademin och Tahara....

Avsnitt 34. Varför fastar muslimer i Ramadan?
Varför fastar muslimer i Ramadan och vilken visdom ligger bakom fastans obligatorie? Vad är sann fasta och hur kommer det sig att en del fastar utan att erhålla någon som helst nytta av fastan? Dessa frågor och många fler diskuteras i detta avsnitt. Avsnittet sponras av Islamakademin och Tahara....

Avsnitt 33. När infaller Ramadhan?
När infaller Ramadhan? Det är en av de stora frågorna som muslimer diskuterar varje år. Vilka olika åsikter finns det och hur kan man förhålla sig till frågan? Dessa frågor och lite till diskuteras i detta avsnitt av podden. Podden sponsras av Islamakademin och Tahara.se...


Avsnitt 32. Samtal med Konfucius
I detta avsnitt samtalar vi om Konfucius, profeter och profetskap. Har Gud sänt profeter och sändebud som vi inte känner till? Kan Konfucius ha varit ett av Guds sändebud? Detta diskuterar vi samt läser några intressanta utdrag från en av Konfucius tidiga texter. Avsnittet sponsras av Islamakademin.se och Tahara.se...

Avsnitt 31. Intervju med Aye Alhassani om SAS-gate
I detta avsnitt intervjuar vi Aye Alhassani som blev erbjuden att arbeta på SAS men på villkoret att ta av sin sjal. Aye berättar i detalj vad det var som hände samt effekterna av händelsen. Vi diskuterar sedan denna händelse utifrån olika perspektiv och ser på vilka eventuella lösningar som finns. Avsnittet sponsras av Islamakademin.se och Tahara.se...

Avsnitt 30. Behöver vi religiösa friskolor?
I detta avsnittet disuterar vi den senaste utvecklingen gällande religiösa friskolor. Varför väljer en del muslimer att sätta sina barn i muslimska friskolor? Salahuddin ger dessutom de muslimska friskolorna ett antal råd inför den kommande tiden. Avnitten sponsras av Islamakademin.se och Tahara.se...


Avsnitt 29. Efter attentatet i Stockholm
I detta avsnitt diskuterar vi vidare om attentatet i Stockholm och dess följder på det svenska samhället i allmänhet och på muslimerna i synnerhet. Vi diskuterar extremism, terror, religion och vad vi bör göra åt saken. Avnittet sponsras av Islamakademin och Tahara....

Avsnitt 27. Sunni och Shi'a - Är konflikt nödvändigt?
I detta avsnitt diskuterar vi splittringen mellan sunniter och shi'iter. Hur uppstod splittringen? Varför följer inte sunniter Ja'fari-skolan och är konflikt, sekterism och krig nödvändigt? Detta avsnitt sponsras av Islamakademin.se och Tahara.se...


Avsnit 26. Intervju med Johannes Anyuru
I detta avsnitt intervjuar vi författaren och poeten Johannes Anyuru. Vi talar om hans relation till Koranen, hans resa till islam samt om hans nya bok "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar." Avsnittet är sponsrat av Islamakademin.se och Tahara.se...

Avsnitt 25. Liberalistiskt slöjförbud
Detta avsnitt inleds med en fråga om GMO, är det halal eller haram. Därefter diskuterar vi ett slöjförbud i skolorna som har lagts fram av en liberal politiker. Är detta rätt väg att gå för liberala politiker? Podcasten sponsrar av Islamakademin.se och Tahara.se...

Avsnitt 24. Bokrecension: "Våld och Islam" av Adonis - Del 3
Detta är det tredje och sista avsnittet som handlar Adonis bok "Våld och Islam". I detta avsnitt diskuterar vi Islam och vetenskap. Är det fel att kalla vetenskap och konst för islamisk? Podcasten sponsras av islamakademin.se och tahara.se...


Avsnitt 23. Bokrecension: "Våld och Islam" av Adonis - Del 2
I detta avsnitt fortsätter vi recensionen av Adonis bok "Våld och Islam". Fokuset på detta avsnitt är den muslimska synen på våld. Enligt Adonis förde islam med sig en svartvit världsbild, förakt, hat och erövring av allt annat än islam. Stämmer detta verkligen överens med normativa muslimska tolkningar eller den historiska verkligheten? Podcasten sponsras av Islamakademin.se och Tahara.se...

Avsnitt 22. Bokrecension: "Våld och Islam" av Adonis - Del 1
I detta avsnitt inleder vi recensionen av Adonis bok "Våld och Islam" som nyligen publicerats på svenska. Vi börjar med att ge en kort intro till Adonis och bokens generella egenskaper. Därefter går vi igenom några exempel på Adonis åsikter och problematiska uttalanden. I kommande avsnitt kommer vi att i större detalj diskutera den muslimska synen på våld samt synen på vetenskap. Muslimska Perspektiv sponsras av Islamakademin.se och Tahara.se...

Avsnitt 21. Verser ur Koranen som inspirerar vårt arbete
I detta avsnitt inleder vi med att besvara en fråga om tolkning och meningsskiljaktighet i religiösa frågor. Sedan har vi valt ut tre verser var ur Koranen som inspirerar oss i vårt liv och arbete. Muslimska Perspektiv är sponsrat av Islamakademin.se och Tahara.se...


Avsnitt 20. Intervju med Benjamin från Judiska Församlingen
I detta avsnitt har vi äran att intervjua Benjamin Gerber från den Judiska Församlingen i Göteborg. Varför är det judisk-muslimsk dialog viktig och vilket motstånd möter vi i detta arbete. Detta och mycket mer talar vi om när Muslimska Perspektiv gästas för första gången. Muslimaka Perspektiv är sponsrat av Islamakademin.se och Tahara.se...

Avsnitt 19. När muslimhatet föder kärlek
I detta avsnitt berättar Salahuddin om han möte med Lars Åberg i den Judiska Församlingen i Malmö. Därefter lyfter vi fram och diskuterar flera positiva exempel på hur muslimhatet kan föda ny slags kärlek och allianser. Vi diskuterar både Justin Trudeau och Moské-branden i Texas. Avsnittet sponsras av www.islamakademin.se och www.tahara.se....

Avsnitt 18. Lars Åberg i Framtidsstaden
I detta avsnitt diskuterar vi beskrivningen av Malmös muslimer i Lars Åbergs nya bok Framtidsstaden. Vi belyser hans förhållande till Islamofobi samt en del intressanta erfarenheter vi har haft med honom. Slutligen diskuterar vi personangreppet han riktar i slutet av kapitlet mot Salahuddin....


Avsnitt 17. Det står inte i Koranen!
I vårt senaste avsnitt inleder vi med att besvara en lyssnarfråga om att rösta eller inte rösta i nästa val. Sedan diskuterar vi et vanligt argument bland många icke-muslimer och bland en del muslimer. Måste något finnas i Koranen explicit för att vara en del av Islam? Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....

Avsnitt 16. Face-Rage
I den nya säsongens första avsnitt diskuterar vi uppförande på Sociala medier. Varför uppstår bråken och vad kan man göra för att förhindra dem? Salahuddin berättar även om sina erfarenheter av att delta på en konferens anordnad av Google i deras högkvarter i London. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....

Avsnitt 15. Nu är det jul igen
Detta är säsongens 15:e och sista avsnitt där vi diskuterar hur man utifrån muslimska perspektiv kan se på julfirande. Är det något som man bör delta i eller inte? Vi hann också prata om Salahuddins resa till Turkiet och min kärleksartikel "Tänd kärleksgnistan". Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....


Avsnitt 14. Entreprenörskap och företagande
I detta avsnitt talar Salih om sin stora passion i livet, att driva företag. Närmare bestämt TAHARA.se. Det blir ett intressant samtal där Salahuddin talar om vikten av företagsamhet i islam och vad islams källor säger om entreprenörskap. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....

Avsnitt 13. De vita hjälmarna
I detta avsnitt samtalar vi om välgörenhetsorganisationen "De vita hjälmarna". Vi diskuterar vår roll och ansvar som svenskar och muslimer i det som händer i Syrien. Vi berör även frågan om sekterism och konflikten mellan sunniter och shi'iter. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....

Avsnitt 12. "Sluta döda varandra"
I detta avsnitt diskuterar vi det ökade våldet och dödskjutningarna i Malmö. Salahuddin Barakat berättar om ett Facebook-inlägg som han gjorde och som fick oerhörd spridning. Vi inleder dock med att besvara en fråga om hur vi förhåller oss till olika tolkningar. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....


Avsnitt 11. Trumpland
I detta avsnitt diskuterar vi Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. Salih berättar även om Liberalernas inbjudan till en debatt om handskakningsfrågan och religionens roll i förhållande till arbetsplatser och integration. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....

Avsnitt 10. Påvens besök till Sverige
I detta avsnitt talar vi om påvens besök till Sverige. Vi inleder med att Salahuddin berättar om sitt deltagande i att välkomna påven till Sverige. Sedan diskuterar vi om de olika reaktionerna från media efter det att påven lämnat Sverige. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....

Avsnitt 9. Skolans utmaningar och möjligheter
I detta avsnitt tar vi upp de problem som vi upplever i skolan och diskuterar fritt vilka orsaker som ligger bakom. Vi undersöker även om Islam kan ge några lösningar eller vägledning i hur vi bör hantera problemen. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....


Avsnitt 8. Porrens skadliga verkningar
Hur påverkar pornografi oss och vårt samhälle? Hur ser muslimer och islam på sexualitet? Vems ansvar är det att göra något åt problemen? Vad kan den som blir beroende av pornografi göra? Dessa och mycket annat tas upp i veckans avsnitt. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....

Avsnitt 7. Behöver islam reformeras?
Behöver Islam reformeras? Detta är en frågas som lyfts fram allt mer, särskilt bland icke-muslimer som drar paralleller till den kristna reformationen. Vad menar man egentligen med reform och är all reform verkligen önskvärd? Detta och mycket mer diskuteras i detta avsnitt. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....

Avsnitt 6. Frågor och svar om islam
I detta avsnitt besvarar vi en rad olika frågor som sänts in till oss. Dessa frågor handlar diverse ämnen så som synen på konst, definition av korsfästelse och Halal-slakt. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....


Avsnitt 5. Vem är imam egentligen?
Importerade imamer, kvalitéts och språkkrav, vem är imam egentligen och finns det kvinnliga imamer? Dessa är några av frågorna som Salahuddin och Salih diskuterar i denna veckans avsnitt. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....

Avsnitt 3. När föräldrar sätter stopp för kärleken
I veckans avsnitt talar vi om en het fråga bland muslimska ungdomar, blandäktenskap. Tyvärr är det så att en del ungdomar upplever att de möter motstånd från föräldrar då de vill välja make/maka som kommer från en annan kultur eller etnicitet än de själva. Vi delar med oss våra erfarenheter samt ger en del lösningar på hur man som ungdom kan hantera dessa problem....


Avsnitt 2. Den stora offerhögtiden
Salahuddin och Salih delar med sig av sina personliga upplevelser då de besökte Mekka och Medina. Vidare diskuterar de offerhögtiden. Innebörden och de andliga lärdomarna av detta. De tar upp bland annat upp till diskussion det anti-rasistiska budskapet i hajj. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....

Avsnitt 1. Intro - Muslimer i media
Detta är poddens första avsnitt där vi kort presenterar oss själva och sedan samtalar om våra erfarenheter av svensk media samt om avsikterna bakom varför vi startade Muslimska Perspektiv. Sponsorer: Islamakademin & TAHARA.se....