Naturmorgon

Naturmorgon Podcast

Tar upp alla aspekter av naturen, från njutning till forskning. Ansvarig utgivare: Marcus Sjöholm

Elin Wägner, jorden och träden
Elin Wägners tankar om ekologi, natur och fred med jorden är kanske mer aktuella än någonsin. Vi gräver i Elins grönaste sidor och kommer henne inpå livet i en sändning från Lilla Björka i Småland. Programledare: Jenny Berntson Djurvall. Det är daggmasken och kvinnan som ska göra det! skrev författaren och kvinnorättskämpen Elin Wägner. För snart hundra år sedan band hon samman sitt feministiska engagemang och sina tankar om en bättre miljö, fred med jorden. Tankar som ofta känns lika aktuella i dag. Vi s...

Naturmorgon Elin Wägner jorden och träden

Östersjöns sötaste del och drömmar om lax
Vi sänder från Bottenviken och undersöker livet där. Vi hör också om laxdrömmar - både om att fånga storlaxen och få se laxarna vandra upp i Dalälven. Programledare är Karin Gyllenklev. På lördag dyker vi ner i den sötaste delen av Östersjön, nämligen Bottenviken. Men hjälp av båt, vattenkikare, räfsa och vadarbyxorna ska vår fältreporter Thomas Öberg och marinbiologen Linnea Bergdahl undersöka livet på botten. Där lever växter som knappast hör till allmänbildningen att kunna; vattenpest, knoppslinga, spä...

Naturmorgon Östersjöns sötaste del och drömmar om lax

Sillen spelar roll
Sillen spelar huvudrollen i Naturmorgon som sänder hela programmet från Tjärnö marina laboratorium. Både i sitt eget ekosystem och för Bohusläns kulturhistoria. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. På lördag ägnar vi hela Naturmorgon åt en art som påverkat långt mer än sitt eget ekosystem: sillen. Med ojämna mellanrum har havet fyllts med mängder av sill och förstås påverkat såväl andra fiskarter som plankton. Ja, sillen är av avgörande betydelse för både Atlantens och Östersjöns ekologi. Men svallv...

Naturmorgon Sillen spelar roll


En livsviktig myr och Naturmorgons 30-årsdag
Vi sänder från en myr av norrländska mått - fast i Halland: Långhultamyren. Och så firar vi att Naturmorgon sänder sitt 1560:e program och alltså fyller 30 år. Programledare är Joacim Lindwall. Morgonens fältreporter Lena Pettersson sänder från en krockkudde. Ja, myren är nämligen naturens egen krockkudde: den skyddar mot både torka och översvämning, samlar upp och håller fast koldioxid och minskar på sätt påverkan på klimatet, och den är dessutom hem för en mängd växter, djur och insekter. Krockkudden i ...

Naturmorgon En livsviktig myr och Naturmorgons 30-årsdag

Att leva av skogen på många olika sätt, och en kväll med flodkräftorna i Råneälven
Granskott, björksav och upplevelser. Vi träffar skogsägare som söker nya vägar att tjäna pengar på skog. Och så möter vi flodkräftan i augustikvällen. Programledare är Mats Ottosson. Den här morgonen träffar vi några skogsägare som provar andra sätt att få inkomster från skogen än det gängse. Vår fältreporter Lena Näslund finns hos Ola Engelmark och Lena Embertsén i deras skog i Sörmland. Ola har bland annat skrivit boken "Skogen på andra sidan hyggena". Vi möter också naturturistentreprenören och småskog...

Naturmorgon Att leva av skogen många olika sätt och en kväll med flodkräftorna i Råneälven

Blommande ljunghed och ett bra år för skräntärnan
Vi sänder från en av de få ljunghedar som finns kvar i Europa - Näsbokrok i Halland. Och får en inblick i skräntärnans resvanor och vardagsliv. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. De täckte en gång hela Atlantkusten från Portugal i söder till Norge i norr ljunghedarna som just nu blommar som bäst. I dag finns bara små bitar kvar. En av dem är halländska Näsbokrok och där finns vår fältreporter Helena Söderlundh på lördag morgon. Här förenas natur och kultur i Europas äldsta människoskapade landskap...

Naturmorgon Blommande ljunghed och ett bra år för skräntärnan


Stora Sjöfallets tallurskog och det oväntade stekelfyndet
Vi sänder från tallurskogen i Stora Sjöfallets nationalpark med fokus på bland annat rovdjur och svamp. Och så är vi med när Mats Ottosson gör sitt livs största artfynd. Programledare är Joacim Lindwall. På lördag sänder vi från Stora Sjöfallets nationalpark i Laponia världsarv. Fältreporter Thomas Öberg rör sig i den mäktiga tallurskogen vid fjällets rand. Med sig bland de krokiga tallarna har han Jan-Erik Nilsson, som arbetat som naturbevakare och rovdjursinventerare och som numera ägnar det mesta av sin...

Naturmorgon Stora Sjöfallets tallurskog och det oväntade stekelfyndet

Huggormar på Holmögadd och trålning i skyddade havsområden
Vi sänder från ön Holmögadd i norra Kvarken där huggormar och många intressanta växter trivs. Och vi berättar om att hårdare regler för fiske är på gång i marina skyddade områden. Programledare: Karin Gyllenklev. Nu på lördag står botanik och herpetologi på dagordningen. Vår fältreporter Maria Viklands är på ön Holmögadd i norra Kvarken. Hur kommer det sig att huggormar verkar trivas så bra på ön? Det frågar vi zooekologen Bent Christensen. Och vad växer så långt från land? Västerbottens botaniska förening...

Naturmorgon Huggormar Holmögadd och trålning i skyddade havsområden

Nidingens flyttfåglar i väster, kornsparvar i söder – och en ny blåhake
Fältreportern besöker Sveriges västligaste fågelstation. Vi möter också kornsparven "skräpfågeln" som blev en sällsynthet, och uppmärksammar årets genombrott: den vitstjärniga blåhaken. Programledare: Mats Ottosson. Nidingen, ön med de tre fyrtornen utanför norra Hallands kust, är den plats dit fältreporter Lena Näslund beger sig denna morgon i sällskap med fågelskådaren Tommy Järås. Om vädret tillåter landstigning, vill säga. På Nidingen finns Sveriges enda koloni med tretåiga måsar, men det är framföral...

Naturmorgon Nidingens flyttfåglar i väster kornsparvar i söder och en ny blåhake


Nidingens flyttfåglar i väster, kornsparvar i söder – och en ny blåhake
Fältreportern besöker Sveriges västligaste fågelstation. Vi möter också kornsparven "skräpfågeln" som blev en sällsynthet, och uppmärksammar årets genombrott: den vitstjärniga blåhaken. Programledare: Mats Ottosson. Nidingen, ön med de tre fyrtornen utanför norra Hallands kust, är den plats dit fältreporter Lena Näslund beger sig denna morgon i sällskap med fågelskådaren Tommy Järås. Om vädret tillåter landstigning, vill säga. På Nidingen finns Sveriges enda koloni med tretåiga måsar, men det är framföral...

Naturmorgon Nidingens flyttfåglar i väster kornsparvar i söder och en ny blåhake

Vilda bin i skånska Kåseberga och vida fjäll i norska Lierne
Vi sänder från rikets sydösthörn, där vilda bin och och sandälskande växter får tillbaka sin plats i solen. Och så vandrar vi i en okänd norsk pärla, Lierne nasjonalpark, bland snösparvar och fjällvioler. Programledare är Mats Ottosson. Sandmarker och deras spännande invånare har varit ett tema de senaste programmen. Nu kröner vi det med en sändning från Kåsebergaåsen i Skåne där fältreporter Jonatan Martinsson möter sandälskande solitärbin tillsammans med biexperten Göran Holmström, och faller på knä för...

Naturmorgon Vilda bin i skånska Kåseberga och vida fjäll i norska Lierne

Vilda bin i skånska Kåseberga och vida fjäll i norska Lierne
Vi sänder från rikets sydösthörn, där vilda bin och och sandälskande växter får tillbaka sin plats i solen. Och så vandrar vi i en okänd norsk pärla, Lierne nasjonalpark, bland snösparvar och fjällvioler. Programledare är Mats Ottosson. Sandmarker och deras spännande invånare har varit ett tema de senaste programmen. Nu kröner vi det med en sändning från Kåsebergaåsen i Skåne där fältreporter Jonatan Martinsson möter sandälskande solitärbin tillsammans med biexperten Göran Holmström, och faller på knä för...

Naturmorgon Vilda bin i skånska Kåseberga och vida fjäll i norska Lierne


En ö av sand i norr och varenda underbar liten spindel
Fältreportern strandar på en ö i Luleå skärgård. Monika Sunhede hjälper Mats Ottosson hitta varenda underbar liten spindel. Och så tar vi tempen på sval-känslorna. Programledare är Joacim Lindwall. Dokusåpan Robinson spelas under sensommaren in på Seskarö-Furö i Haparanda skärgård. Men Naturmorgons egen Robinson, Thomas Öberg, tänker vara först: redan nu strandar han på en egen ö i Bottenviken. Hur öde är den egentligen? Vilka levande varelser stöter han på? Och ska han hitta något att äta? Vi följer honom...

Naturmorgon En ö av sand i norr och varenda underbar liten spindel

Blommig vandring på Hamrafjället och mer sand åt sandödlan
Vi vandrar uppför ett ovanligt blommigt fjäll - blomsterfjället Hamra i Härjedalen. Och spanar efter sandödlehanens gröna sidor i Lilla Uttervik. Programledare är Mats Ottosson. På lördag ska vi vandra uppför blomsterfjället Hamra i Härjedalen. Här växer inte mindre än runt 400 arter i sydsluttningen, allt från den högresta tortan till den sällsynta lilla orkidén vityxne. Hamrafjället har under lång tid varit känd av botanister, både inom och utom riket, för sin blomsterrikedom. Men vi ska också få lära o...

Naturmorgon Blommig vandring Hamrafjället och mer sand åt sandödlan

Fiske och folktro i sjön Bolmen och så skapar du ett mångfaldsparadis
Vår fältreporter finns i sjön Bolmen, den näst största sjön i Småland efter Vättern. Enligt lokal folktro finns det lika många öar i sjön som det finns dagar på året. Vi besöker några av dem: Tira Öar som ritades in på kartan först under 1900-talet. Idag är det ett naturreservat med gammal skog och rikt fågelliv. Programledare: Karin Gyllenklev. Vi hör också om vattnet i Bolmen som förser stora delar av Skåne med dricksvatten. Här liksom på andra håll i landet blir det allt brunare vad det beror på och vi...

Naturmorgon Fiske och folktro i sjön Bolmen och skapar du ett mångfaldsparadis


Trädens invånare och den unika gullspångslaxens vandring
Vår fältreporter finns i Nås i Västerdalarna tillsammans med entomologen och naturomfamnaren Bengt Ehnström och framför allt tillsammans med olika träd. Programledare: Karin Gyllenklev. Det handlar om vanliga träd som det finns gott om i landet. Det är sälg, asp, björk, gran och tall som Bengt Ehnström skrivit fem böcker om tillsammans med Martin Holmer som illustrerat. Från Nås får vi höra om trädens betydelse på olika sätt och om den mångfald av andra arter som är beroende av träden i olika stadier. Bå...

Naturmorgon Trädens invånare och den unika gullspångslaxens vandring

Grythäng och premiär för podden Varenda underbar liten art
Vi hänger vid ett gryt i Sörmland för att få en skymt av grävlingar, rävar och deras ungar. Och så sjösätter vi vår nya podd där Mats Ottosson kartlägger sin närmaste natur. Programledare: Karin Gyllenklev. Den här veckan ska vår fältreporter Lena Näslund spana efter grävling och räv. Tillsammans med naturfotografen Hans Ring besöker hon ett stort gryt i det inre av Sörmland. Där har åtelkameran fångat både räv, grävling, rådjur, harar och glada på bild. De flesta av oss känner grävlingen mest som trafikd...

Naturmorgon Grythäng och premiär för podden Varenda underbar liten art

Midnattssol på Dundret och närkontakt med nya fågelungar
Vi firar årets ljusaste helg i midnattssolens land - vår fältreporter sänder direkt från lågfjället Dundret. Och så träffar vi fågelungar - stenskvättor, knipor och hackspettar. Programledare Mats Ottosson. Alldeles söder om Gällivare i Lappland ligger lågfjället Dundret, 823 meter högt. Hit kommer många för att beundra midnattssolen och den fantastiska utsikten. Så också vår fältreporter Thomas Öberg som tillbringar midsommarnatten på fjället. Och finns med oss i sändningen den påföljande morgonen tillsa...

Naturmorgon Midnattssol Dundret och närkontakt med nya fågelungar


Ridöarkipelagen - lindarnas landskap och fiskgjusens vidder
Vi sänder hela programmet från en övärld i Mälaren där klimatet är milt och där mistlar, lindar och skalbaggar trivs. Fiskgjusarna cirklar över oss - men färre än förut. Programledare: Mats Ottosson. Ridöarkipelagen i Mälaren är en övärld som delas av Västmanland och Sörmland. Vi direktsänder hela programmet härifrån på lördag. Programledare Mats Ottosson finns på Aggarön sydost om Västerås och fältreporter Lena Näslund rör sig i en båt i farvattnen runt den största av öarna, Ridön. Vi riktar kikare och u...

Naturmorgon Ridöarkipelagen lindarnas landskap och fiskgjusens vidder

Lagunerna i Atacamaöknen - och blommornas Berit som funnit fåglarna
Vi firar nationaldag på en kilometerlång slinga i Sätraskogen i Gävle där Berit Berglund börjat skåda fågel. Och vi reser upp på den andinska högplatån i Chile där hornsothönan bor. Programledare: Jenny Berntson Djurvall. På lördag finns vår fältreporter Joacim Lindwall i Sätraskogen i Gävle. Här, invid hyreshusen och idrottsarenorna, ligger ett skogsområde med en nyanlagd och tillgänglighetsanpassad naturslinga. Den kilometerlånga rundan går runt en våtmark med lite öppet vatten i mitten. Här simmar änder...

Naturmorgon Lagunerna i Atacamaöknen och blommornas Berit som funnit fåglarna

Bullerbymys i Stensjö by och råttkontakt i Stockholm
Det blir både rått och romantiskt: Mitt i stan spanar vi på den framgångsrika, sociala och misstänksamma brunråttan. Och så luktar vi på ängsblommorna i en småländsk by. Programledare: Joacim Lindwall. Vi förflyttar oss drygt hundra år tillbaka i tiden, till de röda stugorna, beteshagarna och gärdesgårdarna i en oskiftad skogsby i Döderhults socken i Småland. Här i Stensjö by får vi en glimt av hur jordbrukslandskapet såg ut vid förra sekelskiftet och den mångfald som fanns i de blomsterrika markerna. Astr...

Naturmorgon Bullerbymys i Stensjö by och råttkontakt i Stockholm


Gammal granskog i Strömbäck-Kont och nya ålgräsängar på västkusten
Vi sänder från den gamla granskogen på halvön Vidögern utanför Umeå. Och dyker ner i Västerhavets myllrande men hotade ålgräsängar. Nu ska de få nytt liv. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. Morgonens fältreporter Maria Viklands finns tillsammans med skogsekologen Jon Andersson i naturreservatet Strömbäck-Kont utanför Umeå. På den långsmala halvön Vidögern växer granarna gamla och ger plats för många andra arter. Och så ska vi ner under havsytan. Där vajar gröna ängar av ålgräs. För exempelvis fiska...

Naturmorgon Gammal granskog i Strömbäck-Kont och nya ålgräsängar västkusten

Hotade arter räddas av kyrkogård och jätteekorre som svävar i skymningen
Kyrkogården i Uppsala skapar livsutrymme åt gullvivor och salamandrar, arters som hotas av ett krympande odlingslandskap. Möt en av världens största ekorrar, en glidflygare från Borneo. Kyrkogården Berthåga i Uppsala ger plats åt odlingslandskapets hotade arter.  Fältreporter Lena Näslund möter Svenska kyrkans Lisa Gustavsson Flygt. Och Karin Ahrné och Sebastian Sundberg från Artdatabanken har tittat närmare på artrikedomen när gräsöknen ersätts med dammar och ängar. På Borneo lever en av världens störst...

Naturmorgon Hotade arter räddas av kyrkogård och jätteekorre som svävar i skymningen

Höjdpunkter från Fågelsångsnatten
Vi återupplever valda delar ur den åtta timmar långa Fågelsångsnatten. Vi tar också reda på hur en virtuell bioblitz fungerar. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. Vi ägnar större delen av programmet åt att återuppleva höjdpunkter ur den åtta timmar långa Fågelsångsnatten som sändes i P1 söndag 3 maj. Natten som började med storlom i Småland, gick över gäss och sävsparv i Ersnäs i Norrbotten, via sånglärkor och rödbenor vid Hornborgasjön, gök, korsnäbbar och försiktiga orrar på Kägelbergsmyren, ivrig...

Naturmorgon Höjdpunkter från Fågelsångsnatten


Del 2/2: Fågelsångsnatten
Åtta timmars direktsändning om och med fågelsång från norr till söder. Våra reportrar finns på plats från Luleå till Skanör. Programmet leds av Jenny Berntson Djurvall och Mats Ottosson i Osaby i Småland. Följ med på en magisk natt genom Sverige när vi direktsänder från norr till söder och upplever storspovarna, gärdsmygarna, orrarna, rödhakarna, skärfläckorna och alla de andra sjunga in våren. Fågelsångsnatten sänds i P1 söndag 3 maj med start vid midnatt. Fågelsångsnatten hade planerat att samarbeta me...

Naturmorgon Del 2/2: Fågelsångsnatten

Del 1/2: Fågelsångsnatten
Åtta timmars direktsändning om och med fågelsång från norr till söder. Våra reportrar finns på plats från Luleå till Skanör. Programmet leds av Jenny Berntson Djurvall och Mats Ottosson i Osaby i Småland. Följ med på en magisk natt genom Sverige när vi direktsänder från norr till söder och upplever storspovarna, gärdsmygarna, orrarna, rödhakarna, skärfläckorna och alla de andra sjunga in våren. Fågelsångsnatten sänds i P1 söndag 3 maj med start vid midnatt. Fågelsångsnatten hade planerat att samarbeta me...

Naturmorgon Del 1/2: Fågelsångsnatten

Privatdetektiven som smög på fåglar - och harfajten i natten
Vi laddar upp för Fågelsångsnatten med ett kortare program än vanligt. Här ryms de oväntade fynden av tidiga fågelinspelningar och ett oväntat möte med boxande harar. Programledare: Jenny Berntson Djurvall. Redan i radions barndom ägnade man sig mycket åt att spela in och sända fågelsång. Men en stor del av det som gjordes föll i glömska. Tills Claes Hollander som jobbar med Sveriges Radios arkiv gjorde några oväntade fynd. I Mats Ottossons reportage hör vi berättelsen om privatdetektiven som smög på fågla...

Naturmorgon Privatdetektiven som smög fåglar och harfajten i natten


Vår med vattensalamandrar - och om värdefull skog som försvinner
Vår granskning visar att tiotusentals hektar biologiskt värdefull skog avverkas varje år. Rosentickan och lunglaven hör till dem som drabbas. Fältreportern sänder från salamandrar i Sörmland. Programledare: Mats Ottosson. I veckan har Sveriges Radio rapporterat om att tiotusentals hektar skog som anses biologiskt värdefull avverkas varje år. Granskningen har gjorts av flera redaktioner på Sveriges Radio, däribland Naturmorgon. I vårt program på lördag hör vi ett längre reportage från en av de naturtypskl...

Naturmorgon Vår med vattensalamandrar och om värdefull skog som försvinner

Unika lavar på Ölands väderkvarnar - och fossilen som berättar växternas historia
Vi sänder från Ölands lavrika väderkvarnar och vi ger oss ut på en mer än 400 miljoner år lång tidsresa i växternas värld. Nya rödlistan släpps, och hur ser ett ekorrbo ut? Programledare: Jenny Berntson Djurvall. Ölands väderkvarnar hyser en unik och intressant lavflora. Det är det obehandlade, solexponerade träet som utgör livsmiljö för sällsynta lavar som sydlig ladlav och ladkantlav och dess parasit ladparasitspik. Dessutom finns här varglav, en lav som närmast lever på myrar i Dalarna hur kommer det s...

Naturmorgon Unika lavar Ölands väderkvarnar och fossilen som berättar växternas historia

Nu leker gäddorna i Långsjön igen, och vi lär känna myren Poronmaanjänkkä
Vi besöker en återuppstånden våtmark som är ett eldorado för lekande gäddor under våren, Långsjön i Sörmland. Poronmaanjänkkä är en artrik myr utanför Pajala, rik på orkidéer och mygg. Programledare är Mats Ottosson. Vi besöker en återuppstånden våtmark som varit med om en resa från utdikad igenvuxen slättsjö till ett eldorado för lekande fisk under våröversvämningarna. När markerna övergavs på 70-talet växte de igen med buskar och bladvass. Nu har Långsjön i närheten av Nävekvarn i Sörmland restaurerats o...

Naturmorgon Nu leker gäddorna i Långsjön igen och vi lär känna myren Poronmaanjänkkä


Roliga andfrisyrer och rev som bubblar av liv
Vi sänder från bubbelreven i Västerhavet - kalkstrukturer som hyser stor biologisk mångfald. Vi skådar dykänder i Skåne. Programledare: Joacim Lindwall. Det bubblar under ytan på flera platser i Kattegatt. Bubblorna som visar sig på havsytan då och då kommer från komplicerade kalkstrukturer på botten som släpper ifrån sig metangas. Dessa så kallade bubbelrev hyser en stor biologisk mångfald och tros spela en viktig roll för ekosystemet. Där samsas fiskar, alger, svampar och hajar och där finns arter som s...

Naturmorgon Roliga andfrisyrer och rev som bubblar av liv

Om jordbävningen som skapade Pärvie, om kräftpesten och om naturen som en fristad
Om dramatiken bakom Pärvie-förkastningen och om algsvampen som ligger bakom kräftpesten. Vi ger oss ut i naturen som är extra viktig för många just nu. Programledare: Jenny Berntson Djurvall. Morgonens fältreporter Thomas Öberg finns vid Torneträsk, Skandinaviens största fjällsjö. Tvärs över fjälldalarna här löper en tio meter hög brant - en förkastning som fått namnet Pärvie. Den bildades under stor dramatik för 10 000 år sedan, av en mycket kraftig jordbävning. Kunskapen om detta gjorde att man på 1980-t...

Naturmorgon Om jordbävningen som skapade Pärvie om kräftpesten och om naturen som en fristad

Att få stora djurmöten och små naturfynd att berätta
Det finns många sätt att få naturen att berätta. Hans Ring låter bilderna tala om älgen Gösta och andra däggdjur han lärt känna. Jessika Berglund samlar naturfynd som berättar om det underbara. Naturfotografen Hans Ring riktar gärna både sina kameraobjektiv och sin uppmärksamhet mot däggdjuren i de närmaste omgivningarna. Med tiden har han lärt känna inte bara arterna älg, utter, räv, grävling och så vidare utan även många av individerna. Fältreporter Lena Näslund träffar honom i hans hemmamarker vid E...

Naturmorgon Att stora djurmöten och små naturfynd att berätta


Grodskola och kråkor viktiga fröspridare
Fältreportern går en grodskola men tar också reda på varför det är fatalt att gölgroda har hamnat i Blekinge. En skata kan sprida frön från hela 117 olika växter: 100-årig forskning upphittad! Långbensgrodorna i Blekinge har redan börjat leka. Biolog Annika Lydänge ger oss en grodskola, hur känner man igen våra olika amfibier? Fältreporter Erik Svensson tar också reda på varför det är så fatalt att gölgroda hamnat i södra Sverige. Sven August Heintze, doktorerade i botanik 1913 och blev sen nyfiken på hur...

Naturmorgon Grodskola och kråkor viktiga fröspridare

Grodskola och kråkor viktiga fröspridare
Fältreportern går en grodskola men tar också reda på varför det är fatalt att gölgroda har hamnat i Blekinge. En skata kan sprida frön från hela 117 olika växter: 100-årig forskning upphittad! Långbensgrodorna i Blekinge har redan börjat leka. Biolog Annika Lydänge ger oss en grodskola, hur känner man igen våra olika amfibier? Fältreporter Erik Svensson tar också reda på varför det är så fatalt att gölgroda hamnat i södra Sverige. Sven August Heintze, doktorerade i botanik 1913 och blev sen nyfiken på hur...

Naturmorgon Grodskola och kråkor viktiga fröspridare

Läppfiskarnas välfärd och poängen med knölar och lökar
Miljontals berggyltor, stensnultror och andra läppfiskar tas upp levande och släpps i de norska laxodlingarna. Meningen är att de ska äta upp parasiter som laxlus.  Miljön i laxodlingen är främmande och stressig och fiskarna som i det vilda kan bli 15-20 år dör ofta av infektioner eller bakterier i blodet inom ett och ett halvt år. Möt de färggranna fiskarna med pussmun i Sanna Ekstedt Larssons reportage. Fältreporter Lisa Henkow sänder från Botaniska trädgården i Göteborg som har en stor samling knölar o...

Naturmorgon Läppfiskarnas välfärd och poängen med knölar och lökar


Sniglar och snäckor intar Naturpanelen
Botanisten Sofie Olofsson, zooekologen Susanne Åkesson och blötdjursexperten Jonas Roth svarar på lyssnarfrågor från Botaniska trädgården i Lund. Programledare: Lisa Henkow. När det börjar våras ute sänder vi säsongens sista naturväkteri. Hela programmet ägnas åt lyssnarnas naturfrågor! Till vår hjälp har vi vår eminenta Naturpanel. Den består på lördag av de två fasta medlemmarna Susanne Åkesson, zooekolog och Sofie Olofsson, botanist, samt vår specialinbjudne gästexpert: blötdjursexperten Jonas Roth. D...

Naturmorgon Sniglar och snäckor intar Naturpanelen

Sniglar och snäckor intar Naturpanelen
Botanisten Sofie Olofsson, zooekologen Susanne Åkesson och blötdjursexperten Jonas Roth svarar på lyssnarfrågor från Botaniska trädgården i Lund. Programledare: Lisa Henkow. När det börjar våras ute sänder vi säsongens sista naturväkteri. Hela programmet ägnas åt lyssnarnas naturfrågor! Till vår hjälp har vi vår eminenta Naturpanel. Den består på lördag av de två fasta medlemmarna Susanne Åkesson, zooekolog och Sofie Olofsson, botanist, samt vår specialinbjudne gästexpert: blötdjursexperten Jonas Roth. D...

Naturmorgon Sniglar och snäckor intar Naturpanelen

Simhopparen strömstare och Sannalinns bildmeditationer i naturen
Vi letar efter strömstare i Sörmland och söker rofyllda bilder i naturen med Sandra Linnell. Programledare Mats Ottosson. Strömstaren väljer oftast riktigt vackra miljöer strömmande vatten både  i stadsmiljöer och ute i skogen. Trots att den saknar särskilda simförutsättningar är den både en skicklig dykare och simmare, som också kan springa på botten på jakt efter maten. Fältreporter Lena Näslund söker efter strömstaren i sällskap med två rutinerade fågelskådare från fågelföreningen Tärnan (Janne Gustafs...

Naturmorgon Simhopparen strömstare och Sannalinns bildmeditationer i naturen


På spaning efter utter - och stadsnaturen vi så lätt springer förbi
Vi letar natur mitt i Stockholm - biologen Raul Vicente tar med oss på ett artrace kring Liljeholmen. Och så spanar vi efter utterspår i Småland. Programledare: Joacim Lindwall. Morgonens fältreporter Lisa Henkow ger sig ut på ett artrace kring Liljeholmen och Hägerstensåsen i Stockholm. För på belysta husfasader och i bortglömda buskage kan det finnas spännande kryp, lavar och svampar. Biologen Raul Vicente har en skarp blick för de små hyresrätterna som är så lätta att missa, och vi letar pansarsvamp och...

Naturmorgon spaning efter utter och stadsnaturen vi lätt springer förbi

Vargarnas vanor och om att sova ute mitt i vintern
Vi tar del av den senaste vargforskningen i en sändning från Grimsö forskningsstation. Och så sover vi ute tillsammans med Markus Torgeby. Programledare: Joacim Lindwall. Vargar äter framför allt älg. Men hur spelar årstiden in? Och vad jagar en liten flock helst och vad händer när det dyker upp hjortar och vildsvin i reviret? Det är några av de frågor vi belyser när vår fältreporter Jenny Berntson Djurvall sänder från Grimsö forskningsstation i Bergslagen. I programmet medverkar Camilla Wikenros, vargfor...

Naturmorgon Vargarnas vanor och om att sova ute mitt i vintern

Förändringens tider på Svalbard – och nära fåglar här hemma
Naturmorgon möter val, spetsbergsgrisslor och isbjörn vid den arktiska ögruppen Svalbard, där klimatförändringarna går dubbelt så snabbt som på många andra håll i världen. Programledare: Mats Ottosson En stor del av morgonen ägnar vi åt vårt närmaste högarktiska område - ögruppen Svalbard. Här går klimatförändringarna dubbelt så snabbt som på många andra håll i världen. Det påverkar förstås djurlivet, som isbjörnen som får svårare att jaga säl när isen försvinner. Vi besöker Svalbard med de ekologiska gl...

Naturmorgon Förändringens tider Svalbard och nära fåglar här hemma


Naturpanelen om fiskars kommunikation och andra vattniga mysterier
Botanisten Sofie Olofsson, entomologen Mikael Sörensson och limnologen Karin Rengefors svarar på lyssnarfrågor från Botaniska trädgården i Lund. Programledare: Joacim Lindwall. Vi på Naturmorgon får väldigt mycket frågor om mysterier i naturen. Vilken tur att vi kan kalla in våra experter i Naturpanelen för att reda ut dem! På lördag samlas panelen igen i Botaniska trädgården i Lund för att svara på lyssnarfrågor. Gästexpert denna gång är Karin Rengefors, professor i limnologi alltså läran om inlandsvatt...

Naturmorgon Naturpanelen om fiskars kommunikation och andra vattniga mysterier

Vi tar en topptur vid Tavelsjön och är med när miljoner bergfinkar flyger och lägger sig
Vi bestiger Finkhörneberget vid Tavelsjön utanför Umeå och vi är med om ett unikt skådespel när miljontals bergfinkar flyger in till sin sovplats i nordvästra Skåne. Programledare: Mats Ottosson. Äventyret kan vara närmare än du tror. Med projektet Tio toppar i Tavelsjö vill Anders Enetjärn uppmuntra människor att uppleva naturen på hemmaplan. Vår fältreporter Maria Viklands följer med honom ut den här morgonen, till en av topparna - Finkhörneberget vid Tavelsjön, några mil utanför Umeå. Här letar vi såvä...

Naturmorgon Vi tar en topptur vid Tavelsjön och är med när miljoner bergfinkar flyger och lägger sig

Vintern - en rejäl utmaning som vissa klarar bättre än andra
Vi människor är dåligt anpassade till vintern medan en del andra varelser har den som normaltillstånd. Vi sänder från Jokkmokk och temat är snö och kyla. Programledare: Jenny Berntson Djurvall. Snötäcke, minusgrader och mörker betyder att det livsviktiga vattnet är fruset, maten är gömd och fotosyntesen omöjlig. Ur ett mänskligt perspektiv är vintern en svår utmaning, men för organismer som ren och snöskytte är den normaltillståndet. Vi tittar på hur växter, svampar och djur löser kylans problem - och hu...

Naturmorgon Vintern en rejäl utmaning som vissa klarar bättre än andra


Mycket liv med betesdjur och mossmattor
Mossor grönskar sig igenom vinterhalvåret och vi söker reda i mossmattorna. Lantbrukaren Kurt Göransson ser mångfalden växa med betesdjuren på Orust. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. I årets första Naturmorgon fyller vi öronen med grönt. Mossor grönskar sig igenom vinterhalvåret och vår fältreporter Lena Näslund söker reda i de gröna mossmattorna i Uppland. Till sin hjälp har hon mossmästaren Thomas Hallingbäck. Lantbrukaren Kurt Göransson ser mångfalden växa i sina beteshagar på Orust och tills...

Naturmorgon Mycket liv med betesdjur och mossmattor

Höjdpunkter från Naturmorgonåret 2019
I årets sista Naturmorgon frossar vi i naturupplevelser från 2019. Sälar, tistelfjärilar, malar och fladdermöss, bland annat. Programledare är Mats Ottosson. I årets sista Naturmorgon frossar vi i naturupplevelser från 2019. Vi spanar på sälar i Misterhults skärgård, lyssnar på sångsvanar i Lamburträsk, åker skylift över en skärfläckekoloni i Falsterbo, möter sovande hasselmöss i Blekinge och följer den mystiska, stora malen i Båven med en ultraljudskamera. Bland annat. Dessutom minns vi det som det var ...

Naturmorgon Höjdpunkter från Naturmorgonåret 2019

En ovanligt svampig Naturpanel svarar på lyssnarfrågor
Ekologen Susanne Åkesson, entomologen Mikael Sörensson och mykologen Anders Dahlberg svarar på lyssnarfrågor från Botaniska trädgården i Lund. Programledare: Jenny Berntson Djurvall. Vi tar inte julledigt utan tar vårt ansvar och samlar Naturpanelen i Botaniska trädgården i Lund för att ge svar på lyssnarnas naturfrågor. Denna gång blir det extra mycket frågor om svamp, eftersom vi bjudit in svampexperten Anders Dahlberg till panelen. Han är professor i mykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala...

Naturmorgon En ovanligt svampig Naturpanel svarar lyssnarfrågor


Naturmorgon och Mikael Niemi om årets naturböcker
Naturmorgons redaktion tipsar om några av 2019 års naturböcker tillsammans med författaren Mikael Niemi. Programledare: Joacim Lindwall. Utsikt från fjäll och glaciärer. Insikt i insekternas och växternas intrikata liv. Och berättelsen om en fisk som är det mest mystiska man kan tänka sig. Det - och mycket mer - ryms i årets skörd av naturböcker. På lördag den 14 december samlas Naturmorgonredaktionen för det traditionsenliga bokpratet då vi tipsar om naturböcker som kommit ut under året. Specialinbjuden...

Naturmorgon Naturmorgon och Mikael Niemi om årets naturböcker

Med rullstol i fjällen - och ett bra år för fjällräv
Nannie Fredrikson arbetar för att fler med funktionsvariationer ska kunna ta sig ut i naturen. Vi besöker Lierne i Norge för att höra om framgångarna för fjällrävarna. Programledare: Mats Ottosson. Fjälltur i rullstol går det? Jodå. På en del ställen! På lördag följer vår reporter Thomas Öberg med Nannie Fredrikson längs Abiskojokks kanjon i Lappland. Här finns en anpassad vandringsstig, mitt i Abisko nationalpark. Det var när Nannie själv var vandringsledare på fjället som olyckan var framme. En tromb t...

Naturmorgon Med rullstol i fjällen och ett bra år för fjällräv

Utflykter i natten - och älgar som far illa av varma somrar
Den varma sommmaren 2018 var tuff för älgarna i södra Sverige. Vi får komma några av älgarna inpå livet. Och så följer vi med ut på nattfågelrutt. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. På lördag hittar vi vår fältreporter Lena Näslund i den sörmländska älgskogen. Här har ett antal sändarförsedda älgar fått hjälpa till att svara på frågan om hur älglivet i söder skiljer sig från det betydligt mer studerade i norra delarna av landet. Sara Nordlinder hjälper oss förhoppningsvis till lite närkontakt i Jäg...

Naturmorgon Utflykter i natten och älgar som far illa av varma somrar


Utflykter i natten - och älgar som far illa av varma somrar
Den varma sommmaren 2018 var tuff för älgarna i södra Sverige. Vi får komma några av älgarna inpå livet. Och så följer vi med ut på nattfågelrutt. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. På lördag hittar vi vår fältreporter Lena Näslund i den sörmländska älgskogen. Här har ett antal sändarförsedda älgar fått hjälpa till att svara på frågan om hur älglivet i söder skiljer sig från det betydligt mer studerade i norra delarna av landet. Sara Nordlinder hjälper oss förhoppningsvis till lite närkontakt i Jäg...

Naturmorgon Utflykter i natten och älgar som far illa av varma somrar

Naturpanelen om pickande fiskmåsar och frasiga fingrar
Naturpanelen - Mikael Sörensson, Sofie Olofsson och Susanne Åkesson - samlas i Lunds botaniska trädgård för att svara på lyssnarfrågor. Programledare är Mats Ottosson. Nu är det dags för höstens första program där experterna i Naturpanelen sammanträder för att ge svar på lyssnarnas naturfrågor. Botanisten Sofie Olofsson, entomologen Mikael Sörensson och zooekologen Susanne Åkesson svarar i direktsändning på frågor om hur det kommer sig att humlen vrider sig medurs, varför fiskmåsen pickar så envetet på fö...

Naturmorgon Naturpanelen om pickande fiskmåsar och frasiga fingrar

Utan ekologi, ingen ekonomi i skogsbruket
Ett hållbart skogsbruk är nödvändigt för naturen - men också för att skogsbruket ska överleva ekonomiskt, menar skogsprofessor Sten B Nilsson. Programledare: Jenny Berntson Djurvall. Vad menas med hållbart skogsbruk? Och vad behöver svenskt skogsbruk göra för att bli hållbart, på riktigt? Det borrar vi i i lördagens Naturmorgon. Vi intervjuar Sten B Nilsson, skogsprofessor med internationell erfarenhet. Han menar att svenskt skogsbruk måste tänka om för att vara relevant i framtiden. I stället för att utg...

Naturmorgon Utan ekologi ingen ekonomi i skogsbruket


Jimmy fascineras av larvernas förvandling - och Athena blir varm av naturen
Jimmy Adolfsson har fött upp 500 olika arter av fjärilslarver under 60 års tid. Och elvaåriga Athena Johansson har bestämt sig för att se 300 fågelarter. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. Lördagens två huvudpersoner i Naturmorgon heter Jimmy och Athena. Båda har ett starkt naturintresse. För Jimmy Adolfsson väcktes det för över 60 år sedan, när han tillsammans med sin bror byggde insektshåvar av nylonstrumpor. Sedan dess har han fött upp 500 olika arter av fjärilslarver och är expert på framför al...

Naturmorgon Jimmy fascineras av larvernas förvandling och Athena blir varm av naturen

Näpna hajar och fåglarna som porträtterat sig själva
Vi kollar hur havet möter hösten och besöker den småfläckiga rödhajens barnkammare. Dessutom porträtteras fotografen som låtit fåglarna porträttera sig själva. Programledare: Mats Ottosson. Många av havets arter varvar ner och tar det lite lugnare när det blir höst och vinter. Sandkrabban gräver ner sig och dom färgglada läppfiskarna söker sig till värmen på djupare vatten. För andra är det nu det börjar. I den småfläckiga rödhajens barnkammare är det till exempel full aktivitet under höst och vinter. Med...

Naturmorgon Näpna hajar och fåglarna som porträtterat sig själva

Fiskar i rörelse - och svamparna som kan prata med barkborrar
Vi sänder från Drottningholm med fokus på ål och lax och andra fiskar som rör sig långt. Och hur kan barkborren vara så framgångsrik? Svar: kommunikation och samarbete. Programledare: Joacim Lindwall. Den här veckan hittar vi vår fältreporter Lena Näslund i fiskarnas värld, på SLU:s sötvattenlaboratorium på Drottningholm. Siktet är inställt på fiskar i rörelse. Som ålen, denna gåtfulla fisk som gäckat forskare i tusentals år. En som lagt en liten pusselbit i ålgåtan är forskaren Håkan Westerberg. Hans koll...

Naturmorgon Fiskar i rörelse och svamparna som kan prata med barkborrar


Fiskar i rörelse - och svamparna som kan prata med barkborrar
Vi sänder från Drottningholm med fokus på ål och lax och andra fiskar som rör sig långt. Och hur kan barkborren vara så framgångsrik? Svar: kommunikation och samarbete. Programledare: Joacim Lindwall. Den här veckan hittar vi vår fältreporter Lena Näslund i fiskarnas värld, på SLU:s sötvattenlaboratorium på Drottningholm. Siktet är inställt på fiskar i rörelse. Som ålen, denna gåtfulla fisk som gäckat forskare i tusentals år. En som lagt en liten pusselbit i ålgåtan är forskaren Håkan Westerberg. Hans koll...

Naturmorgon Fiskar i rörelse och svamparna som kan prata med barkborrar

Inför säsongen: möt Naturpanelen!
Vad gör Susanne Åkesson, Mikael Sörensson och Sofie Olofsson när de inte sitter i Naturpanelen? Vi möter dem en vanlig torsdag. Och frossar i favoritfrågor från förr. Programledare är Mats Ottosson. Nu blir det kick-off! Den 23 november sänder vi säsongens första direktsända telefonväkteri då vår expertpanel svarar på lyssnarfrågor. Och nu på lördag 19 oktober laddar vi inför detta genom att presentera Naturpanelen lite extra. Vad gör ekologiprofessor Susanne Åkesson, intendent Sofie Olofsson och entomol...

Naturmorgon Inför säsongen: möt Naturpanelen!

Nystart för Ljungbyån - och tips för att handla artmångfaldssmart i matbutiken
Vi sänder från Ljungbyån som restaureras för den biologiska mångfaldens skull. Och på tal om den - hur handlar vi i matbutiken för att vara artsmart? Programledare är Mats Ottosson. Det råder full aktivitet i Ljungbyån söder om Kalmar. Nu ska nämligen åns eget vattenråds visioner om en virvlande, frisk och levande å bli verklighet. Vattenrådet är ett sätt för många olika intressen att samlas kring den gemensamma ån, och åns bästa. Två av dem som arbetar med restaureringen av ån är Renate Foks och Ola Senn...

Naturmorgon Nystart för Ljungbyån och tips för att handla artmångfaldssmart i matbutiken


Tajgasångarna som väljer ny väg - och en vandring i småländsk storskog
Vi sänder från Kronobergs läns största naturreservat, Stocksmyr-Brännan, där en ny led invigts. Och på Eggegrund söks svaret på tajgasångarnas mysterium. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. Vår fältreporter Helena Söderlundh vandrar en del av en ny, två mil lång vandringsled genom en småländsk storskog - Stocksmyr-Brännan. Det är ett ganska nytt naturreservat, där skogsbrukets påverkan märks av på många ställen. Hur utvecklar man bäst naturvärdena på sikt här? Det funderar naturvårdsförvaltarna Elle...

Naturmorgon Tajgasångarna som väljer ny väg och en vandring i småländsk storskog

Höstfågelmorgon vid Vendelsjön - och skogsdikenas stora klimatpåverkan
Vi sänder från ekoskådaren Annika Rasténs favoritfågeltorn vid Vendelsjön. Skogsstyrelsen föreslår en satsning på diken, vilket får kritik av klimatforskare. Programledare: Jenny Berntson Djurvall. Fältreporter Lena Näslund sänder från Vendelsjön i Norduppland tillsammans med en hängiven ekoskådare - Annika Rastén. Hit cyklar hon ofta. Det är bara en och en halv mil! Hennes längsta cykeldrag för att få in nya arter på ekolistan blev 12 mil: för pungmes och gulhämpling. Just nu passerar de sista ladusvalor...

Naturmorgon Höstfågelmorgon vid Vendelsjön och skogsdikenas stora klimatpåverkan

Med sälarna i Misterhults skärgård
Vi sänder från Örö i Misterhults skärgård där det finns goda chanser att komma gråsälarna inpå livet. Dessutom om hur Östersjön behöver skyddas för framtiden. Programledare: Joacim Lindwall. Vi sänder hela programmet från Örö - en av flera tusen öar i Misterhults skärgård. Så kallas den grunda övärlden mellan Västervik och Oskarshamn. Nordöst om Örö ligger Örö sankor, ett sälskyddsområde där gråsälarna finns större delen av året. Efter 15 september har allmänheten tillträde till området och det är god cha...

Naturmorgon Med sälarna i Misterhults skärgård


Med sälarna i Misterhults skärgård
Vi sänder från Örö i Misterhults skärgård där det finns goda chanser att komma gråsälarna inpå livet. Dessutom om hur Östersjön behöver skyddas för framtiden. Programledare: Joacim Lindwall. Vi sänder hela programmet från Örö - en av flera tusen öar i Misterhults skärgård. Så kallas den grunda övärlden mellan Västervik och Oskarshamn. Nordöst om Örö ligger Örö sankor, ett sälskyddsområde där gråsälarna finns större delen av året. Efter 15 september har allmänheten tillträde till området och det är god cha...

Naturmorgon Med sälarna i Misterhults skärgård

Om varmare fjäll - och en fågeldagboks betydelse
Vi sänder från Abisko i höstfärger med frågan: hur går det för renen, riporna och isranunkeln i klimatförändringens fjäll? Vi möter också biologen Anders Bjärvall. Programledare är Mats Ottosson. Naturmorgons fältreporter Thomas Öberg tar tåget till Abisko i Lapplandsfjällen. Nu brinner fjällen och nationalparken i dramatiska höstfärger. Men det finns en annan dramatik här - klimatförändringarna har fått trädgränsen att flytta sig över 200 meter uppåt under de senaste hundra åren. Och fjällbjörkskogen fort...

Naturmorgon Om varmare fjäll och en fågeldagboks betydelse

Om varmare fjäll - och en fågeldagboks betydelse
Vi sänder från Abisko i höstfärger med frågan: hur går det för renen, riporna och isranunkeln i klimatförändringens fjäll? Vi möter också biologen Anders Bjärvall. Programledare är Mats Ottosson. Naturmorgons fältreporter Thomas Öberg tar tåget till Abisko i Lapplandsfjällen. Nu brinner fjällen och nationalparken i dramatiska höstfärger. Men det finns en annan dramatik här - klimatförändringarna har fått trädgränsen att flytta sig över 200 meter uppåt under de senaste hundra åren. Och fjällbjörkskogen fort...

Naturmorgon Om varmare fjäll och en fågeldagboks betydelse


Den vindlande Öreälven och mysteriet med nötkråkorna
Vi sänder från en skogsälv utanför Umeå - Öreälven. Och så träffar vi fågelskådaren som undersöker varför Gävle invaderas av nötkråkor vissa år. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. På lördag följer vi Öreälven från källflödena i södra Lappland till Öre i Ångermanland. Det är en skogsälv i ständig förändring. På sin krokiga väg genom landskapet skär den sig djupare och djupare ner i marken och skapar höga, branta nipor och flacka sandbankar av allt material som varje år transporteras i vattnet. Vår f...

Naturmorgon Den vindlande Öreälven och mysteriet med nötkråkorna

Sensommarens flygare: fladdermöss, trollsländor och fjärilar
Vi sänder från ett uthus i Sörmland där fladdermössen bor. Vi håvar trollsländor och kollar hur fjärilssommaren har varit. Och kan man bli biten av en spindel i Sverige? Programledare:Joacim Lindwall. Augustis sista dag ägnar vi åt sensommarens fröjder, framför allt de fröjder som flyger. Vår fältreporter Lena Näslund hittar vi hemma hos ett par i den växande skaran av medborgarforskare. Forskningens fokus den här gången är fladdermöss. Hur påverkas de av ett förändrat landskap och ett varmare klimat är f...

Naturmorgon Sensommarens flygare: fladdermöss trollsländor och fjärilar

I Idefjordens mörker trivs nakensnäckorna
Föroreningarna höll på att förstöra Idefjorden, men nu mår den bättre. Det är en av Sveriges bästa lokaler för nakensnäckor! Vi sänder hela programmet från Krokstrand. Programledare är Mats Ottosson. Vi sänder hela programmet från bohuslänska Krokstrand där vi tittar österut över Idefjorden mot Norge. Denna gränsfjord har varit känd som ett typexempel på en totalt förstörd havsmiljö, men i dag är bilden en annan. Utsläppen har strypts, och två passionerade dykare, biodlaren Mats Larsson och bilmekanikern...

Naturmorgon I Idefjordens mörker trivs nakensnäckorna


Naturvanor i vardagen, heliga skogar och ett skotskt fågelberg
Hur kan vi stärka vårt band till naturen? Vi frågar författaren och terapeuten Eva Sanner. Vi besöker också en helig skog i Kenya och ett fågelberg i Skottland. Programledare: Jenny Berntson Djurvall. Sommar innebär ofta mer tid ute i naturen. Men hur tar man med sig naturvanorna in i vardagen? Det är en av frågorna när vår fältreporter Lisa Henkow möter författaren och terapeuten Eva Sanner i hennes hemmamarker utanför Stenungsund. Det kommer också att handla om hur vi kan stärka det emotionella bandet me...

Naturmorgon Naturvanor i vardagen heliga skogar och ett skotskt fågelberg

Fenomenala flyttfåglar, vilsna valar och Häröns härlighet
Vi berättar från Ölands södra udde om de bedrifter som hör till flyttfåglarnas vardag. En blomstrande ö och strandade valar i Bohuslän ägnas också uppmärksamhet. Programledare är Mats Ottosson. Det är fortfarande sommar för oss människor, men för många fåglar är hösten redan här. Efter en hektisk häckningssäsong då en eller flera kullar med ungar ska födas upp är det dags för den långa färden tillbaka till övervintringsområdena. Men hur klarar fåglarna att flyga dessa långa sträckor? Hur långt flyger de oc...

Naturmorgon Fenomenala flyttfåglar vilsna valar och Häröns härlighet

Mångfalden får plats i Mjällådalen
Vi sänder från den fem mil långa Mjällådalen - en dalgång som flera gånger utsetts till en av Sveriges vackraste platser och som är full av liv. Programledare: Joacim Lindwall. Från Bastusjön i Ångermanland till Indalsälvens delta i Medelpad sträcker sig den cirka fem mil långa Mjällådalen. En dalgång med naturskogsområden, rasbranter och raviner och över 100 rödlistade arter. Här hittar man bland annat Nordens största förekomst av sötgräs, Cinna latifolia och på sandbankarna jagar den sällsynta strandsand...

Naturmorgon Mångfalden får plats i Mjällådalen


Fäbodar, fjällkor och framtiden
Naturmorgons sänder från Norra Risbergets fäbod i västra Dalarna. Är fäbodarna kanske en bruksanvisning för morgondagens hållbara sätt att få mat på bordet? Programledare är Mats Ottosson. Fäbodar och fjällkor. Där har ni ämnet när Naturmorgon åker till Norra Risberget i västra Dalarna. Samt ett tredje F.  F som i framtiden. Fäbodarna är nämligen inte ett bortklingande kulturarv utan en bruksanvisning för morgondagens hållbara sätt att få mat på bordet, menar våra gäster. Förutom Perjos Lars Halvarsson oc...

Naturmorgon Fäbodar fjällkor och framtiden

Outforskat myller och gotländsk blivande nationalnatur
Vi sänder från Bästeträsk på norra Gotland där arbetet med att bilda en nationalpark nu ska påbörjas. Och så riktar vi blicken mot småkrypens fascinerande värld. Programledare är Mats Ottosson. Området kring sjön Bästeträsk på Gotland i allmänhet, och Ojnareskogen i synnerhet, har fått mycket uppmärksamhet det senaste decenniet. Till slut vann naturvärdena över industriintressena. Nu inleds arbetet med att bilda en nationalpark i området. Men vad är det för slags natur som döljer sig bakom rubrikerna? Nat...

Naturmorgon Outforskat myller och gotländsk blivande nationalnatur

Återuppväckt skärgårdsnatur och gladans återkomst
Vi sänder från ön Lacka i Sörmland där ett gammalt skärgårdsjordbruk har återuppstått. Och så ägnar vi uppmärksamhet åt både den röda och den bruna gladan. Programledare är Mats Ottosson. Ön Lacka, längst ut i Sörmlands skärgård, där det öppna havet tar vid, ja det är där Naturmorgons fältreporter Lena Näslund befinner sig denna lördagsmorgon. Här har ett gammalt skärgårdsjordbruk återuppstått. Markerna har restaurerats, ängar slås och mular betar. Vi får träffa Pierre Stålnäbb, yrkesfiskaren som blev na...

Naturmorgon Återuppväckt skärgårdsnatur och gladans återkomst


Mikael Niemi & co om Lars Levi Laestadius som botaniker
Med hjälp av bland andra författaren Mikael Niemi sätter vi strålkastaren på prästen och botanikern Lars Levi Laestadius. Vi sänder från Pajala. Programledare: Joacim Lindwall. En av Sveriges mest kända präster Lars Levi Laestadius var inte bara den som startade en vidsträckt väckelserörelse bland samer och bondebefolkning på Nordkalotten, han var också en lysande botaniker. Lördagen den 6 juli sänder Naturmorgon direkt från Pajala, där Laestadius var kyrkoherde i mitten av 1800-talet. Han brann för bot...

Naturmorgon Mikael Niemi & co om Lars Levi Laestadius som botaniker

Orkidéernas Orrböle och ett BB för fladdermöss
Vi besöker ett BB för fladdermöss hemma hos biologen Jeroen van der Kooij utanför Oslo, och sänder från en orkidérik gammelgranskog i Västerbotten. Programledare: Joacim Lindwall. Vår fältreporter Maria Viklands finns i Orrböle, en gammal granskog i Vännäs kommun. Här letar hon orkidéer tillsammans med biologen Jonas Grahn och markägaren Ulf Eriksson. Ståtlig guckusko och pytteliten spindelblomster, och kanske något blad som vittnar om att nornan brukar blomma här. Och så får vi följa med till ett fladder...

Naturmorgon Orkidéernas Orrböle och ett BB för fladdermöss

Vilse i Tiveden och kentska tärnan inpå livet
Vi sänder från gammelskogen i Tiveden där vi går vilse och lär oss hitta rätt igen. Dessutom bekantar vi oss med den kentska tärnan och lyssnar på grodkonsert. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. På lördag går vi vilse i Tiveden. Tillsammans med naturguiden David Tverling och överlevnadsexperten Katja Beck ska Naturmorgons fältreporter Jonatan Martinsson bege sig ut i nationalparkens stiglösa gammelskog - och förhoppningsvis hitta ut igen. Det ska dels handla om vad man ska göra när man tappat bort ...

Naturmorgon Vilse i Tiveden och kentska tärnan inpå livet


Blommande ängar och blommande bostadsområden
Vi sänder från blommande gräsmarker på Öland och besöker ett projekt för att öka den biologiska mångfalden i Gävles bostadsområden. Och pratar flyttande tistelfjärilar. Programledare är Mats Ottosson. Vi söker oss till blommande marker den här lördagen. Dels finns vår direktsändande fältreporter Lisa Henkow på Jordtorpsåsen på Öland. Här har betesdjur och liar format floran i nära tusen år. Och tidsfaktorn är avgörande för varför just de här gräsmarkerna är så artrika, förklarar forskaren Honor Prentice. ...

Naturmorgon Blommande ängar och blommande bostadsområden

Båven - storlommarnas, ekarnas och de stora malarnas sjö
Vi sänder från den sörmländska sjön Båven där den stora fisken malen står i centrum. Men vi ägnar också uppmärksamhet åt både storlom och ek. Programledare är Mats Ottosson Den hemlighetsfulla och stundom enormt stora fisken mal står i centrum när Naturmorgon sänder från sjön Båven i Sörmland på lördag. Fältreporter Lena Näslund hänger på när malexperterna Rickard Gustafsson (Sportfiskarna) och Henrik Jeuthe (SLU) samt Helena Herngren från Länsstyrelsen letar efter mal med ultraljudskamera för undervatte...

Naturmorgon Båven storlommarnas ekarnas och de stora malarnas sjö

Rutiga liljor och lekande kustharr
Vi sänder från kungsängsliljornas Uppsala och vi letar efter kustharrens rom i Bottenviken. Reder ut hur sävsångare och rörsångare sjunger och besöker Kvilleken. Programledare Jenny Berntson Djurvall. Lördagens huvudperson är klockformad, karminröd och rutmönstrad. Vi pratar kungsängslilja - Upplands landskapsblomma. Vår fältreporter Lena Näslund sänder från det mest klassiska kungsängsliljestället i Sverige - Kungsängen i Uppsala, där blommorna upptäcktes första gången 1742. De här historiska fodermarker...

Naturmorgon Rutiga liljor och lekande kustharr


Kristi Himmelsfärdsmorgon i P1: Må bra i naturen
På Kristi Himmelsfärdsdag gör Naturmorgon ett specialprogram i P1 om hur vi människor mår bra av att vara i naturen - av att höra på fågelsång eller att lägga sig i en hängmatta ute i skogen. På Kristi himmelsfärdsdag sänder Naturmorgon ett specialprogram om att må bra i naturen. Allt mer forskning visar att vi känner oss mindre stressade när vi vistas i naturen. Det behöver inte vara en gammelskog långt bort utan det räcker ofta med en stadsnära skog, eller ett grönområde. När försommaren är som mest ski...

Naturmorgon Kristi Himmelsfärdsmorgon i P1: bra i naturen

Koll på fladdermöss - hur de flyttar, snackar, jagar och sover
Vi sänder från Göholm i Blekinge. Här finns en ny fladdermusstation, som likt en ringmärkningsstation för fåglar håller koll på vilka fladdermöss som finns här och hur deras flyttningsmönster ser ut. Vi sänder hela programmet från Göhalvön sydost om Ronneby i Blekinge. Vid Göholms gods finns projektet Batlife Swedens station som sedan förra året följer fladdermössen dygnet runt. På så sätt hoppas forskarna få fram ny kunskap om fladdermössen - som när de går i dvala och hur mycket de flyttar, till exempel....

Naturmorgon Koll fladdermöss hur de flyttar snackar jagar och sover

En hotad apa med stor näsa - och fågelparadiset Lamburträsk
Vi sänder från Lamburträsk som lockar både som rastplats och häckningsplats. Här trivs salskrake, trana och brushane. Och så möter vi den säregna näsapan på Borneo. Programledare Mats Ottosson. Vi sänder från ett nordligt fågelparadis - Lamburträsk i Lappland. Den fiskrika sjön sänktes för 140 år sedan och blev till slåttermark. Numera är den populär fågelrastplats för flyttfåglar på väg mot fjällen, men också häckningsplats för bland annat sångsvan, trana, salskrake och brushane. Vår fältreporter Thomas Ö...

Naturmorgon En hotad apa med stor näsa och fågelparadiset Lamburträsk


Smäckra skärfläckor och hemliga lökgrodor
Vi sänder från skärfläckornas paradis på Landgrens holme i Skanör, och lyssnar efter lökgrodor i Ljungavången. Vi följer upp rapporten om biologisk mångfald. Programledare: Mats Ottosson. På lördag hittar vi vår fältreporter Lisa Henkow 18 meter upp i luften, i en skylift i skånska Skanör. Därifrån har hon utsikt över Landgrens holme där Sveriges största koloni av den svartvita vadarfågeln skärfläckan med sin uppåtböjda näbb finns. Här har nämligen filmaren Mikael Kristersson varit med och skapat en frizo...

Naturmorgon Smäckra skärfläckor och hemliga lökgrodor

Hoppkräftornas märkliga dofter och den sällsynta nipsippan
Vår fältreporter kollar in hoppkräftornas märkliga dofter som påverkar växtplankton att sända ut ljus eller bilda gift. Och så möter vi den sällsynta nipsippan. Programledare: Jenny Berntson Djurvall. På lördag ägnar vi oss åt världens sannolikt vanligaste djur: den lilla hoppkräftan. Trots att den bara är runt millimetern stor påverkar den livet över hela haven genom att släppa ut speciella kemikalier. Växtplankton känner av kemikalierna som en slags lukt, och i rädsla för att bli uppätna av hoppkräftorna...

Naturmorgon Hoppkräftornas märkliga dofter och den sällsynta nipsippan

Högsäsong på Landsorts fågelstation - och om den lilla storspiggen som hotar den mycket större gäddan
Fältreporter Lena Näslund sänder från ringmärkningen på Landsorts fågelstation. Vi möter forskaren som visar att den lilla spiggen hotar den betydligt större gäddan. Programledare är Joacim Lindwall. På Landsorts fågelstation är det bråda dagar. Det är nu som den stora mängden flyttfåglar kommer söderifrån - bland annat de olika sångarna. Vår fältreporter Lena Näslund har stämt träff med Emma Karlsson, som jobbar med ringmärkning och ser till att skolelever får lära sig mer om flyttfåglar. Landsort är en ...

Naturmorgon Högsäsong Landsorts fågelstation och om den lilla storspiggen som hotar den mycket större gäddan


Trädväsen och fågelpysslingar i Trollskogen – och gäddan i konsten
Vi förhandstittar på naturum Trollskogen på Öland samt går på jakt efter brandkronade kungsfåglar. I en helt annan skog visar en konstnär sin uppblåsbara gädda. Programledare är Mats Ottosson. I påskhelgen är det dags för ett nytt naturum att slå upp portarna: vid naturreservatet Trollskogen på nordligaste Öland. Vår fältreporter Josefin Nilsson tar en förhandstitt på naturum Trollskogens utställningar och ger sig sedan ut för att bese själva skogen, dess skruvade martallar och murgrönelianer. Med sig har ...

Naturmorgon Trädväsen och fågelpysslingar i Trollskogen och gäddan i konsten

Poetisk natur och naturlig poesi - och när naturen flyttar in på äldreboendet
I en skog i Bergslagen samtalar poeten Jonas Gren med Mats Ottosson om vad naturen spelar för roll i poesin. Vi besöker äldreboendet när naturen flyttar in. Programledare är Jenny Berntson Djurvall. Som en avslutning på Litteraturveckan i P1 tillbringar vår fältreporter Mats Ottosson morgonen i en skog utanför Grängesberg tillsammans med poeten Jonas Gren. Vad spelar naturen för roll i poesi och annan litteratur? Och går det att hitta poesi även i en fackbok om blommor eller fåglar? Jonas Grens senaste di...

Naturmorgon Poetisk natur och naturlig poesi och när naturen