Placeras STOCKholmsbörsen
Spela

Trump, börsen och sömnbrist - avsnitt 76

Placeras STOCKholmsbörsen

00:00

Trump, börsen och sömnbrist - avsnitt 76

Placeras STOCKholmsbörsen

Lars Frick och Tomas Linnala med gäster bjuder på subjektiva tolkningar och vinklingar på finansmarknaderna, konjunktur, politik, geopolitik och framför allt ekonomijournalistik. STOCKholmsbörsen speglar privata åsikter och ska värderas som sådana. Den har ingenting med Nasdaq att göra.

Placeras STOCKholmsbörsen

STOCKholmsbörsen summerar första marknadsreaktionerna på Trumps valvinst och tecknar olika scenarios, hot och möjligheter inför framtiden.

Published

Play Episode

Related episodes Placeras STOCKholmsbörsen