Skogssanningar
Spela

Skogssanningar - skogsbrand

Skogssanningar

00:00

Skogssanningar - skogsbrand

Skogssanningar

Skogssanningar är Skogforsks podd om skogsbruksfrågor som tar plats i samhällsdebatten. Idén är att låta våra experter räta ut frågetecken med utgångspunkt i vetenskapen, men på ett lättbegripligt sätt. Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen.

Skogssanningar

Vad kan skogsbruket göra för att undvika skogsbränder? Hur jobbar man med rutiner och skogsskötsel? Brinner det mer i skogen nu än förr? Det resonerar vi om i tredje avsnittet av Skogssanningar. Programledare är Caroline Rothpfeffer och hon intervjuar skogsskötselforskaren Johan Sonesson och Tomas Johannesson som är skogsbrukets samordnare i brandfrågor. Medverkar gör även Leif Sandahl, brandingenjör på MSB, och skogsbrandexperten Annie Johansson, Kyllesjö skog, som båda har idéer hur skogsbruket och samhället kan bli bättre på att hantera bränder i skogen.  Lars Nylander har producerat och redigerat.

Published

Play Episode

Related episodes Skogssanningar

Skogssanningar

Skogssanningar – granbarkborren
Avsnittet ägnas åt granbarkborren som skapar omfattande skador i skogarna just nu. Vi får bland annat lära oss om insekten; hur de lever, fortplantar sig och angriper träd. Men här ges också tips och tricks för att minska risken för angrepp och för att minimera skadorna efter angrepp. Programledare är Caroline Rothpfeffer, kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk, och hon intervjuar insektsforskaren Janne Weslien och skogsskötselforskaren Johan Sonesson. Lars Nylander har producerat och redigerat....

sv

Skogssanningar

Skogssanningar – bruka och bevara
Skogssanningar är Skogforsks podd som tar upp frågor inom skogsbruk som ofta hörs i samhällsdebatten. Idéen är att låta våra experter nyansera polariserade frågor med utgångspunkt i vetenskapen. I det här första avsnittet resonerar vi kring frågan; går det bruka skogen och samtidigt bevara viktiga naturvärden? Medverkar gör Jan-Olov Weslien och Line Djupström, forskare på Skogforsk. Programledare för avsnittet är Erik Viklund. Lars Nylander har redigerat och producerat....

sv