SNS Kunskap
Spela

Med siktet inställt på morgondagen

SNS Kunskap

00:00

Med siktet inställt på morgondagen

SNS Kunskap

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.

SNS Kunskap

Nästan en fjärdedel mellan 30 och 60 år gamla vet inte om de kommer att få någon tjänstepension. En oroande siffra, om du frågar nationalekonomen Mikael Elinder. Tillsammans med sin kollega Johannes Hagen har han genomfört en enkätstudie för att ta reda på vad svenskarna tycker att de kan, och vad de faktiskt kan, om tjänstepensionen. Programmet är ett samarbete mellan SNS och ekonomipodden Kapitalet.

Published

Play Episode

Related episodes SNS Kunskap

SNS Kunskap

Vart är EU på väg?
Med ett sällsynt händelserikt år framför sig är det många frågor som omgärdar EU. Vad händer med unionen vid Storbritanniens utträde, och vad händer med Storbritannien om inget avtal kan presenteras? Dessutom väntar EU-parlamentsval och en ny kommission ska tillsättas. EU-ambassadör Lars Danielsson, Eva Lindström på Europeiska revisionsrätten och Nordeas Kristin Magnusson Bernard diskuterar EU:s framtid, och Sveriges plats i den....

sv

SNS Kunskap

Sveriges nya ekonomiska politik
Efter drygt fyra månaders förhandlingar fick Sverige till slut en regering. Fyrpartiuppgörelsen som möjliggjorde regeringsbildningen listar 73 punkter, som blir styrande för den ekonomiska politiken. Samtidigt har Sverige en M-KD-budget som ska ligga till grund för 2019 år statsbudget. Vilka blir utmaningarna för den regering som nu ska få ihop uppgörelsen med budgeten, och hur väl stämmer inriktningen på den ekonomiska politiken med det rådande konjunkturläget?...

sv

SNS Kunskap

Hur stärks det nordiska försvarssamarbetet?
I år tar Sverige över ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Men vad står egentligen på agendan? I det här seminariet från SNS hör vi försvarsminister Peter Hultqvist om samarbetets historia, nutid och framtid, och arbetet mot ett stärkt samarbete i försvarsområdet Norden....

sv

SNS Kunskap

The gender gap in the labour market
What policy instruments are most effective in terms of reducing the gender gap on the labour market? Professor of Economics Barbara Petrongolo presents her research on the economic consequences of family policies and Åsa Lindhagen, Sweden’s new Minister for Gender Equality, share the government’s views on different policy instruments....

sv

SNS Kunskap

Framtidens läkemedelsfinansiering
Hur ska vi få en god tillgång till effektiva läkemedel, och vem ska stå för finansieringen? Joakim Ramsberg, huvudsekreterare på Läkemedelsutredningen presenterar sitt arbete med att hitta ett långsiktigt hållbart system som möjliggör samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel. Seminariet är en del av SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet....

sv

SNS Kunskap

Is European emissions trading set for a comeback?
Since the beginning, the European market for emission rights has suffered from a surplus of allowances, effectively dislocating the mechanisms that were meant to reduce emissions in the first place. With the launch of a market stability reserve, the EU now hopes to bring the market back into balance. In this seminar from SNS, Danish economic professor Peter Birch Sörensen presents his research on what could be expected from this year’s big reform of the trading system....

sv

SNS Kunskap

Teknik i äldreomsorgen
Regeringen tillsatte hösten 2018 en utredning om hur teknik kan användas för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. I det här seminariet från SNS hör vi utredaren Peter Larsson berätta om sitt uppdrag, och om hur arbetet har fortskridit hittills. Vi hör också kommentarer från företrädare för facket, akademin och näringslivet....

sv

SNS Kunskap

Dirty money - the problem with money laundering
The size of the criminal economy in Europe is at least 120 billion euros. In this seminar from SNS and Swedish House of Finance, former Europol director Sir Rob Wainwright talks about the challenges the European Union face in tracking down and seizing dirty money....

sv

SNS Kunskap

Kampen för rösträtt
Det har gått hundra år sedan Sverige, som sista land i Norden, införde allmän och lika rösträtt för alla. I det här seminariet från SNS får vi höra tre forskare berätta om den krokiga vägen dit, och om hur folkstyret ska bevaras i framtiden....

sv

SNS Kunskap

Integration och tillfälliga uppehållstillstånd
Sommaren 2016 införde Sverige tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande och deras anhöriga. Ännu vet vi inte hur reformen har påverkat integrationen, men vi kan åtminstone få indikationer från utlandet. Forskarna Elisabet Olme och Matilda Kilström har studerat vad som hände när Danmark införde tillfälliga uppehållstillstånd i början av 2000-talet, och i det här seminariet från SNS presenterar de sina slutsatser....

sv

SNS Kunskap

Yrkesintroduktion för nyanlända - hur går det?
Sedan 2015 kan invandrare komplettera sina yrkeserfarenheter från hemlandet i så kallade yrkesintroduktionsanställningar. Erfarenheten visar nu att de nyanlända inte nyttjar möjligheten i samma grad som svenska ungdomar. Nu har initiativet analyserats av den så kallade YA-delegationen, och i det här seminariet från SNS hör vi ordförande Pia Enochsson berätta om deras slutsatser....

sv

SNS Kunskap

Kvinnorna i toppen av inkomstfördelningen
När den franske ekonomen Thomas Piketty satte fart på debatten om ekonomisk ojämlikhet, började forskaren Anne Boschini söka efter nyanserna: Hur många i toppen av inkomstfördelningen är kvinnor, och vilka är det egentligen som lyckats trotsa glastaket på vägen dit? Reportaget baseras på SNS-analysen Kvinnorna i toppen av inkomstfördelningen, av Anne Boschini, Kristin Gunnarsson och Jesper Roine. Programmet är ett samarbete mellan SNS och ekonomipodden Kapitalet....

sv

SNS Kunskap

SNS Konjunkturrådsrapport 2019: Hur ska kommunerna klara sina uppdrag?
Kommunerna står inför stora utmaningar vad gäller finansiering, kompetensförsörjning, en åldrande befolkning och ett högt flyktingmottagande. Sverige har dessutom genomgått en stark urbanisering. I det här seminariet presenterar SNS Konjunkturråd sin bild av hur kommunerna ska kunna klara sina uppdrag, och ger förslag på nödvändiga reformer....

sv

SNS Kunskap

Medborgarlön – radikal utopi eller realistisk reform?
Medborgarlön, även kallad basinkomst, kritiseras ofta för att vara ett radikalt och utopiskt politiskt förslag. Men hur mycket skiljer sig egentligen denna idé från de trygghetssystem som vi har i dag? I det här seminariet hör vi välfärdsforskaren Andreas Bergh reda ut begreppen, och så berättar Minna Ylikännö om vad som hände när Finland testade idén skarpt....

sv sns basinkomst medborgarln

SNS Kunskap

How to explain the glass ceiling
With more and more income going to the people at the top of the income distribuition, Marianne Bertrand, professor of economics at the University of Chicago Booth School of Business, has turned her attention to the gender composition of these high income earners. This is a seminar from International Policy talks, a collaboration between SNS and IIES, the Institute for International Economic Studies at the University of Stockholm. We will also hear domestic scholars give their view on the situation i Sweden....

sv

SNS Kunskap

Segregation och flyktinginvandrares företagande
En ny studie visar att flyktinginvandrare som under 1990-talet placerades i områden med människor från samma etniska bakgrund startade egna företag i större utsträckning än andra flyktinginvandrare. I det här seminariet hör vi nationalekonomen Henrik Andersson presentera sin studie, där han följde 14 000 personer som kom till Sverige 1990-1991....

sv

SNS Kunskap

Validering av yrkeskunskaper: en nyckel till bättre integration
Människor som kommer nya till Sverige har ofta yrkeskunskaper från sina hemländer, men inga formella behörigheter som öppnar dörrar på den svenska arbetsmarknaden. Den så kallade Valideringsdelegationen har fått regeringens uppdrag att studera hur dessa yrkeskunskaper kan synliggöras. I det här seminariet från SNS berättar delegationens ordförande Anders Ferbe hur arbetet fortskrider....

sv

SNS Kunskap

Nobel Laureate William D. Nordhaus on economic science and climate policy
Professor William D. Nordhaus was the first person to model the interplay between economy and climate change. He is the 2018 award winner of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, together with Paul Romer. In this seminar from SNS and the Nobel Centre, Professor Nordhaus presents some of his research findings, and adresses the implications for climate change policy....

sv

SNS Kunskap

Kan man stoppa HIV med en lott?
När Martina Björkman Nyqvist och Jakob Svensson tog på sig den till synes omöjliga uppgiften att minska spridningen av HIV hade många varianter redan testats – allt från informationsspridning till ekonomiska incitament – men inget verkade fungera. För att hindra spridningen måste man göra något av det svåraste som finns: ändra människor beteende. Så hur gör man? Svaret fanns gömt i en tombola. Reportaget är ett samarbete mellan SNS och ekonomipodden Kapitalet....

sv

SNS Kunskap

Blockkedjor i offentlig sektor
När Bitcoins värde sköt i höjden 2017 blev blockkedja ordet på allas läppar. Tekniken bakom valutan har främst använts i finanssektorn, men den kan i teorin användas även inom andra områden, inte minst i den offentliga sektorn. I det här seminariet från SNS hör vi Mats Snäll, digitaliseringschef på Lantmäteriet, presentera myndighetens pilotprojekt där man undersöker om blockkedjan kan användas i ett system för fastighetstransaktioner....

sv

SNS Kunskap

Hur påverkar EU svensk skattepolitik?
Att beskatta svenska medborgare och företag har hittills varit statens privilegium. Men är det en hållbar lösning när EU utvecklas och skattebasen förändras? I det här seminariet hör vi skatteexperterna Mattias Dahlberg, Åsa Hansson och Katarina Nordblom hur svensk skattepolitik kan komma att förändras i framtiden. Seminariet är ett samarbete mellan SNS och Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier....

sv

SNS Kunskap

Bristen på specialistsjuksköterskor
Behovet av specialistsjuksköterskor väntas öka i takt med att svenskarna bara blir äldre. Men antalet sjuksköterskor sjunker. Regeringen har låtit utreda hur kompetensförsörjningen ska säkerställas, och i det här seminariet från SNS hör vi utredaren Kenth Nauclér redogöra för sina slutsatser....

sv

SNS Kunskap

Den komplexa tjänstepensionen
Nästan vart fjärde svensk pensionssparare kan inte svara på om de har någon tjänstepension, och lägger skulden på det komplexa pensionssystemet. Det här är en av slutsatserna i en studie av nationalekonomerna Johannes Hagen och Mikael Elinder. I det här seminariet berättar de hur pensionssystemet kunde bli så komplicerat, och vad det kan få för konsekvenser när svenskarna bara blir äldre och äldre....

sv

SNS Kunskap

E-kronan och Sveriges kontantlösa framtid
Riksbanken har i flera år utrett om det finns en plats för en E-krona – en digital statsvaluta som kan komplettera kontanter. Men är det möjligt? Vad finns det för risker med ett kontantlöst samhälle? Och skulle man istället kunna reglera betalningsmarknaden? Vi hör vice riksbankschef Cecilia Stingsley diskutera dessa frågor tillsammans med Nordeas och Johanna Lybeck Lilja och ekonomiprofessor Peter Englund. Seminariet är ett samarbete mellan SNS och Swedish House of Finance....

sv

SNS Kunskap

Cost overruns in infrastructure projects: a law of nature?
Nine out of ten public infrastructure projects end up being more expensive than anticipated. Why does this happen, and what can be done to improve the quality of public procurement? In this seminar professor Giancarlo Spagnolo at Stockholm School of Economics will walk us through his research on cost overruns in European public infrastructure projects. Further thoughts and comments are provided by Fredrik Brunes at the Royal Institute of Technology, Magnus Bergendal at the Swedish construction company Peab ...

sv