Sykepleien

Sykepleien Podcast

Podcast for fagtidsskriftet Sykepleien, som dekker alle sider ved sykepleiefaget og -yrket. Podcasten har hovedvekt på forskning, men tar også opp andre tema.

Er det alltid håp?
Sykepleiere skal understøtte pasientens håp. Helsepersonell skal også gi sannferdig informasjons om pasientens tilstand. Hvordan balanserer vi disse to hensynene når prognosene er dårlige? Hva slags håp kan vi gi? I denne episoden får du høre en paneldebatt om håp arrangert på Kulturhuset i Oslo 22. januar 2020.Innledning av temaredakør Liv Bjørnhaug Johansen.I panelet sitter:Astrid Rønsen, høyskolelektor med fagansvar for videreutdanning i palliasjon ved NTNU, styreleder i Hospiceforum NorgeVibeke Lohne, p...

ME og håp
Hvor blir det av håpet når kreftene ebber ut? Inger Brønseth er en tidligere bekjent av Sykepleiens redaktør Barth Tholens. Han hadde ikke møtt henne på flere år da han hørte at hun var sterkt svekket av ME. Inger orket ikke noe intervju, men fikk lest inn noen tanker i et opptak på telefonen. I denne podkasten hører du Inger og Barth snakke om håp fra hvert sitt sted, med hver sine utgangspunkt....

Samtaler om døden
Hver søndag publiserer lege og forfatter Kaveh Rashidi en tekst om et liv som tar slutt på www.1001liv.com. Han oppfordrer flere til å snakke om døden med sine nærmeste før det haster eller er for sent....


Alt om avhengighet
Forfatteren av boka "Hva er avhengighet?", Jørgen G. Bramness, svarer på alt du vil vite om avhengighet, men ikke tør spørre om....

#Hva er egentlig sykepleie? – "Sykepleie i mørket"
Hva er egentlig sykepleie? I forbindelse med en spesialutgave av Sykepleien, har vi fått seks sykepleiere til å forsøke å nærme seg et svar på dette korte og kompliserte spørsmålet. Her er bidraget til Kjetil Skotte, sykepleier ved DPS Lillehammer og rosenterapeut. Teksten har tittelen: «Sykepleie i mørket»....

#Hva er egentlig sykepleie? – "Uten"
Hva er egentlig sykepleie? I forbindelse med en spesialutgave av Sykepleien har vi fått seks sykepleiere til å forsøke å nærme seg et svar på dette korte og kompliserte spørsmålet. Her er bidraget til Liv Bjørnhaug Johansen, som jobber ved lindrende avdeling i Drammen kommune og er temaredaktør i Sykepleien. Teksten har tittelen: «Uten»....


#Hva er egentlig sykepleie? – "Fra Florence til Nancy"
Hva er egentlig sykepleie? I forbindelse med en spesialutgave av Sykepleien har vi fått seks sykepleiere til å forsøke å nærme seg et svar på dette korte og kompliserte spørsmålet. Her er bidraget til Caroline Boda Waksvik, som jobber som avdelingsleder på Brevik sykehjem. Teksten har tittelen: «Fra Florence til Nancy»....

#Hva er egentlig sykepleie? – "Samtaler på sengekanten"
Hva er egentlig sykepleie? I forbindelse med en spesialutgave av Sykepleien har vi fått seks sykepleiere til å forsøke å nærme seg et svar på dette korte og kompliserte spørsmålet. Her er bidraget til Cecilie Ann Molvik Markvoll, som jobber som sykepleier i hjemmesykepleien i Leirfjord kommune. Teksten har tittelen: «Samtaler på sengekanten»....

#Hva er egentlig sykepleie? – "En hverdag på hospitalet"
Hva er egentlig sykepleie? I forbindelse med en spesialutgave av Sykepleien har vi fått seks sykepleiere til å forsøke å nærme seg et svar på dette korte og kompliserte spørsmålet. Her er bidraget til spesialsykepleier Kine Berglund, som jobber på sengepost for elektiv ortopedi, St. Olavs hospital. Teksten har tittelen: «En hverdag på hospitalet»....


#Hva er egentlig sykepleie? – "Vera. Sjukepleiar"
Hva er egentlig sykepleie? I forbindelse med en spesialutgave av Sykepleien har vi fått seks sykepleiere til å forsøke å nærme seg et svar på dette korte og kompliserte spørsmålet. Her er bidraget til Annlaug Selstø, som jobber ved helsesenter for papirløse migranter i Oslo. Teksten har tittelen: «Vera. Sjukepleiar»....

Hvor morsomme er egentlig sykepleiere?
Podkast-duoen Podpikene består av Hanne Indrebø og Marianne Dale, begge sykepleiere og komikere. Vi har spurt dem ut om likheter mellom stand up og sykepleie og om hvordan de bruker humor i jobbhverdagen....


Småbarnsmor og rusavhengig
Hvordan mestre tilværelsen som småbarnsmor når både du og de rundt deg har slitt med rus hele livet? Eli Marie Wiig har tatt doktorgrad på en av samfunnets mest sårbare grupper....

Kunsten å prioritere pasienter
Triagesykepleiere på legevakten sorterer og prioriterer pasienter på løpende bånd. De har verktøy for slikt, men det er ikke alltid dette passer like godt til alle som kommer inn døra. Stipendiat Lars Johannessen har studert hvordan arbeidet foregår i praksis....

Klarspråk i helsevesenet
Hvor mye kunne vært spart av ressurser og folks tid dersom alle pasienter forstod all skriftlig informasjon fra helsevesenet. Vi har snakket med en som har regnet litt på det....


Meningen med latin
Hvorfor lever et "utdødd" språk som latin, videre i helsevesenet? Vi har møtt mannen som de siste tretti årene har jobbet med en medisinsk-biologisk ordbok, og som kanskje har noen av svarene....

Sykepleiere på tv
Hvordan fremstilles sykepleiere i de utallige sykehusseriene som flimrer over tv-skjermene våre? Jostein Jørgensen er sykepleier og tv-titter. Her er hans dom....

Det som gjør stress farlig
Stressforsker og sykepleier Anette Harris forklarer hvorfor det faktisk er hvordan du tar det, som avgjør om du blir syk av stress....


Hvor digitale kan vi bli?
Bokaktuelle Hans Nielsen Hauge har et noe annet evangelium å predike enn sin berømte tipptippoldefar med samme navn. Hauge er overbevist om at digitaliseringen av helsetjenester kan gi store gevinster innen både pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet. I boka "Den digitale helsetjenesten" beskriver han hvordan, hva og hvorfor....


Hvordan leger dør
Den amerikanske legen Ken Murray har observert at leger ikke dør slik som oss andre. Han forklarer nærmere i dette essayet, som du også finner på papir i Sykepleiens spesialutgave "Når er det nok?"...

Likkjellermysteriet - episode 5
«Likkjellermysteriet» er Sykepleiens påskekrim for 2017, skrevet og lest av Jan-Erik Vik. Ved en tilfeldighet oppdager man at det er et lik for mye på liklageret. Et lik man ikke kan gjøre rede for og som er bare sekunder fra å bli dissekert under feil navn. Etterforsker Tom Lie oppdager raskt at sykehusmiljøet består av personligheter og mennesker som alle kan ha sine hemmeligheter. Enten man er sykepleier, fysioterapeut, portør eller arbeider med å klargjøre lik for obduksjon …...


Likkjellermysteriet - episode 4
«Likkjellermysteriet» er Sykepleiens påskekrim for 2017, skrevet og lest av Jan-Erik Vik. Ved en tilfeldighet oppdager man at det er et lik for mye på liklageret. Et lik man ikke kan gjøre rede for og som er bare sekunder fra å bli dissekert under feil navn. Etterforsker Tom Lie oppdager raskt at sykehusmiljøet består av personligheter og mennesker som alle kan ha sine hemmeligheter. Enten man er sykepleier, fysioterapeut, portør eller arbeider med å klargjøre lik for obduksjon …...

Likkjellermysteriet - episode 3
«Likkjellermysteriet» er Sykepleiens påskekrim for 2017, skrevet og lest av Jan-Erik Vik. Ved en tilfeldighet oppdager man at det er et lik for mye på liklageret. Et lik man ikke kan gjøre rede for og som er bare sekunder fra å bli dissekert under feil navn. Etterforsker Tom Lie oppdager raskt at sykehusmiljøet består av personligheter og mennesker som alle kan ha sine hemmeligheter. Enten man er sykepleier, fysioterapeut, portør eller arbeider med å klargjøre lik for obduksjon …...

Likkjellermysteriet - episode 2
«Likkjellermysteriet» er Sykepleiens påskekrim for 2017, skrevet og lest av Jan-Erik Vik. Ved en tilfeldighet oppdager man at det er et lik for mye på liklageret. Et lik man ikke kan gjøre rede for og som er bare sekunder fra å bli dissekert under feil navn. Etterforsker Tom Lie oppdager raskt at sykehusmiljøet består av personligheter og mennesker som alle kan ha sine hemmeligheter. Enten man er sykepleier, fysioterapeut, portør eller arbeider med å klargjøre lik for obduksjon …...


Likkjellermysteriet - episode 1
«Likkjellermysteriet» er Sykepleiens påskekrim for 2017, skrevet og lest av Jan-Erik Vik. Ved en tilfeldighet oppdager man at det er et lik for mye på liklageret. Et lik man ikke kan gjøre rede for og som er bare sekunder fra å bli dissekert under feil navn. Etterforsker Tom Lie oppdager raskt at sykehusmiljøet består av personligheter og mennesker som alle kan ha sine hemmeligheter. Enten man er sykepleier, fysioterapeut, portør eller arbeider med å klargjøre lik for obduksjon …...

En real alvorsprat
Hvordan forteller du noen at de skal dø? Er det best å si det rett ut som det er, eller luske litt rundt grøten? Bør du være profesjonell og direkte, eller empatisk og medmenneskelig? Stine Torp Løkkeberg har tatt doktorgrad på hvordan man best kan formidle vonde beskjeder, som alvorlige diagnoser og dårlige prognoser....


Kledd for anledningen
Sykepleieres arbeidsantrekk har gjennomgått en rekke dramatiske endringer opp gjennom historien, og argumentene for hvordan antrekkene skulle se ut har forandret seg tilsvarende. Hør Anette Tvedt fortelle om sin masteroppgave om temaet, og bli med hjem til den pensjonerte sykepleieren Anne-Ma Algaard, som har tatt vare på sine uniformer fra 60-tallet....


Liv laga: Masaier før løvejakta
Mennesker trenger ritualer, og Liv Bjørnhaug Johansen har gjort seg noen tanker om rapportenes utvidede funksjon i så måte....

Dataspill og helse
Mens diskusjonen fortsetter om hvorvidt Pokémon Go er helsefremmende eller skadelig, testes, utvikles og spilles det dataspill for helsens skyld i stadig flere sammenhenger....


Liv laga: Trumf!
Er det penger eller faglig forsvarlighet som er trumf der du jobber?...

Liv laga: 4:30 - empatisvik
Sykepleier Liv Bjørnhaug Johansen er et fantastisk menneske, så lenge du ikke møter på henne klokken halv fem om natten....


Liv laga: Bare et lite spørsmål
Du behøver ikke å være sykepleier så veldig lenge før du lærer at det er en hel del ting vi aldri får tid til å forberede oss på, påpeker Liv Bjørnhaug Johansen....


Liv laga: Tallenes svøpe
Øretempen er for meg symbolet på at vi opererer i et felt der tallene regjerer, sier Liv Bjørnhaug Johansen....

Liv laga: Den magiske skilleveggen
Selv om vi gjør vårt beste for å late som om  pasientens integritet er intakt bak den tynne skilleveggen, er det øyeblikk da den grimme sannheten blottlegges, påpeker Liv Bjørnhaug Johansen...Liv laga: Jack of all trades
En sykepleier bør kunne alt fra "grunnleggende rørleggerferdigheter" til "geriatrisk frisering; hårrulling og bruk av leggevann» mener Liv Bjørnhaug Johansen....

Liv laga: Vil gjerne være til bry-bølgen
Den kommende generasjonen gamliser sender gjerne spesialsykepleiere i en travel sengepost ut på en timelang leting etter en Iphone-lader, forteller Liv Bjørnhaug Johansen....


Liv laga: Søsterordenen
Etter tre måneder på sykepleien var jeg blitt en etterspurt helseguru, forteller Liv Bjørnhaug Johansen....

Liv laga: Vi kinesere
Goder som andre tar for gitt, forventer sykepleiere på ingen måte at skal tilfalle dem, mener Liv Bjørnhaug Johansen....


Liv laga: Som trommene på 12. mai
I hjernen til Liv Bjørnhaug Johansen er det en direkte forbindelse mellom Florence Nightingale og Sykepleierforbundets trommekorps....

Vold og svangerskap
Å avdekke vold mot gravide er viktig, men ikke alltid like enkelt. Professor i jordmorfag ved HiOA Mirjam Lukasse vet hva som fungerer....

Stressa og utbrente sykepleiere
Ifølge et større, svensk forskningsprosjekt sliter en ikke ubetydelig andel svenske sykepleiere med stress, utbrenthet og depresjon, både under utdanningen og i løpet av de første årene i yrket. Rundt 1 av 3 sier de seriøst har vurdert å finne seg noe annet å gjøre. På Karolinska Instituttet, et av verdens største medisinske universiteter, traff vi Petter Gustavsson. I drøyt 14 år har han ledet en forskergruppe, som har fulgt tusenvis av svenske sykepleierstudenter gjennom utdanning og over i arbeidsliv...


På flukt i nord
Sykepleiere spilte sentrale roller under tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms under andre verdenskrig. Professor Ingunn Elstad i Tromsø forteller om den dramatiske perioden i norsk historie....

Debatt om sykepleierutdanningen
Forbereder dagens sykepleierutdanning studentene godt nok på den virkelige verden og hverdagen som venter, eller blir praktiske ferdigheter nedprioritert på bekostning av teoretisering, fremmedgjørende fagterminologi og akademiske ambisjoner? Og er pensumlitteraturen god nok? Litteraturkritiker i Dagbladet og sykepleierstudent Cathrine Krøger gikk hardt ut mot undervisning og pensum ved Høgskolen i Oslo og Akershus med kronikken "Flere mastere? Skrekk og gru". Vi lot henne møte instituttleder Unni Hembre ti...

Kunnskapsbasert praksis for sykepleiere
Det er et uttalt mål, men er det mulig for sykepleiere å jobbe kunnskapsbasert i enhver sammenheng? Hva er de største utfordringene og hvordan bør man gå frem for å bli bedre? Vi har møtt og snakket med dekan ved Høgskolen i Bergen og professor II ved FoU-avdelingen i Helse Bergen HF, Monica Wammen Nortvedt, som vet mer om temaet enn de fleste....


Sansehager - terapeutiske oaser
Sykepleier og førsteamanuensis Marianne Thorsen Gonzales vant nylig Leon Jarners forskningspris for sin forskning på terapeutisk bruk av sansehager. Vi tok henne med til en sansehage i Oslo og ba henne peke og forklare....