Aggregated reviews for Sykepleien

Podcast for fagtidsskriftet Sykepleien, som dekker alle sider ved sykepleiefaget og -yrket. Podcasten har hovedvekt på forskning, men tar også opp andre tema.

Korte podcaster?   (2/5)

Hvorfor er alle podcastene så korte? Alle ligger på mellom 3-5 minutter. Podcasten avsluttes brått og brutalt, til tider mitt i en setning.


Interessant:-)   (5/5)

Ikke bare nyttig for sykepleiere


Supert!   (4/5)

Synes det er veldig bra at Sykepleien er kommet med en podcast, dette gjør det mye enklere å følge med. Nå kan man få gjort andre ting samtidig som man holder seg oppdatert. Bra initiativ! :)