The Life Coach
Spela

057: Verktyg Del 3: "Mitt super-jag"

The Life Coach

00:00

057: Verktyg Del 3: "Mitt super-jag"

The Life Coach

En podcast inom Självhjälp, personlig utveckling, hälsa och coaching vars syfte är att fylla ditt liv med mer meningsfullhet genom ett ökat medvetande om varför du tänker, känner och agerar som du gör! Mitt namn är Jacob Hellberg och jag jobbar som Strategisk Livs Coach och mitt mål med denna podcast är att få just DIG att börja ta ansvar för ditt liv och utveckla din fulla potential! Bli den du alltid velat vara, leva det liv du alltid velat leva och att uppfylla dina innersta drömmar och målsättningar! Välkomna!

The Life Coach

057: Verktyg Del 3: "Mitt super-jag" Dagens coaching-verktyg heter "Mitt super-jag" och är ett väldigt effektivt verktyg för att långsiktigt förbättra en sviktande självkänsla. Det går ut på att man medvetet riktar fokus till de positiva egenskaper, förmågor och styrkor som vi besitter, men som vi ibland har en tendens att ta för givet och negligera. Vi måste medvetet uppskatta oss själva mer och ge oss cred för vem vi är, de styrkor vi besitter, alla framgångar vi haft och de motgångar vi klarat av och överkommit! Verktyget hittar ni i min facebookgrupp, The Life Coach Podcast Group.

Published

Play Episode

Related episodes The Life Coach

The Life Coach

056: Verktyg Del 2: "Min perfekta dag"
(NaN)
056: Verktyg Del 2: "Min perfekta dag" När vi väl identifierat inom vilket område vi behöver och vill göra en förändring, genom att använda sig av "Livshjulet", så är det nu dags för att bli lite kreativa! I denna visualiserings övning ska vi låta fantasin flöda fritt! Vi ska helt enkelt "designa" vår perfekta dag! Att ha en klar vision om hur vi VILL leva, kommer öka våra förutsättningar att faktiskt KUNNA leva så. För om vi inte vet vad vi siktar på så kommer vi aldrig träffa målet.. Som vanligt finns mat...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity jacob stockholm fulfillment rituals kost hellberg lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla

The Life Coach

055: Verktyg Del 1: Livshjulet
(NaN)
055: Verktyg Del 1: Livshjulet. Det här blir första avsnittet i en serie om coaching-verktyg. Det första verktyget vi kommer gå igenom är det klassiska ”livshjulet”. Det är ett ypperligt verktyg för att utvärdera ”kvalitetsnivån” inom de olika områdena i ditt liv. Genom att betygsätta respektive område så får man en klar och tydlig bild över vilken delar av livet som du är nöjd med och framgångsrik inom samt vilka områden som behöver lite mer omsorg och fokus. En pdf på livshjulet samt en beskrivning på hur...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity jacob stockholm fulfillment rituals kost hellberg lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla

The Life Coach

054: Hur bra är din mentala hälsa..?
(NaN)
054: Hur bra är din mentala hälsa..? 1 år exakt har gått sen jag började med denna podcast, så dagen till ära vill jag prata om något som är fundamentalt för allt jag gör, pratar om och jobbar med, nämligen mental hälsa. Den generella definitionen idag är att så länge du inte är mentalt sjuk, så är du mentalt frisk..! Men jag vill ta ta det till en ny nivå, jag vill inte bara att du ska vara "mentalt frisk", jag vill att du ska ha EXCEPTIONELLT bra mental hälsa!  Jag vill att du ska vara mentalt skottsäker!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity jacob stockholm fulfillment rituals kost hellberg lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla

The Life Coach

053: Allt som har hänt i ditt liv var menat att hända!
(NaN)
053: Allt som har hänt i ditt liv var menat att hända! Att argumentera emot det som skett, att önska nånting ogjort och att lägga fokus på sånt vi inte kan förändra eller kontrollera kommer ALLTID resultera i att vi känner oss stressade, frustrerade, hopplösa, ledsna och uppgivna. Idag ska vi prata lite om att förlika sig vid tanken på att allt som har hänt i ditt liv hände för att det var MENINGEN att det skulle hända.....

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity jacob stockholm fulfillment rituals kost hellberg lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla

The Life Coach

HJÄLP MIG! Jag håller på att lyckas..
(NaN)
Dagens lilla bonusavsnitt kretsar kring frågan; "Vad skulle du vara villig att göra i ditt liv även om du VISSTE att du skulle misslyckas..?" Jag behöver er hjälp. Jag satte upp ett mål för mig själv för drygt ett år sen nu och jag har ca 1 vecka kvar att nå det målet. Jag är nära.. Och jag är VILLIG att misslyckas, MEN jag skulle gärna vilja ha er hjälp...!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity jacob stockholm fulfillment rituals kost hellberg lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla

The Life Coach

052: 4 steg till förlåtelse Del: 2
(NaN)
052: 4 steg till förlåtelse Del: 2 Har Du svårt att förlåta? Att hålla fast vid en oförrätt och att inte kunna förlåta kommer både stunden och i förlängningen innebära känslomässigt lidande. FÖR DIG. Inte för personen du har svårt att förlåta. I förra avsnittet gick jag igenom vad sann förlåtelse är och vad sann förlåtelse INTE är. Idag kommer jag gå igenom 4 praktiska steg till sann förlåtelse....

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity jacob stockholm fulfillment rituals kost hellberg lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla

The Life Coach

051: 4 steg till förlåtelse. Del: 1
(NaN)
051: 4 steg till förlåtelse. Del: 1 Har Du svårt att förlåta? Att hålla fast vid en oförrätt och att inte kunna förlåta kommer både stunden och i förlängningen innebära känslomässigt lidande. FÖR DIG. Inte för personen du har svårt att förlåta. I de här två avsnitten kommer jag gå igenom vad sann förlåtelse är och vad sann förlåtelse INTE är. Jag kommer även gå igenom 4 praktiska steg till äkta förlåtelse....

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity jacob stockholm fulfillment rituals kost hellberg lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla

The Life Coach

050: Hur du lär dig att släppa taget.
(NaN)
050: Hur du lär dig släppa taget. Ibland fastnar vid vid det som varit, men som inte längre är, och att hålla fast vid något i det förflutna, att älta och att inte riktigt kunna gå vidare kommer både känslomässigt och fysiskt hålla dig tillbaka i livet. Idag kommer jag gå igenom 4 steg som lär dig släppa taget om det som varit och uppskatta det som är!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity jacob stockholm fulfillment rituals kost hellberg lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla

The Life Coach

049: Varför du aldrig kommer hitta din passion.
(NaN)
049: Varför du aldrig kommer hitta din passion. Jag får ofta frågan, "Hur kan jag hitta min passion?" Svaret är att du inte kan hitta din passion och du kommer aldrig hitta din passion, oavsett hur mycket du letar.. Idag ska jag berätta varför! Men det är långt ifrån så tröstlöst som det låter..! Häng med så berättar jag mer!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

048: "Odyssues Kontrakt"
(NaN)
048: "Odysseus Kontrakt" För att bli den bästa versionen av dig själv så krävs att du lär dig skapa nya vanor samt bli av med gamla ovanor. Odysseus kontrakt är en teknik där du ingår ett form av avtal med dig själv kan man säga, det handlar om att vara medveten om sina svagheter för eventuella frestelser och fatta ett beslut i förtid om hur du kan undvika att falla dit för just dessa frestelser. Ett effektivt sätt att kontrollera sina lustar helt enkelt. Välkomna!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

047: Snabbaste sättet förändra dina känslor!
(NaN)
047: Snabbaste sättet förändra dina känslor! Vi har pratat mycket om hur du kan använda dina tankar och din fokus för att förändra ditt känslotillstånd. Men ibland räcker det inte med att ändra sin tanke för att få en omedelbar förändring i hur vi känner. Om den negativa känslan vi upplever har blivit tillräckligt stark så räcker det inte med att ändra våra tankar och fokus. Då krävs det att vi gör nånting annat. Idag ska jag berätta vad ni kan göra för att snabbt ändra ert känslotillstånd när det inte räck...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

046: Vad är det som avgör vilka tankar vi tänker? Del: 2
(NaN)
046: Vad är det som avgör vilka tankar vi tänker? Del: 2 I den sista delen om vad som avgör vilka tankar vi tänker så går vi igenom de mentala filter vi använder oss av för att skapa oss en uppfattning av det vi står inför. Våra värderingar, våra övertygelser och våra minnen är några av dessa filter och dom kommer, beroende på hur dom ser ut hos just dig, avgöra helt och hållet hur du väljer att tolka och uppfatta omständigheterna du står inför i ditt liv. Det är som sagt inte omständigheten i sig som komme...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

045: Vad är det som avgör vilka tankar vi tänker? Del: 1
(NaN)
045: Vad är det som avgör vilka tankar vi tänker? Del: 1 Vi vet vid det här laget att våra känslor inte avgörs av omständigheterna i vårt liv, dom avgörs uteslutande av våra tankar om omständigheterna i vårt liv. Men vad är det som avgör vilka tankar vi omedvetet väljer att tänka när något händer oss..? Vad är det som avgör om vi tänker tankar som gör ledsna eller tankar som gör oss glada? Idag går jag igenom processen som sker i vårt undermedvetna som kommer avgöra vilka tankar vi tänker!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

044: Vem vill du vara?
(NaN)
044: Vem vill du vara? Idag knyter vi ihop säcken i serien om vem du är och vem du faktiskt vill vara! Vem vi identifierar oss med att vara kommer lägga grunder för alla beslut vi fattar, människorna vi omger oss med, framgången vi skapar, handlingarna vi utför och resultaten vi skapar. Det kommer helt enkelt avgöra våra liv. Så se till att välj med omsorg vem du är. Till det här avsnittet har jag skapat en arbetsbok i medveten förändring som kommer ta dig igenom alla stegen till att skapa den bästa tänkbar...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

043: Hur är du?
(NaN)
043: Hur är du? Näst sista delen i serien om VEM du är. Idag ska vi prata om HUR du är. Hur du är är alltid en subjektiv bedömning och handlar oftast om vi är bra eller dåliga på det vi gör. Vi har även en tendens att identifiera oss med våra känslor. Om vi känner känslor av svartsjuka, depression, oro etc så faller många i fällan av att identifiera sig själva som, och tro att dom är, just svartsjuka, deprimerade och oroliga. Men vi ÄR inte våra känslor. Häng med så berättar jag mer!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

042: Vad är du?
(NaN)
042: Vad är du? Nu fortsätter vi på temat VEM är du, genom att gå igenom VAD du är. Många gånger så identifierar vi oss själva med vad vi jobbar med, vilken läggning vi har, hur gamla vi är, om vi är muslim eller kristen, gift eller ogift, men beroende på vad vi identifierar oss själva med att vara så skapar vi omedvetet blockeringar för vår egna utveckling. Vi blir fast i det vi TROR att vi är och detta kan ställa till det.. Om det ska vi prata mer om idag....

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

041: Vem är du?
(NaN)
041: Vem är du? Idag kommer det bli ett kort avsnitt, det kommer handla om en fråga som lägger grunden för de närmaste avsnitten så här i början av 2018. VEM ÄR DU? Försök att svara på den frågan och maila gärna mig, för jag är supernyfiken på vem just du är! Info@thelifecoach.se Det finns även en annan anledning till min fråga, men den kommer vi till i nästa avsnitt! Gott nytt år allesammans!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

040: Skillnad på känslor och känslor
(NaN)
040: Skillnad på känslor och känslor. Dagens avsnitt är ett svar på ett lyssnar-mail där jag fick frågan om alla känslor verkligen orsakas av tanken, exempelvis smärtan man upplever om man lägger handen på en varm platta, hungerskänslan som uppstår vid en tom magsäck och känslan av kärlek som uppstår när man träffar någon man gillar. Bra fråga, och jag hoppas kunna ge ett lika bra svar! Häng med!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

039: Vågar du ta fullt ansvar..?
(NaN)
039: Vågar du ta fullt ansvar..? Idag ska vi prata om något som kan kännas både tungt och orättvist men vilket i själva verket är nyckeln till frihet och emotionell kontroll! Vi ska prata om att ta fullt ansvar för hur vi mår och hur vi känner, istället för att försöka hitta förklaringar och syndabockar för vårt "lidande". Ett ganska tungt avsnitt men ändå otroligt befriande om vi greppar konceptet i dess helhet!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

038: Vårt undermedvetna.
(NaN)
038: Vårt undermedvetna. Idag ska det handla om kraften som styr oss 95% av tiden, den som till stor del gör oss till dom vi är, den som driver våra handlingar och beteenden, den som fattar mesta delen av våra beslut och den som sitter inne med våra sanningar och övertygelser. Vårt undermedvetna. Vi kommer prata om hur vi PÅVERKAS av vårt undermedvetna och hur vi faktiskt kan PÅVERKA vårt undermedvetna!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

037: 3 enkla steg till att uppnå det DU vill!
(NaN)
037: 3 enkla steg till att uppnå det DU vill! Idag ska vi prata om vad som ligger till grund för effektivt beslutsfattande. Hela vårt liv består och avgörs av besluten vi fattar! Så det är av yttersta vikt att vi medvetet fattar dessa beslut baserat på vad det är vi verkligen vill uppnå! Jag kommer dela med mig av 3 effektiva steg som hjälper dig att fatta dom rätta besluten!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

036: Hur du tar kontroll över dina känslor. Del:3
(NaN)
036: Hur du tar kontroll över dina känslor. Del:3 Sista delen av 3 i ämnet "Hur du tar kontroll över dina känslor". Vi kommer verkligen gå på djupet i vad som krävs, hur du ska tänka och vilka stegen är för att en gång för alla ta tillbaka den emotionella kontrollen! Det handlar om medvetenhet, acceptans och ansvar! Är det lätt? Inte alltid. Är det värt det? Alla gånger! Välkomna!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

035: Hur du tar kontroll över dina känslor. Del:2
(NaN)
035: Hur du tar kontroll över dina känslor. Del:2 Andra delen av 3 i ämnet "Hur du tar kontroll över dina känslor". Vi kommer verkligen gå på djupet i vad som krävs, hur du ska tänka och vilka stegen är för att en gång för alla ta tillbaka den emotionella kontrollen! Det handlar om medvetenhet, acceptans och ansvar! Är det lätt? Inte alltid. Är det värt det? Alla gånger! Välkomna!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

034: Hur du tar kontroll över dina känslor. Del:1
(NaN)
034: Hur du tar kontroll över dina känslor. Del:1 Första delen av 3 i ämnet "Hur du tar kontroll över dina känslor". Vi kommer verkligen gå på djupet i vad som krävs, hur du ska tänka och vilka stegen är för att en gång för alla ta tillbaka den emotionella kontrollen! Det handlar om medvetenhet, acceptans och ansvar! Är det lätt? Inte alltid. Är det värt det? Alla gånger! Välkomna!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka sjlvknsla personlig vrderingar

The Life Coach

033: Lycka och framgång
(NaN)
033: Lycka och framgång. "Leder framgång per automatik till lycka? Varför jagar vi framgång? Vad betyder lycka för oss? Vilket mått på framgång har du satt för dig själv?" Frågorna är många i dagens avsnitt om framgång och lycka, häng med så ska vi försöka reda ut några av dom och skapa oss en klarare bild av sammanhanget mellan just LYCKA och FRAMGÅNG!...

en podcast coach goals life happiness inspiration health values development help self dreams personal selfhelp coaching diet success productivity fulfillment rituals kost lifecoach utveckling trning drmmar gldje hlsa lycka personlig vrderingar livscoach