United Öresundskyrkan

United Öresundskyrkan Podcast

United Öresundskyrkan är en EFS-förening i Malmö. För mer information besök vår hemsida: www.united.nu

Nådens Gåvor
Lyssna till Kristoffer Lignell som predikar.Dagens texter: Andra Moseboken kapitel 19, vers 3-8, Romarbrevet kapitel 12, vers 3-8, Matteusevangeliet kapitel 18, vers 18-22...

united malmö kristoffer lignell


Att inte döma
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.Dagens texter: Sakarja 7:8-10, Romarbrevet 14:11-14, Johannes 8:1-11...

united malmö magnus tunehag

Den Helige Anden
Lyssna till Magus Tunehag som predikar om Den Helige Anden.Dagens texter: Joel kapitel 2, vers 28-29, Apostlagärningarna kapitel 2:1-11, Johannesevangeliet kapitel 14, vers 15-21...

united malmö magnus tunehag


Att växa i tro
Lyssna till Marie-Louise Nilsson som predikar.Dagens texter: Hosea 14:5-9, Första Johannesbrevet 3:18-24, Johannesevangeliet 15:10-17...

united malmö Marie-louise nilsson

VÄGEN TILL LIVET
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Jes 54:7-10, 2 Kor 4:16-18, Joh 14:1-14....


Påskdagen
Lyssna till Johan Pernryd som predikar på Påskdagen.Dagens texter: Jona 2:1-11, Apostlagärningarna 13:32-37, Johannes 20:1-18...

united malmö påsk johan pernryd

2019-04-07 »FÖRSONAREN«
Lyssna till dagens predikan av Gustav Burman.Dagens texter: Första Moseboken 22:1-14, Apostlagärningarna 4:1-12 , Markusevangeliet 12:1-12....


LIVETS BRÖD
Lyssna till Anna sköld som predikar från dagens texter: 2 Mos 16:11-18, 1 Pet 2:1-3, Joh 6:24-25...

GUDS MÄKTIGA VERK
Lyssna till Anders Sjöberg som predikar.Dagens texter: Mika 5:2-4, Romarbrevet 4:18-21, Lukasevangeliet 1:26-38...

united malmö anders sjöberg

2019-03-17 »DEN KÄMPANDE TRON«
Lyssna till Johan Pernryd predika från dagens texter: Första Kungaboken 19:1-8, Första Korinthierbrevet 10:12-13 och Lukasevangeliet 7:36-8:3....


PRÖVNINGENS STUND
Lyssna till Jonatan Janerheim som predikar från dagens texter: 1 Mos 4:3-7, Jak 1:12-15, Matt 16:21-23...

Askonsdagsmässa
Lyssna till Johan Pernryd som predikar på askonsdagsmässan.Dagens text är Markusevangeliet 2:18-20...

united malmö johan pernryd

KÄRLEKENS VÄG
Lyssna till Jonas Norden som predikar från dagens texter: Ester 3:12-17, 1 Tim 2:4-6, Joh 12:20-33....


Nåd och tjänst
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.Dagens texter: Jona 3:10-4:11, Filipperbrevet 1:3-11, Lukasevangeliet 17:7-10...

united malmö magnus tunehag

FEMTE SÖNDAGEN I EPIFANIA
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Fjärde Moseboken 11:24-30 ,Filipperbrevet 1:12-18, Markusevangeliet 9:38-41....

KYNDELSMÄSSODAGEN
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Mal 3:1-4, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40....


SÖNDAGEN EFTER EPIFANIA
Lyssna till Kyrkoherde Per Svensson som predikar från dagens texter: 2. Mos 1:22-2:10, 1 Joh brev 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22...

Epifania
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Jes 49:5-7, 2 Kor 4:1-7, Matt 2:1-12...


Söndagen efter Jul
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens text: 2. Tim 3:14-15...

Gläd er altid i Herren
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.Dagens text är hämtad från Sefanja 3:14-18...

united malmö magnus tunehag

Tredje söndagen i advent
Lyssna till Jonas Nordén som predikar från dagens texter: Malaki 4:4-6, 2 Pet. 1:19-21 Matt 11:12-19....


Guds rike är nära
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: Jesaja 35:1-10, Jakobsbrevet 5:7-11, Matteus 13:31-35...

united malmö magnus tunehag

Domsöndagen
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.Dagens texter: Jesaja 65:17-19 , Andra Petrusbrevet 3:8-13, Matteusevangeliet 25:31-46...

united malmö magnus tunehag


Familjegudstjänst
Lyssna till Nathalie Bencic som predikar.Dagens texter: Amos 4:12-13, Första Johannesbrevet 2:28-3:3, Matteusevangeliet 24:3-14...

Alla själars dag
Lyssna till Magnus Persson som predikar.Dagens texter: Hesekiel 37:12-14, Uppenbarelseboken 22:1-6, Lukasevangeliet 12:4-7...

united malmö magnus persson


Samhällsansvar
Lyssna till Magnus Persson som predikar om samhällsansvar.Dagens texter: Jeremia 29:4-7, Romarbrevet 13:7-10, Matteusevangeliet 22:15-22...

united malmö magnus persson

Tacksägelsesöndagen
Lyssna till pastorn i Betania som predikar från dagens texter: 1 Krön 29:10-14, 1 Thess 5:16-24, Luk 17:11-19....


Styrka i Guds svaghet
Lyssna till Marie-Louise Nilsson som predikar från dagens texter: 1 Mos 6:13-22, Heb 11:1-7, Mark 12:41-44....

De sjuttiotvå kom glada tillbaka
Lyssna till Magnus Persson som predikar. Dagens texter: Daniel 6:16-22, Uppenbarelseboken 12:7-12, Lukasevangeliet 10:17-20...

united malmö magnus persson

Du blir vad du älskar
Lyssna till Kai Johansen som predikar från dagens texter: 2 Mos 32: 1-4, 30-35, 1 Johannes brev 2:15-17, Matt 6:19-24....


Livet och Döden
Lyssna till Jonatan Janerheim som predikar från dagens texter: Jes 26:19, 2 Kor 4:7-17, Joh 11: 28-44...

Sök först Guds rike
Lyssna till Kai Johansen som predikar. Dagens texter: Nehemja 9:19-21, Apostlagärningarna 20:32-36, Matteusevangeliet 6:31-34...

united malmö kai johansen

Vi och dem
Lyssna till Marco Aldén som predikar från dagens texter: Hes 37:15-22, Efs 4:1-6, Joh 17:9-11....


Medmänniskan
Lyssna till Magnus Persson som predikar om medmänniskan från dagens texter: 1. Mos 4:8-12, 1. Joh 4:7-10, Luk 10:23-37...

Friheten i Kristus
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: 2 Moseboken 4:10-17, 2 Korintierbrevet 3:4-8, Markusevangeliet 7:31-37...

Unitedmalmö Unitedöresundsyrkan MagnusTunehag

Ödmjukad och Upphöjd
Lyssna till dagens texter från: Jesaja 2:12-17, Romarbrevet 3:21-28, Lukasevangeliet 18:9-14...


Bli kvar i Kristus
Lyssna till Marie-Louise Nilsson som predikar från dagens texter: Jes 27:2-6, 1. Kor 12:12-26, Joh 15:1-9...

Skapad för att förvalta
Lyssna till Samuel Nilsen som predikar från dagens texter: 1 Mos 1:24-2:3, 1. Pet 4:7-11, Matt 25: 14-30...

Kristi förklaringsdag
Lyssna till Magnus Persson som predikar. Dagens texter: Andra Petrusbrevet 1:16-18 & Matteusevangeliet 17:1-8...

Unitedmalmö Unitedöresundsyrkan MagnusPersson


Lev ett alltigenom heligt liv
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: Tredje Moseboken 19:1-2, 13-18, Första Petrusbrevet 1:13-16, Matteusevangeliet 5:20-26...

united malmö magnus tunehag

Aposteldagen
Lyssna till Carl Skarin som predikar om aposteldagen från dagens texter: Hes 1:26-2:3, 8-10, 1. Tim 1:12-17, Luk 5:1-11....

Sjung till Herrens ära
Lyssna till Magnus tunehag som predikar från dagens texter: Jes 49:1-2, Apg 19:4, Luk 1:5-17...


Maktlös
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Mika 7:18-20, Rom 5:1-11, Luk 15:1-7...

Kallelsen till Guds rike
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: Sakarja 3:1-7, Uppenbarelseboken 19:5-9, Lukasevangeliet 14:15-24...

united malmö magnus tunehag

Vårt dop
Lyssna till Kai Johansen som predikar om dopet. Dagens texter: Hesekiel 36:25-28, Romarbrevet 6:3-11, Johannesevangeliet 3:1-8...

united malmö kai johansen


Heliga trefaldighet
Lyssna till Magnus Persson som predikar. Dagens texter: Femte Moseboken 6:4-9, Apostlagärningarna 2:24-35, Matteusevangeliet 11:25-27...

united malmö magnus persson

Pingstsöndagen
Lyssna till Magnus Persson som predikar om babbel och den helige ande från dagens texter: 1 Mos 11:1-9, Apg 2:1-11, Joh 14:25-29....

DHÅ dop

Söndagen innan Pingst
Lyssna till Marco Aldén som predikar evangeliet från dagens texter Sak 14:6-9, Rom 8:16-18, Joh 15:26-16:4....


Lär oss att be
Lyssna till Kai Johansen som predikar evangeliet från dagens texter: 1 Mos 18:26-32, Efs 3:14-21, Luk 18:1-8...

Att växa i tro
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: Hosea 11:1-4, Första Johannesbrevet 4:10-16, Johannesevangeliet 16:5-11...

united malmö magnus tunehag
Vägen Till Livet
Lyssna till Marie-Louise Nilsson. Dagens texter: Jesaja 54:7-10, Hebreerbrevet 13:12-16, Johannesevangeliet 16:16-22...

united malmö


Den gode herden
Lyssna till Jonas Hallabro som predikar från dagens texter: Hes 34:11-16, 1 Pet 2:22-25, Joh 10:1-10....

Påskens Vittnen
Lyssna till Christoffer Abrahamsson som predikar från dagens texter: Jes 43:10-13, 1 Kor 15:1-11, Joh 21:1-14...

Kristus är uppstånden
Lyssna till Kai Johansen som predikar att Kristus är uppstånden. Dagens texter: Hosea 6:1-3, Apostlagärningarna 3:14-16, Lukasevangelium 24:1-12...

united malmö kai johansen


Vägen till korset
Lyssna till Magnus Persson som predikar om vägen till korset. Dagens texter: Jesaja 50:5-10, Romarbrevet 5:1-5, Lukasevangelium 19:28-40...

united malmö magnus persson

Torsdagsmässa
Lyssna till Orlando Pastene som predikar från Romarbrevet 8:1-4...

OrlandoPastene Torsdagsmässa Pasta Mom

Guds mäktiga verk
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Jesaja 7:10-14, Romarbrevet 8:1-4, Lukasevangelium 1:26-38....

Unitedmalmö unitedöresundskyrkan UNITED MagnusTunehag


Fjärde torsdagen i fastan - mässa
Lyssna till Magnus Persson som predikar från Johannesevangeliet 6:1-15....

UNITEDMalmö Unitedöresundskyrkan UNITED MagnusPersson Torsdagsmässa Fastan

Kampen mot ondskan
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Sam 17:40-50, Efs 5:1-9, Luk 11:14-28....


Den kämpande tron
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar om den kämpande tron. Dagens texter: Första Moseboken 32:22-31, Andra Korintierbrevet 6:1-10, Matteusevangelium 15:21-28...

united malmö magnus tunehag

Torsdagsmässa
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens text: Hebreerbrevet 4:14-16...

Unitedmalmö Unitedöresundsyrkan MagnusTunehag torsdagsmässa mässa fastan


Första Söndagen i fastan
Lyssna till Peter Halldorf som predikar evangeliet från dagens texter: 1 Mos 16:1-13, Heb 4:14-16, Matt 4:1-11...

Askonsdagmässan
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens text: Matteusevangelium 6:16-21...

Askonsdag askonsdagen MagnusPersson UNITED UNITEDMalmö UNITEDÖresundskyrkan

Kärlekens väg
Lyssna till Kai Johansen som predikar från dagens texter: Jesaja 52:13-15, Första Korintierbrevet 13:1-13 & Lukasevangelium 18:31-43....

UNITEDMalmö UNITEDÖresundskyrkan UNITED KaiJohansen


Uppenbarelsens ljus
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: 1 Sam 1:21-28, Joh 1:5-7, Luk 2:22-40...

Guds oändliga godhet
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar utifrån dagens texter: Jeremia 9:23-24, Första Korintierbrevet 1:1-3, Matteusevangelium 20:1-16...

united malmö magnus tunehag

Jesus skapar tro
Lyssna till Anders O Johansson som predikar om Guds härlighet. Dagens texter: Första Kungaboken 8:41-43, Romarbrevet 1:16-17, Matteusevangelium 8:5-13...

UNITED UNITEDMalmö UNITEDÖresundskyrkan AndersOJohansson


Guds Härlighet
Lyssna till Kai Johansen som predikar om Guds härlighet. Dagens texter: 2 Mos 33:18-23, Efs 1:7-14, Joh 2:1-11...

Jesu dop
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar om Jesu dop. Dagens texter: Jesaja 42:1-7, Apostlagärningarna 18:24-19:6 & Matteusevangelium 3:13-17....

UNITED UNITEDMalmö UNITEDöresundskyrkan MagnusTunehag

Herrens välsignelse
Lyssna till Magnus Persson som predikar om Herrens välsignelse. Dagens texter: Fjärde Moseboken 6:22-27, Romarbrevet 10:9-13, Lukasevangelium 2:21...

united malmö magnus person


Bered en väg för Herren
Lyssna till Kai Johansen som predikar från dagens texter: Jes 29:17-21, 1 Kor 4:1-5, Matt 11:2-11...

Första adventsgudstjänst
Lyssna till Magnus Persson som predikar på första advent. Dagens text: Matteusevangelium 21:1-9...

unitrd malmö magnus persson


Helig väntan
Lyssna till Magnus Persson om predikar om Helig väntan. Dagens texter: Amos 8:9-12, Filipperbrevet 3:20-4:1, Lukasevangeliet 17:20-30...

united malmö magnus persson

En tro som bär frukt
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar utifrån dagens texter: Jesaja 2:2-5, Andra Petrusbrevet 1:2-8 & Johannesevangeliet 12:35-43...

UNITEDMalmö.UNITED UNITEDöresundskyrkan MagnusTunehag


Förnyelsesöndag
Lyssna till Hans Weichbrodt som predikar utifrån dagens texter: Rut 2:8-12, Andra Timotheosbrevet 1:3-5, Matteusevangeliet 13:53-57...

united malmö hans weichbrodt


Trons Kraft
Lyssna till Magnus Persson som predikar evangeliet från dagens texter: Jos 2:1-15, Heb 11:29-32, Mark 2:1-12...

Den verkliga skatten
Lyssna till Kai Johansen som predikar från dagens texter: Ordspråksboken 8:32-36, Apostlagärningarna 5:27-29 & Matteusevangeliet 13:44-46...

KaiJohansen UNITED UNITEDMalmö UNITEDÖresundskyrkan


Tacksägelsesöndag
Lyssna till Sara Lindholm som predikar om tacksägelse. Dagens texter: Jesaja 12:1-2, Kolosserbrevet 3:16-17, Lukasevangeliet 19:37-40...

united malmö sara lindholm

Trappan, löftet, närvaron
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Första Moseboken 28:10-17, Uppenbarelseboken 12:7-12, Johannesevangeliet 1:47-51...

UNITEDMalmö UNITEDÖresundskyrkan MagnusTunehag

Ett är nödvändigt
Lyssna till Kai Johansen som predikar från dagens texter: Femte Moseboken 4:29-31, Filipperbrevet 4:10-13, Lukasevangeliet 10:38-42...

united malmö kai johansen


Enheten i Kristus
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Amos 9:11-15, Första Korintierbrevet 1:10-13 & Johannesevangeliet 17:18-23....

Unitedmalmö Unitedöresundsyrkan MagnusPersson

Diakoniens Söndag
Lyssna till Anders Johansson som predikar evangeliet från dagens texter: Jer 38:7-13, Rom 12:16-21, Matt 7:12...

Friheten i Kristus
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: 2 Mos 23:10-12, Gal 4:31-5:6, Mark 2:23-30...

Unitedmalmö Unitedöresundsyrkan MagnusPersson


Upptaktssöndag - Magnus Persson
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Jesaja 1:10-17, Jakobsbrevet 1:22-25, Matteusevangeliet 23:1-12...

united malmö magnus person

Sommargudstjänst - Sara Lindholm
Lyssna till Sara Lindholm som predikar utifrån dagens texter: Josua 24:16:18, Första Korintierbrevet 12:4-11 & Lukasevangeliet 9:46-48...

UNITEDMalmö UNITEDÖresundskyrkan UNITED SaraLindholm Nådegåvor

Sommargudstjänst - Magnus Persson
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagen texter: Amos 8:4-7, 2 Timotheosbrevet 4:1-7, Lukasevangeliet 16:1-13...

united malmö magnus person


Sommargudstjänst - Magnus Persson
Lyssna till Magnus Persson som predikar från Andra Moseboken 40:34-38, Uppenbarelseboken 1:9-18 & Lukasevangeliet 9:28-36...

UnitedMalmö UnitedÖresundskyrkan sommargudjstänst gudstjänst MagnusPersson

Sommargudstjänst - Kai Johansen
Lyssna till Kai Johansen som predikar. Dagens texter: Första Kungaboken 19:19-21, Första Konrinthierbrevet 9:19-26, Lukasevangeliet 9:51-62...

united malmö kai johansen


Sommargudstjänst - Johan Pernryd
Lyssna till Johan Pernryd som predikar. Dagens texter: Jeremia 1:4-10, Romarbrevet 16:1-7, Markusevangelium 3:7-19...

united malmö johan pernryd

Sommargudstjänst - Magnus Tunehag
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar utifrån Hesekiel 18:30-32, Galaterbrevet 6:1-7 och Lukasevangeliet 6:36-42...

UNITED UNITEDMalmö UNITEDÖresundskyrkan MagnusTunehag


Sommargudstjänst - Magnus Tunehag
Lyssna till när Magnus Tunehag som predikar från Jesaja 42:5-9, Apostlagärningar 10:27-28 och Lukasevangeliet 1:67-80....

United UNITEDMALMÖ Unitedöresundskyrkan MagnusTunehag

Att leva i sitt dop
Lyssna till Kai Johansen som predikar under rubriken "Att leva i sitt dop". Dagens texter: 1 Mos 7:11-23, Apg 8:26-39, Matt 3: 11-12...

Premiärgudstjänst i S:ta Maria Kyrka: Trefaldighetssöndagen
Lyssna till Magnus Persson som predikar på Trefaldighetssöndagen Dagens bibelläsning kommer från: Första Mosebok 18:1-8, Apostlagärningarna 4:5-12 & Johannesevangeliet 11:18-27...

United UNITEDMalmö Unitedöresundskyrkan MagnusPersson Trefaldighetsdagen


Pingstdagen - Den Helige Ande
Lyssna till Daniel Stenmark som predikar på Pingstdagen om Den Helige Ande. Dagens texter:Jesaja 12, Apostlagärningarna 2:1-11, Johannesevangeliet 7:37-39...

united malmö danielstenmark pingst

Påsktiden del 7: Sanningens Ande
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar sjette delen i uppståndelsens glädje. Dagens texter: 1 Kung 19:9-16, Apg 1:12-14, Joh 16:12-15...Påsktiden del 5: Att växa i tro
Lyssna till Sara Lindholm som predikar femte delen under påsktiden. Dagens texter: Jesaja 57:15-16, Galaterbrevet 5:13-18, Johannes 17:9-17...

united malmö sara lindholm

Påsktiden del 4: Det nya livet
Lyssna till Kai Johansen som predikar fjärde delen i serien påsktiden. Dagens texter: 2 Mos 13:20-22, 1 Tess 5:9-11, Joh 13:31-35...
Påsktiden del 3: Den Gode Herden
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar om Den Gode Herden. Dagens texter: Jeremia 23:3-8, Första Petrusbrevet 5:1-4, Johannes 10:22-30...

united malmö magnus tunehag


Påsktiden del 2: Påskens vittnen
Lyssna till Kai Johansen som predikar från bibeltexterna: Sakarja 8:6-8, Första Petrusbrevet 1:3-9 & Johannes 20:24-31...

UNITED UNITEDÖresundskyrkan UNITEDMalmö KaiJohansen Påsken

Påsktiden del 1: Påskdagen
Lyssna till Magnus Persson som predikar på Påskdagen Dagens texter: Andra Moseboken 15:1-15, Första Korintierbrevet 15:12-21, Markusevangeliet16:1-14...

united malmö magnus person påskdagen


Långfredagen
Lyssna till Magnus Persson som predikar om Jesu sju sista ord på korset....

united malmö magnus persson långfredagen

Skärtorsdagsmässa
Lyssna till Magnus Persson som predikar under Skärstorsdagsmässan. Dagens text: Andra Mosebok 24:3-11, Första Korintierbrevet 10-16-17 & Markusevangelium 14:12-26...

UNITED UNITED Malmö UNITEDÖresundskyrka MagnusPersson Skärtorsdag Skärtorsdagsmässa Torsdagsmässa


Fastan del 5: Försonaren
Lyssna till Fredrik Lignell (Ryttargårdskyrkan, Linköping) som predikar femte delen i Fastan. Dagens bibeltexter läses från 4 Moseboken 21:4-9, 1 Johannesbrev 1:8-2:2, Johannesevangeliet 3:11-21 & Ps 103...

UNITED UNITEDMalmö UNITEDöresundskyrkan fastan FredrikLignell

Fastan Del 4: Guds mäktiga verk
Lyssna till Kai Johansen som predikar fjärde delen i Fastan: Guds mäktiga verk. Dagens texter: Första Samuelsboken 2:1-10, Kolosserbrevet 1:15-20, Lukasevangelium 1:46-55...

united malmö kai johansen fastan


Fastan del 2: Den kämpande tron
Lyssna till Magnus Persson som predikar andra delen i fastan. Dagens texter: Jesaja 61:1-3, Hebreerbrevet 11:23-27, Markusevangeliet 14:3-9...

united malmö magnus person fastan


Fastan Del 1: Prövningens stund
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar första söndagen i fastan. Dagens texter: Första Moseboken 3:1-13, Hebreerbrevet 5:7-10, Markusevangelium 1:12-13...

united malmo magnus tunehag fastan

Askonsdagsmässa
Lyssna till Magnus Persson som predikar under Askonsdagsmässan. Dagens text: Joel 2:12-19 Andra Korintierbrevet 7:8-13 Lukasevangeliet 5:33-39...

United UnitedMalmö UnitedÖresundskyrkan MagnusPersson Fasta Fastan Askonsdag Askonsdagsmässa

Epifania del 7: Kärlekens väg
Lyssna till Samuel Nilsen som predikar sjunde delen i serien Epifania. Dagens texter: Höga visan 8:6-7, 2. Kor 5:14-21, Matt 10:32-45...


Epifania del 6: Det levande ordet
Lyssna till Magnus Persson som predikar den sjätte delen i Epifania. Dagens texter: Jeremia 23:23-29, Hebreerbrevet 4:12-13, Johannesevangelium 6:60-69...

united unitedmalmö MagnusPersson Epifania
Epifania del 3: Jesus skapar tro
Lyssna till Magnus Persson som predikar tredje delen i Epiphany. Dagens texter: Andra Kungaboken 5:1-4, 9-15, Andra Korintierbrevet 1:3-7, Johannesevangelium 4:46-54...

United malmö magnus person epiphany

Epifania - Del 2: Livets källa
Magnus Persson som predikar den andra delen från Epifania. Dagens text Femte Mosebok 5:23-27 Hebreerbrevet 2:9-10 Johannesevangelium 5:31-44...

united malmö magnuspersson epifania


Epifania - Del 1: Jesu dop
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar första delen i serien Epifania. Dagens texter: Jes 43:1-4, Apg 8:14-17, Mark 1:9-13...

United


Andra söndagen i advent: Guds rike är nära
Lyssna till Kai Johansen som predikar andra söndagen i advent. Dagens tema är: Guds rike är nära! Dagens texter: Jeremia 33:14-16, Hebreerbrevet 10:32-39, Markusevangelium 1:14-15...

united malmö kai johansen advent


Kristi Återkomst
Lyssna till Sara Lindholm som predikar om Domsdagen. Dagens texter: Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Joh 5:22....

Ordinary del 17: Vaksamhet och väntan
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar sjuttonde delen i ordinary Dagens texter: Jesaja 51:4-6, Andra Korintierbrevet 13:5-9, Lukasevangelium 12:35-40...

united malmö magnus tunehag ordinary


Reformations Söndagen
Lyssna till Jonas Qvarsebo som förklarar reformationsdagen grundläggande begrepp....