Vårdmaktpodden

Vårdmaktpodden Podcast

I Vårdmaktpodden intervjuar specialistläkaren & entreprenören Tobias Perdahl inflytelserika personer i sjukvården för att belysa utmaningar samt inspirera, sprida och accelerera goda idéer på förbättringar i sjukvården.

32: Patrik Sundström – Lex e-Hälsa-och sjukvård - Vårdmaktpodden
Patrik Sundström, jurist och programansvarig för e-hälsa på SKL om sjukvårdsjuridiska insikter kring legala utmaningar för sjukvårdsorganisationer, om behovet av ökad penetration av hård och mjukvara för breddinförande av digitala lösningar i hälso- och sjukvården, om hur rådande lagar inte är utformade utifrån ett patientperspektiv där de mest utsatta är de som drabbast värst, om behovet att ändra sjukvårdens ersättningsmodeller och arbetssätt från grunden, och mkt annat så klart....


29: Judith Bruchfeld & Emma Bendz - #utantystnadsplikt - Vårdmaktpodden
Läkarna Judith Bruchfeltd och Emma Bendz engagerades tidigt i uppropet #utantystnadsplikt som administratörer och författare. Vi talar om Emmas erfarenheter som läkare i Sydafrika och Judiths minnen av tropikmedicinskt sjukhus innan läkarstudierna, om hur #utantystnadsplikt initierades och tog fart, om särbehandlingar diskrimineringar och trakasserier pga kön i svensk sjukvård och vad som förklarar att fler än hälften av alla kvinnliga läkare nu slutit upp i uppropet men även av de förväntar sig av chefer o...


26: Christian Unge – Informell ledare, #metoo & akutsjukvård - Vårdmaktpodden
Christian Unge, disputerad överläkare i internmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, framgångsrik författare och delgrundare av Ronden Podcast som bl.a jobbat för läkare utan gränser i Afrika och som forskar och utvecklar omhändertagande av sepsis i akutsjukvården. Idag talar vi om Hans Rosling som förebild och ledare, om att först och främst vara pappa men informell ledare på jobbet, om #metoo och om män som tar för sig i vården, om att jobba med begränsande teknik i akutsjukvården, om att r...


25: Emma Spak – Primärvårdens samordnare - Vårdmaktpodden
Emma Spak, samordnare för nära vård på Sveriges Kommuner och Landsting fd ordförande för Sveriges Yngre Läkarförening om att vara läkare och anhörig, om primärvårdens utmaningar och hennes optimism inför framtiden, om att köpa ett litet hus och städa sällan, om medarbetarskap och digitalisering, om att värna om rebellerna och modet i vården och mycket annat så klart....

24: Anders Lönnberg – Regeringens life science-samordnare - Vårdmaktpodden
Anders Lönnberg som är ordförande för regeringens Life Science råd och socialdemokratisk riksdagsledamot om huruvida kunskapsmonopolet tappar mark i sjukvården, om hur det var växa upp med en mamma som är sjuksköterska, om det finns 21 olika biologiska sanningar, att det tar 17 år innan evidens når ut till 80% av sjukvården som påverkas av digitalisering, återkoppling av utfallsmått, evt regionssammanslagning och om mycket annat så klart....

23: Ida Kåhlin – Arbetsterapeuternas perspektiv primum - Vårdmaktpodden
Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter om att vara morgonpigg, arbetsterapeutiskt perspektiv och strategier för minskad psykisk ohälsa, om regionala orättvisor på access till arbetsterapi, om digitaliseringens utmaningar och möjligheter, om bristen på mjuk- och hårdvara för vårdpersonal och om värdebaserad vård....18: Hans Winberg – Ekonomi för förbättring - Vårdmaktpodden
I avsnitt 18 talar jag med forskaren & generalsekreteraren för stiftelsen Leading Healthcare, Hans Winberg. Hans har forskat på investeringar i IT och ansvarat för Master of Business & Administration utbildningen på HHS samt varit styrelseledamot i Karolinska Universitetssjukhuset under 8 år....


15: Åsa Steinsaphir – Patienterfarenehet som kompetens - Vårdmaktpodden
Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare på Norra Stockholms psykiatri, om schack eller yazi har bäst evidens för tillfriskning, om egenerfarenhet av tvångsvård som kompetens, om farhågor & konsekvenser av när medarbetare är öppeterfarna, om patienter som får lägga in sig själva och om hur billig teknik kan ge stora förbättringar i psykiatrin....

14: Peter Graf – VD imbricatis för TioHundra i Norrtälje - Vårdmaktpodden
I avsnitt 14 talar jag med Peter Graf, VD för Tiohundra i Norrtälje och ÖNH-läkare i botten med en stor passion för ledarskap, nytänkande och gränsöverskridande initiativ. Peter har varit chef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Sjukhuset, Sjukhusdirektör på Danderyds sjukhus & VD för Aleris Sverige....


13: Märit Halmin – Eldsjälen bakom läkaruppropet Magna - Vårdmaktpodden
Märit Halmin, eldsjälen bakom Läkaruppropet och podcastvärd i Ronden om nördigt intresse för kemi och medicin, om att sova i bastun och brinna för förändring, om fragmentiserad och subspecialiserad vårdorganisation med patienten som problemet, om det stora läkaruppropet och värdebaserad vård....

11: Britta Wallgren – Conductor Capio S:t Görans sjukhus - Vårdmaktpodden
Britta Wallgren, VD för Capio S:t Görans sjukhus, om resan till att bli narkosläkare och sedemera chef för ett av Sveriges största akutsjukhus, om anhörigperspektivet när pappa blir sjuk, om att jobba med ständiga förbättringar och om att ha en lön men två jobb, om digitalisering av vård samt om vinst & förlust i välfärden....07: Charlotta Tönsgård - Min medicus online - Vårdmaktpodden
Charlotta Tönsgård, fram tills nyligen VD för Min Doktor vårdcentralen på nätet, talar om sjukvårdens digitalisering och om hur Min Doktor arbetar med att drastiskt reducera behovet av fysiska läkarmöten för okomplicerade tillstånd. Vi talar om hur makt överförs till patienterna och om hur framtidens uppkopplade patient kommer att kräva nya former av digitala vårdmöten samt vilka hinder som finns för att sjukvård över nätet ska ta fart på allvar....

06: Johannes Schildt - Digital vårdgivare novum - Vårdmaktpodden
Johannes Schildt om resan från community som ung serieentreprenör till att leda och driva den stora digitala vårdgivaren Kry, om utmaningen med tillgänglighet i primärvården, om fördelarna med digitala patientmöten, om att landstingen ska fokusera på det man är bäst på och inte springa över ån efter vatten....

05: Peter Berggren - Telemedicinsk excellens i glesbygd - Vårdmaktpodden
Peter Berggren, chef för Glesbygdsmedicinskt Centrum, berättar om att vara vårdpersonal i en ort där alla känner alla, om varför glesbygden har en VM eller OS-medaljör per 800 invånare, om virtuella vårdrum och distansmedicinska lösningar med stora fördelar, om hyrpersonal i vården och om vad vi i tätorten kan lära oss av glesbygdsmedicinskt perspektiv....


04: Heidi Stensmyren - Läkarnas perspektiv primum - Vårdmaktpodden
Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talar om att röra på sig nästan varje kväll, om läkarstudierna i Tyskland, om motgångar och framgångar som facklig ordförande, om arbetsmiljö för läkare och om mer schemaläggning på kvällar, helger och nätter, om värdebaserad vård och om den hala tvålen i sjukvården....

03: Gabriel Wikström - Staten och capita patiens - Vårdmaktpodden
Folkhälso-, Sjukvårds- och Idrottsminister Gabriel Wikström delar med sig av sina upplevelser av att vara patient och minister, om att träna basövningar regelbundet och om vikten av att balansera arbete och fritid så man räcker till på jobbet, hemma och för sig själv. Vi talar om hur man ska råda bot på vårdplats- och sjuksköterskebristen genom investeringar i kompetensförsörjning, om vårdbemanningsbehov, om tankar kring regeringens samordnare Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård samt om Gabriels pers...

02: Göran Stiernstedt - Effektiv cura - Vårdmaktpodden
Regeringens samordnare för utredningen effektiv vård Göran Stiernstedt talar om ledarskap i sjukvårdens maktkorridorer och om att satsa mindre på organisationer, mer på individer och om att vara mer pappaledig. Vi talar om relativ sjuksköterske- och läkarbrist, absolut tillgänglighets- och kontinuitetsbrist i sjukvården och om att investera mer i teknik och primärvård....


01: Sara Riggare - Patientens perspektiv primum - Vårdmaktpodden
I Vårdmaktpoddens premiäravsnitt talar vi med en starkt och inflytelserik patientaktivist om hur det är att vara sjuk medan sjukvården tolkar symtomen som psykosomatik. Vi talar om sjukdomen parkinson och om att se och använda spetspatienter som resurs i sjukvården och huruvida sjukvården har patientens perspektiv i centrum de facto. Dessutom samtalar vi om vikten av att mäta och utvärdera värdebaserad sjukvård och även om festivalen Buring man....