Vetandets värld
Spela

Fysikern Schrödinger väckte biologins ödesfrågor

Vetandets värld

00:00

Fysikern Schrödinger väckte biologins ödesfrågor

Vetandets värld

Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen. Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic

Vetandets värld

Vad är liv? Det undrade fysikern Erwin Schrödinger 1943 och hans tal inspirerade till den moderna biologin. 75 år senare möts framstående forskare för att på nytt lyfta vetenskapens ödesfrågor.   Erwin Schrödingers föreläsning Vad är liv? Från Trinity College i Dublin gavs ut som bok och inspirerade bland annat Watson och Crick som senare upptäckte dna-molekylen. Nyligen firades i Dublin 75-års jubileet av händelsen genom att bjuda in flera framstående forskare för att försöka upprepa bedriften, ge nya perspektiv, skapa samarbeten över disciplinerna och formulera de viktiga frågorna. Klarar de utmaningen? Medverkande är: Svante Pääbo, Max Planck-institutet i Leipzig. Luke O'Neil, Trinity College Dublin. Emma Teeling, University College Dublin. James Watson, upptäckare av DNA-molekylen. Leroy Hood, Institute for Systems Biology i Washington. Danielle Bassett, University of Pennsylvania. Bernard Feringa Nobelpristagare och professor vid Universitetet i Groningen. Christof Koch vid Allen Institute for Brain Science. Olof Peterson vet@sverigesradio.se

Published

Play Episode

Related episodes Vetandets värld

Vetandets värld

Framtidens båtar kör sig själva
(NaN)
Intresset för självkörande båtar växer. Om du är bra på att spela dataspel kan sjömansyrket bli något för dig. Det pågår en utveckling åt det autonoma hållet på sjön. Precis som bilarna på land ska båtarna i framtiden kunna köra själva. Frågan är om sjömannen kommer att behövas alls? En viss dataspelserfarenhet kan nog vara till nytta för den som ska jobba med framtidens sjöfart. Men lagstiftningen måste anpassas. Idag bygger mycket av lagstiftningen till sjöss på att det finns en befälhavare ombord. Vi ...

sv Vetandets värld Framtidens båtar kör sig själva

Vetandets värld

Byggbranschen kliver in i den virtuella världen
(NaN)
Teknikutvecklingen inom VR och AR, alltså virtual reality och augmented reality, har exploderat. Hjärnan luras att tro att den befinner sig i en mer eller mindre digital värld. Astronomer, arkeologer, läkare och inte minst ingenjörer använder redan idag virtual reality och augmented reality. Inom byggbranschen är intresset stort för de nya teknikerna, eftersom de ger byggföretag och fastighetsbolag bättre koll på hur kommande byggnader ska se ut och hur de bäst ska byggas.   I programmet hörs Gustav Olsso...

sv Vetandets värld Byggbranschen kliver in i den virtuella världen

Vetandets värld

Del 3/3: Vägen till ett betygssystem ingen gillar
(NaN)
Orättvist, stressande och obegripligt kritiken mot det betygssystem vi har nu har varit förödande. Men så var det aldrig tänkt att bli. Varken forskare, de som utredde 2011 års betygssystem eller ansvariga på Skolverket hade räknat med att systemet skulle ge de negativa effekter som det nu anklagas för. Men det fanns de som höjde varnande röster redan från början. I programmet möter vi Leif Davidsson, statlig utredare, Ulrika Lundkvist på Skolverket, Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro u...

sv Vetandets värld Del 3/3: Vägen till ett betygssystem ingen gillar

Vetandets värld

Del 2/3: Vägen till ett betygssystem ingen gillar
(NaN)
Vi söker bakgrunden till dagens kritiserade betygssystem. På 1990-talet gör skolans kommunalisering och det fria skolvalet att det gamla relativa betygssystemet med skalan 1-5 behöver göras om. Ett målrelaterat betygssystem får vi 1994. Då omfattar skalan betygen godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd och på gymnasiet också även icke godkänd. Samtidigt införs det fria skolvalet och skolan öppnas för fler aktörer.  I programmet hör vi Magnus Hultén, biträdande professor i naturvetenskapens didaktik, ...

sv Vetandets värld Del 2/3: Vägen till ett betygssystem ingen gillar

Vetandets värld

Del 1/3: Vägen till ett betygssystem ingen gillar
(NaN)
Kritiken är hård mot dagens betygssystem. Varken elever, lärare, föräldrar eller forskare beskriver skalan A-F med sina betygskriterier som välfungerande. Men hur hamnade vi i det? I tre program undersöker Vetandets värld bakgrunden till dagens betygssystem. I den första delen rör vi oss från 70-talets betygsprotester till 90-talets kommunalisering av skolan. Vi möter Magnus Hultén, biträdande professor i naturvetenskapens didaktik Linköpings universitet, Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Öre...

sv Vetandets värld Del 1/3: Vägen till ett betygssystem ingen gillar

Vetandets värld

Konstbevattning tacklar den torra sommaren
(NaN)
Den heta sommaren slog hårt mot lantbrukare som inte har konstbevattning. Bönder med konstbevattning har fått mer än dubbelt så höga spannmålsskördar som grannar som inte vattnat. Istället för att leda bort överskottsvatten från ett fält i öppna diken kan man gräva ner rör som leder bort vattnet. Det blir lättare att köra traktorn och skördetröskan när man slipper att vända vid vartenda dike. Större odlingsyta, mindre krångel. De här rören är perforerade så att vatten kan sippra in. Men de används inte bar...

sv Vetandets värld Konstbevattning tacklar den torra sommaren

Vetandets värld

I vargens spår - rovdjurens återkomst
(NaN)
I vintras märktes den första vuxna vargen i vargforskningsprojektet Grensevilt, som ska pågå i tre år. Vetenskapsradion var med när vargen sövdes och försågs med GPS-sändare. Vi följer vargforskare Håkan Sand, fältteknikern David Ahlqvist och deras kolleger i projektet Grensevilt i deras arbete med att spåra, söva och märka vargen. Vi är också med vid den första fältstudien av vargens bytesdjur. Studien avslöjar att vargens matmeny är bredare än vad forskarna tidigare trott. Niklas Zachrisson niklas.zachr...

sv Vetandets värld I vargens spår rovdjurens återkomst

Vetandets värld

Varför exploderade plötsligt djurlivet på jorden?
(NaN)
För att förklara djurlivets explosion för 500 miljoner år sedan inleder geobiologen Emma Hammarlund ett okonventionellt samarbete med cancerforskare. Resultatet blir en kontroversiell ny teori. För 500 miljoner år sedan tog livet på jorden ett språng och de flercelliga djuren utvecklades till fler arter, fler miljöer, fler beteenden. Alla djurgrupper som lever idag, har sina rötter här, i den så kallade kambriska explosionen. Teorin har länge varit att ökade syrenivåer gav bränsle till den växande organis...

sv Vetandets värld Varför exploderade plötsligt djurlivet jorden?

Vetandets värld

Bland botar och troll i valets eftersvall
(NaN)
Inför valet 2018 fanns farhågor om digitala påverkansoperationer. Aktiviteten hos politiska botar på Twitter visade sig också fördubblas veckorna innan själva valdagen. Hur avslöjar man botarna? Veckorna före valdagen blev det fart på de politiska botarna på Twitter, alltså konton som automatiserat spottar ut sig politiskt innehåll. I Sverige har vi också delat så kallade skräpnyheter i mycket större utsträckning än andra västeuropeiska demokratier, enligt forskning från Oxforduniversitetet. Hur påverkad ...

sv Vetandets värld Bland botar och troll i valets eftersvall

Vetandets värld

Vår demokrati står stark - trots allt
(NaN)
Sveriges demokrati räknas bland världens stabilaste. Ändå finns skäl till vaksamhet. Demokrati kan aldrig tas för given. Idag är demokratin på tillbakagång i stora och mäktiga länder som USA och Indien. Valdeltagandet ökar, förtroendet för politikerna ökar och tre av fyra svenskar uppger sig vara ganska eller mycket nöjda med hur demokratin fungerar. Vi ska vara jättestolta över det, menar statsvetaren Maria Solevid vid Göteborgs universitet, som samtidigt konstaterar att valdeltagande är väldigt olika sto...

sv Vetandets värld Vår demokrati står stark trots allt

Vetandets värld

Ebola hotar i krigshärjat land
(NaN)
Just nu pågår ett utbrott av den smittsamma och dödliga sjukdomen ebola i Kongo Kinshasa. Läkemedel och vaccin är under utveckling, men är de bra nog och hinner hjälpen fram?   I dagarna kommer det att stå klart om utbrottet kan begränsas, enligt Peter Salaama, som är akutchef på WHO och ansvarig för ebolainsatsen i Kongo Kinshasa. I närheten av det område där smittan nu härjar är många rebellgrupper verksamma. Om ebola tar sig in i de krigshärjade delarna av landet kommer vårdpersonal och hjälparbetare...

sv Vetandets värld Ebola hotar i krigshärjat land

Vetandets värld

De vill få oss att strunta i klimathotet
(NaN)
Det finns en liten men aktiv grupp debattörer som talar emot forskningen om klimatet. Vilka är de och varför vill de inte tro på det som en närmast enig forskarkår säger? Idag råder stor enighet bland världens klimatforskare om att världen blir varmare och att det kan orsaka stora globala problem inom en ganska snar framtid. Men trots det kan man på många bloggar och webbsidor läsa att det här inte stämmer. Även i Sverige finns en aktiv grupp så kallade "klimatskeptiker", ofta naturvetenskapligt bildade ä...

sv Vetandets värld De vill oss att strunta i klimathotet

Vetandets värld

Klarar vår demokrati att rädda klimatet?
(NaN)
Vi väljer politiker för fyra år i taget. Men de ska hantera frågor som sträcker sig århundraden framåt i tiden till exempel klimatet. Hur ska vår demokrati klara långsiktiga frågor som denna?    Hur vår demokrati kan hantera framtidsutmaningen, och hur vi skulle kunna reformera den för att den skulle kunna klara det bättre, diskuterar vi med en filosof och en statsvetare. Gustaf Arrhenius är professor i filosofi och vd för Institutet för framtidsstudier. Ludvig Beckman är professor i statsvetenskap vid S...

sv Vetandets värld Klarar vår demokrati att rädda klimatet?

Vetandets värld

Stenkolets dagar är räknade
(NaN)
Senare i år slutar Tyskland att bryta stenkol. För Ruhrområdet innebär det att en 250 år lång industrihistoria är slut. Men kolbrytningen lämnar spår som aldrig kommer att försvinna. Nere i en den tyska stenkolsgruvan är arbetarna vemodiga. Efter sig lämnar de ett Ruhrområde genomborrat av gruvgångar. 150 års industriell gruvdrift och utvinningen av hundratals miljoner ton stenkol har fått stora delar av Ruhrområdet att sjunka. Det innebär att floder och bäckar inte längre kan nå havet utan mänsklig hjälp....

sv Vetandets värld Stenkolets dagar är räknade

Vetandets värld

Pengarna till forskningen Del 2/2: Hur vet vi att satsningarna fungerar?
(NaN)
2017 gick nära 37 miljarder av statsbudgeten till forskning och forskarutbildning. Ändå saknar Sverige en ordentlig oberoende utvärdering av hur väl satsningarna faller ut. Varje regering skapar sina egna modeord för vad forskningssatsningarna ska uppnå. I regeringens senaste forskningsproposition vill man se en ökad "samverkan" mellan högskola, näringsliv och samhälle. Men vad händer med forskningen som inte uppfyller samverkans-målet? Blir det svårare för dem att få pengar då? De politiska ramarna för fo...

sv Vetandets värld Pengarna till forskningen Del 2/2: Hur vet vi att satsningarna fungerar?

Vetandets värld

Svenska påtryckningar påverkar EU:s klimatpolitik
(NaN)
Det måste kosta att släppa ut koldioxid i atmosfären och förstöra klimatet. I valrörelsen lanserar Liberalerna att Sverige borde driva på för en gemensam koldioxidskatt inom EU. Är det realistiskt? Att sluta använda kol inom Europa kan gå snabbare än vad vi hittills trott. Priset på att släppa ut ett ton koldioxid inom EU har nämligen rusat i höjden det senaste halvåret, tack vare ett svenskt förslag på hur den relativt ineffektiva utsläppshandeln kunde förbättras. I programmet hörs: Lars Zetterberg, kli...

sv Vetandets värld Svenska påtryckningar påverkar EU:s klimatpolitik

Vetandets värld

Elflyget revolutionerar flygresan
(NaN)
Flygresor är mångas dåliga miljösamvete. Men det pågår ett intensivt arbete för att utveckla el- och hybridflyg, med målet att omvandla flyget till ett enkelt, billigt och klimatsmart sätt att resa. Senast 2030 bedöms allmänheten kunna ta ett el- eller hybridflyg för resor inom länder eller inom Europa. Ett scenario är att många små elplan tar med passagerare direkt från hemorten till resans slutmål, istället för som idag via stora flygplatser. Elflygets utveckling kan komma att innebära en renässans för m...

sv Vetandets värld Elflyget revolutionerar flygresan

Vetandets värld

Ny utgrävning tar Enköping ut ur glömskan
(NaN)
En arkeologisk utgrävning pågår i centrala Enköping. Utgrävningen är speciell eftersom det är ovanligt att hitta så välbevarade lämningar från forntida stadsliv på en så här stor sammanhängande yta. Enköping var en gång en mycket betydelsefull stad i Mälardalen och arkeologerna menar att utgrävningen har ett stort riksintresse. Redan i slutet av juni hade flera intressanta fynd dykt upp, bland annat en liten pilbåge som tros ha varit ett barns leksak. Det är ett ovanligt fynd som kan berätta om hur barnens...

sv Vetandets värld Ny utgrävning tar Enköping ut ur glömskan

Vetandets värld

Pengarna till forskningen Del 1/2: Hur ska satsningarna se ut?
(NaN)
För att vara ett litet land satsar Sverige stort på forskning. Men vilken sorts satsningar vill forskarna själva ha? På senare år har det tillkommit en ny sorts storsatsningar inom svensk forskning. Resurser läggs på att skapa och driva stora avancerade anläggningar eller forskningsmiljöer med mycket dyrbar utrustning. Kritikerna menar att dessa dyra satsningar tar medel och fokus från andra forskare. Med: Isabella Broderick, forskarintresserad gymnasieelev, Maria Tenje, docent i mikrosystemteknik vid Upp...

sv Vetandets värld Pengarna till forskningen Del 1/2: Hur ska satsningarna se ut?

Vetandets värld

Livskunskap på schemat?
(NaN)
Sveriges skolor har ringt in till upprop och hösttermin. Det finns en stark efterfrågan hos frivilligorganisationer, debattörer och elever på att få in livskunskap i skolan igen. Många anser att elever på skoltid behöver rustas för livet genom att prata om sådant som ångest, svårt att sova, mobbning, sexualitet och droger. Försök med ämnet livskunskap i skolan har gett en del mindre lyckade resultat. Behövs livskunskap? Och kan det göras bättre än förr? Medverkande: Johanna Wester, strategisk kommunikatör...

sv Vetandets värld Livskunskap schemat?

Vetandets värld

Hälsokorrespondenten: Världen går åt rätt håll
(NaN)
De globala hälsotrenderna går åt rätt håll. Det säger Sveriges Radios Globala hälsokorrespondent Johan Bergendorff, som möter människor som lyckas stävja fetma, minska barnadödlighet och stoppa könsstympning. I tre och ett halvt år har Johan Bergendorff varit Sveriges Radios Globala Hälsokorrespondent och han har under den perioden besökt 30 länder och bevakat hälsofrågor. På korrespondentdagen berättar han i Vetandets värld om arbete jorden runt som leder till att hälsan i världen blir bättre. För det bli...

sv Vetandets värld Hälsokorrespondenten: Världen går åt rätt håll

Vetandets värld

Kan opinionsundersökningarna avgöra valet?
(NaN)
Strömmen av undersökningar om vilket parti som går framåt eller bakåt har stor betydelse. Siffrorna påverkar hur väljarna beter sig, hur medierna behandlar partierna, och de styr också politiken. Undersökningarnas procentsiffror upp eller ner påverkar taktikröstning och partiernas utspel. Och medierna lockas att överdriva små förändringar trots att de ligger inom felmarginalen. Det här visar statsvetenskaplig forskning, och frågan är om undersökningarna blivit för viktiga. Det tycker i alla fall många poli...

sv Vetandets värld Kan opinionsundersökningarna avgöra valet?

Vetandets värld

Nya grepp som får unga att må bättre
(NaN)
Allt fler unga i välfärdsländer säger att de mår dåligt psykiskt, utan att vara sjuka och i behov av barn- och ungdomspsykiatrin. Nu testas nya metoder att förbättra tonåringars mående. Danska ungdomar kan gå till Headspace. Där finns vuxna volontärer redo att prata om det som känns svårt och för att hjälpa unga att hitta vägar ur sin nedstämdhet och oro. Tanken är att möta unga innan de blir sjuka. Metoden har fått kritik i Danmark, inte minst att de hävdar att varje satsad skattekrona sparar sju. I Sveri...

sv Vetandets värld Nya grepp som får unga att bättre

Vetandets värld

Så kopplas hettan till klimatförändringen
(NaN)
Sommarens värmebölja har slagit flera rekord och fått Sveriges högsta berg att smälta ihop. Forskningen som kan koppla ihop enskilda väderfenomen med klimatförändringen har utvecklats snabbt. En allt varmare nordpol leder till en försvagning av den så kallade jetvinden. Jetvindarna påverkar hur hög- och lågtryck rör sig och när de blir svagare ökar sannolikheten för att vädret parkerar över ett visst område. De senaste åren har forskningsområdet Extreme Event Attribution utvecklats snabbt. Forskarna utvec...

sv Vetandets värld kopplas hettan till klimatförändringen

Vetandets värld

Del 3/3 Det fossilfria samhället: Finns det klimatsmarta jordbruket? (R)
(NaN)
Jordbruken bidrar med 13 procent av Sveriges utsläpp av klimatgaser. Det mesta kommer från åkermarken som släpper ifrån sig lustgas och koldioxid. Vilka åtgärder kan minska utsläppen? På en gård i Östergötland har marken inte plöjts sedan 2007. Där bedrivs ett plöjningsfritt jordbruk som innebär att jorden bearbetas mycket skonsammare än vid en plöjning. Är det en framkomlig väg för att minska jordbrukets bidrag till klimatförändringarna? Med: Karin Varveryd, lantbrukare, Torbjörn Jansson, forskare vid SL...

sv Vetandets värld Del 3/3 Det fossilfria samhället: Finns det klimatsmarta jordbruket? (R)